large
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


banner PACIENTI2019

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

Operace fimózy - "obřízka"

Výkon bude proveden v anestézii (tj. – nebudete cítit žádnou bolest) a to buď celkové (budete spát), nebo svodné (budete při vědomí, ale bolest nebudete vnímat). Podle místního nálezu bude provedena buď plastická úprava předkožky s jejím částečným zachováním či její úplné odstranění (tzv. cirkumcize čili obřízka).

Při plastické úpravě se odstraní zúžená část předkožky tak, aby zbývající část kryla částečně žalud a současně, aby bylo možné zbylou předkožku zcela volně přetáhnout. Pokud bude krátká uzdička, bude provedena též její plastická úprava, vedoucí k jejímu prodloužení. Při obřízce se odstraňuje předkožka celá, takže celý žalud je pak obnažen.

Výkon není příliš časově náročný. V pooperačním období se rána leduje. Stehy jsou šity rychle vstřebatelným materiálem a není třeba je odstraňovat, vypadnou samy.

Operace hydrokély (vodní kýly)

Operace hydrokély v dětském věku

Hydrokéla je nahromadění tekutiny kolem varlete a v jeho obalech. U dětí vzniká hydrokéla neuzavřením kanálku, který spojuje dutinu břišní a šourek. Výkon bude proveden v anestezii (tj. – nebudete cítit žádnou bolest) a to buď celkové (budete spát), nebo svodné (budete při vědomí, ale bolest nebudete vnímat).

U dětí je při operaci veden řez v třísle na postižené straně, kdy je proniknuto k semennému provazci a zde je přerušen neuzavřený kanálek spojující dutinu břišní a šourek.

Operace v dospělém věku

V dospělosti vzniká hydrokéla většinou v souvislosti s poškozením cévního zásobení, často po zánětu či úrazu varlete. Řez je veden v šourku na postižené straně, kdy je vypuštěna tekutina a varle a jeho obaly jsou revidovány a chirurgicky upraveny tak, aby k hromadění tekutiny již nedocházelo. V některých případech je během operace vhodné zavedení drénu, který je ponechán krátkodobě v pooperačním období.

 

Plastika ledvinné pánvičky – pyeloplastika

Tento operační výkon je prováděn u rozšíření ledvinné pánvičky, spojeném s městnáním moče, která bývá často navíc infikována. Toto rozšíření ledvinné pánvičky může být nejčastěji dáno zúžením močovodu v místě jeho napojení na ledvinnou pánvičku či útlakem močovodu cévním svazkem nebo vazivovým pruhem. Plastika pánvičky je operační výkon, jehož cílem je odstranění vyvolávající příčiny, tedy odstranění překážky v odtoku moče z ledvinné pánvičky do močovodu. Výkon je prováděn v celkové anestézii (spíte a necítíte žádnou bolest) v poloze na boku. Řez kůží a podkožím je veden na boku, poté zmenšujeme ledvinnou pánvičku a močovod nově napojujeme na nejnižší místo na pánvičce. Po operaci Vám bude zaveden nefrostomický drén do pánvičky (dočasně odvádí moč z pánvičky za účelem lepšího zhojení) a intubační cévka do močovodu (napomáhá modelaci nově vytvořeného napojení močovodu na pánvičku). Tyto drény spolu s drénem uloženým k ledvině jsou po operaci vyvedeny přes kůži z těla ven. V pooperačním období Vám budou postupně odstraňovány.

Fixace varlete (orchiopexe)

Základním operačním výkonem u nesestouplého varlete je orchiopexe.

Při tomto výkonu bude u Vašeho dítěte z kožního řezu v třísle otevřen tříselný kanál, varle bude uvolněno s provazcem a poté fixováno do podkoží šourku. Při nálezu drobného varlete velikosti několika milimetrů je takovéto varle odstraněno. Odstraněno bývá i normálně vyhlížející vysoko uložené varle v předpubertálním věku, neboť v tomto věku již neobsahuje zárodečné buňky a je nejvíce náchylné k nádorovému postižení. Léčení nesestouplého varlete je nutné pro zajištění podmínek pro správnou tvorbu spermií. Narušený vývoj nesestouplého varlete je také příčinou podstatně častějšího výskytu zhoubných nádorů varlete. Přítomnost obou varlat v šourku je důležitá i z hlediska psychického vývoje jedince.