large
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


banner PACIENTI2019

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50


Nejprve je si třeba uvědomit, že 80% infekcí močových cest je způsobeno právě zavedením PK.

Jednoduchý drenážní systém se skládá:

· z retenčního katétru, drenážní hadičky, sběrný vak na moč

Cenné rady :

 • dodržujte pitný režim - minimálně 2 litry tekutin denně, moč musí být čirá
 • sledujte si příjem a výdej tekutin
 • dbejte na hygienu genitálií – u mužů glans, u ženy – ústí uretry
 • koupání se nedoporučuje, vhodné je sprchování
 • sledujte příznaky celkové infekce (teploty, rychlý tep, zrychlené dýchání, pocení, třesavka, poruchy vědomí)
 • sledujte příznaky lokální infekce (bolest, pálení, svědění, zvýšená dráždivost)
 • sledujte barvu, zápach, příměs a množství moči
 • pravidelně vyprazdňujte moč ze sběrného sáčku
 • drenážní systém udržujte sterilní, uzavřený a dobře těsnící
 • umožněte spád moči – sběrný sáček zavěste na lůžko tak, aby se nedotýkal podlahy (riziko kontaminace vývodní části), pozor na zalomení katétru a odvodné hadičky u sběrného sáčku
 • kontrolujte pravidelně průchodnost celého sběrného systému
 • drenážní systém rozpojujte jen v nejnutnějším případě
 • při rozpojení udržujte oba konce sterilní
 • sterilní sběrný sáček měníme jedenkrát za 24 hodin
 • při ucpání nebo obtékání močové cévky (zakalení moči nebo s příměsí krve), cévku neproplachovat, neprofukovat, za cévku netahat a pokud možno co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc 

  Při jakýchkoliv pochybnostech volejte na urologickou ambulanci nebo urologické oddělení. 
  Telefon : 382 77 2264, 382 77 2266