large
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


NejlepsiNemo2018PACIENTI

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

 

Obezita je chronické onemocnění charakterizované zmnožením tukové tkáně v organismu v důsledku pozitivní energetické bilance. Mnozí odborníci uvádí, že obezita je epidemií současnosti, a proto je důležité ji nejen léčit, ale také jí předcházet. Představuje nejčastější metabolické onemocnění v rozvinutých zemích a přináší závažné zdravotní, psychosociální a ekonomické důsledky. Obézní pacienti ve velké většině trpí i jinými nemocemi. Nejčastěji to jsou onemocnění metabolická, onemocnění kardiovaskulárního, respiračního systému, pohybového aparátu či psychické problémy. Velmi často se jedná také o kombinaci s hypofunkcí štítné žlázy nebo dyslipidémií.
Statistiky uvádějí, že jedna miliarda lidí na světě trpí nadváhou, z toho je 300 milionů obézních. Mezi hlavní příčiny obezity patří nadměrná spotřeba potravin, nevhodné stravovací návyky a nedostatek pohybu. Přestože se v České republice skladba jídelníčku zlepšila a konzumuje se více ovoce, zeleniny a libovější maso, mezi státy Evropské unie je Česko podle údajů z roku 2006 na druhém místě za Německem. Ze statistik také vyplývá, že v ČR má více než 50 % dospělých obyvatel nadváhu a obezita se vyskytuje u 16 procent mužů a 20 procent žen v produktivním věku. Z dětí mezi 6 až 12 lety trpí 10 procent nadváhou a dalších 10 procent je obézních.
Při určování parametrů hmotnosti se využívá tzv. Index tělesné hmotnosti BMI (Body Mass Index). Jeho hodnota se vypočítá podle vzorce: hmotnost v kilogramech dělená výškou v metrech na druhou. Ideální a vyvážený stav těla pro zdravý život je při hodnotě mezi 20-25. Pod touto hranicí se jedná o podvýživu, nad touto hranicí o nadváhu a nad 30 o obezitu, nejvyšším stupněm je terminologicky tzv. extrémní obezita.
Písecká XXL ambulance pracuje s pacienty, kteří přicházejí na doporučení svých praktických lékařů, odesílají je lékaři z jednotlivých nemocničních oddělení nebo přicházejí sami. Zde jim po komplexním vyšetření stanoví individuální plán konzervativní léčby včetně jídelníčku, způsobu fyzické aktivity a doporučení ke změnám životního stylu a režimu. „Počet obézních i extrémně obézních pacientů ve společnosti narůstá a s obezitou je spojen rozvoj řady dalších závažných onemocnění, jako jsou cukrovka, kardiovaskulární potíže či poruchy pohybového aparátu. Včasná a řádná péče o obézní pacienty je tak ten nejlepší způsob, jak v první řadě podstatně zvýšit kvalitu jejich života, ale zároveň v delším horizontu přispět k finančním úsporám v systému zdravotní péče," vysvětluje lékařka specializované ambulance MUDr. Šárka Malinová. O tom, že se záměr daří realizovat, svědčí také rostoucí zájem klientů a následné prodloužení ordinační doby ambulance.
Patrné jsou již také úspěchy XXL ambulance, i když léčba obezity je během na dlouhou trať. „Začínáme vždy konzervativní léčbou, která spočívá hlavně v úpravě stravovacích návyků, zvýšení pohybové aktivity a celkové změně životního stylu. Úspěch závisí z velké části na pacientovi samotném, na jeho motivaci a vůli spolupracovat a dodržovat doporučená opatření," doplňuje MUDr. Malinová. „Lepších výsledků dosahují ti klienti, kteří přicházejí ze své vlastní vůle, neboť jsou lépe motivováni, a tudíž i lépe spolupracují. Většinu pacientů XXL ambulance tvoří ženy, muži jen zhruba dvacet procent. Je to dáno jednak větším výskytem obezity v ženské populaci obecně a asi i větší mírou motivace a ochoty žen svoji obezitu řešit."
Komplexní léčba obezity zahrnuje i psychobehaviorální terapii, proto XXL ambulance spolupracuje s psycholožkou se zkušenostmi z obezitologického pracoviště. Děje se tak v případě, kdy lékař ve spolupráci s nutriční terapeutkou usoudí, že by bylo vhodné provést psychologické vyšetření k posouzení motivace a vyšetření, zda se nejedná například o stresové přejídání či jiný problém, který může mít vliv na neúspěch při redukci váhy.
Velká část pacientů této specializované ambulance preferuje konzervativní postup léčby, menšina je rozhodnuta a posléze indikována k tzv. bariatrickému operačnímu výkonu jako je například bandáž žaludku. Bariatrické operační výkony následují, pokud konzervativní léčba selhává, nebo není dostatečně efektivní či efekt není trvalý. Tyto výkony pak zajišťuje renomovaná pražská OB Klinika, s níž nemocnice spolupracuje od začátku projektu. Následnou pooperační péči pak přebírá opět písecké pracoviště.