large
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala
 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

 

V úterý 3.10.2017 ocenil Český červený kříž – Oblastní spolek Písek mnohonásobné dárce krve za 80 a 120 bezplatných odběrů krve. Ocenění proběhlo na Městském úřadu v Písku za přítomnosti starostky města. Celkem bylo oceněno 18 dárců Zlatým křížem ČČK 3. třídy za 80 odběrů a 1 dárce Zlatým křížem ČČK 2. třídy za 120 odběrů. Dárcům osobně poděkovala starostka města Mgr. Eva Vanžurová a místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek. Za Nemocnici Písek, a.s. a všechny nemocné, kterým krev oceněných dárců pomohla, poděkovala dárcům primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek, a.s. MUDr. Helena Kubánková. Je nesmírně potěšující, že v nemocnici v Písku daruje krev tolik obětavých dárců, kteří opakovaným darováním kousku sebe sama pomáhají nemocným lidem po většinu svého aktivního života. 

 

Dárci krve