Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala
 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

 

Informace pro sponzory

Dary je možné poskytovat buď věcné nebo finanční.
Vzory smluv jsou k dispozici na ředitelství Nemocnice Písek, a.s.

Finanční dar lze poskytnout: 
1) v hotovosti /Pokladna/
2) platbou poštovní poukázkou
3) převodem z účtu

Číslo účtu: 20830271/0100
Variabilní symboly jednotlivých oddělení jsou k dispozici v pokladně nemocnice.