Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


banner PACIENTI2019

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

Horakova

Primář chirurgie:

MUDr. Marta Horáková
tel. 382 772 244
e-mail: horakova@nemopisek.cz 

Handrejch

Primář urologie:

MUDr. Leoš Handrejch
tel. 382 772 260
e-mail: handrejch@nemopisek.cz 

SimovaU

Vrchní sestra:

Mgr. Zuzana Šímová
tel. 382 772 561, 777 366 544
e-mail: vrchni-chir@nemopisek.cz 


Kontakty:

Sekretářka CHIRURGIE
Marta Průchová, tel.: 382 77 22 43
e-mail: chirurgie@nemopisek.cz

Sekretářka UROLOGIE
Blanka Šťastná, tel.: 382 77 22 63
e-mail: urologie@nemopisek.cz

Oddělení I. (Chirurgie-urologie, ORL I.)
382 77 25 63
Oddělení II. (Chirurgie-urologie, ORL II.)
382 77 22 50
JIP (Chirurgie-urologie, ORL JIP)
382 77 22 30

Ambulance CHIRURGIE
382 77 22 33
Ambulance UROLOGIE
382 77 22 64

 

 

 


 

Lékaři chirurgie:
MUDr. Pavel Suchomel - zástupce primáře
MUDr. Václav Čečelovský
MUDr. Vladimír Cejp
MUDr. et Ing. Libor Daniel
MUDr. Jaromír Krška
MUDr. Lenka Cafourková
MUDr. Ladislav Kofroň
MUDr. Klára Benediktová
MUDr. Josef Srnec
MUDr. Michael Bouzekri
MUDr. Jiří Chvála
MUDr. Jan Kvasnička
MUDr. Aleš Vankát
MUDr. Michal Přibáň
MUDr. Ingrid Gergelyová - ORL
MUDr. Josef Kunt - ORL

staniční sestra chirurgie-urologie I           Kateřina Součková
staniční sestra chirurgie-urologie II          Šárka Kudelová 
staniční sestra chirurgie-urologie JIP       Pavla Kubíčková DiS.


Chirurgická část se zabývá především operační léčbou onemocnění břicha včetně náhlých příhod břišních, léčením cévních onemocnění, onemocnění prsu, štítné žlázy a konečníku, léčením komplikací cukrovky a léčením úrazů hlavy, hrudníku a břicha, na oddělení pracují i lékaři ORL, kteří provádějí operace z tohoto oboru. Oddělení má tři lůžkové stanice – komplikovaní a rizikoví pacienti jsou po operacích i před nimi léčení na osmilůžkové jednotce intenzivní péče, která je součástí oddělení (nemocní, kteří vyžadují přístrojovou podporu dechových funkcí, jsou léčeni na anestesiologicko-resuscitačním oddělení). Na tzv. aseptické chirurgické stanici jsou všechny pokoje třílůžkové, na tzv. septické chirurgické stanici jsou kromě třílůžkových pokojů i pokoje vícelůžkové.
Oddělení má dva nadstandardní jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením, sprchou, lednicí, televizorem a telefonem, tyto pokoje jsou poskytovány za úhradu.

IMG 5210up
kopie chodbaIMG 5193up

Popis výkonů:
Operace břišních onemocnění jsou prováděny v širokém rozsahu od operací kýl po operace nádorů, většina operací je prováděna laparoskopicky, v případě nutnosti klasickým otevřeným přístupem.

Z oboru cévní chirurgie oddělení provádí rekonstrukce tepenného systému především na dolních končetinách a vytváří arteriovenosní spojky pro dialyzované nemocné. Pro operace žilních varixů na dolních končetinách je používána kombinace více metod včetně těch nejmodernějších – operace s použitím endoskopického přístupu a laseru.

p5291558salyUP

  

Popis přístrojové techniky:
Všechny operace jsou prováděny v budově Centrálních operačních sálů, které byly otevřeny v roce 2000 a jsou vybaveny nejmodernější technikou firmy Maquet. K laparoskopickým výkonům slouží 2 kompletní  laparoskopické věže, v souladu s trendem minimálně invazivní chirurgie jsou operační sály vybaveny harmonickým skalpelem a laserovým přístrojem k operacím křečových žil.

p5291586OSup
p5291560OSup

 


Centrum pro řešení kýly

Centrum pro řešení kýly funguje při chirurgickém oddělení nemocnice Písek již několik let. Poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s kýlou. Důraz klademe na individuální přístup, tak aby typ léčby byl pro konkrétního pacienta vybrán „na míru“ s ohledem na jeho zaměstnání, fyzickou zátěž, ev. přidružené choroby. Cílem je co nejšetrnější operace, co nejkratší hospitalizace, a rychlý návrat k běžným aktivitám a do práce. Většina operací je prováděna laparoskopicky a s použitím polovstřebatelných materiálů. Sledujeme nejnovější trendy v chirurgii kýl, nové metody se snažíme ihned zavádět, používáme nejmodernější kýlní implantáty. Jsme tak schopni řešit i netypické kýly, oboustranné tříselné kýly, rozsáhlé kýly v jizvě, rozsáhlé defekty břišní stěny. Pro pacienty se snažíme stanovit co nejkratší termín operace, zpravidla 2-4 týdny od vyšetření.
Udržujeme kontakt s předními českými i evropskými kýlními specialisty.

Poradna pro řešení kýly funguje každé pondělí od 9 do 12 hodin.


sitka

 


Přesný harmonogram práce jednotlivých ambulancí je uveden v části Ambulance, kde najdete i aktualizované ordinační doby a kontakty.Aktuálně

Písecký mamologický den podruhé

V proktologické ambulanci je ročně ošetřeno přes 300 pacientů s hemoroidy

Písecký mamologický den

Písecká nemocnice otevřela dětskou chirurgickou poradnu

V týmu chirurgů písecké nemocnice vidí nová primářka velký potenciál 

V písecké nemocnici operují kýly novou šetrnější metodou

Centrum pro řešení kýly


 

Lékaři urologie:
MUDr. Libor Šafařík, CSc., FEBU /částečný úvazek/
MUDr. Marek Koch
MUDr. Radka Bulínová


staniční sestra chirurgie-urologie I           Kateřina Součková
staniční sestra chirurgie-urologie II          Šárka Kudelová 
staniční sestra chirurgie-urologie JIP       Pavla Kubíčková DiS.


Urologická část zajišťuje komplexní péči pro pacienty s poruchami močových cest a mužských pohlavních orgánů. Do náplně činnosti patří zejména diagnostika a léčba pacientů s močovými kameny, nenádorová a nádorová onemocnění močových cest a mužských pohlavních orgánů, včetně operační léčby zhoubných nádorů a vybraná onemocnění dětské urologie.

Pracoviště je vybaveno zákrokovým sálkem s endoskopickou technikou, zde provádíme především výkony v lokálním znecitlivění. Operace v celkovém či svodném znecitivění provádíme na moderně vybavených centrálních operačních sálech. Operativa zahrnuje otevřené, laparoskopické i endoskopické výkony, invazivní /punkční/ výkony pod sonografickou kontrolou a akutní urologickou péči dětí i dospělých.

 


Spektrum operačních výkonů:

Klasické (kožním řezem):
1/ Nefrektomie, nefroureterektomie, resekce nádorů ledvin, pyeloplastika
2/ Radikální retropubická prostatektomie, transvesikální prostatektomie, cystolithotomie
3/Operace zevního genitálu dětí a dospělých (deglutinace, frenuloplastika, cirkumcize, meatoplastika operace hydrokély, mikrochirurgická operace varikokély, orchiektomie, orchiopexe a ostatní malé výkony).

Miniinvazivní (laparoskopické):
Nefrektomie či resekce ledviny, pyeloplastika

Transuretrální (=přes močovou trubici, bez kožního řezu):
1/ Horní močové cesty: ureterorenoskopie, dilatace ureteru, extrakce konkrementu z močovodu,    zavedení endoprotézy močovodu při jeho obstrukci
2/ Dolní močové cesty: uretrocystoskopie, dilatace močové trubice, endoresekce prostaty,  endoresekce tumoru močového měchýře, optická uretrotomie, discize ureterokély

Ostatní:
Punkční nefrostomie, transrektální ultrasonografie s punkční biopsií prostaty

Operační výkony:
Dětské operace
Cystoskopie
Transrektální sono prostaty + biopsie prostaty
Operace fimózy (tzv. obřízka)
Operace hydrokély (vodní kýly)
Operace varikokély
Radikální orchiektomie (odstranění varlete z třísla)
Orchiektomie (odstranění varlete ze šourku)
Orchiopexe (fixace varlete)
Punkční nefrostomie
Ureterorenoskopie (URS)
Optická uretrotomie (OUTI)
Torze varlete
Elektrokoagulace kondylomat genitálu
Plastika ledvinové pánvičky
Transuretrální resekce nádoru močového měchýře (TUR)
Transuretrální resekce prostaty (TURP, TUPE)
Nefrektomie
Transvesikální prostatektomie (PE)


Popis přístrojové techniky:
Ultrazvuk s konvexní, lineární a rektální sondou, RTG C rameno, 1x rigidní ureterorenoskop, EKL litotriptor, 4x resektoskop, 2x flexibilní cystouretroskop, 3x rigidní cystouretroskop, urodynamická vyšetřovací jednotka.

Vyšetřovací postupy urologického oddělení :
Laboratorní vyšetření krve a moče
Ultrazvukové vyšetření
Uroflowmetrie
Urodynamické vyšetření
Cystoskopie
Punkce prostaty
Punkční epicystomie
Vylučovací urografie
CT vyšetření
Angiografie 

Informace pro pacienty:
Zavedení močového katétru
Inkontinence moči
Dieta – ledvinové kameny
Dieta – s omezením bílkovin

 


Přesný harmonogram práce jednotlivých ambulancí je uveden v části Ambulance, kde najdete i aktualizované ordinační doby a kontakty.

Od 1.10.2018 je v úterý a v pátek dočasně omezen provoz urologické ambulance. 
Ošetřujeme pouze akutní případy.

Pohotovost od 15:30 do 7:00 a mimo pracovní dny na chirurgické ambulanci. 

 


Každoročně se symbolicky připojujeme k akci MOVEMBER.

Desetina vyšetřených mužů z akce Movember má podezření na nádor prostaty

Obrazem: Pochod se stává tradicí

Pochod za zdravé chlapy potřetí

Písecká urologie zdůrazňuje prevenci

Obrazem: Pochod za zdravé chlapy se vydařil

Pochod za zdravé chlapy

Movember a mužské zdraví nejen v listopadu

odkaz - oficiální videoklip Movember 2014

Movember 2012

odkaz

více