Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


NejlepsiNemo2018PACIENTI

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

Na základě novely zákona č.372/2011Sb o zdravotních službách je od 14.3.2013 pro některá radiodiagnostická  vyšetření (zejména ta, která vyžadují nitrožilní aplikaci kontrastní látky) opět požadován souhlas jednoho z rodičů dítěte (s výjimkou urgentních či život ohrožujících stavů).
U dětí do 18-ti let požadujeme souhlas a podpis obou rodičů, dokud nedojde k plánované úpravě zákona.

Informovaný souhlas pro CT vyšetření, vylučovací urografii a ostatní vybrané RDG vyšetření
Informovaný souhlas s vyšetřením na MR