Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


NejlepsiNemo2018PACIENTI

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

 

Aktuálně: Od 1.9.2010 platí PŘÍKAZ ŘEDITELE 16/08 o nahrávání elektronických dat (vyšetření pacientů zobrazovacími metodami) na CD-nosiče. Pořízení záznamu na CD-nosič se provede a základě písemné žádosti, vyplněné pacientem a následné úhradě poplatku 100 Kč v pokladně Nemocnice Písek a.s.

O službu může požádat rovněž zdravotnické zařízení, odesílající pacienta k danému vyšetření, nebo pověřený zástupce pacienta - pokud se prokáže dokladem totožnosti, či jiným dokladem - opravňujícím převzetí CD-záznamu.

Písemnou žádost o CD-záznam lze zaslat na adresu RDG oddělení i poštou. Poté bude na adresu žádající fyzické osoby či zdravotnického zařízení odeslána poštovní poukázka na úhradu výše uvedené částky (100 Kč).

Nahrávání na CD-nosiče se provádějí jen v pracovní době archivu RDG oddělení (6,00-14,30).
Na žádosti ošetřujících lékařů Nemocnice Písek a.s. jsou CD-záznamy pořizovány bezplatně. Rovněž bezplatné je zaslání elektronického záznamu ze zobrazovacích metod do jiného zdravotnického zařízení přes sítě-PACS.

 

 

Změna ve vykazování kódů pro mamografický screening:
Mamografický screening - odbornost 806 má tyto nové kódy:
89221 - mamografie
89222 - doplňkové snímky
89814 - 2. čtení
89510 - UZ ve screeningu
89314 - biopsie
Dle pojišťovny budou tyto kódy od 1.1.2012 vykazovány odesílajícímu lékaři - gynekologovi či praktickému lékaři.
Kódy se  n e z a p o č í t á v a j í  do indukované péče!

 

Poslední aktualizace: 23.05.2018