Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


NejlepsiNemo2018PACIENTI

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

Paskova

Primářka oddělení:

MUDr. Hana Pašková
tel. 382 772 390
e-mail: rtg@nemopisek.cz 

 

 

Dupacova

Vrchní radiologická asistenka:

Ing., Bc. Markéta Dupačová
tel. 382 772 392
e-mail: vrchni-rdo@nemopisek.cz

 

 

 

Objednávání pacientů k vyšetření :

 

RTG - skiaskopie, vyl. urografie : pracovní dny 6,30 -15,00 h. - telefon 382 772 393

RTG archiv - Kopie vyšetření na CD : pracovní dny 6.00-14.30 h. - telefon: 382 772 395

ULTRAZVUK  ( v rámci RDG odd. ) : pracovní dny 7,00-15,30 h. - telefon 382 772 398 

CT ( počítačová tomografie ) : pracovní dny 6,30 - 18 h. - telefon 382 772 403

MR ( magnetická rezonance ) : pracovní dny 6,30 - 20 h. - telefon 382 772 430

MAMOGRAFIE a ULTRAZVUK prsů  : pracovní dny  6,30 - 15,00 h. - tel. 382 772 401

 

Časová dosptupnost písemných výsledků vyšetření:

RTG + CT: Statimová vyšetření do 60 minut po jejich ukončení
Ostatní vyšetření: do 24 hodin
SONO: Všechna vyšetření do 60 minut po jejich ukončení
Mamografie: do 24 hodin
MR: do 7 dnů

 

Jak se k nám dostanete:
viz obrazová orientační tabule za hlavní vrátnicí vlevo (mapa areálu)

  • Vchod J: CT, SONO, RTG (spolu s  interní ambulancí)
  • Vchod G: CT, SONO, RTG (z nádvoří vpravo po schodech dolů)
  • Vchod K: RTG (v prvním podjezdu pod nemocniční budovou doleva)
  • Vchod N: MR (ve druhém podjezdu pod nemocniční budovou doprava)
  • Vchod O: Mamografie (zcela na konci hlavní budovy - za oběma podjezdy)

 

Pro všechna vyšetření je třeba indikace ošetřujícího lékaře s vyplněním písemné žádanky! Veškerou dokumentaci ( písemné kopie RGG nálezů  i obrazovou dokumentaci na CD nosičích ) poskytujeme až po po předložení vyplněného formuláře žádosti - který si lze stáhnout z webových stránek nemocnice : www.nemopisek.cz. V těchto případech je nutné prokázat i svoji totožnost.

 

 


Na základě novely zákona č.372/2011Sb o zdravotních službách je od 14.3.2013 pro některá radiodiagnostická  vyšetření (zejména ta, která vyžadují nitrožilní aplikaci kontrastní látky) opět požadován souhlas jednoho z rodičů dítěte (s výjimkou urgentních či život ohrožujících stavů).
U dětí do 18-ti let požadujeme souhlas a podpis obou rodičů, dokud nedojde k plánované úpravě zákona.

Informovaný souhlas pro CT vyšetření, vylučovací urografii a ostatní vybrané RDG vyšetření
Informovaný souhlas s vyšetřením na MR  

 


 
 

 
RTG2up

 

 

 
CT1up

 


 

SONOGRAFIE (ultrazvuk)  telefon : 382 772 398

Sono1up
 

 

 

 

 
Mamo2up

            

 


 

MAGNETICKÁ REZONANCE (MR)

telefon: 382 772 430 - recepce
382 772 431 - ovladovna
382 772 432, 433 - popisovny

Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Duda
Úsekový radiologický asistent: Karel Smažík
e-mail:mag_rez@nemopisek.cz

 

MR3up
MR1up

 

 

 


 

Aktuálně: Od 1.9.2010 platí PŘÍKAZ ŘEDITELE 16/08 o nahrávání elektronických dat (vyšetření pacientů zobrazovacími metodami) na CD-nosiče. Pořízení záznamu na CD-nosič se provede a základě písemné žádosti, vyplněné pacientem a následné úhradě poplatku 100 Kč v pokladně Nemocnice Písek a.s.

O službu může požádat rovněž zdravotnické zařízení, odesílající pacienta k danému vyšetření, nebo pověřený zástupce pacienta - pokud se prokáže dokladem totožnosti, či jiným dokladem - opravňujícím převzetí CD-záznamu.

Písemnou žádost o CD-záznam lze zaslat na adresu RDG oddělení i poštou. Poté bude na adresu žádající fyzické osoby či zdravotnického zařízení odeslána poštovní poukázka na úhradu výše uvedené částky (100 Kč).

Nahrávání na CD-nosiče se provádějí jen v pracovní době archivu RDG oddělení (6,00-14,30).
Na žádosti ošetřujících lékařů Nemocnice Písek a.s. jsou CD-záznamy pořizovány bezplatně. Rovněž bezplatné je zaslání elektronického záznamu ze zobrazovacích metod do jiného zdravotnického zařízení přes sítě-PACS.

 

 

Změna ve vykazování kódů pro mamografický screening:
Mamografický screening - odbornost 806 má tyto nové kódy:
89221 - mamografie
89222 - doplňkové snímky
89814 - 2. čtení
89510 - UZ ve screeningu
89314 - biopsie
Dle pojišťovny budou tyto kódy od 1.1.2012 vykazovány odesílajícímu lékaři - gynekologovi či praktickému lékaři.
Kódy se  n e z a p o č í t á v a j í  do indukované péče!

 

Poslední aktualizace: 23.05.2018