Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190
 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

Paskova

Primářka oddělení:

MUDr. Hana Pašková
tel. 382 772 390
e-mail: rtg@nemopisek.cz 

 

 

Dupacova

Vrchní radiologická asistenka:

Ing., Bc. Markéta Dupačová
tel. 382 772 392
e-mail: vrchni-rdo@nemopisek.cz

 

 

 

Objednávání pacientů k vyšetření :

 

RTG - skiaskopie, vyl. urografie : pracovní dny 6,30 -15,00 h. - telefon 382 772 393

RTG archiv - Kopie vyšetření na CD : pracovní dny 6.00-14.30 h. - telefon: 382 772 395

ULTRAZVUK  ( v rámci RDG odd. ) : pracovní dny 7,00-15,00 h. - telefon 382 772 398 

CT ( počítačová tomografie ) : pracovní dny 6,30 - 18 h. - telefon 382 772 403

MR ( magnetická rezonance ) : pracovní dny 6,30 - 20 h. - telefon 382 772 430

MAMOGRAFIE a ULTRAZVUK prsů  : pracovní dny  6,30 - 15,00 h. - tel. 382 772 401

 

Časová dosptupnost písemných výsledků vyšetření:

RTG + CT: Statimová vyšetření do 60 minut po jejich ukončení
Ostatní vyšetření: do 24 hodin
SONO: Všechna vyšetření do 60 minut po jejich ukončení
Mamografie: do 24 hodin
MR: do 7 dnů

 

Jak se k nám dostanete:
viz obrazová orientační tabule za hlavní vrátnicí vlevo (mapa areálu)

  • Vchod J: CT, SONO, RTG (spolu s  interní ambulancí)
  • Vchod G: CT, SONO, RTG (z nádvoří vpravo po schodech dolů)
  • Vchod K: RTG (v prvním podjezdu pod nemocniční budovou doleva)
  • Vchod N: MR (ve druhém podjezdu pod nemocniční budovou doprava)
  • Vchod O: Mamografie (zcela na konci hlavní budovy - za oběma podjezdy)

 

Pro všechna vyšetření je třeba indikace ošetřujícího lékaře s vyplněním písemné žádanky!

Lékaři:

MUDr.Jiří Holan MBA, ředitel nemocnice.
MUDr.Hana Pašková, primářka RDO.
MUDr.Jiří Duda, zástupce primáře RDO.
MUDr.Jan Balák, konzultant.
MUDr.Marcela Hašková.
MUDr.Simona Jindráková.
MUDr.Nikola Košútová
MUDr.Matúš Lašan.
MUDr.Miloš Miniberger.
MUDr.Tomáš Pečman.
MUDr.Miroslav Rada.
MUDr.Karolína Vacíková
Na pohotovostních službách se podílí MUDr. Josef Harcuba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Radiologičtí asistenti:

Bc. Václav Bican, DiS
Bc. Lucie Caisová
Helena Dvořáková
Zdena Hemrová
Bc. Iva Husová, DiS 
Alena Macáková
Bc.Martina Novotná
Jana Mašková
Věra Müllerová
Bc. Kateřina Radová
Marcela Rajtmajerová
Bc. Zdena Sadilová
Petr Sádlo
Karel Smažík
Bc. Jiřina Vysokomýtská 


 

Zdravotní sestry:
Gabriela Dubská
Eva Janů
Eva Nouzová
Viera Šejdová
Bc. Eliška Tyllová
Bc. Blanka Tesařová

Dokumentační pracovnice:
Michaela Měřičková
Helena Jarošová
Stanislava Patceltová

 


Na základě novely zákona č.372/2011Sb o zdravotních službách je od 14.3.2013 pro některá radiodiagnostická  vyšetření (zejména ta, která vyžadují nitrožilní aplikaci kontrastní látky) opět požadován souhlas jednoho z rodičů dítěte (s výjimkou urgentních či život ohrožujících stavů).
U dětí do 18-ti let požadujeme souhlas a podpis obou rodičů, dokud nedojde k plánované úpravě zákona.

Informovaný souhlas pro CT vyšetření, vylučovací urografii a ostatní vybrané RDG vyšetření
Informovaný souhlas s vyšetřením na MR  

 


 

RTG (rentgen):

Ordinační doba pracovní dny: 6.30 - 15.00 
Pohotovost : 15.00 - 7.00
 

RTG1up
RTG2up

 

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT) 

telefon: ovladovna 382 772 403 

                lékaři 382 772 2814

Úsekový radiologický asistent: Zdena Hemrová
e-mail:rtgct@nemopisek.cz

CT2up
CT1up

 


 

SONOGRAFIE (ultrazvuk)  telefon : 382 772 398

Sono1up
Sono2up

 

MAMOGRAFIE (rentgen prsů)

telefon: 382 772 401 - recepce
382 772 402 - popisovna
382 772 408 - prsní ultrazvuk
Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Holan, MBA
Úsekový radiologický asistent: Jana Mašková
e-mail:rtgmamo@nemopisek.cz

UPOZORNĚNÍ: Nové informace pro lékaře, odesílající pacientky na mamografický screening jsou uvedeny v závěru textu. Viz Aktuálně.

 

Mamo1up
Mamo2up

            

 


 

MAGNETICKÁ REZONANCE (MR)

telefon: 382 772 430 - recepce
382 772 431 - ovladovna
382 772 432, 433 - popisovny

Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Duda
Úsekový radiologický asistent: Karel Smažík
e-mail:mag_rez@nemopisek.cz

 

MR3up
MR1up

 

 

 


 

Aktuálně: Od 1.9.2010 platí PŘÍKAZ ŘEDITELE 16/08 o nahrávání elektronických dat (vyšetření pacientů zobrazovacími metodami) na CD-nosiče. Pořízení záznamu na CD-nosič se provede a základě písemné žádosti, vyplněné pacientem a následné úhradě poplatku 100 Kč v pokladně Nemocnice Písek a.s.

O službu může požádat rovněž zdravotnické zařízení, odesílající pacienta k danému vyšetření, nebo pověřený zástupce pacienta - pokud se prokáže dokladem totožnosti, či jiným dokladem - opravňujícím převzetí CD-záznamu.

Písemnou žádost o CD-záznam lze zaslat na adresu RDG oddělení i poštou. Poté bude na adresu žádající fyzické osoby či zdravotnického zařízení odeslána poštovní poukázka na úhradu výše uvedené částky (100 Kč).

Nahrávání na CD-nosiče se provádějí jen v pracovní době archivu RDG oddělení (6,00-14,30).
Na žádosti ošetřujících lékařů Nemocnice Písek a.s. jsou CD-záznamy pořizovány bezplatně. Rovněž bezplatné je zaslání elektronického záznamu ze zobrazovacích metod do jiného zdravotnického zařízení přes sítě-PACS.

 

 

Změna ve vykazování kódů pro mamografický screening:
Mamografický screening - odbornost 806 má tyto nové kódy:
89221 - mamografie
89222 - doplňkové snímky
89814 - 2. čtení
89510 - UZ ve screeningu
89314 - biopsie
Dle pojišťovny budou tyto kódy od 1.1.2012 vykazovány odesílajícímu lékaři - gynekologovi či praktickému lékaři.
Kódy se  n e z a p o č í t á v a j í  do indukované péče!

Písecké centrum nalezlo již tisíc karcinomů prsu

HOLAN, Jiří. Mamografie. In: Zdravíčko [rozhlasový pořad] Český rozhlas České Budějovice 23.2.2015

Poslední aktualizace: 29.07.2017