Telefon: +420 382 772 111

COVID-19
COVID-19

Aktuality

 
Zrušení odběrového místa pro covid-19
4. května 2023

Upozorňujeme, že k 1. květnu 2023 došlo ke zrušení odběrového místa na onemocnění covid-19 před nemocnicí. V případě potřeby kontaktujte svého praktického lékaře.

 
 

Očkování proti covidu bude 30.3. 2023 v pavilonu Q
14. března 2023

Další očkování proti covidu-19 v Nemocnici Písek, a. s. proběhne ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 13:00 do 14:00 pro registrované zájemce. Očkování nebude probíhat v Očkovacím centru, ale v Metabolické poradně OKB v pavilonu Q, 2. patro!!

Registrace předem je nezbytná, a to již jen přes mail malina@nemopisek.cz, v krajním případě telefonicky 382 772 120. Registrace přes webové stránky MZ ČR: https://registrace.mzcr.cz/ již nebude vzhledem k plánované změně dodavatele rezervačního systému možná.

Ti, kdo byli očkováni v rámci 4. dávky ještě starší vakcínou (Comirnaty Original či Comirnaty Original/Omicron BA.1), mohou dostat vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 již za 3 měsíce po poslední dávce (tzn. 5. dávku).

S dotazy k očkování včetně dotazů na možné kombinace vakcín a intervaly očkování se obracejte na e-mail: malina@nemopisek.cz

Od 1. 4. 2023 bude očkování probíhat na Očkovacím centru při infekční ambulanci Nemocnice Písek, a.s.: https://www.nemopisek.cz/ambulance/ockovaci-centrum/ 
-Nutné objednání na: telefon: 382 772 310, e-mail: infekce@nemopisek.cz 

 

 

 

 
 

V Písku podají týdně tři stovky vakcín proti covidu
19. října 2022

Píseckým očkovacím centrem, které už půl roku funguje v nových prostorách vedle areálu nemocnice, projde aktuálně každý týden kolem tří set zájemců o očkování proti onemocnění Covid-19. Zdravotníci jim podávají nejnovější vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5. 

Očkovací centrum, které je přístupné z parkovišť města i nemocnice, stojí v místě dřívějšího odběrového místa. Jeho součástí jsou administrativní a lékařská stanoviště, aplikační buňky, prostory k pozorování osob a sociální zázemí pro personál i zájemce o očkování. „Proti onemocnění Covid-19 očkujeme každý pátek od 8 do 12 hodin. Bez registrace,“ uvedl MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, který má očkování v tomto zdravotnickém zařízení na starosti.

Na Písecku je v současnosti proočkováno přibližně 65 procent populace. Čtyři dávky vakcíny má kolem 1.200 osob. Prostřednictvím OČKO centra při zdejší nemocnici už bylo podáno 103 tisíc dávek. 

„V Očkovacím centru infekční ambulance jsme v těchto dnech, stejně jako každý rok na podzim, začali očkovat proti chřipce. K podání této vakcíny už je nutné objednání prostřednictvím Infekční ambulance Nemocnice Písek.“ doplnil Pavel Malina.

 
 

Doporučení pro návštěvy a pacienty
13. října 2022

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace a na základě Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Jihočeském kraji k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení vydaného Krajskou hygienickou stanicí Vás žádáme o dodržování následujících doporučení: 

 • Před vstupem do čekárny nebo na lůžkové oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou.
 • Používejte ochranné pomůcky dýchacích cest (FFP2) při ambulantní návštěvě, pokud máte příznaky akutního respiračního onemocnění.
 • Používejte ochranné pomůcky dýchacích cest (FFP2) při návštěvě Vašich blízkých.
 • Odložte návštěvu blízkých, pokud máte příznaky akutního respiračního onemocnění.
 • Respektujte a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

 
 

Očkování čtvrtých dávek proti Covidu
19. července 2022

První očkování čtvrtých dávek proběhne bez registrace 5. 8. 2022 v době od 10:00 do 11:00 hod, protože dosud není a do 14. 8. nebude zprovozněn pro 4. dávky centrální rezervační systém.

Případné dotazy k očkování zasílejte výhradně e-mailem na: ocko@nemopisek.cz.
Maily jsou vyřizovány s ohledem na čerpání dovolených do pěti pracovních dnů.

 
 

Ukončení stavu pandemické pohotovosti – respirátory a testování COVID 19 v Nemocnici Písek
6. května 2022

Od 5. 5. 2022 končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.

Nemocnice Písek, a.s. však nadále důrazně doporučuje, máte-li příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, dušnost) či máte-li podezření na onemocnění COVID-19, používat v prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor. Dále pacienti s oslabenou imunitou by měli myslet na své zdraví, a v prostorách Nemocnice Písek, a.s. s větším počtem osob respirátor i nadále používat.

Současně od 5.5.2022 zaniká nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma. Nadále lze zdarma postoupit pouze diagnostický PCR test, tedy v případě vystavené žádanky od lékaře či KHS. Je také možné se nechat otestovat jako samoplátce.

Žádáme, aby klienti Odběrového místa COVID-19 nadále používali ochranu dýchacích cest.

Děkujeme, že jste ohleduplní k sobě, ostatním pacientům a zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s.

 
 

Proti Covid-19 se očkuje v nových prostorách
5. května 2022

Od pátku 6. 5. 2022 se očkuje proti COVIDu-19 ve zrekonstruovaném pavilonu bývalé mikrobiologie naproti vrátnici nemocnice (za parkovištěm, budovu obejít zleva a vchod je zezadu po schodech nahoru). Vše je značeno směrovkami.

Očkovací centrum je přístupné z parkovišť města i nemocnice, odběrové centrum má vlastní vchod v jiné části pavilonu. Nemocnici objekt stál pět milionů korun, včetně vybavení. „Očkování jsme přesunuli před nemocniční areál, abychom se v nemocnici mohli opět plně věnovat standardní zdravotnické péči. V budově rehabilitace, kde se očkovalo proti onemocnění Covid-19 dříve, tak obnovujeme vodoléčbu a další rehabilitační procedury pro ortopedické pacienty,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nadále je možné se registrovat k očkování na 1. i 3. dávky, očkujeme vakcínou Comirnaty, Comirnaty Junior (děti 5–11 let) a Moderna (pouze 3. dávky). Protiepidemická opatření byla sice zrušena, ale Covid zcela nezmizel a navíc řada zemí stále pro příjezd vyžaduje očkování a to někde i 3 dávky.

Registrace a rezervace fungují jako doposud přes web https://registrace.mzcr.cz. Případné dotazy k očkování pište na mail: ocko@nemopisek.cz, telefon Očka již není obsluhován.

Na Písecku je v současnosti proočkováno přibližně 65 procent populace. „Poptávka po očkování je nyní stabilně nižší. Očkujeme proto jen jeden den v týdnu,“ doplnil MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, který má očkování v tomto zdravotnickém zařízení na starosti.

 
 

Očko se stěhuje
28. února 2022

Očko Nemocnice Písek, a. s. v pátek 25. 2. 2022 naposledy působilo v prostorách vodoléčby rehabilitačního oddělení. Celkem tam bylo podáno 100 794 dávek vakcín proti Covidu-19. 

V následujících několika týdnech bude pokračovat očkování v prostorách pavilonu Q (budova laboratoří) ve 2. patře – Metabolická poradna a Centrální odběrové místo. Očkovat se bude v úterky a čtvrtky odpoledne, prvně zde proběhne očkování 3. 3. 2022. Klienti původně objednaní na 2. dávky na pátky, budou přesunuti na čtvrtky odpoledne (např. z pátku 4. 3. na čtvrtek 3. 3. apod.). Registrace a rezervace nadále fungují jako doposud přes web https://registrace.mzcr.cz

Ve druhé polovině března se očkování přesune do zrekonstruovaného pavilonu bývalé mikrobiologie naproti vrátnici nemocnice (za parkovištěm, vedle odběrového místa Covid-19).

 
 

Změna režimu návštěv
23. února 2022

Od 23. 2. 2022 je v Nemocnici Písek, a.s. zrušen zákaz návštěv. 

Návštěva hospitalizovaných pacientů umožněna za splnění následujících podmínek:

 • po celou dobu návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2 
 • ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou max. 30 min
 • navštěvující osoba je povinna dodržovat platné podmínky pro návštěvy stanovené aktuálními opatřeními MZČR

Více zde.

 

 
 

Očkovací centrum v Písku funguje přesně rok a blíží se k jubilejní dávce
18. ledna 2022

Přesně před rokem – 18. ledna 2021 – byl na okraji areálu nemocnice v bezbariérovém, oboustranně průchozím objektu rehabilitace spuštěn provoz píseckého očkovacího centra. V následujícím týdnu zde zdravotníci podají stou tisící dávku vakcíny proti onemocnění Covid-19.

„Největší nápor jsme zaznamenali vloni od dubna do června, kdy se očkovalo až 1040 osob denně ve dvanáctihodinových směnách, někdy i šestkrát týdně. Navíc mobilní týmy nemocnice očkovaly v domech sociálních služeb a ve službách pečovatelských. Nejvíce dávek za jeden den jsme podali v červnu a bylo jich 1052,“ sdělil MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, který měl očkování v tomto zdravotnickém zařízení na starosti. „Nejstarším očkovaným občanem píseckého centra byla žena, ročník 1922, které bylo 99 let přesně v den očkování. Aplikovali jsme jí už tři dávky,“ uvedl jednu ze zajímavostí. 

Na očkování proti Covid-19 v Písku zdravotníci spolupracovali s dalšími profesionály i dobrovolníky. „Velice děkujeme všem, kteří zdravotníkům v očkovacím centru vypomáhali s administrativou a dalšími činnostmi. Děkujeme Střední zdravotnické škole a Městskému úřadu Písek, kdy studenti a zaměstnanci pomáhali od samého počátku a zcela nezištně, Sboru dobrovolných hasičů města Písek, sestřičkám důchodkyním a dalším. I díky tomu se daří držet počet hospitalizovaných v rozumných mezích,“ řekl Pavel Malina.

 
 

Očkování 3. dávek bez registrace!
17. ledna 2022

Dne 18. 1. 2022 budeme v čase 9:30 – 12:00 hodin podávat mimořádně 3. dávky vakcíny Comirnaty (Pfizer) osobám s nárokem na 3. dávku bez registrace!

Chceme tak usnadnit možnost obdržet 3. dávku těm, kteří mají problémy s registrací na očkování přes internet. S sebou k očkování vezměte kartičku pojišťovny a občanský průkaz.

 
 

V Písku budují nové očkovací a testovací centrum
12. ledna 2022

Písecké očkovací centrum se za necelé dva měsíce přesune z nynějších prostor nemocniční rehabilitace mimo areál nemocnice. Zájemci o očkování proti onemocnění Covid-19 je už koncem února 2022 naleznou v místě nynějšího odběrového místa v předpolí nemocnice. 

Očkovací centrum v Písku vzniklo na začátku loňského roku v pavilonu rehabilitace na okraji areálu nemocnice, aby pomohlo chránit životy lidí během pandemie Covid-19. V bezbariérovém, oboustranně průchozím objektu podali zdravotníci 100 tisíc dávek vakcín proti onemocnění Covid-19. „Největší nápor jsme zaznamenali od dubna do června, kdy se očkovalo až 1040 osob denně ve dvanáctihodinových směnách, někdy i šestkrát týdně,“ sdělil MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, který měl očkování v tomto zdravotnickém zařízení na starosti.

„Očkování přesuneme jinam, protože potřebujeme opět využít spodní patro rehabilitace. Nepřerušili jsme všechny operace a pacientům chceme poskytnout tudíž i následnou léčbu. Od konce února tedy obnovíme vodoléčbu pro ortopedické a neurologické pacienty,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nové očkovací centrum bude prostorově menší, ale již šité přímo na míru potřebě a způsobu očkování. Kapacitou se vyrovná tomu nynějšímu. Personál v něm bude schopen naočkovat 1000 osob denně a v testovací části odebrat až 2000 vzorků k analýze. Podobně jako nyní v něm budou administrativní a lékařská stanoviště, aplikační buňky, prostory k postaplikačnímu pozorování a sociální zázemí pro personál i pro klienty očkování. Přístupné bude z parkovišť města i nemocnice. Odběrové centrum bude mít vlastní vchod v jiné části pavilonu. V běžném provozu již nebude potřeba mít v místě odběrové stany. „Výstavba centra bude stát kolem pěti milionů korun, včetně vybavení. Finance vyčleníme z vlastního rozpočtu,“ řekl Jiří Holan.

Písecká nemocnice v současnosti poskytuje několik služeb, souvisejících s onemocněním Covid-19. Vedle očkování a péče o nemocné se jedná o testování a vyšetření imunity. Tamní laboratoř provádí PCR i antigenní testování. Zájemcům dále nabízí zcela nové vyšetření, které pomůže zhodnotit, jak moc jsou odolní vůči onemocnění Covid. Vyšetření se zaměřuje na stav imunity, který je podle zdravotníků rozhodující pro průběh nemoci v případě nákazy.

 
 

Nemocnice koupí další přístroj pro automatizaci PCR testování
6. ledna 2022

Až 2000 vzorků slin či výtěrů denně bude schopna už na konci ledna vyšetřit laboratoř písecké nemocnice v souvislosti s PCR testováním na onemocnění Covid-19. Větší počet rozborů v krátkém časovém intervalu zajistí nový přístroj. Po nedávno zakoupeném analyzátoru bude dalším laboratorním pomocníkem pro rychlejší určení virové nákazy.

„V pořadí už třetí analyzátor zakoupíme v lednu. Cena se pohybuje v okolí jednoho milionu korun, ale s příslušenstvím pro obsluhu vyjde kompletní pracovní set na pět až šest milionů korun. Chceme celý proces co nejvíce zautomatizovat a mechanicky i časově personálu co nejvíce ulevit. Snahou je snížit přesčasovou práci, do pozdních odpoledních nebo nočních hodin v laboratoři. Na přístroj a příslušená další zařízení se budeme snažit získat dotaci z fondů Evropské unie,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecká nemocnice provádí PCR i antigenní testování. Protože se chce připravit i na případně plošné PCR testování, jeden analyzátor pro rychlejší testování a zvládnutí většího počtu vyšetření si v uplynulých měsících ke stávajícímu už pořídila. Některé přístroje má pronajaté. Laboratoř je nyní schopna zanalyzovat do tisíce vzorků za jeden den. Společně s dalším přístrojem zvládne denně otestovat až 2000 vzorků na PCR.

„PCR testy jsou přesnější než testy antigenní, ale jsou také náročnější na rozbor a čas. Proto si pořizujeme vybavení, díky němuž můžeme laboratorní zkoumání vzorků urychlit a zrobotizovat. Nový přístroj navíc pomáhá analyzovat i varianty viru. Dnes jsme již schopni říci, zda se u pacienta jedná o infekci způsobenou Omikronem“ doplnila primářka Oddělení mikrobiologie Nemocnice Písek MUDr. Věra Kůrková.

 
 

Očkování s výběrem vakcíny pro třetí dávky
30. listopadu 2021

Ke 30. 11. nabízí Očko Písek pro 3. dávky vakcínu Spikevax/Moderna na 8. 12. Podmínkou podání této vakcíny je však její výběr již při registraci k očkování 3. dávkou, případně zaškrtnutí výběru vakcíny „bez preference“.

Pro 1. dávky nabízíme na 2. 12. jednodávkovou vakcínu Janssen. Tato bude též podávána zájemcům o 1. dávky bez registrace 2. 12. od 8,30 do 12 hod.

 
 

Očkování bez registrace
26. listopadu 2021

Dne 2. 12. 2021 od 8:30 do 12:00 hod budeme v Očku písecké nemocnice očkovat zájemce o podání první dávky jednodávkovou vakcínou Janssen (Johnson and Johnson) bez registrace. Za dva týdny po aplikaci této vakcíny se osoba považuje za plně očkovanou. Očkovat touto vakcínou se mohou osoby od 18 let věku. Její aplikaci nedoporučujeme osobám nad 60 let.

V uvedený čas je tedy možno přijít bez předchozí registrace, s sebou je nutný občanský průkaz a kartička zdravotní pojišťovny.

Urychlení procesu očkování je možné podpořit vyplněním a přinesením Informovaného souhlasu s aplikací vakcíny Janssen s sebou k očkování, ke stažení na: Očkování proti Covid-19

 
 

Aktuálně ke Covidu-19
23. listopadu 2021

Vzhledem k množícím se dotazům veřejnosti a médií si dovolujeme zveřejnit aktuální informace k testování, očkování, počtu hospitalizací a možnosti podání monoklonálních protilátek.

Co se týká testovací kapacity, písecká nemocnice aktuálně provádí na odběrové místě cca 400 odběrů na vyšetření PCR denně, v laboratoři oddělení klinické mikrobiologie se analyzuje denně cca 450 PCR testů. Rozdíl je způsoben dalšími odběry v nemocnici a u praktických lékařů. K tomu je třeba připočíst cca 60 antigenních testů každý den. Co do počtu denně provedených odběrů a PCR testů, jsme aktuálně mezi jihočeskými nemocnicemi na 2. místě za strakonickou nemocnicí. Snažíme se reagovat na narůstající poptávku, ale jsme samozřejmě limitováni personálním obsazením. Od 22. 11. dále navyšujeme kapacitu odběrového místa i laboratoře o cca 200 testů denně. Objednat se na test lze na https://portal.jihnem.cz 

Očkujeme v současné době 2× týdně 8 hodin, celkem cca 550 osob/den vakcínou Comirnaty (Pfizer). Jedná se o 1., 2. i 3. dávky. Registrovaní se k očkování dostanou maximálně do 12 dnů od registrace. V případě zvýšení poptávky po očkování jsme schopní podávat až 3000 dávek za týden. Na začátku prosince plánujeme podávat mj. celkem 1000 dávek jednorázové vakcíny Janssen (také bez registrace). 

K dnešnímu dni máme 31 hospitalizovaných osob s Covidem-19, z toho čtyři na jednotce intenzivní péče a dva na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Elektivní operativu jsme byli nuceni z části již omezit. Snížení počtu hospitalizovaných pacientů se daří i díky četné aplikaci monoklonálních protilátek (podáváme v průměru 7–8 dávek/den).

Monoklonální protilátky se podávají pacientům s Covid-19 a přidruženými chorobami, které vedou k těžkému průběhu onemocnění. Všichni zájemci o podání monoklonálních protilátek by měli kontaktovat svého praktického lékaře, který posoudí, zda splňují kritéria k podání protilátek a podání protilátek domluví. Monoklonální protilátky by měli ochránit před rizikem těžkého průběhu Covidu-19 až 50 dní.

Máme pouhé dvě možnosti, jak v současné situaci extrémního nárůstu výskytu Covid-19 ochránit nemocnici před zahlcením pacienty s Covidem: očkování a podávání monoklonálních protilátek. K obojímu však musejí vyvinout iniciativu dotčené osoby.

Děkujeme za spolupráci a prosíme o trpělivost s termíny na PCR testování, neustále přidáváme a jedeme už na maximální možné kapacitě.

P. S.
Plně sdílíme a podporujeme stanovisko Nemocnice Slaný:

Milí neočkovaní: až budete při pečení cukroví a popíjení svařáku u televize nadávat, že nesmíte do hospody a supermarketu, uvědomte si, že kvůli vám se zatím jiní na pokraji zhroucení v ochranných oblecích pokoušejí zachránit život vašim souvěrcům, mezi něž se zítra můžete zařadit i vy.
Plné znění: https://www.nemsl.cz/covid-report-22–11–2021–406cz27/

 

 
 

Písecká nemocnice udělala maximum i pro testování žáků a studentů
22. listopadu 2021

Písecká nemocnice se v příštích týdnech zapojí do plošného testování žáků škol. Bude připravena co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte pomocí PCR testování.

O plošném antigenním testování během příštích dvou pondělků (22. a 29. 11.) informoval ředitele škol a školských zařízení jihočeský hejtman Martin Kuba. Zároveň je upozornil na to, že v případě pozitivního antigenního testu u žáka bude potřeba ověřit výsledek PCR testem. Rychlým provedením PCR testů budou pověřeny jihočeské nemocnice, které pro ně vyčlení pondělní a úterní dopoledne.

 
 

Zájemci o očkování proti Covid-19 se musí registrovat
2. listopadu 2021

Vzhledem k vysokému zájmu o podání 3. dávek a nově narůstajícímu zájmu o 1. dávky pro registrované osoby, rušíme do odvolání očkování bez registrace v Očku písecké nemocnice.Osoby, které se dostaví bez rezervovaného termínu k očkování, nebudou moci být naočkovány.

Všem osobám nad 60 let důrazně doporučujeme aplikaci 3. dávky očkování co nejdříve po uplynutí 6 měsíců od druhé dávky (od první dávky v případě vakcíny Janssen). V těchto věkových kategoriích vidíme zřetelný pokles imunity (hladiny protilátek významně klesají) a jedinou účinnou ochranou proti nákaze koronavirem je 3. posilující dávka.

Je vhodné (nikoli však nutné) s sebou vzít také vyplněný informovaný souhlas s podáním vakcíny Comirnaty – k vyzvednutí na podatelně Nemocnice Písek, ke stažení:  

1. dávka:

Informovaný souhlas s vakcínou – 16 a více let

Informovaný souhlas s vakcínou – děti 12–15 let

3. dávka:

Informovaný souhlas s vakcínou – 3. dávka

 
 

Vyšetření pomůže zjistit, jak si vaše tělo poradí s Covidem
1. října 2021

Písecká nemocnice nabízí zájemcům zcela nové vyšetření, které pomůže zhodnotit, jak moc jsou odolní vůči onemocnění Covid. Vyšetření se zaměřuje na stav imunity, který je podle zdravotníků rozhodující pro průběh nemoci v případě nákazy.

„Tělo je připraveno reagovat na virus i při velmi nízké hladině naměřených protilátek v krvi. Proto je často zásadní zjistit, zjednodušeně řečeno, stav buněčné imunity proti Covid,“ řekla MUDr. Věra Kůrková, primářka Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, a. s.

Vedení nemocnice očekává, že o vyšetření budou mít zájem například lidé, kteří zvažují třetí dávku očkování, nebo ti, které zajímá schopnost obrany těla nejen na úrovni protilátek, ale i samotných buněk. Zatím se jedná zejména o zdravotníky,“ uvedla primářka Kůrková.

Nové vyšetření stavu buněčné imunity v současné době pojišťovny nehradí, proto za ně zájemci zaplatí necelé dva tisíce korun. Odběry na analýzu se provádějí na odběrovém místě Oddělení klinické biochemie pondělí – čtvrtek v dopoledních hodinách dle časového harmonogramu. Vlastní vyšetření provádí Oddělení klinické mikrobiologie po shromáždění více vzorků cca 1× za 14 dní.

 
 

Provoz píseckého OČKO centra bude podle zájmu o očkování
22. července 2021

Lidé, kteří se chtějí nechat očkovat proti onemocnění Covid-19 v píseckém OČKO centru, se mohou stále registrovat. Neměli by ovšem dlouho otálet, s klesajícím zájmem a rostoucí proočkovaností bude stávající denní provoz logicky omezován.

„Zájemce o očkování proti onemocnění Covid-19 jsme schopni naočkovat oběma dávkami vakcíny do čtyř týdnů od zaregistrování. Dvěma dávkami je nyní očkováno třicet tisíc lidí, dalších šest tisíc osob dostane druhou dávku do konce léta. Přihlášených máme ještě asi sto padesát dětí, které dostanou první dávku tento týden,“ uvedl primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

Ke konci letních prázdnin bude na Písecku proočkováno něco málo přes polovinu obyvatel, přibližně 38 tisíc osob. To je podle imunologů stále málo. K tomu, aby společnost mohla žít bez větších omezení i v rámci epidemie, je potřeba přibližně sedmdesátiprocentní proočkovanost. „Část populace, konkrétně děti do dvanácti let, se očkovat prozatím nemůže. Ostatním to doporučujeme, protože z plně naočkovaných osob se nakazí COVIDem-19 nepatrné promile, navíc takřka vždy s velmi lehkým průběhem onemocnění,“ řekl Pavel Malina.  

Jedním z prvních očkovaných proti Covid-19 byl v Písku předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. Dnes už má naočkované i své příbuzné. „Očkovaný jsem já, manželka i všechny mé tři děti. Jejich prarodiče samozřejmě také. Důvodem je nejen má zkušenost s pacienty v nemocnici, kteří Covid nepřežili, ale také touha po normálním životě. Chci mít děti ve škole, v nemocnici fungovat normálně a neodkládat operace, vyšetření i prevenci, věnovat se svým zálibám. To vše pro mě bylo důvodem nechat se očkovat alespoň proti známým variantám viru,“ sdělil Holan. 

Písecké OČKO má v současnosti dostatek vakcín. Bližší informace k očkování zájemci získají na telefonní lince píseckého OČKO centra: 770 169 655.

 
 

Aktuality k očkování proti COVID-19
18. června 2021

Očko písecké nemocnice podalo k 18. 6. 2021 již celkem 47 500 dávek, plně naočkovalo 32 000 osob.

U nás v píseckém Očku aktuálně přeočkováváme zejména 2. dávky a proto je nyní čekací doba zájemců o očkování 1. dávkou delší, někdo může čekat i 2 týdny. V příštím týdnu bude 330 prvních dávek, v posledním červnovém týdnu předpokládáme cca 2000 prvních dávek, takže by se mělo dostat na každého z aktuálních zájemců i zájemce nové.

Přesuny termínů podání 2. dávky jsou možné ze závažných důvodů, žádosti o přesun se vyřizují prostřednictvím e-mailu: ocko@nemopisek.cz

Od minulého týdne se mohou k očkování hlásit samoplátci – tj. osoby bez zdravotního pojištění v rámci EU. V jihočeském kraji provádí očkování samoplátců pouze Očko Nemocnice České Budějovice, a.s. K očkování se samoplátci registrují na: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci

Velké poděkování za namáhavou práci patří všem zaměstnancům a pomáhajícím na Očku Písek včetně dobrovolných hasičů, Střední zdravotnické školy a Městského úřadu v Písku.

 
 

Nemocnice se chystá na případné PCR testování všech žáků
10. června 2021

Laboratoř písecké nemocnice bude schopna prozkoumat více vzorků na Covid, odebraných ze slin pro PCR testování. Větší počet rozborů v krátkém časovém intervalu zajistí analyzátor. Nemocnice se chce pořízením přístroje připravit na situaci, kdy by musela vyhovět skokovému nárůstu poptávky po analýze vzorků v souvislosti s případným zařazením testů jako podmínky pro standardizovanou výuku ve školách. 

Pokud se školy do prázdnin i po nich plošně otevřou a Ministerstvo zdravotnictví nařídí testování žáků ze slin pomocí PCR testů, laboratoře budou muset v krátkém časovém intervalu vyšetřit velké množství odebraných vzorků. „PCR testy jsou významně přesnější než testy antigenní, ale jsou také náročnější na rozbor. Kapacita laboratoří je přitom omezená. Proto hledáme možnosti, jak laboratorní zkoumání vzorků urychlit,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nemocnice v této souvislosti už má přístroj, díky němuž bude schopna analyzovat vzorky v mnohem větším měřítku. „Nyní již ověřujeme jeho funkce přímo v laboratoři. Pokud vyhoví, metodiku zavedeme do rutinní praxe,“ doplnila primářka virologické laboratoře Věra Kůrková.

 
 

Očkováním proti COVID-19
3. května 2021

Počet pacientů s COVID-19, hospitalizovaných v písecké nemocnici, oproti předchozím měsícům výrazně klesl. Přesto jsou nadále přijímáni nemocní ve vážných stavech, a to jak mladší ročníky ve věku kolem 40 let, tak starší neočkovaní lidé. Písecký okres navíc patří v počtu nových pacientů s COVID-19 k nejhorším v celé České republice.

Čelit tomuto stavu lze očkováním. Nemocnice proto vyzývá zájemce, aby s registrací k očkování neváhali. „V týdnu od 3. 5. obdržíme zhruba 4.500 dávek vakcíny Pfizer a Moderna a budeme očkovat od rána do večera. Vyzýváme proto všechny zájemce o očkování, kterým je více než 55 let, trpí některým chronickým onemocněním, aby se zaregistrovali do rezervačního systému na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Poté obdrží výzvu k výběru termínu na adrese https://reservatic.com/ockovani,“ řekl primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Malina, Ph.D. 

Doplnil, že registrovat se mohou například pacienti s cukrovkou bez rozdílu věku, kteří jsou sledováni specializovanou ambulancí. V týdnu od 3. 5. se zřejmě budou moci registrovat také osoby nad 50 let. Čekací doba na samotné očkování je nyní maximálně týden.

Veškeré informace k očkování jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR nebo na naší stránce Očkování proti COVID-19.

Linka pro pomoc s registrací a rezervací termínu očkování: 1221 (národní), 800 100 450 (bezplatná linka Jihočeského kraje).

V případě náhlého onemocnění nebo nutnosti zrušit termín očkování prosím kontaktujte OČKO Písek na telefonu: 770 169 655 nebo e-mailu: ocko@nemopisek.cz  

Na očkování s sebou přineste vyplněný informovaný souhlas ze stránek Očkování proti COVID-19 pro vakcínu, která je uvedena v názvu kalendáře, ve kterém jste si zarezervovali termín. 

 
 

K očkovacímu centru přibyla venkovní čekárna
12. dubna 2021

Prostorný přístřešek, který bude sloužit jako venkovní čekárna pro zájemce o očkování proti onemocnění Covid, právě přibyl k pavilonu OČKO v Nemocnici Písek. Přístřešek využijí zejména ti, kteří dorazí na očkování s předstihem.

„Přístřešek je velký, takže v něm zájemci o očkování nebo jejich doprovod budou moci udržovat dostatečný rozestup,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.  

Vakcíny proti onemocnění Covid se v Písku podávají už několik měsíců v areálu nemocnice. Tamní očkovací centrum je součástí celokrajské sítě OČKO. „Nyní očkujeme až 700 osob za den. Fungování centra i jeho pracovníky si veřejnost velmi chválí,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Změna pravidel pro přítomnost třetí osoby u porodu
9. dubna 2021

Upozorňujeme, že na základě Opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 12. 04. 2021 je třetí osoba u porodu povinna podrobit se před zahájením přítomnosti u porodu POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které 

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a tento doloží nebo 

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Třetí osoba je dále povinna po dobu návštěvy používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Bližší informace Vám poskytne personál Gynekologicko-porodnického oddělení.

 
 

Po Velikonocích se v nemocnici začne více operovat
5. dubna 2021

Písecká nemocnice zvýší počet plánovaných operací, které musela odložit kvůli pandemii Covid. Od úterý (6. 4.) se částečně vrátí ke standardní péči, jejíž součástí je běžná operativa i fungování poraden. 

„Nynější situaci bych označil jako stabilizovanou, což nám umožňuje řešit částečný návrat k běžnému režimu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

K dnešnímu dni je v písecké nemocnici 61 pacientů hospitalizovaných s onemocněním Covid. Šest z nich je napojeno na plicní ventilaci na oddělení ARO (anesteziologickoresuscitační) a třináct využívá přetlakovou oxygenoterapii na lůžkách JIP (jednotka intenzívní péče). 

„Po Velikonocích začneme realizovat již dále neodložitelné výkony z oborů ortopedie, gynekologie a chirurgie. Jedná se například o operace některých kýl, kyčlí nebo o odstranění nezhoubných nádorů. Dosud jsme se museli omezit pouze na neodkladné výkony, tedy například akutní operace slepého střeva, zhoubných nádorů, apod.“ sdělil Jiří Holan.

 
 

Dramatická progrese pandemie v okrese Písek
5. března 2021

„Vážení spoluobčané, Písečáci i všichni ostatní,

v posledním týdnu pozorujeme výrazný vzestup pozitivně testovaných a hospitalizací pacientů s onemocněním COVID-19 v písecké nemocnici. Řada z nich je ve velmi vážném stavu a přesně tak, jak se dočítáte na informačních webech a slyšíte v médiích, těžký průběh se týká již i mladších ročníků. Výjimkou nejsou dvacetiletí a děti. Jistě je to mimo jiné následek šíření britské mutace, která je nakažlivější, ale výrazně k tomu přispívá nezodpovědné chování některých jedinců. Pořádání různých oslav, setkávání, ale i vzájemný kontakt (bez ochranných prostředků) v rodině s příbuznými, kteří jinak nebydlí ve společné domácnosti, přivedl už řadu z takových skupin na naši jednotku intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení. I když lékaři a sestřičky bojují o jejich životy ze všech sil, není v jejich moci každého zachránit, zatím dokonce na ARO ani polovinu z nich. Abychom mohli zajistit péči o pacienty s COVID-19, musíme navíc razantně omezovat veškerou ostatní péči, přičemž se prodlužuje strádání i těchto lidí. V nemocnici bude omezena péče v poradnách, zastavena veškerá neakutní operativa atd. Vyčerpání zdravotnického personálu, který bojuje s covidem od října takřka nepřetržitě, je také extrémní.

Chceme tedy tímto apelovat na zodpovědnost všech, aby nosili ochranné prostředky, ideálně respirátory, nesetkávali se s osobami, se kterými nebydlí ve společné domácnosti, bez těchto prostředků, nesdružovali se, omezili kontakty, dbali na hygienu a dezinfekci rukou a v případě potíží se nechali co nejdříve otestovat PCR testem a dodržovali izolaci nebo karanténu. Udělejme a udělejte na několik málo týdnů vlastní osobní lockdown. Rádi bychom nedospěli do stavu, kdy by pacienti, jako již v některých zařízeních, umírali na chodbách za pouhého mírnění utrpení. Pokud by se nám společně s vámi další rozvoj pandemie na okrese nepodařilo v nejbližších dnech zabrzdit, může to nastat.
Děkujeme.“

Nemocnice Písek, a.s.

 
 

V Písku vypomáhají ochromeným nemocnicím Karlovarského kraje
22. února 2021

Písečtí zdravotníci vypomáhají s péčí o covidové pacienty některým více ochromeným zdravotnickým zařízením Karlovarského kraje, konkrétně nemocnicím v Chebu a Sokolově. Odtud přijali k hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) čtyři pacienty a na standardní lůžka s kyslíkem tři pacienty. Dovoluje to dosud stabilní situace v Nemocnici Písek, kde je v posledních týdnech hospitalizováno 35 až 40 pacientů. 

„K dnešnímu dni fungují v nemocnici tři covidové standardní stanice, jedna Jednotka intenzívní péče a zdvojené oddělení Covid ARO s celkovou kapacitou 54 lůžek. Vzhledem k rostoucímu trendu hospitalizací v Česku i našem regionu obecně máme připravený plán rozšiřování covidové péče na lůžkách standardního typu i intenzivní péče. Standardních lůžek můžeme provozovat kolem stovky, lůžek s možností ventilace přibližně patnáct a stejné množství lůžek JIP charakteru s aplikací přetlakové kyslíkové terapie. Máme tedy ještě rezervní kapacitu pro případné zhoršení situace,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Nemocnice a zdravotníci v ní oproti dřívějším měsícům dokázali zvýšit počet vyléčených pacientů intenzívní péče oproti minulému roku (přibližně o třetinu), a to díky stále propracovanějším postupům a nasazení. Díky tvrdým protiepidemickým opatřením v nemocnici a očkováním všech kategorií zaměstnanců disponuje nemocnice stabilně personálem v dostatečném počtu. Funguje i obslužný servis jako prádelna, kuchyně, svoz odpadů a technický úsek.

I přes regionálně příznivá čísla jsou v písecké nemocnici připraveni na všechny, zejména kritické, varianty možného vývoje. „Na vývoj situace bude mít určitě vliv šíření infekčnějších mutací Covid a případně kroky vlády, která by nenasadila v těchto dnech ještě razantnější  opatření.  V nemocnici máme funkční systém měnlivé péče, dynamická odběrová testovací místa a dokonale fungující očkovací centrum. My logickou povinnost vyplývající z povahy naší role plníme. Je ale na jiných vydávat fungující protiepidemická opatření, dodávat vakcíny a zprovoznit provozuschopný rezervační systém očkování pro obyvatele. Zde vidím limity a důvody nynějšího stavu v této zemi,“ doplnil Jiří Holan.

 
 

Sdělení pro seniory 80+ a jejich příbuzné k očkování proti COVID-19
19. února 2021

Prosíme všechny seniory nad 80 let, kteří byli vyzváni Centrálním rezervačním systémem k výběru termínu na očkování v Nemocnici Písek, a. s. a toto se jim nepodařilo, aby se nám ozvali na telefonní číslo 770 169 655 nebo e-mail: ocko@nemopisek.cz . Kontaktovat nás samozřejmě mohou také jejich příbuzní.

Jedná se o chybu Centrálního rezervačního systému, která by v nejbližších týdnech měla být opravena.  My jsme schopni v tuto chvíli problém vyřešit „manuálním“ přidělením termínu.

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za námi nezaviněné komplikace s očkováním proti COVID-19.

 
 

OČKO není plně využité kvůli nedostatku vakcín
2. února 2021

Přestože je písecké očkovací centrum už nyní připraveno pojmout denně až tisíc zájemců o očkování proti onemocnění Covid-19, vzhledem k omezenému množství vakcíny očkuje výrazně méně. Důvodem je nedostatek vakcín, které do krajských nemocnic míří od státu. 

„Nynější množství vakcíny pokryje očkování pouze 600 osob na týden, i když jsme schopni očkovat i tisíc osob denně, až 12 hodin v jednom dni,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecké OČKO se nachází v prostorách nemocniční rehabilitace na okraji areálu. Je přístupné od hlavního vchodu, v době masivního rozběhu i z vedlejšího – přímo z Budějovické ulice. Pro vozidla jedoucí z této ulice je zajištěno několik možností parkování.  Objekt je bezbariérový, oboustranně průchozí, fungují v něm administrativní a lékařská stanoviště i aplikační buňky v potřebných počtech, prostory k pozorování osob – tzv. observační místnost, sociální zázemí pro personál i pro zájemce o očkování. 

V OČKOcentru je dostatek personálu i pomocných sil, například studentek zdravotnické školy, které se zájemcům o očkování mohou hodně věnovat. Jejich stálý servis je zajištěn i v observační místnosti, kde čekají po očkování, mohou se napít, využít toalety, dozví se, kdy přijdou na druhou dávku. Zde jim také vydáváme průkaz a informace o certifikátu z očkování,“ doplnil vedoucí lékař centra MUDr. David Randák.

Plné využití centra v návaznosti na avizované větší množství dodávek vakcín od státu očekává nemocnice od března. Dalším typem vakcíny od firmy Moderna začínají v Písku očkovat další seniory přihlášené z CRS zítra 3.2.2021. „Na značkách jsme připraveni už teď. A to i v oblasti spolupráce s policií, městskou policií nebo lidmi z městského úřadu a HZS, pokud to bude potřeba,“ doplnil ještě Holan.

 
 

Písecké vakcinační centrum bude místo nemocniční elektroléčby
20. ledna 2021

Jeden z okrajových pavilonů v areálu písecké nemocnice se na příští měsíce přemění ve vakcinační centrum. Zájemcům o očkování proti onemocnění Covid-19 bude určeno celé suterénní patro dosavadní elektroléčby s přístupem z Budějovické ulice, které umožní očkovat 80 lidí za hodinu, tedy 600 až 1000 lidí za den. 

„Do vytvořeného očkovacího centra se stěhujeme v týdnu od 18. ledna. Vybrali jsme suterénní patro provozované do této chvíle jako elektroléčba a vodoléčba při rehabilitaci. Objekt je oboustranně průchozí, má připravená administrativní a lékařská stanoviště i aplikační buňky v potřebných počtech, prostory k pozorování osob, sociální zázemí pro personál i pro zájemce o očkování, je bezbariérový. Jsme domluveni se státní i městskou policií, že si vezmou na starosti koordinaci dopravy a navigaci k centru, my poskytneme parkovací plochy. S městem jednáme o poskytnutí přístřešku pro ty, kteří se dostaví například o něco dříve. Jsme kompletně stavebně i personálně připraveni,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Doposud se očkovalo v prostorách nemocničního centrálního odběrového místa, kde lze denně proočkovat 250 lidí. Nové prostory umožní očkovat denně až čtyřnásobek, tedy 1000 osob. „Do dneška jsme v nemocnici i mobilními týmy naočkovali 1750 lidí, mezi nimiž jsou zaměstnanci nemocnice, pracovníci a klienti v domech sociálního typu, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, záchranáři, senioři starší 80 let. Další osoby naočkujeme vždy po obdržení vakcín a následně i po dokonalém zprovoznění rezervačního systému k vakcinaci, který je v gesci státu,“ řekl koordinátor vakcinace prim. MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

O chod centra se bude starat personál nemocnice a později také případně dobrovolníci, kteří se hlásí. „Nemocniční personál je naprosto skvělý a funguje na Covidových stanicích, v odběrových místech, v očkovacím centru a také v mobilních týmech, které jezdí očkovat do domovů seniory. Znovu se v této extrémní několik měsíců trvající zátěži ukazují aspekty zdravého fungování nemocnice a obětavosti našich zaměstnanců, za což jim děkuji,“ doplnila hlavní sestra Mgr. K. Slabáková.

 
 

Písecká nemocnice začala očkovat nejohroženější personál
7. ledna 2021

V písecké nemocnici od pondělka 4.1.2021 aplikují vakcínu proti onemocnění Covid-19 prvním zdravotníkům. Úvodní várku stovky vakcín nemocnice využije pro očkování nejohroženějších pracovníků, do konce týdne aplikuje dalších 300 vakcín.

„Prvním očkovaným byl primář oddělení ARO Tomáš Piksa. Následovali další zdravotníci zejména právě z oddělení ARO a z Covidových stanic. Poté, co obdržíme další očkovací dávky, budeme pokračovat u dalších zaměstnanců a ve strategii vyjmenovaných seniorů a dalších skupin,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Během ledna má nemocnice získat přes tisícovku dávek. Dle stanoveného schématu bude očkovat i klienty a personál sociálních zařízení, složky integrovaného záchranného systému, seniory. V únoru by zde už mělo fungovat vysokoprůchodné specializované vakcinační centrum pro veřejnost, které je součástí vakcinační strategie v Jihočeském kraji a které počítá s očkováním minimálně 600 lidí za den, spíše více. 

„První dny aplikace vakcíny u našich zdravotníků jsme si vyzkoušeli takzvanou průchodnost, která zahrnuje prvotní kontakt, potřebné informace o pacientovi, komunikace nad informovaným souhlasem, zadání do elektronických systémů, přípravu klienta i vakcíny k vlastnímu očkování, očkování, vydání očkovacího průkazu a monitoraci po očkování. Je jisté, že proočkovat Písecko zvládneme. Zároveň jsme už v této chvíli technologicky připraveni na náročné skladování vakcíny firmy Pfizer,“ řekl Jiří Holan. Doplnil, že vakcinační centrum uvítá pomoc praktických lékařů i dalších profesí. S osobní pomocí očkovat se tam už nahlásila například ambulantní privátní gynekoložka z Písku, sestřičky v důchodu. Každá aktivita a pomoc jsou vítány.

Přestože jihočeský hejtman Martin Kuba v pondělí (4. 1.) představil vakcinační strategii v kraji, jejíž podstatou jsou vysokoprůchodná specializovaná vakcinační centra, a v Písku již průchodnost svého centra vyzkoušeli, veřejnost se zatím k očkování hlásit nemůže. Důvodem je absence rezervačního systému k očkování proti Covid-19. Ten chce ministerstvo zdravotnictví spustit 15. ledna.

„Vláda zatím nezveřejnila podrobnosti o systému přihlašování k očkování. Do nemocnice ale už volají zájemci o vakcinaci. My sami je objednat nemůžeme, protože vlastní systém mít nelze. Musíme tedy také čekat na kroky vlády,“ řekl ředitel písecké nemocnice.

 
 

Zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované lůžkové péče
5. ledna 2021

V souladu s Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se v Nemocnici Písek, a.s. s účinností od 31.12.2020 zastavuje příjem nových pacientů k plánované lůžkové péči (plánovanou péčí se rozumí, péče která není neodkladná, akutní a nezbytná). Pacienty, kteří jsou již objednáni, se budeme snažit v maximální možné míře telefonicky oslovit a domluvit s nimi jiný možný termín; žádáme současně pacienty, kteří telefonicky kontaktováni nebudou (např. z důvodu absence kontaktních údajů na ně), aby se aktivně telefonicky spojili s příslušným oddělením, potřebné kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách.  Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů. Plánovaná ambulantní péče omezena není.

Více viz portál Ministerstva zdravotnictví ČR

 
 

Nemocnice Písek, a. s. spouští objednávání na antigenní testy pro veřejnost
15. prosince 2020

Od 15. 12. 2020 byl zahájen provoz internetového portálu k objednávkám na antigenní testy pro veřejnost (a zároveň na PCR testy). Přes tuto adresu se lze dostat na objednávkový portál. Zde je třeba vybrat ze dvou možností – „Objednání na PCR test“ nebo „Objednání na antigenní test“. 

Objednání na PCR test je možné využít pouze pro osoby se žádankou od praktického lékaře nebo Krajské hygienické stanice, případně samoplátce.

Objednání na antigenní test je možné využít za splnění níže uvedených podmínek. Vyšetření nabízíme na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ve dnech 16. 12. 2020 – 15. 1. 2021. Již v tuto chvíli je část termínů obsazena na základě dřívějších telefonických a mailových objednávek při testování učitelů. Omlouváme se za potíž, kterou jsme ale nezpůsobili. Na portále se Vám nabídnou volné termíny. 

Podmínky dobrovolného testování obyvatelstva antigenními testy:

 • Účast na veřejném zdravotním pojištění ČR 
 • Testování se vztahuje na osoby, u nichž uplynulo 90 dní od 1. pozitivního testu metodou PCR na přítomnost SARS-CoV-2
 • Testování se nevztahuje na osoby, kterým byl v posledních 5 dnech proveden negativní PCR nebo antigenní test na přítomnost SARS-CoV-2

V případě pozdějšího prokázání nesplnění výše uvedeného, berou testovaní na vědomí, že mohou být vyzváni k úhradě provedeného vyšetření. 

Dovolujeme si Vás informovat, že negativní antigenní test nevylučuje možnost infekce virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Citlivost antigenního testu je totiž řádově nižší než PCR test. Pro osoby, které mají příznaky tohoto onemocnění, jednoznačně doporučujeme návštěvu praktického lékaře a PCR test.

Na objednávkovém portále je nezbytné vyplnit osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail (na uvedený email bude zasláno potvrzení objednávky), telefon ve tvaru +420777888999 (na vámi uvedené telefonní číslo bude zaslána SMS s výsledkem vyšetření), číslo pojištěnce/rodné číslo, zdravotní pojišťovna, datum narození, ulice a č.p., město, PSČ.

Vyšetření provádíme pouze objednaným. Termíny jsou v nabídce vždy na 5 dní dopředu. 

Čas objednání je pouze orientační a zabraňuje kumulaci zájemců o odběr. Odběr je proveden co nejdříve dle možností. Děti do 5ti let objednávejte na telefonním čísle 773 751 644, dále je tento kontakt určen pro rušení objednávek.

Čas objednání zabraňuje kumulaci zájemců o odběr a front. Odběr bude proveden co nejdříve dle provozních možností a průtočnosti sytému. Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

 
 

Nemocnice Písek, a.s. se připravuje na antigenní testování pedagogických pracovníků
1. prosince 2020

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020 o antigenním testování pedagogických pracovníků zahájila Nemocnice Písek, a. s. přípravy na tuto službu. Předzásobili jsme se antigenními testy a začali komunikovat se školami (mateřskými, základními, středními i jednou vysokou školou) v okrese Písek ohledně průběhu testování.

Na základě seznamů zájemců o testování dodaných školami budou tito objednáni na Odběrové místo nemocnice v oddělených časech od běžného testování PCR. Testování začne 4. 12. 2020 a skončí 18. 12. 2020, bude probíhat denně mimo víkendy. Po provedení odběru na antigenní test vyčká pedagogický pracovník výsledku, který mu dorazí formou SMS. Pokud bude test pozitivní a testovaná osoba nebude mít žádné příznaky, doplní se záhy odběr na vyšetření PCR SARS-CoV-2, při pozitivitě tohoto PCR testu pak daný pedagog nastoupí do izolace.

Objednávání na konkrétní termíny zajišťuje e-mailovou a telefonickou komunikací s vedením škol Oddělení klinické mikrobiologie. V případě dotazů je možno se obracet na vrchní laborantku Mgr. Romanu Brůžkovou: vrchni-mik@nemopisek.cz . 

 

 

 
 

Zájemci o darování krevní plazmy po Covid se mohou hlásit v písecké nemocnici
9. listopadu 2020

Zájemci o darování Covid-19 rekonvalescentní plazmy – plazmy s protilátkami proti koronaviru, které vznikají po prodělání tohoto onemocnění – se mohou hlásit v písecké nemocnici. Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Písek, a. s., začalo odebírat krevní vzorky k vyšetření obsahu protilátek proti Covid-19. 

„Zájemci se mohou telefonicky hlásit v evidenci dárců krve našeho oddělení na telefonním čísle 382 772 429 a my s nimi domluvíme termín odběru krve. Vzorek následně zašleme Transfuznímu oddělení českobudějovické nemocnice, které si dárce s vyhovujícím množstvím protilátek pozvou k další spolupráci,“ sdělila Helena Kubánková, primářka Hematologicko-transfúzního oddělení nemocnice Písek, a. s.

Krevní plazmu s protilátkami proti koronaviru nemocnice využívají k léčbě nakažených pacientů v těžkém stavu. Jedná se o krevní plazmu získanou od lidí, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a vytvořili si protilátky proti viru. Tyto protilátky jsou pak léčivem, které působí proti viru u nemocných, urychlují uzdravení a zvyšují jejich šanci na přežití.

Darovat plazmu mohou pouze lidé, kteří nikdy neměli transfuzi, a ženy, které nikdy nebyly těhotné. Zájemce musí být nejméně dva týdny po uzdravení z infekce Covid-19.

Objednání na odběr vzorku: evidence dárců krve HTO Nemocnice Písek, a.s. na telefonním čísle 382 772 429 a domluví si termín odběru.

 
 

Rozšiřujeme COVID péči
3. listopadu 2020

Písecká nemocnice nadále rozšiřuje Covid péči. Otevírá už čtvrtou stanici pro pacienty s koronavirem, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci. Vedle toho zvyšuje kapacitu odběrů i testů. Do práce v nemocnici se zapojují dobrovolníci – medici, studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, hasiči. 

„I přes postupné rozšiřování Covid péče se nám zatím daří udržet neCovidový provoz samostatné stanice ortopedie, porodnice, pediatrie, ve společném fondu běží chirurgie s gynekologií, ORL a urologií, neurologie s částí interny. I přes rostoucí čísla hospitalizací Covid pacientů (k dnešnímu dni 50) zvládáme i ostatní péči a také provozní činnosti od praní prádla přes vaření až po zajištění dalších obslužných činností,“ uvedl náměstek pro zdravotní péči Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

Odběrové místo v Písku navýšilo kapacitu na téměř 500 odběrů za den, což je více než zdesetinásobení kapacity oproti jaru. Pro objednávky na odběry byla zřízena i druhá telefonní linka, takže aktuálně se lze objednávat na těchto kontaktech: 773 751 644 a 777 366 507. V souvislosti s vyšším počtem odběrů navýšilo kapacitu také Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, které nyní provádí až 500 testů denně.  

„Nemocnice funguje na bázi spolupráce napříč odděleními, takže lékaři z různých oddělení nyní pracují na Covid stanicích a laboratoře si vzájemně vypomáhají s navýšením testovací kapacity na PCR testy. Pomáháme si také mezi nemocnicemi. Zapůjčili jsme dvacet  kyslíkových ventilů s průtokoměry do Nemocnice Strakonice, dvacet lůžek pro pacienty do Nemocnice v Krumlově, Jindřichův Hradec nám zapůjčil dva ventilátory, vypomáháme několika svými lékaři v Nemocnici Prachatice,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Děkujeme za veškerou pomoc! A to i za nabídky pomoci – materiální i fyzické.

 
 

Samoplátci se mohou nechat vyšetřit na protilátky
27. října 2020

Nemocnice Písek provádí testy na protilátky COVID pro zájemce – samoplátce. Odběr na vyšetření protilátek se provádí na centrálním odběrovém místě v areálu nemocnice po uhrazení faktury na nemocniční pokladně. Žadatel nesmí mít příznaky nemoci.

Klient, který si vyšetření pomocí ELISA testu vyžádá bez indikace lékaře, zaplatí za testování na COVID-19 IgG protilátky 600 korun. Protilátky třídy IgG jsou znakem prodělané infekce a tvoří se za 2 až 3 týdny od prvních klinických příznaků onemocnění.

V případě zájmu o vyšetření na protilátky volejte: 382 772 166.

 
 

Písecká nemocnice v krocích rozšiřuje Covid péči
26. října 2020

Písecká nemocnice je připravena v případě potřeby navýšit kapacity Covidových stanic, kde se pečuje o pacienty s koronavirem. V nemocnici je nyní hospitalizováno 35 osob s tímto onemocněním a lůžek je zde zatím dostatek.

Nemocnice Písek má celkem 389 lůžek. „Některá z nich se změnila na covidová a některá opouští personál, aby pomohl s intenzivní a anesteziologicko-resuscitační péčí. K tomu je část personálu pozitivní a musí být v izolaci. Počet lůžek se bude v průběhu pandemie koncepčně snižovat do personálem udržitelného počtu,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Kapacita současných jednotek intenzívní péče (JIP) je 32 lůžek, Covid pacienti jsou na pěti z nich. Hraniční kapacita lůžek Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) s vlastním personálem je 16, obsazeny jsou nyní 3 z nich Covid pozitivními pacienty, 4 lůžka jsou připravena pro ty necovidové. 

Ve finální verzi koronavirové krize bude nemocnice disponovat zhruba 180 lůžky pro necovidovou medicínu a 105 lůžky s možností péče o pozitivní pacienty. Nejtvrdší boj s nemocí se svádí na lůžkách ARO a jednotkách intenzivní péče. U 162 lůžek v nemocnici lze aplikovat kyslík. Dalších 100 kyslíkových ventilů má nemocnice k dispozici pro případnou další potřebu, půjčuje i okolním nemocnicím. 

„Pokud bude třeba, budeme pokračovat v transformaci našich oddělení. Jsme schopni navýšit kapacitu nemocnice o desítky lůžek pro nemocné s koronavirem. Naprosto zásadní v péči ale nebude počet standardních lůžek, nýbrž kapacita intenzivní péče, a to zejména personální. Rozhodující roli bude hrát také počet pozitivních zaměstnanců, kteří budou muset být v izolaci a budou tedy v péči chybět. V této chvíli pomáháme s dalšími nemocnicemi řešit péči i Prachaticka, kde nemocnice zcela uzavřela některá základní oddělení.“ řekl Jiří Holan.

V okrese Písek je nyní více než 800 osob pozitivních na COVID, většina má lehký průběh onemocnění nebo je bez příznaků.

 
 

Provozní změny
9. října 2020

Vzhledem k reprofilizaci lůžkového fondu a redislokaci personálu je od 14. 10. 2020 do odvolání uzavřeno lůžkové rehabilitační oddělení. 

Od 9.10.2020 je do odvolání uzavřen provoz Vodoléčby.

Od 9.10.2020 dochází k přesunu poskytování infuzní terapie z Centra infuzní terapie na příslušné oddělení. 

 
 

V písecké nemocnici platí „pandemický“ režim
9. října 2020

V souvislosti s šířením koronaviru platí od středy 7. října v Nemocnici Písek, a. s., nový režim. Jeho součástí je opětovný vznik Covidové stanice s Jednotkou intenzívní péče pro pacienty s tímto onemocněním a vznik Covid ARO. 

„Vzhledem k přesunu personálu do Covidových stanic a péči o pozitivní pacienty, jsme nuceni omezit běžné výkony. Jinými slovy: odložíme část plánovaných výkonů nebo operací, u nichž to lze, omezíme chod v následné a rehabilitační péči. Pacienty, kterých se to bude týkat, vždy dopředu vyrozumí naši zaměstnanci,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecká nemocnice má v novém režimu vyčleněna lůžka standardního typu, Jednotku intenzívní péče a lůžka ARO s možností ventilace. Pro operace budou v následujícím blízkém období fungovat tři sály ze čtyř, jeden další zvláštní sál bude určen operacím pacientů, kteří mají Covid. Podle aktuálního vývoje lze předpokládat další opatření. Intenzivní péči řídí v každé nemocnici po celém Jihočeském kraji primáři anesteziologicko-resuscitačních oddělení (ARO), chod nemocnice spoluřídí pandemický štáb.

V nemocnici trvá zákaz návštěv, povoleny jsou dle nařízení ministerstva zdravotnictví pouze u nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, u nevyléčitelně nemocných a rodiček.

Odběrové místo u nemocnice je v provozu každý pracovní den, laboratoř na zkoumání vzorků funguje denně. „Vyšetřit se u nás mohou zatím nechat i samoplátci. Pouze jsme zavedli objednávkový systém, abychom zamezili zmatkům a frontám v prostoru odběrů,“ sdělil Jiří Holan.

V písecké nemocnici je nyní hospitalizováno 9 pacientů s Covid, z nichž je jeden na jednotce intenzívní péče, čtyři na ventilaci a 4 pacienti na standardu. Pozitivních je i 8 zaměstnanců, kteří zůstávají doma v izolaci. „Máme kolem devíti set zaměstnanců, takže tento počet nemocných zatím neohrožuje chod nemocnice. Pokud ale budou přibývat, pandemický štáb může uvažovat o využití studentů zdravotnických škol, mediků nebo změně struktury nemocnice s další redislokací personálu,“ doplnil Holan.

 
 

Zákaz návštěv od 19.9.2020
18. září 2020

Nemocnice Písek, a.s. vyhlašuje s ohledem na epidemiologickou situaci s platností od 19. 9. 2020 zákaz návštěv. Zákaz platí do odvolání, s výjimkou:

 - nezletilých pacientů         
 - pacientů s omezenou svéprávností
 - pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 - rodiček 

Návštěva u těchto pacientů je povinna se řídit pokyny zdravotnického personálu a je povinna dodržet následující režimová opatření:

 • Po celou dobu návštěvy je povinné používat roušku. 
 • Ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou.
 • Osoba s teplotou nad 37,0 0C, nebo jiným příznaky respiračního onemocnění nemůže pacienta navštívit.
 • Před příchodem na oddělení nemocnice a při odchodu si návštěvy vydesinfikují ruce přípravky poskytnutými u vstupů na jednotlivé stanice nemocnice.
 • Žádáme návštěvy, aby braly ohled na ostatní nemocné na pokoji a dodržovaly distanční zónu od ostatních pacientů a návštěv.
 • Návštěvy na jednotkách intenzivní péče se řídí zvláštním režimem. 

Informaci o aktuálním režimu návštěv na jednotlivých odděleních Vám poskytnou zdravotníci daného pracoviště dle vývoje epidemiologické situace.

Děkujeme za pochopení vzniklé situace. Tato opatření přijímáme z preventivních důvodů a činíme tak primárně z důvodu ochrany našich pacientů.

 
 

Povinnost nošení roušek
30. června 2020

Na základě Mimořádného opatření MZČR č. 16214/2020–4/MIN/KAN platí od 1. 7. 2020 v Nemocnici Písek, a.s. pro všechny osoby povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa). Žádáme veřejnost o dodržování této povinnosti, kterou chráníte společné zdraví pacientů a zdravotnického personálu.

 
 

Jihočeské nemocnice opět spouští testování samoplátců na testy PCR
29. května 2020

Všechny jihočeské nemocnice na základě výsledku jednání s MZČR opět začnou od pátku 29. 5. 2020 objednávat a testovat samoplátce metodou PCR na nemoc COVOD-19. 

Na základě vyhlášení MZČR o regulaci ceny, která je nižší než skutečné celkové náklady, byla započata jednání, která skončila příslibem MZČR zohlednit náklady na odběrové místo v nově připravované kompenzační úhradové vyhlášce pro rok 2020. 

Na základě tohoto příslibu se ihned vracíme k testování a k fakturaci za regulovanou cenu, tedy za 1750 Kč. Nebudeme připočítávat žádné příplatky za výsledek formou SMS ani za to, že je výsledek k dispozici zpravidla do 24 hodin od výtěru.

Jsme připraveni vyhovět požadavkům samoplátců na brzké termíny objednání na již standardních objednacích telefonních číslech v jednotlivých jihočeských nemocnicích.

 

 
 

Srovnávací průřezová studie séroprevalence protilátek proti SARS-CoV-2 v okresech Písek a Strakonice
29. dubna 2020

Nabízíme Vám účast ve studii, která umožní zjistit, zda jste v posledních měsících neprodělali onemocnění COVID-19. Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2.

Toto onemocnění totiž může proběhnout buď zcela bez anebo jen s minimálními příznaky. Je také možné, že jste sice příznaky měli, ale nebyli jste v té době testováni. Oba průběhy nemoci lze zpětně prokázat přítomností protilátek v krvi. Právě na to se zaměří naše studie. V okresech Písek a Strakonice tak přispěje k analýze aktuální epidemiologické situace v Jihočeském kraji i ČR porovnáním v této chvíli dvou oblastí s rozdílnou úrovní výskytu prokázaných případů COVID-19.

Účast ve studii je dobrovolná, je zdarma a není spojena s žádnou finanční odměnou!

KAPACITA STUDIE JE DNEM 5.5.2020 JIŽ NAPLNĚNA.
VYBRANÍ DOBROVOLNÍCI BYLI KONTAKTOVÁNI.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

 
 

Testujeme na COVID-19 pendlery i další zájemce
28. dubna 2020

V písecké nemocnici se mohou od pondělka 27. 4. 2020 nechat testovat na přítomnost koronaviru přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, a další zájemci. Nemocnice je vyšetří i bez písemného doporučení od lékaře.

„Samoplátci, kteří se potřebují nechat testovat, musejí uhradit poplatek v pokladně naší nemocnice, která se nachází v administrativní budově. Po předložení dokladu o zaplacení jim v odběrovém místě vezmou biologický vzorek a ten následně vyšetří v naší laboratoři,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Odběrové místo vedle nemocnice funguje v pracovní dny od 8 do 12 hodin (ve dnech 2. 5. a 9. 5. bude výjimečně v provozu od 8 do 10 hodin). Výsledek testu se zájemci dozvědí za 24 hodin. Potvrzení o výsledku testu vydá personál oddělení klinické mikrobiologie, které sídlí ve třetím patře pavilonu Q Nemocnice Písek, v pracovních dnech od 7.30 do 15.30 a v sobotu od 10 do 11 hodin. 

Bližší informace sdělí pracovníci odběrového místa, tel.: +420 773 751 644. 
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o vyšetření se na tomto čísle prosím objednejte předem!

Provozní doba pokladny 

 
 

Obrazem - Školení personálu
22. dubna 2020

Armádní specialisté z Odboru biologické ochrany Těchonín si v polovině dubna 2020 vyměnili zkušenosti s personálem několika oddělení písecké nemocnice v užívání ochranných pomůcek. Zdravotníci z Písku se naopak podělili o své zkušenosti s bariérovým režimem civilní nemocnice.

 
 

Nemocnice Písek se postupně vrací k běžnému provozu, epidemiologická situace to v této chvíli dovoluje
17. dubna 2020

Písecká nemocnice stejně jako další jihočeské nemocnice v následujících dvou týdnech postupně obnoví plánovaný provoz. Vrátí se tak k běžnému provozu v oblasti plánované hospitalizace pacientů, operací, výkonů a vyšetření. Běžný provoz nemocnice obnovují v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR. Záviset bude i na epidemiologické situaci v regionu. 

„O konkrétním způsobu restartu plánované péče budeme informovat pacienty na našich webových stránkách, s objednanými budeme komunikovat i telefonicky. V případě dalšího příznivého vývoje epidemiologické situace v Jihočeském kraji chceme od 4. května poskytovat zdravotní péči v již podstatně více normálním režimu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR z úterý 14. 4. 2020 k aktivaci služeb pro pacienty přistupuje Nemocnice Písek, a. s., k následujícím opatřením: 

 1. Od 16. 4. 2020 je zrušen zákaz do vstupu do Nemocnice Písek, nadále trvá zákaz návštěv (kromě výjimek).
 2. Od 20. 4. 2020 bude obnoven provoz onkologické ambulance v jejích prostorách, triáž (třídění pacientů) bude nadále prováděna v ambulantním sektoru nemocnice.
 3. Od 20. 4. 2020 bude postupně obnovována plánovaná elektivní operativa a další péče

Navíc od 16. 4. je obnovena možnost přítomnosti otce u porodu. 

„Součástí přípravy každého pacienta na plánovanou operaci bude nyní i vyšetření na COVID-19. Žádanku zajistí elektronicky na základě telefonické domluvy s pacientem ambulance daného oddělení, kde pacient podstoupí operační výkon. Pacient se na vyšetření dostaví na odběrové místo pro COVID-19 Nemocnice Písek jeden den před plánovaným přijetím k operaci,“ řekl Jiří Holan.

 

 

 
 

Aktuální informace pro rodičky
16. dubna 2020

V souvislosti s Mimořádným opatřením MZČR dochází v Nemocnici Písek, a.s od 16. 4. 2020 k následující úpravě přítomnosti osob při porodu: 

Přítomnost třetích osob při porodu je možná pouze za splnění těchto podmínek: 

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, 
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, 
 • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19, 
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje). 

Na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Písek, a.s. budou zajištěny podmínky k splnění výše uvedených požadavků a bude kontrolováno jejich dodržování ze strany třetích osob.

Ohledně návštěv na oddělení šestinedělí platí dříve vydané opatření. Pokud tedy bude chtít otec navštívit novorozence v době jeho pobytu na stanici šestinedělí, pakliže to klinický stav novorozence dovolí, návštěva se uskuteční ve vyhrazených prostorách gynekologicko-porodnického oddělení. S poukazem na další rozhodnutí MZČR o kontaktu více osob, bude ve vyhrazeném prostoru vždy jen jedna rodina. Tato návštěva bude realizována po podepsání čestného prohlášení otce a bude opět časově omezená – bude umožněna návštěva 1× za den a po dobu maximálně 30 minut.

Abychom předešli nedorozuměním, sdělujeme že „Rodinou" ve smyslu tohoto opatření, kterým se snažíme vyhovět rozhodnutí MZČR a platné legislativě, a zároveň chceme v maximální míře ochránit personál naší nemocnice, je míněna pouze matka, otec a novorozenec. Nejde v žádném případě o zrušení platného zákazu návštěv.  

Návštěvy na Neonatologickém oddělení budou ponechány v režimu bez možnosti návštěv otců – zákonných zástupců, pouze ve výjimečných případech bude umožněna návštěva a to vždy po dohodě s primářem nebo službu konajícím lékařem. 

Toto opatření je vedeno snahou minimalizovat riziko nákazy ostatních matek, novorozenců, ale i personálu. Naše Neonatologické oddělení by v případě nákazy a následně nařízené karanténě, bylo ohroženo v péči o novorozence v naší spádové oblasti. 

Děkujeme za Vaše vstřícné přijetí našich kroků, které nám pomohou se o Vás postarat maximálně bezpečně.

 
 

Obezřetnost ve vztahu k vlastnímu zdraví
30. března 2020

V současné době pandemie COVID-19 je každá návštěva nemocnice pro pacienta rizikem. Měl by proto každý zvážit v rámci svých znalostí a rozumových schopností, zda se jedná o neodkladný zdravotní problém. Pokud jde o maličkost, která trvá již dlouhou dobu, je jistě na místě v takovém případě počkat na vyšetření po odeznění pandemie.

Pokud si kdokoli není jistý, může se obrátit telefonicky o radu ideálně na svého praktického lékaře, případně na nemocniční ambulanci – kontakty jsou uvedeny na webu  části ambulance.

Neodkladné záležitosti budou v nemocnici samozřejmě řešeny na náležité úrovni bez ohledu na pandemii.

 
 

Třídící centrum
30. března 2020

Všechny nemocnice, které poskytují akutní lůžkovou péči, musí zřídit prostor pro třídění pacientů a vytvořit metodiku, jak v nich identifikovat lidi s COVID-19. Vyplývá to z opatření, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

Písecká nemocnice vyčlenila ke třídění pacientů prostor v místě onkologického oddělení (proti vrátnici). Pacienti z onkologie budou dočasně ošetřeni v ambulantní části rehabilitace. 

Všichni pacienti při příchodu nebo při vjezdu do areálu nemocnice musí projít tímto tříděním. Tam pacienti sdělí účel návštěvy a oddělení, na které jdou. Budou dále nasměrováni. Třídící místo za vrátnicí bude fungovat od 30. 3. 2020 od 7.30 do 15.30 hodin. V ostatních hodinách probíhá systém v dříve nastaveném třídění. Zaměstnanci nemocnice od pondělka nebudou hlavní vstup používat kvůli zamezení mísení a případným frontám. Jejich přístup je zajištěn vchody u zaměstnaneckých parkovišť a z dolní části areálu nemocnice.

 
 

Nemocnice Písek 30. 3. otevírá odběrové místo v souvislosti s pandemií Covid19
27. března 2020

Místo: Zadní trakt pavilonu bývalé mikrobiologie. Místo je mimo areál nemocnice s dobrým přístupem pro pěší i klienty s vozidly. Směrování umožněno i s pomocí cedulí a značení na vozovce (viz mapka.)

Provozní doba: od 8.00 – 12.00 (Po – Pá)

Je určeno pacientům indikovaným praktickými lékaři, Zdravotní záchrannou službou, Krajskou hygienickou stanicí. Nefunguje pro tzv. samoplátce z vlastní vůle.

Kontakt: tel. +420 773 751 644.

Pokud je to možné, dostavte se na vyšetření vlastním vozem. Při příjezdu vyčkejte na sestru, která s Vámi vypíše nezbytně nutnou anamnézu. Pokud se dostavíte pěšky, zařaďte se do fronty a dodržujte odstup dva metry od ostatních osob. Noste vždy roušky, nikdy ne samotný respirátor (ten má výdechový ventil, kterým ohrožujete okolí). Máte-li respirátor, pak přes něho mějte nasazenou roušku. Výtěr se provádí na místě k tomu personálem určeném. Každý pacient po vyšetření obdrží informační leták s dalšími pokyny.

Na základě výjimky udělené SZÚ začalo 25. 3. 2020 Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, a.s. s vyšetřováním vzorků výtěrů z nosohltanu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (způsobujícího onemocnění nazývané COVID-19). Vyšetření se provádí metodou RT-PCR (polymerázová řetězová reakce v reálném čase) a splňuje požadované nároky.

Laboratorní metoda je časově náročná v řádu několika hodin. Výsledky obdrží indikující lékař. 

Děkujeme za dodržování všech pokynů.

 
 

Výjimky pro vstup do areálu nemocnice
19. března 2020
 
 

Zákaz návštěv
17. března 2020
 
 

Nemocnice Písek, a.s. přijímá opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19
17. března 2020

V návaznosti na usnesení Vlády ČR, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění COVID-19) na území České republiky nouzový stav na základě Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví o omezení provádění zdravotních výkonů plánované péče, vyhlašuje Nemocnice Písek, a.s. NÁSLEDUJÍCI MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

 
 

Informace k výskytu nového koronaviru
12. března 2020

Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady, které mohou zabránit přenosu infekčních onemocnění.

Především si často myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

Videonávod na hygienické mytí rukou naleznete na webu Jč kraje nebo Nemocnice České Budějovice, a.s. zde https://bit.ly/2HvzPgS

Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama!!!

BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a MÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155. Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte svého praktického lékaře nebo volejte linku 736 514 386 (denně 7–17 hodin) a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. Epidemiolog KHS Vás bude po vyhodnocení informovat o případné možnosti vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.

– Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

– Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře kvůli vystavení pracovní neschopnosti, nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni

– Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem.

A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a NEMÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

– Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény

– Po celou inkubační dobu – 14 dnů po návratu do ČR nebo kontaktu s nemocným – zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

– Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků epidemiologa přes linku 736 514 386 (denně 7–17 hodin), pro organizaci vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.

– Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem.

A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

Pro obecné informace o novém koronaviru a o přijatých opatřeních můžete volat Zelenou infolinku Jč kraje 800 100 450 v době 7:00 – 17:00.

 
 

Informace o výskytu nového koronaviru
4. března 2020

Prezentace ke stažení

Informace Krajského úřadu Jihočeského kraje ke stažení

Doporučení – Nemocnice České Budějovice, a.s.