Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

COVID-19
Odběrové místo COVID-19

Místo: Zadní trakt pavilonu bývalé mikrobiologie. Odběrové místo je mimo areál nemocnice s dobrým přístupem pro pěší i klienty s vozidly. Směrování umožněno vertikálním i horizontálním značením.

Provozní doba: od 8.00 – 12.00 hod. (pracovní dny)

Je určeno pacientům indikovaným praktickými lékaři, Zdravotní záchrannou službou, Krajskou hygienickou stanicí i samoplátcům.
Upozornění: Na vyšetření na Odběrové místo COVID-19 je nutno se předem objednat.

Kontakt: tel. +420 773 751 644.

Pokud je to možné, dostavte se na vyšetření vlastním vozem. Při příjezdu vyčkejte na sestru, která s Vámi vypíše nezbytně nutnou anamnézu. Pokud se dostavíte pěšky, zařaďte se do fronty a dodržujte odstup dva metry od ostatních osob. Noste vždy roušky, nikdy ne samotný respirátor (ten má výdechový ventil, kterým ohrožujete okolí). Máte-li respirátor, pak přes něho mějte nasazenou roušku. Výtěr se provádí na místě k tomu personálem určeném. Každý pacient po vyšetření obdrží informační leták s dalšími pokyny.

Na základě výjimky udělené SZÚ začalo 25. 3. 2020 Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, a.s. s vyšetřováním vzorků výtěrů z nosohltanu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (způsobujícího onemocnění nazývané COVID-19). Vyšetření se provádí metodou RT-PCR (polymerázová řetězová reakce v reálném čase) a splňuje požadované nároky.

Laboratorní metoda je časově náročná v řádu několika hodin. Výsledky obdrží indikující lékař.
Samoplátci si musí vyzvednout výsledky osobně následující den po odběru na Oddělení klinické mikrobiologie, které sídlí ve třetím patře pavilonu Q Nemocnice Písek, v pracovních dnech od 7.30 do 15.30 a v sobotu od 10 do 11 hodin. 

Děkujeme za dodržování všech pokynů.