Tel.: +420 382 772 222

AKCE

BLESK ORDINACE

 

 

12. září 2023 proběhla na Velkém náměstí od 12 do 17 hodin další Blesk Ordinace. Podrobnosti v aktualitách. 

 

PRAVIDELNĚ POŘÁDANÉ AKCE

Den otevřených dveří

 • Je určen pro veřejnost.
 • Hlavním motivem je prevence nemocí, komunikace zájemců se zdravotníky, zdravotní poradenství a zdravotní výchova pro školy.
 • Zájemci si mohou prohlédnout inkubátor pro nedonošené děti nebo umělé klouby, vyzkoušet si zásady první pomoci a kardiopulmonální resuscitace, mohou si nechat zjistit hladinu cholesterolu a cukru v krvi, prohlédnout si některá pracoviště. 

Světový den zdraví

 • Informační akce určená pro studenty středních škol.
 • Výchova ke zdraví a prevenci civilizačních chorob.

Světový den ledvin 

 • Pořádá hemodialyzační oddělení.
 • Je určen pro veřejnost.
 • Zájemci si mohou nechat zjistit základní diagnostické parametry ledvin z krve a z moči.
 • Hlavním motivem je prevence onemocnění ledvin. 

Světový den mytí rukou

 • Je určen pro veřejnost.
 • Cílem je připomenout veřejnosti důležitost této základní a jednoduché prevence infekčních nemocí.
 • Akce je doplňkem zdravotní výchovy základních škol v regionu.

 Pochod za zdravé chlapy

 • Pořádáme ve spolupráci s urology. 
 • Je určen pro veřejnost.
 • Hlavním motivem je mužské zdraví, prevence karcinomu prostaty a prevence u mužů všeobecně.
 • Pochoduje se městem v modrých tričkách a na třech pointech je možné si prohlédnout a případně i „osahat“ přístroje, které se používají při diagnostice nebo léčbě urologických nemocí u mužů. Na konci pochodu čeká účastníky občerstvení a hudební program. 

Mamologický den

 • Pořádá chirurgické oddělení.
 • Odborná celorepubliková mezioborová konference pro lékařské i nelékařské profese o onemocnění prsu. 

Kurz regionální anestezie

 • Pořádá anesteziologicko-resuscitační oddělení pod záštitou Aesculap Akademie.
 • Je určen pro lékaře. 

Setkání (nejen) mladých biochemiků

 • Pořádá oddělení klinické biochemie.
 • Odborná celorepubliková konference pro klinické biochemiky. 

Klinicko-patologický seminář

 • Pravidelně jednou za měsíc pořádá oddělení patologie.
 • Je určen pro lékaře.
 • Zabývá se zajímavými recentními bioptickými případy. 

Geriatrická konference

 • Pořádá oddělení následné péče.
 • Je určena pro nelékařský i lékařský personál sociálních a zdravotnických zařízení. 

Sanitářský kurz

 • Pořádáme ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Písku.
 • Akreditovaný kurz MZ ČR.
 • Začátek kurzu je vždy v září, absolvent kurzu je připraven k výkonu povolání sanitář/sanitářka se znalostí rozsahu svých činností a kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu.
  více informací  přihláška  

DALŠÍ AKCE

 • Pravidelně spolupracujeme se základními i středními školami v regionu v rámci zdravovědy a výchově ke zdraví.
 • Spolupracujeme na projektech – od roku 2018 spolupracujeme na projektu „Upíři ve škole“, který realizuje Střední zdravotnická škola v Písku.
 • Spolupracujeme na projektech Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Pořádáme vzdělávací akce pro naše zaměstnance.
 • Naše akreditovaná oddělení poskytují možnost stáží a odborných praxí pro studenty i nové lékaře.