Tel.: +420 382 772 222

Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu

Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu

Lékař: MUDr. Bouzekri Michael

Ordinační doba

Po
Út
St
Čt9:00-12:00
Poznámka:

Akutní pacienti budou ošetřeni na chirurgické ambulanci.

 

 

Telefon: 382 772 233

Objednávejte se pondělí a úterý 8:00-15:00.

Co je to kolorektální karcinom?

Kolorektální karcinom je v současné době nejčastějším zhoubným onemocněním v České republice s přibližně osmi tisíci nově diagnostikovanými případy ročně. Česká republika je dlouhodobě celosvětově na předních příčkách v incidenci tohoto onemocnění. Jedná se o onemocnění, které je, při včasné diagnostice, poměrně dobře léčitelné, s vysokou pravděpodobností vyléčení (ve stadiu I. 80 až téměř 100 %). Klinické příznaky jako krvácení z konečníku, poruchy odchodu stolice, bolesti břicha apod. jsou většinou projevem pokročilého onemocnění a tudíž mají i horší prognózu. Pro včasnou diagnostiku slouží v České republice screeningový program hrazený ze zdravotního pojištění. Ve věku 50-54 let jednou ročně test stolice na okultní krvácení (při pozitivitě kolonoskopie), ve věku nad 55 let jednou za dva roky test stolice na okultní krvácení (při pozitivitě kolonoskopie) nebo primárně screeningová kolonoskopie jednou za 10 let.  

Čím se zabývá poradna?

Poradna se zabývá dispenzarizací pacientů po operačních výkonech pro nádorová onemocnění zažívacího traktu, provedených na našem oddělení. Jedná se zejména o pacienty po resekcích tlustého střeva a konečníku pro kolorektální karcinom. Účelem dispenzarizace je včasné odhalení případné recidivy či generalizace nádorového onemocnění, nejlépe ještě v době, kdy je možno nádorová ložiska chirurgicky odstranit. Pacienti jsou v současné době sledováni po dobu deseti let od operace. Poradna probíhá jednou týdně, k dispenzárním kontrolám jsou pacienti písemně zváni.  

Co je to MDT (multidisciplinární tým)?

Druhou součástí naší péče o onkologické pacienty je multioborový disciplinární tým, jehož vznik byl našim oddělením iniciován. Setkání se kromě lékařů chirurgického oddělení účastní i onkolog, radiolog, případně lékař jiného oddělení. V současné době je prakticky každý pacient před uvažovaným operačním řešením malignity zažívacího traktu  na tomto semináři konzultován a podle doporučení je poté postupováno v léčbě event. další diagnostice. Tento postup vede k plánování léčby tzv “na míru” každému pacientovi.  

Jak probíhá vyšetření v poradně pro nádory zažívacího traktu?

Pacienty s nově zjištěným onemocněním zažívacího traktu je po předchozí telefonické domluvě možno odeslat do poradny, nejlépe s provedenými základními stagingovými vyšetřeními - CT vyšetření břicha a pánve, CT vyšetření či RTG plic, u tumorů rekta i endosonografie nebo/a MRI. Pacient je klinicky vyšetřen, chirurgické možnosti jsou mu vysvětleny a následně presentován na MDT (multidisciplinárním týmu). Případná edukace před plánovanou stomií je prováděna ve spolupráci se stomickou sestrou.