Tel.: +420 382 772 222

PRO PACIENTY
Parkování v areálu

Parkování a vjezd do areálu Nemocnice Písek,a.s.

Hlavní vjezd do nemocnice se nachází v ulici Karla Čapka a mohou ho využívat všichni pacienti a návštěvníci, dále Zdravotní záchranná služba a ostatní servisní a jiné organizace.

Parkování
Pacienti a návštěvníci mohou využít po celý den parkoviště před nemocnicí na pozemcích města Písku.

Při parkování v areálu si každý vyzvedne v automatu u závory hlavního vjezdu parkovací lístek. V areálu jsou pro veřejnost k dispozici čtyři vyhrazená parkoviště:

  • parkoviště na prostranství „u lípy“,
  • parkoviště u nového pavilonu Q (před i pod pavilonem),
  • parkoviště u dětského oddělení,
  • parkoviště u bývalého infekčního pavilonu.

Na jiných místech není parkování povoleno.

Parkování uvnitř areálu je po dobu prvních 30-ti minut zdarma a poté každá další započatá hodina je zpoplatněna 30,– Kč za hodinu. Při dlouhodobém parkování je nastaven poplatek 300,– Kč za den. Při ztrátě parkovacího lístku je účtováno 300,– Kč.

Limit 30-ti minut pro bezplatné parkování slouží pro vyložení nebo naložení pacienta, pro návštěvu výdejny zdravotnických pomůcek apod. Po překročení tohoto limitu je nutné za parkování zaplatit.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají parkování v areálu nemocnice zdarma po předložení ZTP průkazky při výjezdu. Dárci krve mají také parkování zdarma, pokud si při odběru nechají potvrdit parkovací lístek v odběrovém boxu a při výjezdu potvrzení ukáží pracovníkovi ostrahy.

Platba za parkování probíhá přes automatickou pokladnu umístěnou u výjezdu z areálu po pravé straně vedle informační tabule areálu nemocnice. Do ní vložíte parkovací lístek a zobrazí se částka, která má být zaplacena. Je možné platit bezhotovostně platební kartou nebo mincemi od minimální hodnoty 10,– Kč a bankovkami do maximální hodnoty 500,– Kč. Po zaplacení automat vydá daňový doklad, který současně slouží jako doklad k výjezdu vozidla a použije se k otevření závory.

Technický vjezd do Nemocnice Písek, a.s. z ulice Budějovická slouží pouze pro zásobovací nebo pro servisní vozidla a dále pro obslužné provozy. Tato brána je ovládána automaticky čipovými kartami, nebo se dodavatelské firmy mohou spojit s hlavní vrátnicí pomocí kamery a hlasového komunikátoru, z které je možné technický vjezd otevřít na dálku. U technického vjezdu je umístěna i branka pro pěší, která je ovládána speciální čipovou kartou a která slouží pouze zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s.