Tel.: +420 382 772 222

O NÁS
Středisko vědeckých informací

Lékařská knihovna

Specializované knihovnické, informační a vzdělávací pracoviště pro oblast lékařství a zdravotnictví v píseckém regionu. Knihovna se specializovaným fondem poskytuje veřejné knihovnické a vědecko-informační služby dle platných právních předpisů.

Přístup do katalogu knihovny na intranetu.

Kontakt:
Hana Vyternová
tel. č. 382 772 094 
e-mail: vyternova@nemopisek.cz