Tel.: +420 382 772 222

AKTUALITY
Archiv

Aktuality

 
Rozšířená nabídka hematologického vyšetření
5. dubna 2024

S účinností od 8.4.2024 rozšiřujeme nabídku našich vyšetření na oddělení hematologie, a to o vyšetření sedimentace krve (FW). Analýza, tzn. stanovení sedimentace krve v mm za 1 hodinu, využívá principu stopped flow (měření kinetiky agregace erytrocytů za určitou časovou jednotku). 

Oproti běžnému způsobu jejího vyšetření má námi zaváděná metoda několik výhod: 

 • analýza je velmi rychlá, hotová v řádech desítek sekund
 • k analýze se používá nesrážlivá krev ve zkumavce EDTA, tzn. ta která je určena ke stanovení krevního obrazu, není potřeba samostatná zkumavka 
 • vhodná u pacientů se špatným žilním přístupem, u pediatrických pacientů, kdy se obvykle zdaří nabrat 1–2 zkumavky (KO, biochemie) 
 • vyšetření lze doobjednat po odchodu pacienta z ambulance – v případě, že byl zaslán do laboratoře vzorek na vyšetření krevního obrazu v EDTA
 • provádíme i o víkendech a v režimu statim
 • výsledek není ovlivněn hodnotou hematokritu – HCT, objemem krvinek – MCV, vnější teplotou 
 • manipulace s biologickým materiálem je minimální.

Při hodnocení výsledku vyšetření je nutné přihlížet k referenčním mezím vyšetření, které jsou vyšší než při stanovení FW pomocí Westergrenovy metody (stanovení FW ve skleněné pipetě), např. za negativní se u žen starších 50 let považuje hodnota pod 30. Referenční meze jsou uvedeny na výsledkovém listě.

Případné dotazy k metodě zodpoví VŠ analytik HTO Mgr. Magda Jandová na t. č. 382 772 441, informace k metodě budou uvedeny rovněž v Laboratorní příručce.

 
 

Odvolání zákazu návštěv
25. března 2024

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu odvoláváme od 26.3.2024 zákaz návštěv v Nemocnici Písek, a.s. na JIP, ARO a u pacientů izolovaných pro akutní respirační onemocnění.

Pacienty Nemocnice Písek, a.s. může navštívit pouze osoba bez příznaků infekce horních cest dýchacích. 
Před vstupem na oddělení si vždy vydezinfikujte ruce a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu. 
Děkujeme vám za pochopení a ohleduplnost.

 
 

Nemocnice Písek má vyčíslený svůj přínos ekologii díky třídění elektroodpadu
20. března 2024

Nemocnice Písek se chová odpovědně a dlouhodobě se zaměřuje na šetrný přístup k životnímu prostředí. Že jde o významný příspěvek ekologii, dokládá například i vyúčtování třídění elektroodpadu za rok 2023. Jen díky množství odevzdaných elektrozařízení za loňský rok nemocnice uspořila 24,2 MWh elektřiny, 2222,28 litrů ropy, 227,7 m3 vody a 4,49 tun primárních surovin. Produkci skleníkových plynů snížila o 26,79 tun a produkci oxidu siřičitého, který způsobuje okyselování prostředí, o 410,8 kg.

Vyplývá to z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL, která pro píseckou nemocnici zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení. Nemocnice jí v roce 2023 předala ke zpracování více než šest tun elektroodpadu, čímž významně přispěla ke snížení produkce skleníkových plynů a okyselování prostředí. 

„Podle vyúčtování jsme uspořili tolik ropy, kolik spotřebuje běžný osobní automobil k ujetí 32.668 kilometrů. A tolik vody, kolik se spotřebuje při 3057 cyklech sprchování. Uspořených 24 MWh elektřiny zase odpovídá spotřebě elektrické energie rodiny ve standardním bytu přibližně za sedm a čtvrt roku,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Třídění elektroodpadu není jedinou aktivitou nemocnice s pozitivním dopadem na životní prostředí. Před více než deseti lety se její vedení vydalo cestou elektromobility a dieselové multikáry nahradilo tichými elektromobily. Technické oddělení nemocnice dnes využívá elektromobil se skříňovou nástavbou na svoz prádla, valník na svoz odpadu nebo na stěhování a víceúčelový nákladní elektromobil k údržbě areálu.

Ekologicky se nemocnice chová také ve spotřebě energie. „U budov v areálu jsme nechali postupně zateplit střechy, půdy, obvodové pláště a vyměnit okna. Zateplení nám pomohlo uspořit energii i snížit emise oxidu uhličitého. Do celého areálu i některých objektů jsme instalovali ekologické LED osvětlení, které spotřebuje méně elektrické energie. Investovali jsme do horkovodního vytápění, které přináší úspory v nákladech na teplo. Nedávno jsme také dokončili fotovoltaické systémy na střechách šesti budov v areálu a sedmý solární systém plánujeme dokončit v příštích měsících v rámci modernizace prádelny. Celkový instalovaný výkon všech systémů přesáhne 300 kilowatt-peaků a veškerou získanou solární energii spotřebujeme,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Obrazem: Světový den ledvin
19. března 2024

Více než sto zájemců se zúčastnilo preventivní akce, pořádané hemodialyzačním oddělením na začátku března. Byl jim změřen krevní tlak a vyšetřena krev a moč.  Lidem s nadlimitními hodnotami byla doporučena návštěva praktického lékaře, více než dvacet lidí přinese znovu moč ke kontrole a dva návštěvníci byli pozváni do nefrologické ambulance s podezřením na vážné poškození ledvin. 

 
 

Omezení návštěv
31. ledna 2024

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu oznamujeme od 31.ledna do odvolání zákaz návštěv v Nemocnici Písek, a.s. na JIP, ARO a u pacientů izolovaných pro akutní respirační onemocnění.

Ostatní pacienty může navštívit pouze osoba bez příznaků infekce horních cest dýchacích. 

Před vstupem na oddělení si vždy vydezinfikujte ruce a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

 
 

Písečtí internisté se těší uznání v odborných kruzích
30. ledna 2024

Interní oddělení Nemocnice Písek získává v tuzemsku velmi dobré jméno. Dokládá to rostoucí počet úspěchů a ocenění jeho lékařů v odborných kruzích. Dva z nich budou dokonce Českou republiku reprezentovat na Mezinárodním kongresu interní medicíny MIRCIM, který se bude konat letos v květnu v polském Krakově.

Vloni bylo několik píseckých internistů oceněno na kongresu Budějovice kazuistické a na XXX. kongresu České internistické společnosti. Letos pojednou dva z nich na Mezinárodní kongres interní medicíny MIRCIM, organizovaný lékařskou fakultou kanadské univerzity McMaster a Polským institutem medicíny založené na důkazech. Akce se zúčastní špičkoví internisté z více než čtyřiceti zemí. Českou republiku bude na kongresu reprezentovat deset lékařů, které vybrala Česká internistická společnost. Dva z této desítky jsou z Nemocnice Písek. 

„Velmi gratuluji lékařům i primáři píseckého interního oddělení. Jedná se o významný úspěch. Kvalitní lidé dělají kvalitní medicínu a jsem rád, že je v Písku máme. Díky tomu je péče v nemocnici na vysoké úrovni,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Mezinárodní kongres interní medicíny navštíví světově uznávaní odborníci. Přednášek se ujmou zadavatelé pokynů pro klinickou praxi i spoluautoři mezinárodních doporučení odborných společností. Písečtí internisté budou na třídenním kongresu prezentovat své případové studie ze své praxe. Ty vybrala Česká internistická společnost jako ty z nejlepších z celé republiky. 

Jednu z těchto kazuistik připravila lékařka Radka Koubková. V práci s názvem “Kde se skrývá pneumokok?” popisuje náhodný záchyt zánětu srdeční chlopně u onkologicky nemocné pacientky. „Případ byl zajímavý pro svou neobvyklou příčinu. Zajímavá byla i diagnostika: pacientka byla náhodně vybrána v rámci každotýdenního sonografického vzdělávání lékařů,“ řekl primář Interního oddělení Nemocnice Písek Ladislav Gergely. „Kazuistika pojednává o náhodném záchytu pneumokokové endokarditidy u pacientky s oslabenou imunitou a úloze sonografie v klinické praxi,“ dodala lékařka Radka Koubková.  

Interní oddělení Nemocnice Písek se dlouhodobě věnuje prezentaci i publikaci zajímavých případů. Děje se tak v rámci krajského medicínského fóra, mezi kolegy z dalších jihočeských nemocnic, i na celostátním kongresu České internistické společnosti. „Vždy se snažíme podělit o zkušenosti s případy, které jsou nejen zajímavé, ale i poučné pro ostatní kolegy z našeho oboru,“ sdělil primář Gergely.

 

 
 

Při operacích je zajištěna špičková anesteziologická péče
29. ledna 2024

Lékaři Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Nemocnice Písek ovládají jako jedni z mála v České republice i Evropě techniku umrtvení pod ultrazvukem – v současnosti nejefektivnější způsob anestezie při operacích. Tato technika zajišťuje největší přesnost při lokálním umrtvení, šetří zdraví pacientů a zároveň je zbavuje bolesti po dokončení operace. Anesteziologové písecké nemocnice v těchto postupech dokonce školí jiné tuzemské lékaře, protože většina z nich metodu umrtvení pod ultrazvukem neovládá.

„Lékaři našeho oddělení ARO používají široké spektrum technik regionální anestezie. Dva z nich jsou jako jediní v jižních Čechách držiteli certifikátu školitele prvního stupně v oboru ultrazvukem navigovaných blokád. To je pro nemocnici okresního typu velká rarita,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Tzv. ultrazvukem navigované blokády jsou postupy vedoucí k odstranění bolesti během operace a po ní. Protože jsou maximálně přesné a zároveň šetrné k tělu pacienta, jedná se o nejefektivnější způsob anestezie. 

„Podle výkonu, který má pacient podstoupit, lze v mnoha případech pomocí jehly vpravit k nervům lokální anestetikum – látku, která s minimem nežádoucích účinků zajistí snížení nebo úplné vymizení bolestí. To je dnes neodmyslitelná součást jakékoli operace. Ultrazvuk, který při těchto postupech používáme, prokazatelně zvyšuje bezpečnost a účinnost těchto technik,“ řekl primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Nemocnice Písek Tomáš Piksa. 

Písečtí lékaři používají tuto techniku už zhruba 15 let. Namísto klasické narkózy ji volí v největším možném množství případů. „Například při operacích ramenního, kyčelního a kolenního kloubu, v případě bolestivých úrazů končetin, v chirurgické léčbě kýlních onemocnění a v neposlední řadě při výkonech na prsech. Konkrétně při operacích prsů se anestezie pod ultrazvukem začala ve světě praktikovat v roce 2012 a v písecké nemocnici jsme ji běžně prováděli už rok poté,“ upřesnil primář Piksa.

Zároveň v těchto postupech školí další tuzemské anesteziology. „Letos chceme k této metodě uspořádat několik bezplatných vzdělávacích kurzů. A nejen pro lékaře. Plánujeme je také pro studenty posledních ročníků lékařských fakult, abychom prohloubili jejich praktické dovednosti,“ doplnil Tomáš Piksa.

 
 

Přirozeným porodům pomůže v nemocnici i porodní gauč
29. ledna 2024

Písecká nemocnice je na jihu Čech první, která má vedle klasického porodního lůžka také variabilní gauč. Ženy na něm budou moci strávit zejména první dobu porodní v nejrůznějších polohách, například ve stoje, v kleče nebo ve dřepu. Porodní gauč za více než 100 tisíc korun písecké nemocnici daroval Nadační fond Propolis 33, který založila Lilia Khousnoutdinova k podpoře žen. 

Porodní gauč zajistí maximální pohodlí během porodu a ženám umožní setrvat v poloze, která je uvolní a v daném okamžiku sníží jejich bolest. Rodička se o gauč bude moci různě opřít a libovolně na něm měnit polohu. Gauč lze jednoduše složit, takže po porodu bude využitelný například jako lehátko.

„Velmi si vážíme toho, že Nadační fond Propolis 33 věnoval porodní gauč právě naší nemocnici. Děkujeme. Jedná se o významné ocenění zdejší péče i personálu, který neustále pracuje na zlepšování služeb pro nastávající maminky,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Porodní gauč pomůže přirozeným porodům, které Nemocnice Písek dlouhodobě podporuje. Už dva roky v ní funguje Centrum porodní asistence, které je určeno ženám s většími individuálními požadavky na porod. Zároveň jim zajišťuje větší bezpečnost než v případě domácích porodů. „Příjem rodičky, první dobu porodní i samotný porod vede porodní asistentka. My v případě náhlých porodních komplikací zajistíme okamžitou podporu – ať už ze strany lékařů nebo přístrojů. To je rozdíl oproti domácím porodům,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek.

 
 

Písecká nemocnice dokončila výstavbu fotovoltaických elektráren
18. ledna 2024

Od letošního roku začne písecká nemocnice využívat sluneční energii, díky níž uspoří velkou část provozních nákladů. Fotovoltaické elektrárny na střechách budov v jejím areálu budou mít celkový instalovaný výkon přes 300 kilowatt-peaků (kWp). Výstavbu prvních šesti právě dokončila.

„Máme hotové fotovoltaické systémy na střechách administrativní budovy, kuchyně, provozně-technického úseku, hemodialyzačního střediska, neurologického oddělení a bývalého Hematologického oddělení. Za pár měsíců dokončíme ještě jeden solární systém na střeše nemocniční prádelny, jejíž objekt i technologie nyní prochází kompletní modernizací. V závěru roku jsme konstrukčně připravili i další plochy střech pro následné další elektrárny,“ uvedl vedoucí technického oddělení Dušan Vašek.

Rekonstrukci prádelny a fotovoltaické projekty součtem za sto milionů korun nemocnice financuje z vlastních zdrojů, dotačních programů i díky podpoře Jihočeského kraje.

 
 

Chcete domů krátce po operaci? V Písku to lze v několika případech.
15. ledna 2024

Pacienti písecké nemocnice mohou po některých operacích své lůžko opustit do 24 hodin od svého přijetí. Odejít domů krátce po zákroku jim je umožněno například po šetrné operaci kýly, křečových žil, prsů, žlučníku, hemoroidů, ale i po gynekologických zákrocích. Písečtí lékaři tyto úkony provádějí v rámci jednodenní péče, kterou od loňského roku hradí zdravotní pojišťovny.

„Z chirurgických zákroků se jedná zejména o operace kýly, varixů neboli křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Z oboru gynekologie jde o hysteroskopii – vyšetření děložního hrdla a dutiny a případné odebrání vzorku tkáně nebo odstranění nežádoucích útvarů z této části těla, konizaci – odstranění části děložního hrdla, a zavádění pásek proti inkontinenci,“ uvedli primář Chirurgického oddělení Nemocnice Písek David Bunda a primář gynekologie Michal Turek, MBA. 

Písecká nemocnice se na krátkodobou péči zaměřuje už řadu let. Do léčby zavádí nejmodernější osvědčené metody, které jsou k tělu nemocných co nejvíce šetrné, a dobu hospitalizace pacientů se snaží zkracovat na minimum. Vedle chirurgie s gynekologií jde o vybrané ortopedické zákroky, například artroskopii, operaci karpálních tunelů nebo nápravu vbočených palců. „Neustále monitorujeme trendy moderní medicíny, která nahrává krátkodobé péči. Tímto směrem bychom se rádi ubírali i my. Záleží ale i na platbách od zdravotních pojišťoven,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Jednodenní péče v chirurgii je zařazena do úhradové vyhlášky od loňského ledna. Mezi její největší výhody patří krátkodobá hospitalizace, možnost doléčení doma, rychlejší hojení a méně komplikací, zejména infekčních, a dále snížení čekací doby na výkony. Nejedná se o akutní péči, jednodenní úkony jsou vždy plánované. „O tom, zda pacient může podstoupit zákrok formou jednodenní péče, definitivně rozhoduje lékař zdravotnického zařízení poskytujícího tuto péči. Na základě předoperačního vyšetření zhodnotí zdravotní stav pacienta a posoudí míru rizika plánovaného zákroku,“ sdělil Pavel Malina, náměstek Nemocnice Písek pro zdravotní péči.

 
 

V souvislosti s drogami končí v nemocnici stále více dětí
8. ledna 2024

V rukou lékařů Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek končí stále více pacientů, jejichž zdravotní potíže souvisejí s užíváním drog. V různé formě se to týká jak ilegálních návykových látek, tak těch volně dostupných. Podle primáře oddělení Karla Chytrého jde o třicetinásobný nárůst oproti období před deseti lety.

„S pacienty, jejichž hospitalizace souvisí s drogami, se setkáváme několikrát do měsíce. Ať už jde o děti, které samy omamnou a psychotropní látku užily a s následnými potíži se u nás léčily, nebo o novorozence drogově závislých matek,“ sdělil primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek MUDr. Karel Chytrý.

Takoví novorozenci se často rodí předčasně a první dny po porodu jeví abstinenční příznaky. „Novorozenecký abstinenční syndrom se projevuje například podrážděností, křečemi, poruchami spánku, zvracením a například průjmem. Intenzitu těchto příznaků ovlivňuje druh návykové látky, frekvence užívání i délka závislosti,“ řekl Karel Růžička, lékař Neonatologického oddělení Nemocnice Písek.

Podobné symptomy mají děti, které omamnou látku samy požily. „Přijímáme je kvůli křečím, zvracení, úzkostem. Většinou jde o teenagery. A na vině je buď ilegální droga, například pervitin, nebo volně dostupná látka typu HHC, Kratom, nikotinové sáčky, alkohol, popřípadě různé kombinace těchto látek,“ řekl Karel Chytrý.

Enormnímu nárůstu dětských drogových případů se lékaři přizpůsobili už při příjmu pacientů. „Když jsme dříve přijímali dítě ve špatném stavu, tak jsme mezi původce těchto obtíží drogy hned nezahrnovali. Dnes je naopak máme mezi hlavními možnými příčinami a přizpůsobujeme tomu i vyšetřování pacientů. Díky včasné diagnostice můžeme rychleji zahájit léčbu. Ani poté, co vyřešíme akutní stav, ale nemá pacient vyhráno. Aby se k nám s podobnými nebo dalšími navazujícími potíži znovu nedostal, čeká ho zpravidla dlouhodobá léčba závislosti,“ dodal Karel Chytrý.

Akutní stavy související s užíváním drog se netýkají pouze dětského oddělení. Na rostoucí počet případů upozorňují například také internisté, anesteziologové a další odborníci. Omamným a psychotropním látkám se například věnují ve své kazuistice (pozn. případové studii) David Randák a Pavel Malina z Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek a Ladislav Gergely z Interního oddělení. Společně popsali případ padesátníka, kterého do nemocnice přijali v bezvědomí. 

„Pacient u nás byl hospitalizován už před lety, tehdy měl z neobjasněných příčin horečku. Tentokrát mu z neznámých důvodů selhávaly dechové funkce i ledviny. Předpokládáme, že na počátku tohoto stavu byly drogy, které způsobily takzvaný Serotoninový syndrom. Zjednodušeně, šlo o otravu drogami,“ řekl MUDr. Pavel Malina, PhD., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek.  

Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Písek

Dětské a dorostové oddělení písecké nemocnice se člení na Novorozenecké oddělení, Neonatologické oddělení a na Oddělení pro děti a dorost. Novorozeneckým oddělením projde ročně kolem tisícovky malých pacientů. Téměř polovina z nich pochází z jiných okresů a v Písku se narodí díky volbě svých rodičů. Neonatologické oddělení patří mezi 15 akreditovaných perinatologických center intermediární péče v České republice, která soustřeďují riziková a patologická těhotenství a předčasné porody lehce nezralých dětí. Kromě fyziologických novorozenců se stará také o ty s ohrožením životních funkcí, někdy i s potřebou neinvazivní dechové podpory. Těm je určena neonatologická jednotka intenzívní péče. Oddělení pro děti a dorost poskytuje komplexní péči dětem do jejich devatenáctých narozenin. Vedle ambulancí má lůžkovou část s osmi pokoji. Jeho součástí je také Jednotka intenzívní péče pro děti a dorost, kde se soustřeďují dětští pacienti po operacích, úrazech, s poruchami vnitřního prostředí a po epileptických záchvatech.

 
 

Do písecké nemocnice se jezdí rodit z jiných okresů
4. ledna 2024

Téměř dvojnásobek dětí oproti těm, narozeným ze spádové oblasti, přichází každoročně na svět v písecké nemocnici. A výjimkou nebyl ani loňský rok. Během něj se v Nemocnici Písek narodilo 822 miminek. Z celkem 811 porodů bylo těch mimo okresních 48 procent.

„Rodičky z celých jižních Čech i z jiných regionů jsme zvyklí přijímat už roky. Naši nemocnici si vybírají zejména kvůli špičkové péči o přirozené i rizikové porody, milému personálu, prostředí a vysoké úrovni servisu a služeb porodnice,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

V Nemocnici Písek funguje jedno z patnácti akreditovaných perinatologických center intermediární péče v České republice, která řeší riziková a patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne těhotenství. Vloni vyžadovalo tuto specializovanou péči 169 dětí. „Náš personál se umí postarat o matku a dítě i tehdy, kdy během porodu a po něm nejde vše zcela standardně, nebo se předpokládají komplikace,“ řekl Jiří Holan.

„Na jedné straně provozujeme specializované Perinatologické intermediární centrum, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi v graviditě či po porodu. A na straně druhé provozujeme Centrum porodní asistence, kdy je při porodu medicínských zásahů naprosté minimum,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

Během loňského roku nemocnice nadále rozšiřovala specializovanou péči i služby pro rodičky. Zavedla pestřejší snídaně, přírodní úlevu u porodu v podobě bylinné napářky a připravila fotokoutek pro hezčí vzpomínku na první okamžiky s miminkem. K tomu rozšířila předporodní kurzy, zapojila se do pomoci ženám s duševními potížemi po porodu, a pokud novopečené maminky potřebují v prvních týdnech poradit se svým zdravotním stavem nebo s péčí o miminko, vyšle k nim domů porodní asistentku. Od loňského roku také provozuje laktační poradnu určenou maminkám, které mají potíže s kojením.

Do specializované péče zahrnula screening preeklampsie – závažné komplikace v těhotenství, kterou doprovází otoky na nohou, zvýšený krevní tlak a bílkovina v moči. Díky screeningovému vyšetření jí lze účinně předcházet. „Toto vyšetření nabízejí jen vysoce specializovaná centra nebo oddělení velkých fakultních nemocnic a od loňska i my. Počtem akreditovaných lékařů a dostupností důležitých vyšetření je písecké pracoviště v rámci regionu ojedinělé. Těhotné ženy z Písecka i okolních okresů tak nemusejí za specializovanou péčí cestovat do Českých Budějovic nebo do Prahy. Fungujeme prakticky pět dní v týdnu,“ dodal Michal Turek.

V roce 2023 se v písecké nemocnici narodilo 431 chlapců a 391 dívek. Nejmenší novorozenec vážil 1400 gramů, největší 4850 gramů. Ze všech narozených dětí bylo 11 dvojčat. Novorozenci s netradičními jmény: Brian, Bella, Bibiana, Ariana, Annika, Zoe, Glorie, Timon, Timotej a Teoman. Nejmladší rodičce bylo 16 let, nejstarší 49 let.

Prvním jihočeským miminkem roku 2024 se stala holčička Amélie, která se narodila 1. ledna 53 minut po půlnoci. Mamince přišli pogratulovat primář dětského oddělení MUDr. Chytrý, primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Turek, MBA a předseda představenstva MUDr. Holan, MBA.

 
 

Česká neurologická společnost vyznamenala emeritního primáře písecké nemocnice Ivo Schenka
19. prosince 2023

Emeritní primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek Ivo Schenk se zařadil mezi významné neurology v České republice. Česká neurologická společnost ocenila jeho celoživotní přínos oboru a udělila mu čestné členství. Odborné ocenění obdržel na 36. českém a slovenském neurologickém sjezdu, který se konal na přelomu letošního listopadu a prosince v Hradci Králové. 

Česká neurologická společnost jako odborné sdružení uděluje čestná členství za celoživotní přínos neurologii od roku 1981. Dodnes takto ocenila pouze 38 neurologů působících v České republice. Ivo Schenk je jedním z nich.

Ivo Schenk po více než třicet let významně ovlivňoval rozvoj neurologie v Písku. Jako primář Neurologického oddělení písecké nemocnice v letech 1985 – 2018 se zasloužil například o rozvoj iktové péče v regionu. Písek byl prvním jihočeským městem, které mělo iktové centrum. Během jeho působení v pozici primáře nemocnice zahájila provoz urgentního příjmu pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. I díky tomu následně předčila velké fakultní nemocnice v léčbě osob s mrtvicí. Jako emeritní primář tu působí dodnes.

„Ivo Schenk byl jedním z nemnoha primářů, který držel linii nutnosti existence samostatné Jednotky intenzívní péče na svém Neurologickém oddělení v Písku. Díky tomu se mohl stát šéfem jednoho z prvních iktových center v České republice a Jihočeském kraji. Získal tím vysoce odborný kredit i reputaci prozíravého neurologa. Dokázal vychovat řadu dalších neurologů, a díky tomu oddělení s Iktovým centrem ukotvit v systému péče regionu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. „A já si cením i toho, že tato výjimečnost ho nikdy nepřerostla, a i nyní ho pořád znám jako člověka normálního,“ dodal.

„Vždy byl racionální a věcný. Na oddělení je nezapomenutelný pro svou pracovitost,“ řekl primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek Karel Bechyně. 

Česká neurologická společnost je odborným sdružením, zaměřeným na rozvoj neurologie jako významné lékařské a vědecké disciplíny v tuzemsku. Podílí se na kvalitní přípravě i celoživotním vzdělávání lékařů v tomto oboru. Většinu členů má mezi neurology, ale přijímá i jiné lékaře, zdravotníky nebo vědecké pracovníky.

 
 

Vzpomínka na emeritního primáře infekčního oddělení
30. listopadu 2023

Dne 26. 11. 2023 nás opustil ve věku 89 let náš milý primář infekčního oddělení, který celý svůj život zasvětil problematice přenosných chorob ve svém rodném městě Písku.

Po absolvování lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupil v r. 1959 na dětské oddělení, kde atestoval 1. 5. 1962 z pediatrie. Několik let pracoval na porodnici. 

Koncem 60. let 20. století přešel na infekční oddělení, které se nacházelo v dolní části areálu nemocnice vedle patologie. V roce 1960 byla infekce nově adaptovaná, získala pro sebe celou budovu s 60 lůžky a měla na tehdejší dobu moderní ochozy kolem pokojů. 

Mladý lékař MUDr. Zděněk Kříž pracoval pod primářem MUDr. RNDr. Františkem Mládkem jako sekundární lékař a v 70. letech minulého století atestoval z přenosných chorob a tropické medicíny. V červenci 1977 se stal přednostou infekčního oddělení. Zpočátku neměl ani sekundárního lékaře, sám se staral o chod celého oddělení, ale vypomáhali mladí lékaři, kteří tam mívali praxi.

V 80. letech minulého století, z důvodu havarijního stavu infekční budovy, se primář MUDr. Zdeněk Kříž osobně zasadil o novou přestavbu a 24. 9. 1983 se otevřel nový, moderní pavilon. Byly zrušeny studené nevyhovující ochozy z předcházejícího období a každý pokoj měl svou koupelnu s WC. V těchto prostorách primář Kříž pracoval po celý zbytek svého profesního života, a to velmi zodpovědně a obětavě, s jedním sekundářem na 60 lůžek. Diagnostikoval složité choroby a bravurně prováděl stovky lumbálních punkcí.  

Počátkem 90. let, když došlo na redukci lůžkového fondu z 60 lůžek na 30, pracoval denně na ambulanci, procházel velké vizity třikrát týdně, velmi ochotně pomáhal i při příjmech na oddělení a všude, kde bylo potřeba.

Dodnes před sebou vidím vysokého, elegantního a usměvavého lékaře, kterého pacienti měli rádi a který byl u veškerého personálu velmi oblíbený, takže jsme se na každý nový pracovní den těšili. Vždy kolem sebe šířil pohodu a dobrou náladu, a to byl velký vklad do běžného života. Proto jsme velice litovali, když se náhle rozhodl odejít do starobního důchodu ve svých 67 letech. Ale ani doma nezahálel, staral se o svou oblíbenou zahradu, bazén a jako vyhlášený kutil měl stále plno práce.

Pane primáři, budeme na Vás vzpomínat jako na člověka, kterého jsme si vážili, a na Váš lidský přístup k rodině, přátelům a spolupracovníkům, zůstanete navždy v našich srdcích a vzpomínkách.

Za bývalé spolupracovníky se loučí MUDr. Květoslava Batistová.

 
 

Nemocnice Písek je jako zaměstnavatel druhá nejlepší v celé ČR
29. listopadu 2023

Nemocnice Písek je druhou nejlepší tuzemskou nemocnicí v přístupu k zaměstnancům. Vyplývá to z výsledků letošního celostátního klání nemocnic, které už řadu let organizuje HealthCare Institute a v němž kvalitu nemocnic posuzují sami pacienti a zaměstnanci. Výsledky hodnocení byly zveřejněny 28.11.2023 na konferenci k efektivitě nemocnic v Praze.

„Z podstaty věci pracujeme na medicíně, ale enormní energii vkládáme do personalistiky. Zaměstnanec je tou nejdůležitější entitou v mém vnímání elementární schopnosti být dobrou nemocnicí a chtít být nemocnicí stále lepší,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

V písecké nemocnici dnes pracuje téměř 1000 osob. Průměrná mzda lékaře tam za posledních 10 let vzrostla o 64 procent, všeobecné zdravotní sestry o 106 procent, praktické sestry a nižšího zdravotnického personálu o 114 %, plat farmaceuta o 76 % a dělnických profesí o 109 %. Například nástupní mzda absolventa lékařské fakulty dosahuje částky 50 tisíc korun za měsíc a v příštím roce bude opět vyšší, stejně jako mzdy všech zaměstnanců písecké nemocnice.

„Připočtěme k tomu příplatky na bydlení, dotované stravování, slušně placené služby, telefonování a další služby jako vlastní cukrárnu, kantýnu, prádelnu s možností soukromého praní, žehlení i šití, sportovní centrum s pěti tenisovými kurty v areálu. Písek je jedním z nejlepších míst k životu v České republice a je výhodný i k dojíždění za prací – vzhledem k rozumné dojezdové vzdálenosti z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Příbrami,“ vyjmenovává Jiří Holan výhody práce v písecké nemocnici.

HealthCare Institute hodnotí kvalitu nemocnic v několika kategoriích už řadu let. V letošním ročníku se vedle spokojenosti zaměstnanců posuzovaly například bezpečnost a spokojenost pacientů – ambulantních i hospitalizovaných, finanční zdraví, kybernetická bezpečnost, online komunikace nebo pozitivní přístup k pacientům, měřený usměvavým personálem.

 
 

Nemocnice Písek spouští stipendijní program pro mediky
23. listopadu 2023

Sto osmdesát tisíc korun jako příspěvek ke studiu, bezplatné vzdělávání na odborných kurzech, nácvik praktických lékařských dovedností a praxe ve špičkovém zdravotnickém zařízení. Tak vypadá stipendijní program pro studenty pátých a šestých ročníků lékařských fakult, který právě spouští Nemocnice Písek.

Zapojit se do něj může každý, kdo studuje medicínu na některé z českých vysokých škol a má zájem o zaměstnání v Nemocnici Písek po ukončení studia. Přihlásit se může prostřednictvím e-mailu: malina@nemopisek.cz nebo personalni@nemopisek.cz.

„Budoucí lékaři získají v rámci stipendijního programu nejenom finanční podporu při studiu, ale i cenné zkušenosti, které využijí okamžitě po nástupu do zaměstnání. My zase své budoucí zaměstnance lépe připravíme na praxi,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Stipendijní program je další z řady aktivit, zaměřených na spolupráci písecké nemocnice se školami. Studenti medicíny v ní mohou ještě absolvovat odborné stáže na vybraných odděleních a v akreditovaných centrech, vyzkoušet si svou první noční službu nebo využít nabídku vzdělávacích kurzů. Dobrá zkušenost je pak do Písku často znovu přivede, už jako lékaře – absolventy.  

Konkrétně absolventi medicíny mají v písecké nemocnici ideální podmínky: vedení jim umožňuje bezplatné postgraduální vzdělávání, navíc bez písemných závazků, a profesní růst, podpořený mezioborovou spoluprací. Nabízí i řadu dalších výhod, včetně bonusu ve výši 70 až 100 tisíc korun, u málo obsazených odborností typu patologie až 500 tisíc Kč, dotovaného bydlení v bytovém domě nemocnice nebo volna po nočních službách. „Nenahraditelné jsou i zkušenosti, které tu absolventi medicíny získají. Běžně se tu dostanou k zákrokům, o nichž si ve velkých fakultních nemocnicích v prvních letech mohou nechat jen zdát,“ dodal Jiří Holan.

 
 

Osteologická ambulance zahajuje svůj provoz dne 16. 11. 2023
16. listopadu 2023

Osteologická ambulance, která bude pečovat o pacienty s osteoporózou, zahajuje svůj provoz 16.11.2023. Z důvodu nárůstu počtu nově diagnostikovaných pacientů s touto diagnózou v rámci preventivního programu vyhledávání a diagnostiky osteoporózy, byla zřízena jako doplňující k již zavedené péči o tyto pacienty v revmatologické poradně na Interního oddělení.

Ambulance je prozatím nasmlouvána pouze pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny, péči budou v ambulanci poskytovat prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., MUDr. Pavel Malina, Ph.D. a zdravotní sestra Mgr. Monika Kmetková, MBA.

Prozatím není spuštěn provoz denzitometrie, který bude zajišťovat firma RTG Písek, s. r. o. V ambulanci je tudíž možné aktuálně vyšetřit pouze ty pacienty/ky, kteří mají denzitometrické vyšetření provedeno na jiném pracovišti.

Ambulance bude prozatím fungovat v úterky a čtvrtky v prostorách Metabolické poradny a Nutriční ambulance Oddělení klinické biochemie v pavilonu Q Nemocnice Písek. Praktičtí lékaři a gynekologové jsou informováni o procesu objednávání nových pacientů – klientů VZP, je nutno poslat jméno, příjmení, rok narození, ZP a telefonní či mailový kontakt mailem na: mkmetkova@nemopisek.cz, případně je možno telefonicky konzultovat každý čtvrtek mezi 13:00 – 14:00 hod na čísle 382 772 130.

Pacienti by měli mít provedenou denzitometrii, další vyšetření včetně odběrů krve a moče si s nimi dále již domluvíme a sdělíme jim termín vyšetření. O nasmlouvání dalších zdravotních pojišťoven a o provozu denzitometrického pracoviště budeme neprodleně informovat, předpokládáme to v řádu několika málo týdnů.

 
 

Pacienty písecké nemocnice převáží tahač
10. listopadu 2023

Pacienty hospitalizované v písecké nemocnici, které čeká vyšetření na magnetické rezonanci, převáží s jejich lůžky bateriový tahač. Stroj za 200 tisíc korun usnadňuje práci sanitářů a zdravotních sester během právě probíhající rekonstrukce transportního koridoru pro magnetickou rezonanci.

„V souvislosti s rekonstrukcí koridoru pro magnetickou rezonanci využíváme k transportu lůžek s pacienty náhradní trasu. Sanitáři, kteří převážejí postele s pacienty na vyšetření, by tuto svažitou komunikaci těžko překonávali. Pro usnadnění jejich práce a větší bezpečnost transportovaných pacientů pořídilo vedení nemocnice na překlenovací období tahač postelí,“ uvedl Václav Marek z Provozně-technického oddělení Nemocnice Písek. 

Tahač za 200 tisíc korun zvládne bez problémů uvézt lůžko s nemocným a potřebným vybavením i do nejstrmějšího kopce, na který lze v areálu nemocnice narazit. „Pořídili jsme ho pro bezpečný převoz postelí. Ty by jinak museli tlačit alespoň dva sanitáři, aby převýšení v nemocnici zvládli a nesjeli přitom dolů,“ řekla Dana Čagánková, členka představenstva Nemocnice Písek.

Vedení nemocnice chce elektrotahač využít k usnadnění práce sanitářů i po dokončení rekonstrukce koridoru, plánované na konec letošního roku. Sloužit by měl zejména v interiérech s převýšením, které jsou například na Radiodiagnostickém oddělení u některých vyšetřovacích přístrojů, či u extrémně obézních pacientů.

 
 

Písecká nemocnice zve na preventivní vyšetření diabetu
7. listopadu 2023

Nemocnice Písek se v úterý 14. listopadu zaměří na prevenci cukrovky. Při příležitosti Světového dne diabetu připravuje informační kampaň k tomuto onemocnění a preventivní vyšetření. Tomu, kdo chce znát svou hladinu cukru v krvi, budou od 8.30 do 10.30 hodin k dispozici pracovníci Oddělení klinické biochemie. 

„Vyšetření diabetu budeme provádět bez objednání v prostorách Metabolické poradny, ve druhém patře pavilonu Q. Hladinu cukru v krvi změříme na glukometru poté, co zájemcům odebereme kapku krve z prstu na ruce. K měření je potřeba přijít nalačno,“ uvedl primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek Pavel Malina.

Ten, kdo si v úterý 14. listopadu do písecké nemocnice přijde nechat změřit hladinu cukru v krvi, dostane i malou pozornost a tiskoviny s informacemi o prevenci diabetu. „Touto akcí se připojíme ke Světovému dni diabetu, který se zaměřuje na prevenci cukrovky a každoročně se koná právě 14. listopadu. Ve stejný den se v roce 1891 narodil kanadský lékař Frederick Banting, který objevil inzulin,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Diabetes mellitus neboli cukrovka patří mezi civilizační choroby. Jedná se o nemoc, při které lidský organismus není schopen udržet krevní cukr v běžných mezích. Rozlišujeme více typů diabetu – nejrozšířenější je diabetes mellitus 2. typu, který souvisí s nezdravým životním stylem, konkrétně s nadměrným příjmem energie ve stravě a sníženou fyzickou aktivitou. Je hlavní příčinou vzniku chorob srdce a cév, amputací dolních končetin a slepoty u dospělých. Protože prvotní projevy diabetu jako zvýšená hladina cukru v krvi nebolí, závažné komplikace vznikají skrytě. Proto je dobré chodit na preventivní vyšetření.

V České republice trpí cukrovkou přibližně desetina populace, tedy milion osob, a každý rok přibývá zhruba deset tisíc nemocných. Národní diabetologický registr uvádí, že v roce 2030 u nás bude žít 1,3 milionu lidí s tímto onemocněním. Léčba diabetu spotřebuje pět až patnáct procent všech nákladů v českém zdravotnictví.

 
 

Týden rizik malnutrice
7. listopadu 2023

Nemocnice Písek, a.s. se připojuje ke kampani Týden rizik malnutrice, který probíhá od 6. do 12. listopadu 2023. Cílem je upozornit širokou laickou i odbornou veřejnost na to, že nedostatečná výživa je vážným problémem, který negativně ovlivňuje přežívání pacientů a významně zvyšuje náklady na zdravotní péči, a že tento problém lze efektivně řešit. 

V týdnu kampaně bude spuštěna nová verze webu www.RizikaMalnutrice.cz s rozšířeným obsahem pro laickou veřejnost, která obsahuje informace o výživě při různých onemocněních, praktické návody, jak si pomoci a kalkulačku rizika.

Nově bude vytvořena sekce pro zdravotnické odborníky. Obsahem odborné části webu budou informace o příčinách a důsledcích malnutrice, návody a postupy, jak malnutrici diagnostikovat a léčit, včetně komplexního léčebného přístupu u různých stavů s využitím všech možností nutriční intervence. 

Kampaň probíhá pod záštitou Ministestva zdravotnictví ČR.

 
 

Písecká nemocnice spouští domácí poporodní péči
24. října 2023

Písecká nemocnice nadále rozvíjí svou nabídku. Její nejnovější službu ocení novopečené maminky, které se i po propuštění z porodnice potřebují ujistit o svém zdraví nebo chtějí poradit s péčí o miminko. Pokud o pomoc požádají, nemocnice k nim domů vyšle porodní asistentku. 

Ženy, které své dítě přivedly na svět v písecké porodnici, mohou využívat její služby i několik týdnů po propuštění domů. V případě, že si nevědí rady se svým poporodním stavem nebo s novorozencem, mohou požádat o odbornou pomoc porodní asistentky v domácím prostředí. Ta je u nich doma navštíví, zkontroluje zdravotní stav matky i dítěte, poradí s péčí a zodpoví případné dotazy. „Řada maminek, zejména prvorodiček, se po odchodu z porodnice domů nemá s kým poradit. Není si jistá, zda správně pečuje o novorozence, nebo jestli se dobře zotavuje po porodu. Pro takové případy tu je domácí péče po porodu,“ sdělila Simona Bulková, vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

Služba je součástí domácí poporodní péče, kterou písecká porodnice poskytuje od druhé poloviny října. Ženy ji mohou využívat během celého šestinedělí. Kontakt na domácí poporodní péči získají novopečené maminky přímo v písecké nemocnici. Porodní asistentka se do místa jejich bydliště dostaví co nejdříve po zažádání o pomoc. 

„Porodní asistentky mohou maminkám v období šestinedělí poradit nebo i pomoct s konkrétními potížemi. Zároveň mohou během návštěvy v domácím prostředí včas zachytit různé zdravotní komplikace i hrozbu poporodní deprese. Počínající potíže tak odhalí dříve, než se významněji rozvinou. Ženy, které mají potíže, často z pochopitelných důvodů kontrolu v nemocnici odkládají. Přitom včasná léčba bývá úspěšnější než ta pozdní. I proto je tato péče důležitá,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

Zavedení domácí poporodní péče není jedinou službou pro rodičky, kterou v poslední době Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Písek zavedlo. Od počátku letošního roku přišlo s novými pestřejšími snídaněmi – nastávající maminky mohou vybírat ze čtyř slaných i sladkých variant, pro hezčí vzpomínku na první okamžiky života novorozence připravilo na chodbě porodnice fotokoutek, rozšířilo předporodní kurzy – nově je organizuje také v Blatné, zpestřilo nabídku úlevových metod pro rodičky o čistě přírodní variantu v podobě bylinné napářky a zapojilo se do pomoci ženám ohroženým duševními potížemi po porodu – pomocí tabletů s on-line dotazníkem provádí jejich záchyt, na který navazuje podpora a odborná pomoc těm, kterým riziko hrozí. 

„Vstřícný personál celého oddělení, jeho neustálá snaha o zlepšování služeb a k tomu vysoce odborná péče pro rodičky a novorozence, včetně těch rizikových, jsou důvodem velké oblíbenosti naší porodnice. Dlouhodobě jezdí do Písku rodit ženy z jiných okresů, takže na Písecku máme téměř jednou tolik porodů oproti přirozenému spádu. Máme také opravdu hodně spokojených rodiček, jak dokazuje projekt Přirozený Porod v Porodnici, v němž jsme se už několikrát umístili na prvním místě,“ dodal předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

 
 

Cena Purpurového srdce rodičů
13. října 2023

Téměř devět tisíc, to je každoroční počet předčasně narozených dětí v České republice. Část z nich se soustřeďuje i do naší nemocnice. Naše Neonatologické oddělení je jedním z patnácti akreditovaných perinatologických center intermediární péče v ČR.

Lékařky, lékaře a zdravotní sestry či bratry z oboru neonatologie se letos rozhodla ocenit Nestátní nezisková organizace Nedoklubko, která všemožně podporuje rodiny předčasně narozených dětí. Vyhlásila Cenu Purpurového srdce rodičů 2023 pro zdravotníky z oboru neonatologie.

Do hlasování se můžete zapojit i vy. Až do 30. října můžete posílat své hlasy zdravotníkům z oboru neonatologie, kteří si podle vás nejvíce zaslouží Cenu Purpurového srdce. Mezi nominovanými z celé republiky jsou i dva zaměstnanci naší nemocnice: primář Dětského a dorostového oddělení MUDr. Karel Chytrý a staniční sestra Neonatologického oddělení Iveta Bendíková. Primář Karel Chytrý je v desítce nominovaných lékařů dokonce jako jediný zástupce jihočeského zdravotnického zařízení.

Hlasovat můžete zde: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/purpurovesrdce2023/

Cena Purpurového srdce 2023 bude letos udělována poprvé. 

 
 

Mimořádné očkování proti COVID-19 novou vakcínou
6. října 2023

Standardně by měli očkovat proti COVID-19 praktičtí lékaři. V Nemocnici Písek, a. s. provádí očkování proti Covid-19 Očkovací centrum infekční ambulance umístěné v pavilonu za parkovištěm před vjezdem do nemocnice. S ohledem na velký zájem organizujeme mimořádné očkování pro zájemce bez registrace dne 17. 10. 2023 v čase 13:00 – 15:00 v Metabolické poradně Oddělení klinické biochemie v pavilonu Q 2. patro.

Imunitní ochrana před těžkým průběhem onemocnění covid-19, kterou si většina z nás odnesla z období divoké koronavirové pandemie, postupně slábne. Ať už jsme v minulosti infekci prodělali, nebo jsme očkovaní, anebo obojí, náš imunitní systém nemusí být v současnosti připraven ochránit nás před aktuálně cirkulujícími variantami viru. Česká vakcinologická společnost proto doporučuje posílení imunity nově připravenou vakcínou, vhodnou pro nadcházející sezonu.

Vakcína svým složením odpovídá poslednímu doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) pro podzim a zimu 2023 a pro rok 2024. Zvyšuje a rozšiřuje ochranu zejména proti současných subvariantám omikronu. Látka je schválená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a je už k dispozici v České republice. Primárně je očkování doporučeno ohroženým osobám.

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP upozorňuje na to, že úroveň v minulosti vytvořené imunitní ochrany proti covidu je individuální a nemusí být zcela dostačující. Proto by podle ní mělo být umožněno užití nové vakcíny jak pro základní očkování v případě dosud neočkovaných osob, tak pro přeočkování v případě osob, které už mají předchozí základní očkování, jestliže nemají žádnou kontraindikaci (lékařem stanovený závažný důvod vylučující její aplikaci). Očkování ale doporučuje zejména těm nejvíce zranitelným skupinám lidí, kam patří: lidé ve věku nad 60 let, lidé se závažným chronickým onemocněním nebo s oslabenou imunitou, těhotné ženy, zdravotničtí pracovníci a klienti a pracovníci zařízení sociální péče. Pokud jde o osoby, které onemocnění nedávno prodělaly a nespadají do některé z rizikových skupin, považuje za vhodné odložit vakcinaci na dobu tří až šesti měsíců po onemocnění.

Podle informace Ministerstva zdravotnictví je nejlepší očkování absolvovat před podzimem, protože během podzimu a zimy narůstá počet závažných průběhů onemocnění. Aplikuje se jedna dávka bez ohledu na to, zda se jedná o základní očkování, nebo posilovací dávku, měl by však být dodržen odstup alespoň tří měsíců po předchozím očkování.

 
 

V Blesk Ordinaci byly ošetřeny stovky lidí
14. září 2023

V rámci preventivního projektu Blesk Ordinace byly v Písku na náměstí vyšetřeny stovky lidí: 

 

 •  Test paměti podstoupilo více než 100 lidí. Čtyři osoby měly s řešením vážné potíže a byly poslány k odbornému přešetření.
 •  Plíce si nechalo vyšetřit 120 lidí. Ve špatné kondici je mělo 18 z nich. Šlo o chronické bronchitidy.
 •  Dva pacienty si hned na druhý den objednali nefrologové do své ordinace. Měli silnou infekci močových cest. Dalším 70 doporučili, ať se objednají na přešetření hodnot v moči. Celkem se nechalo vyšetřit 205 zájemců.
 •  350× píchli zdravotníci do prstu, aby lidem vyšetřili hodnoty krevního cukru. Čtyřikrát viděli alarmující hodnoty mezi 14 až 18 mmol/l. Normální hladina glykemie po jídle je 7,5 mmol/l!
 •  Jeden podvod s nefunkčním a nelegálním doplňkem stravy odhalily písecké lékárnice. Starší pán jim ho do stánku přinesl ukázat. Zaplatil za něj spoustu peněz a uslyšel, že mu léky koupené na internetu jsou k ničemu.
 • V zatemněném stánku podstoupilo vyšetření očí 280 lidí. Zdravotnice vyslovily podezření na 17 zelených zákalů, doporučily dovyšetřit ve 31 případech refrakční vady a 10 lidem doporučily navštívit co nejdřív oční.
 • Absolutní rekordmanky byly zdravotnice, které vyšetřovaly tlak. Jejích stánkem prošlo 440 lidí! Ve třech případech naměřily extrémně vysoké hodnoty a doporučily pacientům, aby hned druhý den zašli k praktikovi.

Projekt deníku Blesk je zaměřený na prevenci zdraví. S pomocí generálního partnera projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a spřátelených nemocnic mohou zájemci absolvovat sérii vyšetření zdarma, bez doporučení obvodních lékařů. Součástí akce je pestrý doprovodný program, zábava pro děti i dospělé a tombola o skvělé ceny. Projekt má dlouhodobou záštitu ministra zdravotnictví.

 
 

Do Písku se vrátí Blesk Ordinace
7. září 2023

Po loňském úspěchu se do jihočeského Písku vrátí Blesk Ordinace. Vloni přilákala stovky návštěvníků a letos tu bude pro zájemce o preventivní vyšetření znovu. Lékaři, sestry a další personál písecké nemocnice budou na Velkém náměstí ordinovat 12. září. „Má to smysl,“ říká předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan k tomu, proč už podruhé kývl deníku Blesk na nabídku zorganizovat akci právě v tomto městě. 

Blesk Ordinace pod širým nebem bude pro obyvatele i návštěvníky Písku otevřena od 12 do 17 hodin. Stejně jako vloni bude i letos na Velkém náměstí postaveno několik stanů pro preventivní vyšetření mateřských znamének, plic, zraku, diabetu, tlaku, ledvin a nově také paměti. Nemocnice Písek na náměstí dále představí chirurgickou péči, Iktové centrum, ortopedickou nabídku, lékárnu a plánované osteocentrum. Zatímco v mobilních ordinacích se budou zdravotníci věnovat zájemcům o vyšetření, na pódiu povede moderátorka Eva Decastelo rozhovory s odborníky z nemocnice k nejrůznějším tématům, například s vedoucím lékařem Iktového centra písecké nemocnice Robertem Rezkem k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, s primářem Oddělení klinické biochemie Pavlem Malinou k řídnutí kostí, s logopedkou Kateřinou Hájkovou k vadám řeči u dětí, s primářkou Oddělení klinické mikrobiologie Věrou Kůrkovou k mikrobům kolem nás, s primářem Chirurgického oddělení Davidem Bundou k jednodenním chirurgickým zákrokům a s ředitelem nemocnice Jiřím Holanem k péči v nemocnici. Akci zpestří Michal David a herci ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě.

„Tahle akce má medicínský smysl. Díky masívní reklamě se o ní dozví řada lidí, kteří se v civilním prostředí nechají vyšetřit snáze než ve zdravotnickém zařízení. Proto děkuji všem kolegům, kteří se jí zúčastní. Ať už budou přímo na náměstí nebo ji podpoří organizačně,“ řekl Jiří Holan.

Výsledky loňské Blesk Ordinace Písek:

 •  Znaménka: bylo vyšetřeno 180 osob, vyšetření u 6 z nich poukázalo na přednádorový stav, 5 podezřelých útvarů
 •  Krevní tlak: 350 vyšetřených, 4 osoby s extrémním tlakem kolem 200/100 mmHg odeslány k okamžitému přeměření k praktikovi
 •  Ledviny: přišlo 300 lidí, z toho 200 přineslo vzorek moči
 •  Zrak: vyšetřeno 150 lidí, 10 podezření na zelený zákal a 25 osobám diagnostikován šedý zákal
 •  Plíce: vyšetřeno 120 osob, 30 odhalených nemocí plic (CHOPN, astma, poškození průdušek u kuřáků)
 •  Diabetes: vyšetřeno 450 osob, 4 z toho měly velmi vysokou hladinu cukru v krvi a byly poslány na další vyšetření

 

PROGRAM BLESK ORDINACE PÍSEK 12. 9. 2023

12:05 ZAHÁJENÍ BLESK ORDINACE
12:35 SPECIÁLNÍ HOST Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
12:45 JIŘÍ HOLAN: PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE 
13:00 ROBERT REZEK: PÉČE O IKTOVÉ PACIENTY
13:15 DENÍK BLESK OČIMA ŠÉFREDAKTORA
13:30 DAVID BUNDA: JEDNODENNÍ PÉČE V NEMOCNICI PÍSEK
13:45 ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2
14:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
14:15 KATEŘINA HÁJKOVÁ: VADY ŘEČI U DĚTÍ
14:30 PAVEL MALINA: OSTEOCENTRUM
14:45 ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2
15:00 TOMBOLA
15:20 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
15:35 VĚRA KŮRKOVÁ: MIKROBY KOLEM NÁS
16:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ MICHALA DAVIDA
16:30 EPICENTRUM BLESKU
16:45 KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT
17:00 POJIŠTĚNÍ FÉNIX
17:15 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
17:30 TOMBOLA
17:50 PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC AKCE

 

 
 

Písecká nemocnice pomáhá řešit duševní potíže po porodu
28. srpna 2023

Porodnické oddělení písecké nemocnice se zapojuje do pomoci ženám s duševními potížemi po porodu. Pro Národní ústav duševního zdraví pomáhá mapovat ty, které jsou rozvojem duševních potíží po porodu ohroženy. Takovým maminkám pak ústav nabízí podporu a odbornou psychologickou pomoc. 

„O tělesné zdraví těhotných žen je dobře postaráno během důkladných prohlídek. Mateřství plné změn je ale náročné také na psychiku ženy. Proto se v těhotenství a zejména po porodu mohou u maminek objevit psychické obtíže. Pocity štěstí mísící se s pocity strachu, selhání a obav jsou v období šestinedělí v určité míře normální, přirozené, někdy ale mohou vyústit v poporodní duševní potíže, které pak už žena není schopna sama zvládnout. Tyto stavy jsou naštěstí řešitelné a čím dříve se na ně přijde, tím rychleji je lze napravit,“ uvedla Mgr. Simona Bulková, vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

Písecká porodnice má pro tento účel od Národního ústavu duševního zdraví zapůjčené dva tablety s on-line dotazníkem. Čerstvé maminky si na nich mohou před odchodem z porodnice udělat jednoduchý test, který určí, zda u nich hrozí rozvoj psychických potíží. Jestliže výsledek testu na toto riziko poukáže, kontaktují je proškolené konzultantky s nabídkou podpory a odborné pomoci. 

„Dotazník mapuje příznaky úzkosti, deprese a dalších potíží, které se v mateřství objevují nejčastěji. Jeho výsledky obdrží ženy do 10 minut na svůj e-mail společně s kontakty, na které se mohou v případě potřeby kdykoliv obrátit. Pozitivní výsledek automaticky neznamená přítomnost psychických obtíží, přesto ženy získají kontakty na podpůrnou péči, kterou mohou kdykoliv využít. S nabídkou podpory se jim telefonicky ozvou takzvané peer konzultantky – proškolené ženy, které psychické strádání během těhotenství nebo po porodu samy zažily. S nimi mohou maminky bez obav a studu sdílet své pocity. Už jen samotné sdílení pomáhá. Pokud peer konzultantky rozpoznají závažnější potíže, nabídnou ženám kontakty na ověřenou odbornou pomoc,“ sdělila Mgr. Květoslava Slabáková, hlavní sestra Nemocnice Písek.

Doplnila, že vyplnění dotazníku je dobrovolné. Údaje v něm jsou chráněny – veškerá data jsou uložena na zabezpečených serverech a nejsou poskytována třetím stranám. 

Příznaky duševní nepohody, jako jsou úzkost a deprese, zažije podle Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) každá pátá žena. Projevují se například únavou, strachem, pocity viny a beznaděje. Mohou vést k nezájmu o novorozence i okolí a v nejhorším případě až k sebevražedným myšlenkám.

 Více primář MUDr. Turek, MBA v pořadu Zdravíčko

 
 

Sociální pracovnice radí rodinám s následnou péčí o nemohoucí pacienty
17. srpna 2023

Lidé v sociální tísni, kteří jsou ze zdravotních důvodů hospitalizováni v písecké nemocnici, mohou využít bezplatné sociální poradenství. Nemocnice za tímto účelem zaměstnává zdravotně sociální pracovnice, které pacientům v tíživé životní situaci pomohou například zprostředkovat následný pobyt v sociálních zařízeních nebo zajistit pečovatelské a asistenční služby v rámci domácí péče.

Lucie Hofmanová a Hana Opelková jsou dvě milé dámy, které lze často vidět s telefonem u ucha. V Nemocnici Písek zajišťují sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům. Zajišťují například pomoc seniorům, dlouhodobě nemocným, invalidním a hendikepovaným občanům, pro něž obvolávají různá sociální zařízení. Pacientům pomáhají s vyřízením další potřebné péče, kterou budou potřebovat po propuštění ze zdravotnického zařízení.

„Otázky spojené s budoucností je nutné vyřešit už během hospitalizace. A netýká se to jen klientů Oddělení sociálních lůžek, nýbrž pacientů všech oddělení naší nemocnice,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

Zdravotně sociální pracovnice se starají o budoucnost pacientů, kteří se v důsledku své nemoci nebo onemocnění blízkých ocitli v nepříznivé sociální situaci, případně jsou touto situací ohroženi. Na základě spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejnými institucemi, případně i soudy odborně posoudí situaci konkrétního pacienta a navrhnou vhodnou pomoc. Dále pro něho vyřídí například sociální dávky, příspěvky na péči, pomohou s vyřízením výplaty důchodu nebo s opatrovnictvím. Rodinným příslušníkům poradí se sociální péčí. Administrativně vedou dokumentaci klientů sociálních lůžek a podílejí se na přípravě plánu individuální péče. Pomáhají s administrativním vyřízením další péče i příspěvku na ni. Aby byly v oblasti sociální péče neustále v obraze, jsou členkami profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách pod Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky. 

„Nejčastěji se na nás obracejí z interního a neurologického oddělení. Zpravidla nás kontaktuje lékař nebo sestra kvůli pacientovi, který se ani po ukončení léčby nebude schopen sám o sebe postarat. Naším úkolem je například zjistit, zda žije sám nebo ve společné domácnosti s někým, kdo o něho bude pečovat, poradit rodině, jakou další pomoc při péči lze využít, popřípadě pomoci s umístěním do zařízení sociální péče,“ říká Lucie Hofmanová.

Pacientům, jejichž stav už není akutní, ale stále vyžaduje zdravotní péči, slouží Oddělení následné péče písecké nemocnice. Pobyt na něm není časově omezen a vyplývá z potřeby zdravotního stavu nemocného. V nemocnici lze dále využít 20 sociálních lůžek – na stejnojmenné oddělení jsou přijímáni pacienti z akutních nebo následných lůžek písecké nemocnice. Pobyt na sociálních lůžkách si klient částečně hradí sám a zůstává tam do doby umístění do jiného sociálního zařízení, nebo propuštění do domácího prostředí. „Vyřizujeme pro ně administrativní záležitosti a provádíme aktivizační programy,“ dodala Lucie Hofmanová.

 
 

V písecké nemocnici ošetřují dvojnásobek úrazů
4. srpna 2023

Aktivní dovolená v jižních Čechách, která do našeho regionu každoročně přiláká tisíce Čechů, se odráží na bilanci letních úrazů. V písecké nemocnici zaznamenali za první prázdninový měsíc jejich nárůst oproti ostatním měsícům až o sto procent. Počet ošetření za letošní červenec se zvýšil i v porovnání se stejným obdobím v předchozích letech. Podle odhadu lékařů Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Písek tvoří rekreanti až polovinu všech úrazových pacientů. 

Ideální podmínky pro turistiku, cyklistiku, vodáctví a vodní sporty spojené s lokalitou orlické přehrady. Krásná příroda, kvůli níž si Písecko oblíbili organizátoři letních kurzů a dětských táborů. A k tomu aktuální trend, kdy se chataři a chalupáři kromě zahradničení a houbaření stále více věnují například jízdě na kole. To jsou podle Tomáše Vodsloně, lékaře písecké nemocnice, hlavní důvody nárůstu letních úrazů na Písecku. 

„Naštěstí, co se počtu týče, převažují lehké úrazy typu podvrtnutí kotníku, nezávažná poranění prstů a ošetření drobných ran. S rostoucím počtem úrazů se ale samozřejmě zvyšuje i počet závažnějších traumat, které často vyžadují operační léčbu,“ uvedl Tomáš Vodsloň z Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Písek. „Navíc v současné době standardně operujeme i takové úrazy, které se ještě v nedávné době léčily převážně neoperačně. Důvodem jsou jednak přísnější kritéria na konzervativní neboli nechirurgickou léčbu úrazů a zároveň rostoucí nároky samotných pacientů k plnému a rychlému návratu do aktivního života. Příkladem za vše jsou zlomeniny klíční kosti,“ doplnil. 

V Nemocnici Písek ošetřují úrazové pacienty dle nejnovějších medicínských poznatků a způsobem, který umožňuje co nejrychlejší návrat k aktivnímu způsobu života. 

„Díky průběžnému vzdělávání sledujeme nejnovější trendy v úrazové chirurgii a používáme postupy, odpovídající aktuálním doporučením odborných společností. Běžně pracujeme s nejmodernějšími implantáty k operační stabilizaci zlomenin. Zároveň vítáme nové možnosti využití moderních materiálů k fixaci rozličných poranění pohybového aparátu. Máme k dispozici veliké množství různých snímatelných fixací, takzvaných ortéz, díky čemuž můžeme najít pacientovi řešení na míru. Naším cílem u terapie úrazů je časná funkční léčba a nejbližší možný plnohodnotný návrat pacientů ke každodenním činnostem,“ uzavřel Tomáš Vodsloň.

Zvýšený počet úrazů a rozsáhlejší traumatologická péče aktuálně nijak neomezuje plánované operace a ortopedické zákroky. „Letní úrazovost představuje větší nápor na náš personál a vyžaduje jeho větší nasazení.  Všem kolegům napříč nemocnicí za to velmi děkuji, protože tato práce je mimo jiné omezuje v možnosti čerpání delších letních dovolených,“ dodal ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

 
 

Radiolog střídá práci v nemocnici s půlročními výpravami
20. července 2023

Humanitární mise s Lékaři bez hranic, které se zúčastnil anesteziolog Dominik Hes, nebo výcvik psů pro vodní záchranářství, kterému se věnuje vrchní sestra oddělení následné péče Jana Mášková, nejsou jedinými veřejně známými aktivitami zaměstnanců písecké nemocnice.  Pracuje v ní například i cestovatel, fotograf a cestopisec. Lékař Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Písek Matúš Lašan se věnuje túrám neprobádanou krajinou, které trvají až tři čtvrtě roku, kdy pěšky ujde až tři tisíce kilometrů a k tomu fotografuje a sepisuje poznatky z trasy. Má za sebou dlouhé pěší výpravy na Slovensko, Nový Zéland, Island i do Patagonie. O svých túrách, na nichž poznal svou manželku Annu, píše a beseduje. K cestám Patagonií, Novým Zélandem a nově také Islandem vydal knihy s úžasnými fotografiemi.

Matúš Lašan cestoval a fotografoval už při studiích. Na svou první dlouhou túru se ale vydal až po dokončení medicíny – byla to Cesta hrdinů SNP, vedoucí od Dukelského průsmyku až k hradu Devín. Poté se rozhodl přejít Nový Zéland, kde na túře dlouhé tři tisíce kilometrů potkal svou manželku Annu. Společně s ní se vydal na tři tisíce kilometrů dlouhou cestu po Chile a Argentině s omezenou infrastrukturou, která protíná velkou část Patagonie a je známá jako Greater Patagonian Trail. Tisíce kilometrů ušli také na Islandu a své nejdelší dobrodružství – 6.300 kilometrů – absolvovali napříč horami Evropy z Bulharska do Španělska.

„Stejně jako práce radiologa je i cestování časově velmi náročná aktivita. V jednom okamžiku se lze věnovat jednomu nebo druhému, ale nikdy ne oběma najednou. Když jsem v nemocnici, tak se naplno věnuji medicíně, ale na túrách je to jen o zážitcích a kreativitě. Jsem rád, že mi je v písecké nemocnici umožněno věnovat se cestování,“ říká Matúš Lašan.

„My jsme v nemocnici rádi, že máme šikovného radiologa. Pak několik měsíců nejsme tolik rádi, že máme stejně šikovného cestovatele. Vrátí se, přečtu si knihu z cesty a je mi jasné, že jít musel. A jsme zase několik měsíců rádi, že máme šikovného radiologa. No a pak se zase vydá na pouť a celé se to opakuje,“ glosuje s pousmáním i pochopením ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

V letošním roce si Matúš Lašan dává od tisícikilometrových projektů přestávku a zůstává „v základním táboře“, jak s nadsázkou nazývá píseckou nemocnici. Volný čas využívá k tvorbě blogu a obsahu na sociální sítě. Začíná také se psaním knihy z cesty Evropou, kterou podnikl v roce 2022. S manželkou plánují jen okruh po slovenských horách, který už mají navržený několik let, ale nikdy na něj nebyl ten správný čas. „V příštím roce bychom se ale opět rádi vydali někam dál, ale kam to bude, ještě nevíme. Láká nás vše od Ameriky po Čínu, takže spíše čekáme na to, co nás jako první nadchne a už nepustí,“ plánuje radiolog písecké nemocnice.

Blíže: www.matuslasan.com 

 

 
 

V písecké nemocnici jezdí další elektromobil
17. července 2023

V areálu písecké nemocnice začíná jezdit další elektromobil. K několika vozidlům na elektrický pohon, která zajišťují svoz prádla a odpadu, údržbu areálu a další potřebné činnosti, v uplynulých dnech přibyl ještě multifunkční nákladní elektromobil. Vůz za 2,3 miliony korun nahradil více než 30 let starou multikáru.

Vedení Nemocnice Písek se vydalo cestou elektromobility už před devíti lety. Dieselové multikáry tehdy nahradilo tichými elektromobily, které vedle úspory decibelů i financí navíc zlepšují kvalitu provozních činností a jsou dalším příspěvkem k ekologii. Technické oddělení nemocnice několik let využívá elektromobil se skříňovou nástavbou na svoz prádla a valník na svoz odpadu nebo na stěhování, které na jedno dobití zvládnou až osmdesátihodinový provoz. Také nynější obnova vozového parku technického oddělení je ekologická.

„Víceúčelový nákladní elektromobil k údržbě areálu jsme přivezli před několika dny. Na jeho nákup jsme získali dotaci ve výši šest set tisíc korun prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Sám jsem si řízení zkusil a musím říci, že komfort pro řidiče a vybavení, již pouze kabiny, je v rozdílu několika tříd oproti dříve provozované multikáře.“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Ekologickým přístupem se písecká nemocnice řídí už řadu let. Vedle elektromobility se zaměřuje na třídění odpadu, sázení stromů v arboretu a energetické úspory. „U budov v areálu jsme nechali postupně zateplit střechy, půdy, obvodové pláště a vyměnit okna. Zateplení nám pomohlo uspořit energii i snížit emise oxidu uhličitého. Do celého areálu i některých objektů jsme instalovali ekologické LED osvětlení, které spotřebuje méně elektrické energie. Nyní nás čeká velký projekt modernizace prádelny a instalace několika fotovoltaických elektráren na objekty nemocnice, které přinesou další opravdu značné úspory,“ sdělil Jiří Holan.

 
 

Získali jsme pět nových monitorů dechu
4. července 2023

Na konci června bylo předáno darem pět monitorů dechu pro dětské oddělení.

Primář MUDr. Karel Chytrý velmi děkuje společnostem APA logistik a Lodní servis Strakonice, které tento dar financovaly. Nadace Křižovatka pomáhá díky dárcům vybavovat nemocnice a porodnice monitory dechu Babysence. Už téměř třicet let v rámci projektu „Maminko dýchám“ spolupracuje i s naší nemocnicí. 

 
 

Soutěž pro nastávající maminky a rodičky
3. července 2023

Od 1.7. do 31.10.2023 se můžete zapojit do facebookové soutěže Nemocnice Písek a vyhrát poukázku v hodnotě pět tisíc korun a další ceny. 

Více na https://www.facebook.com/nemopisek 

 
 

Písecká nemocnice otevírá laktační poradnu
28. června 2023

Písecká nemocnice zajišťuje kompletní zdravotnické služby a vedle ambulancí a lůžkových oddělení provozuje také celou řadu poraden. Veřejnost se na ni může obracet například tehdy, pokud má potíže s hojením ran, trpí bolestí hlavy, má křečové žíly, potřebuje poradit s péčí o nedonošené dítě a v řadě dalších případů. Nově ji mohou kontaktovat i maminky, které mají potíže s kojením.

„Prvního července zahajuje provoz Ambulance pro laktační poradenství jako součást našeho dětského oddělení. Vyškolené laktační poradkyně zde budou k dispozici ženám, které mají problémy s kojením, ale i nastávajícím maminkám, jež kojení teprve čeká a chtějí se na ně co nejlépe připravit,“ řekla Bc.Zdeňka Kožená, vrchní sestra Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek. 

Ambulanci pro laktační poradenství, umístěnou v prostorách dětské ambulance, lze navštívit pouze na základě objednání. To je možné každý všední den v čase od 8 do 10 hodin na telefonních číslech: 382 772 206 a 382 772 472. „Trend dnešní doby, zaměřený na co nejrychlejší návrat do domácího prostředí, s sebou přináší i zvýšenou poptávku po laktačním poradenství. Důvodů, proč maminky potřebují poradit a dopomoci při kojení, je mnoho,“ sdělila Zdeňka Kožená. Doplnila, že s certifikovanými laktačními poradkyněmi se mohou rodičky potkat už během předporodních kurzů, které nemocnice pravidelně organizuje. Zde se laktační poradenství zaměřuje na praktické rady a tipy pro úspěšné kojení, například informace o vhodné stravě a ideálních polohách. Jeho součástí je také ukázka různých pomůcek, které lze při kojení používat.

Dětské oddělení, při němž bude laktační poradna fungovat, už provozuje například endokrinologickou poradnu zabývající se hormonálními problémy u dětí, kardiologickou poradnu zaměřenou na srdeční onemocnění a rizikovou poradnu pro nedonošené děti. „V rámci jiných oddělení provozujeme ještě i další poradny. Například mamologickou, kde se věnujeme nádorům prsu, kýlní, gastroenterologickou pro onemocnění trávicího traktu, proktologickou k onemocněním konečníku, hematologickou pro konzultace ke krvi, stomickou k poradenství ohledně vývodu střev. Máme i několik neurologických poraden, v nichž se zaměřujeme na péči o pacienty s nervovými onemocněními, i poradny vnitřního lékařství jako alergologii, nebo revmatologii,“ doplnil předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

 
 

Chirurgické oddělení povede MUDr. David Bunda
26. června 2023

Chirurgické oddělení Nemocnice Písek bude mít od letošního července nového primáře. Stane se jím MUDr. David Bunda, který dosud působil jako vedoucí lékař stanice CH I tohoto oddělení. V pozici primáře nahradí Martu Horákovou, která odchází na jiné pracoviště.

David Bunda se narodil v roce 1972 ve Vimperku. Vystudoval obor Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ještě před píseckou nemocnicí pracoval jako chirurg ve Vimperku a v Prachaticích. V Nemocnici Písek se dosud věnoval péči o ambulantní i hospitalizované pacienty na lůžkách chirurgického oddělení, operoval a působil v lékařských konziliích nemocnice, kde se v rámci své odbornosti vyjadřoval k léčbě pacientů ostatních oddělení.

„Chirurgické oddělení je nedílnou součástí Nemocnice Písek s návazností na všechny její ostatní obory. A to jak odborně, tak ekonomicky. Rozsahem péče přesahuje písecký region – stará se o nemocné z jiných okresů, kteří vyhledávají jeho služby v ambulantním i v hospitalizačním režimu,“ řekl David Bunda. 

V pozici primáře chce udržet a rozvíjet už dosažené kvality písecké chirurgie a snažit se o trvalý rozvoj a zlepšování poskytované péče. „To vše s cílem zlepšování podmínek a výsledků jak pro nemocné, tak pro naše zaměstnance, kteří o ně pečují,“ dodal.

 
 

Oddělení klinické logopedie bude dočasně přemístěno
19. června 2023

Od 28.6.2023 bude oddělení dočasně přesunuto do prostor bývalého Očka (očkovací centrum Covid) mimo areál nemocnice – do budovy bývalé mikrobiologie proti vrátnici (Pavilon W), vchod směrem z Budějovické ulice.

 
 

Písecká porodnice přichystala pro rodičky s miminky fotokoutek
15. června 2023

První okamžiky se svým miminkem si mohou rodičky v Písku nově zvěčnit ve speciálně vyzdobeném prostoru. Gynekologicko-porodnické oddělení písecké nemocnice pro ně přichystalo fotokoutek s dětskými motivy v pozadí a tabulí, kam lze napsat jméno novorozence, datum a čas jeho narození, případně i další podrobnosti. 

„Fotografie miminka po jeho příchodu na svět pořizují všichni rodiče. Takhle bude jejich vzpomínka ještě o něco hezčí,“ řekla vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Mgr. Simona Bulková.

Fotokoutek je umístěn na chodbě porodnice a slouží k focení rodičů i dalších blízkých s novorozencem.

 
 

Vjezd do písecké nemocnice zrychlí kamery
7. června 2023

Vjezd i výjezd z písecké nemocnice bude jednodušší i rychlejší. Pohyb vozidel přes závoru tu bude řídit kamerový systém s detekcí státních poznávacích značek vozidel. Díky němu ubydou časové prostoje spojené se skenováním a ověřováním velké části tištěných parkovacích lístků nebo s ověřováním zaměstnaneckých čipů. Systém za téměř 400 tisíc korun bude fungovat už za několik týdnů.

„Jedná se o první krok k připravované změně dopravy v této části města. Ta se chystá v souvislosti s plánovanou realizací Emergency – urgentního příjmu pro akutní pacienty. Jejím cílem je jednak oddělit pohyb záchranářů od běžného provozu v nemocnici, rozšířit vstupní prostor pro pěší návštěvníky a pacienty nemocnice, a tak zajistit jejich větší bezpečnost, i rychlý převoz nemocných,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Změna dopravy bude postupná. „Nejprve kamerový systém, posléze se změní vjezd do nemocnice pro všechna vozidla. Nově bude umístěn mezi prodejnu a Zdravotnickou záchranou službu. Část příjezdové komunikace bude vyčleněna pouze vozidlům zdravotnické záchranné služby pro příjezd k urgentnímu příjmu. Výjezd z nemocnice bude současnou hlavní vrátnicí,“ přiblížil vedoucí údržby Nemocnice Písek Dušan Vašek. 

Nový vjezd do nemocnice bude realizován v příštím roce. Komunikace pouze pro vozidla záchranky má být dokončena souběžně s urgentním příjmem, pravděpodobně v roce 2025.

 
 

Hematologicko-transfúzní oddělení povede Marcela Kellnerová
1. června 2023

Novou primářkou Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek je od prvního června Marcela Kellnerová, dosavadní zástupkyně primářky. V čele oddělení, které se zabývá onemocněním krve, jejím vyšetřováním i dárcovstvím, nahradí Helenu Kubánkovou. Ta odchází do důchodu a na oddělení bude působit jako emeritní primářka.

MUDr. JUDr. Marcela Kellnerová se narodila v roce 1976 v Písku. Vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a obor Právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Svou profesní dráhu započala na Nejvyšším kontrolním úřadě v Praze, kde rok pracovala jako kontrolor. Sedm let působila jako ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany a od roku 2012 pracuje na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Písek, do této chvíle jako zástupkyně primářky.

Do její pracovní náplně spadá péče o pacienty hematologické poradny, konzultační činnost pro lékaře nemocnice i externí žadatele, například praktické lékaře a hodnocení laboratorních výsledků. Je manažerkou kvality pro hematologické laboratoře, pracovníkem odpovědným za zabezpečení jakosti na transfúzním úseku. Významně přispěla k zavedení vyšetřování vzorků kostní dřeně, tzv. trepanobiopsie. Výsledky tohoto vyšetření jsou v mnoha případech klíčové pro stanovení diagnózy u hematologických pacientů nebo pro určení rozsahu jejich onemocnění.

„Hematologicko-transfúzní oddělení dnes velmi dobře funguje. Pacientům poskytuje kvalitní péči a další služby v rozsahu, který odpovídá potřebám a požadavkům nemocnice okresního typu i dalším zdravotnickým zařízením,“ zhodnotila Marcela Kellnerová odbornou úroveň oddělení.

V brzké době proto nepřistoupí k žádným zásadním změnám. „Plánuji jen některá opatření, která zefektivnění chod oddělení, a provozní záležitosti. Vedle nich bude nutné reagovat na novelizaci obecně závazných právních předpisů v oblasti transfúzního lékařství a norem ČSN ISO v rámci laboratorního úseku,“ řekla nová primářka. 

Z dlouhodobého hlediska považuje za důležité soustavné zvyšování kvalifikace a erudice zaměstnanců oddělení. Ať už v rámci interních nebo externích školicích akcí. „Předpokladem pro rozšíření péče o hematologické pacienty je dobře fungující spolupráce s ostatními odděleními nemocnice i dalšími zdravotnickými zařízeními, zejména hematologickými centry. Kvalita služeb také významně závisí na přístrojovém a materiálovém vybavení, které je potřeba trvale obnovovat,“ dodala Marcela Kellnerová.

 
 

Do písecké nemocnice se opět sjedou odborníci na prsa
22. května 2023

Odborníci z různých medicínských oborů, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou onemocnění prsu, se po roce opět setkají v Písku. Na pátém Píseckém mamologickém dni budou sdílet své zkušenosti s léčbou nádorů prsu i novými trendy v diagnostice i následné péči o nemocné. Akci připravuje na 26. května Oddělení chirurgie Nemocnice Písek.

Nádor prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Ročně jím v České republice onemocní až sedm tisíc žen a jeho výskyt stále stoupá. Naopak úmrtnost se vzhledem k existenci preventivního programu, dobrým diagnostických a léčebným možnostem daří už řadu let udržovat na dvou tisících ročně. 

„Rozlišujeme více druhů nádorů, stejně jako máme více léčebných možností – od operace až po onkologickou léčbu. V naší nemocnici zajišťujeme komplexní léčbu i operativu. S pacientkami jsme v kontaktu prostřednictvím mamologické poradny, vyšetřujeme je v mamografickém centru. Ke každé pacientce přistupujeme individuálně a její optimální léčbu řešíme v širším týmu specialistů,“ uvedla Marta Horáková, primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek a vedoucí lékařka mamologické poradny. 

Podotkla, že karcinom prsu nepostihuje jen ženy, ale také muže. V České republice se jedná o desítky případů ročně. „Na letošním mamologickém dni se budeme zabývat právě i problematikou mužských prsních nádorů,“ řekla Marta Horáková. 

Na akci vystoupí například patolog Zdeněk Kinkor z Bioptické laboratoře v Plzni, kde vyšetřují vzorky tkání pacientů i fungují jako konzultační pracoviště pro Písek. O anatomii prsu a uzlinách v podpaží bude mluvit David Kachlík z Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vybrané chirurgické postupy představí Karel Rauš z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, s nímž písečtí zdravotníci v oblasti operativy dlouhodobě spolupracují. 

Program

Pro účast na Písecký mamologický den je nutné se jmenovitě zaregistrovat!
REGISTRACE

 
 

Písecká nemocnice se zaměří na prevenci preeklampsie
16. května 2023

Předporodní péče písecké nemocnice, která patří stejně jako péče porodní mezi špičku v celé republice, se dále rozšiřuje. Její součástí je nově také prevence a záchyt preeklampsie, která patří mezi nejobávanější zdravotní komplikace v těhotenství. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Písek může provádět vyšetření preeklampsie jako jedno z mála v jižních Čechách. 

Preeklampsie je život ohrožující komplikace, kterou trpí až desetina nastávajících matek. Projevuje se zvýšeným krevním tlakem, otoky nohou a bílkovinou v moči. Ještě před nedávnem bylo možné pouze zjišťovat, zda těhotné preeklampsií netrpí. Nezřídka se proto diagnostikovala pozdě. V posledních letech se ale celosvětově rozšířil screening preeklampsie – speciální vyšetření, které na vysoké riziko vzniku preeklampsie poukazuje už v časné fázi těhotenství. Rizikovým těhotným je doporučena preventivní léčba, která pomáhá onemocnění předejít.

„Screening preeklampsie zahrnuje soupis údajů o zdravotním stavu těhotné, změření krevního tlaku, provedení speciálního ultrazvukového vyšetření a laboratorního vyšetření krve. Udělat jej může pouze lékař, vyškolený i akreditovaný mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti péče o těhotné a jejich děti FMF London. Na našem oddělení pracují hned dva lékaři s touto akreditací. Jen oni mohou zadávat výsledky vyšetření do softwaru, který je vyhodnotí a stanoví výši rizika preeklampsie,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek.

Vedle screeningu a prevence preeklampsie jsou lékaři Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek již z dřívějška akreditováni na provádění screeningového ultrazvukového vyšetření plodu v prvním trimestru těhotenství, díky němuž lze velmi brzy odhalit vrozené vývojové vady plodu, například Downův syndrom. „Těhotné ženy z Písecka i okolních okresů tak nemusejí za specializovanou péčí cestovat do Českých Budějovic nebo do Prahy. Fungujeme prakticky pět dní v týdnu. Počtem akreditovaných lékařů a dostupností důležitých vyšetření je písecké pracoviště v rámci regionu ojedinělé,“ řekl Michal Turek.

 
 

Písecká nemocnice připravuje centrum pro léčbu osteoporózy
15. května 2023

Písecká nemocnice připravuje centrum, zaměřené na záchyt a léčbu osteoporózy, takzvané řídnutí kostí. Otevřít je chce v příštích měsících pod odborným lékařským dohledem profesora MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., Dr. H. c. Ten je v naší zemi uznávaným odborníkem na klinickou biochemii a diagnostice a léčbě osteoporózy se věnuje už více než 35 let.

Hlavním smyslem plánovaného osteocentra bude záchyt osteoporózy na Písecku a následná terapie pacientů, u nichž se řídnutí kostí potvrdí. Ženy starší šedesáti let a muže nad sedmdesát let budou na vyšetření do centra posílat praktičtí lékaři nebo gynekologové v rámci prevence. Stejně tak i mladší pacienty s podezřením na toto onemocnění.

„V osteocentru prověříme hustotu kostí na denzitometru – přístroji, který funguje na bázi skenování kostní tkáně. Vyšetření je bezbolestné a trvá jen několik minut. Pacient při něm leží na speciálním lůžku a přístroj zachycuje část jeho těla, respektive vybranou část kostry,“ uvedl Pavel Malina, primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, pod nímž bude osteocentrum fungovat. 

Pokud denzitometrické vyšetření řídnutí kostí prokáže, lékaři osteocentra navrhnou vhodnou terapii. „Při včasném odhalení osteoporózy lze její průběh zastavit a předejít bolestivým zlomeninám, k nimž dochází v důsledku tohoto onemocnění i při mírné zátěži. Mám na mysli zejména zlomeniny páteře, předloktí a krčku stehenní kosti, které bývají zejména u vyšších ročníků spojeny s řadou jiných závažných komplikací, včetně vysoké úmrtnosti,“ řekl primář Pavel Malina. 

Vedle denzitometrického vyšetření se písecké osteocentrum zaměří i na další činnosti jako předepisování medikamentů, rehabilitaci, cvičení a řízenou úpravu životosprávy. „Půjde o komplexní přístup k pacientům, jejichž počet v naší populaci stále roste,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. Doplnil, že budováním osteocentra písecká nemocnice reaguje na spuštění programu záchytu osteoporózy pod hlavičkou Všeobecné zdravotní pojišťovny a jeho zařazení do standardních preventivních prohlídek u praktických lékařů a gynekologů.

Zahájení provozu Osteocentra je plánováno v nejbližších měsících, hned jak proběhnou nezbytná jednání na krajském úřadě a se zdravotními pojišťovnami.
Denzitometr bude umístěn v prostorách Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Písek, ambulance bude v pavilonu Q vedle Centrálního odběrového místa.

 
 

Draci z nemocnice byli mezi mosty třetí
14. května 2023

Zaměstnanci nemocnice jsou sehraní nejen na pracovišti. Skvělý tým tvoří i mimo ně, například při různých sportovních soutěžích. To předvedli i v sobotním (13. 5. 2023) klání o putovní pohár města Písku v rámci 14. ročníku závodů „DRACI MEZI MOSTY“. Posádka Nemocnice Písek skončila na 3. místě. A to jak na 200 metrů dlouhé trati, tak v kilometrovém závodu.

Dvacetičlenný tým složený z lékařů, sestřiček, sanitářů, řidičů, technických pracovníků i statutárních zástupců závodil pod vedením sportovního kapitána, ortopeda Jakuba Čeňka. „Dračí lodě jsou vhodnou příležitostí potkat se s kolegy v jiném než pracovním prostředí. Více než polovinu posádky tvoří zdravé jádro, které závodí od začátku, tedy už zhruba deset let. A zbytek každý rok doplníme novými zájemci,“ řekl Jakub Čeněk.

Na dračí loď se zaměstnanci nemocnice obvykle usedá i předseda představenstva Jiří Holan. Letos mu to staré zranění nedovolilo, tak alespoň přišel fandit. „Z našich lidí mám obrovskou radost. A to jak v nemocnici, tak tady, na Otavě. Jsou skvělý tým a na všech frontách mají vynikající výsledky. Tím, že za nemocnici ve svém volném čase závodí, dávají najevo svou sounáležitost s ní. A zároveň vzájemnou pospolitost. Jsem vděčný a moc jim za to děkuju,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Zrušení odběrového místa pro covid-19
4. května 2023

Upozorňujeme, že k 1. květnu 2023 došlo ke zrušení odběrového místa na onemocnění covid-19 před nemocnicí. V případě potřeby kontaktujte svého praktického lékaře.

 
 

Operace střevního nádoru v Písku: zítra jídlo, pozítří doma
3. května 2023

Moderní laparoskopické operace tlustého střeva a konečníku, na které se specializují chirurgové z písecké nemocnice, přinesly překvapivé výsledky: průměrná doba hospitalizace pacientů se zkrátila o polovinu. I po náročných zákrocích, například odstranění pravé poloviny tlustého střeva, může být pacient doma už třetí den. Hospitalizace při operaci tradiční metodou přitom trvá i déle než týden.

„Šetrným zákrokům se v posledních letech intenzívně věnujeme. Laparoskopické operace, které zasahují do těla jen v nezbytně nutné míře, už zdaleka neprovádíme jen doplňkově – zavedli jsme je jako standard i u těch nejnáročnějších případů,“ uvedl zástupce primářky Chirurgického oddělení Nemocnice Písek Pavel Suchomel. 

Mezi náročné operace, které se v Písku daří provádět laparoskopicky, patří i odstranění části tlustého střeva. K tomu jsou lékaři nuceni přistoupit v případě, že pacient trpí jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v Česku, karcinomem tlustého střeva a konečníku. „Z několika drobných řezů, jeden či dva centimetry dlouhých, zavedeme do dutiny břišní kameru a nástroje. Řez, který slouží k odstranění nemocné části tlustého střeva, není větší, než jaký se provádí u odstranění střeva slepého,“ řekl lékař.

Po šetrné operaci následuje rekonvalescence metodou ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), kterou pro lepší zotavení po zákroku vyvinul dánský profesor Henrik Kehlet. „Pacient je schopen už pár hodin po operaci sedět, následující den se může postavit nebo jíst polévku. Namísto opiátů, drénů, sond či cévek, které používáme jen minimálně, od nás dostává žvýkačky pro lepší tvorbu slin a podporu zažívání,“ vysvětluje Suchomel. Rekonvalescence se účastní také fyzioterapeut či psycholog, zapojena je i pacientova rodina. Samotný pacient má doporučeno denně se hýbat, věnovat se například rychlé chůzi nebo Nordic Walking.

Průměrná doba hospitalizace v písecké nemocnici se významně snížila nejen u odstranění části tlustého střeva. Za posledních pět let klesla u všech výkonů na tlustém střevě z 13,5 dne na 5,7 dne. U operací konečníku z 11,5 dne na 7,7 dne. 

Rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi civilizační choroby a připisuje se mimo jiné nezdravému životnímu stylu. Pavel Suchomel upozorňuje, že naděje na její vyléčení je podstatně vyšší, pokud pacient přijde včas. I tomu se Nemocnice Písek snaží pomáhat. Pacientům je k dispozici ambulance, každý čtvrtek od 9 do 12 hodin je pak otevřena speciální poradna pro nádorová onemocnění zažívacího traktu.

 
 

Písecký mamologický den 2023
28. dubna 2023

Odborníci na rakovinu prsu i jejich kolegové z oborů příbuzných a spolupracujících se opět setkají v Písku, aby diskutovali o tomto závažném onemocnění. Na pátek 26. května 2023 se pro ně připravuje Písecký mamologický den. Přednášející budou v kongresovém sálu nemocnice prezentovat novinky ze svého oboru a diskutovat o prevenci, diagnostice, léčbě a návazné terapii rakoviny prsu. Program zde.

 

REGISTRACE

Pro účast na Písecký mamologický den je nutné se jmenovitě zaregistrovat!

 
 

Objevitelka raritní krevní skupiny v ČR Helena Kubánková se stane emeritní primářkou
26. dubna 2023

Internistka a lékařka v oboru hematologie a transfuzní služba Helena Kubánková zanedlouho skončí v pozici primářky Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek. Odchází do důchodu a na oddělení bude působit jako emeritní primářka. Málokdo ví, že se tato žena zasloužila o významný vědecký objev: první nález raritního krevního fenotypu Gy(a-) v České republice.

Helena Kubánková se narodila v Kadani na Chomutovsku. Po vystudování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni nastoupila jako lékařka do Nemocnice České Budějovice, kde absolvovala specializační průpravu pro atestaci v oboru interní lékařství prvního stupně a následně i specializační průpravu pro nástavbovou atestaci v oboru hematologie a transfuzní služba. Na transfuzním oddělení českobudějovické nemocnice strávila 21 let, naposledy v pozici zástupkyně primáře. V Nemocnici Písek působí jako primářka Hematologicko-transfuzního oddělení od roku 2012.

Během tohoto období se podařilo vedle rozšíření laboratorních vyšetřovacích metod v oboru imunohematologie zejména vybudovat odborný tým, modernizovat vybavení všech provozů oddělení a zvýšit prestiž oddělení. „Hematologická poradna i laboratoř dnes mají v celém Jihočeském kraji velmi dobrou pověst. Díky šikovným lidem a špičkovému vybavení máme velmi dobré výsledky. Vyhlášená je naše hematologická poradna, kde se do rutinního provozu podařilo zavést komplexní pohled na pacienta. Krevní problémy totiž často souvisejí s mnoha jinými nemocemi. V rámci poradny se dále významně rozvinula spolupráce s vyššími hematologickými centry zejména ve fakultních nemocnicích. Posíláme do nich pacienty na rutinní léčení i do studií. Velmi dobrou pověst má také naše laboratoř, kde kromě přesného provedení analýz klademe důraz na konzultace významu výsledků pro klinické lékaře,“ uvedla Helena Kubánková. 

Není příliš veřejně známé, že se Helena Kubánková zasloužila o objev vzácné krevní skupiny v České republice, fenotypu Gy(a-). Na celém světě žije pouze několik málo osob s tímto typem krve. Narazila na něj při zkoumání nezvyklé protilátky u pacientky. Protilátka byla následně určena jako anti-Gya a u pacientky byl určen raritní krevní fenotyp Gy(a-). Ten byl poprvé objeven v roce 1967 v USA u dvou rodin československého původu. 

„Nalezli jsme ženu s protilátkou proti vysokofrekventnímu antigenu, která byla určena jako anti-Gya, a fenotyp jako Gy(a-). Pokusili jsme se prozkoumat, zda žena může být příbuzná s původními nositeli tohoto fenotypu při jeho objevu v roce 1967. Spoluprací s dvěma americkými vědci z místa nálezu, podrobným pátráním v historických matrikách a archivech a molekulárně-genetickým vyšetřením pacientky jsme prokázali příbuzenství pacientky s původními nositeli fenotypu v USA. Nositelé tohoto vzácného krevního fenotypu pocházeli z oblasti Lišovska,“ řekla MUDr. Helena Kubánková.

Helena Kubánková se tak zasloužila o první nález raritního krevního fenotypu Gy(a-) v České republice od jeho objevu v roce 1967. Tento objev prezentovala v roce 2006 na kongresu Mezinárodní společnosti pro transfuzi krve v Kapském městě a o rok později na Pracovním dni Společnosti pro transfuzní lékařství v Praze. Publikovala jej také v odborném časopise Transfuze a hematologie dnes. Její článek obdržel v roce 2007 cenu firmy Janssen-Cilag za nejlepší odborné sdělení v oboru transfuzního lékařství.

 
 

Návštěva ministra zdravotnictví
14. dubna 2023

Ve čtvrtek 13.4. 2023 navštívil píseckou nemocnici ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Zajímá se o fungování nemocnic, jejich rozvoj i problémy, které by bylo možné řešit v rámci ministerstva. 

Pan ministr si prohlédl oddělení patologie, biochemické laboratoře a iktové centrum na neurologickém oddělení. 

 
 

Písecká nemocnice zavádí jednodenní péči
13. dubna 2023

Pacienti písecké nemocnice budou moci po některých operacích své lůžko opustit do 24 hodin od svého přijetí. Odejít domů krátce po zákroku jim bude umožněno například po šetrné operaci kýly, křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Tyto úkony plánuje vedení nemocnice provádět v rámci jednodenní chirurgické péče, kterou od letošního roku hradí zdravotní pojišťovny.

„V naší nemocnici už máme připravené spektrum chirurgických zákroků, které do hrazené jednodenní péče dokážeme zahrnout. Jedná se zejména o operace kýly, varixů neboli křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Úhradu těchto výkonů nyní smluvně řešíme se zdravotními pojišťovnami. Zároveň připravujeme seznam dalších malých zákroků, konkrétně gynekologických a ortopedických, o nichž budeme s pojišťovnami jednat. Do jednodenní péče přitom budeme chtít zahrnout hysteroskopii – vyšetření děložního hrdla a dutiny a případné odebrání vzorku tkáně nebo odstranění nežádoucích útvarů z této části těla, konizaci – odstranění části děložního hrdla, a zavádění pásek proti inkontinenci. Z ortopedických zákroků pak například artroskopii, operaci karpálních tunelů, nebo nápravu vbočených palců,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Písecká nemocnice se na krátkodobou péči zaměřuje už řadu let. Do léčby zavádí nejmodernější osvědčené metody, které jsou k tělu nemocných co nejvíce šetrné, a dobu hospitalizace pacientů se snaží zkracovat na minimum. „Protože v naší nemocnici některé výkony jednodenní péče už v tomto režimu provádíme, v návaznosti na jejich zařazení do úhradové vyhlášky nepředpokládáme větší organizační změny,“ řekl Jiří Holan. 

Jednodenní péče v chirurgii je nově zařazena do úhradové vyhlášky od letošního ledna. Mezi její největší výhody patří krátkodobá hospitalizace, možnost doléčení doma, rychlejší hojení a méně komplikací, zejména infekčních, a dále snížení čekací doby na výkony. Nejedná se o akutní péči, jednodenní úkony jsou vždy plánované. „O tom, zda pacient může podstoupit zákrok formou jednodenní péče, definitivně rozhoduje lékař zdravotnického zařízení poskytujícího tuto péči. Na základě předoperačního vyšetření zhodnotí zdravotní stav pacienta a posoudí míru rizika plánovaného zákroku,“ sdělil Pavel Malina, náměstek Nemocnice Písek pro zdravotní péči. 

 
 

Písecká nemocnice se připojí ke Světovému dni zdraví
5. dubna 2023

Měření tlaku, měření podílu svalové hmoty v těle, výživové poradenství, psychologie a informace k prevenci civilizačních chorob – to vše bude součástí informační akce pro středoškoláky, kterou na středu 12. 4. připravuje Nemocnice Písek. Krajské zdravotnické zařízení se tím připojí ke Světovému dni zdraví, který připadá na 7. dubna. 

„Protože letos připadá Světový den zdraví na velikonoční svátky, v Nemocnici Písek si jej připomeneme ve středu 12. dubna. Na tento den připravujeme informační akci pro střední školy. Na středoškoláky cílíme zejména proto, že se věk osob, postižených civilizačními nemocemi, stále snižuje,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Pro studenty budou připraveny informace o zdravé životosprávě, dostatečném pohybu, správné stravě a důležitosti odpočinku. Zájemci si budou moci nechat změřit krevní tlak nebo podíl svalové hmoty ve svém těle. Zároveň si budou moci odnést informační letáky a dárky.

„Civilizační choroby postihují stále mladší věkové skupiny. Česká republika je na tom jednou z nejhůř hodnocených ve výskytu nemocí srdce a cév. Přibývá osob s nadváhou a roste počet dětí s vyšší než normální váhou, zejména chlapců. Vzestupný trend každoročně zaznamenáváme u vysokého krevního tlaku, nově diagnostikovaných zhoubných nádorů nebo cukrovky,“ řekl Jiří Holan s tím, že osvěta a prevence je důležitá právě ve věku, kdy o sobě mladí lidé začínají sami rozhodovat.

Informační akce v písecké nemocnici se zúčastní několik tříd Gymnázia Písek a Střední zdravotnické školy v Písku. „Je dobře, že naši studenti získají více informací o důležitosti prevence. Pokud budou obeznámeni s hrozbou civilizačních chorob, mohou jim předcházet,“ řekl ředitel Gymnázia Písek Michal Drnec. 

Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna – v týž den, kdy byla v roce 1948 založena Světová zdravotnická organizace WHO. Jeho cílem je upozornit na důležitost péče o lidské zdraví. Každý rok jej provází tematická kampaň. Letošní oslavy k 75. výročí WHO se ponesou v duchu hesla: „Zdraví pro všechny“.

 
 

Zrušení omezení návštěv
28. března 2023

Nemocnice Písek měla od ledna z důvodu nepříznivé epidemiologické situace omezené návštěvy na nedonošeneckém oddělení, jednotkách intenzívní péče (JIP) a na oddělení ARO.
Od pondělí 28.3.2023 jsou i na těchto odděleních návštěvy v běžném režimu.

 

 

 

 

 
 

Lékaři písecké nemocnice pomáhají i za hranicemi
16. března 2023

Aktivity lékařů písecké nemocnice překračují hranice tohoto zdravotnického zařízení, města i celé země. A to doslova. Lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Dominik Hes se nedávno vrátil z humanitární mise v Sierra Leone, další anesteziolog Miroslav Kutsyna vloni zprostředkoval předání přístrojů do jedné z nemocnic ve válkou postižené Ukrajině. Jiní lékaři ARO pomáhají v rámci hospicové péče nebo slouží jako záchranáři.

Dominik Hes se stal jedním z přibližně 30 Čechů a Slováků, kteří s Lékaři bez hranic každoročně vyjedou na misi, kde léčí, očkují nebo operují lidi po celém světě. Písecký anesteziolog byl na misi dva měsíce. Během loňského prosince a letošního ledna působil jako anesteziolog na porodnickém oddělení nemocnice ve městě Kenema, které je třetím největším městem afrického státu Sierra Leone.

„Poslali mě do Sierra Leone – do nemocnice, kde potřebovali někoho s mým pracovním profilem, schopnostmi a zkušenostmi. Anesteziologa, který má zkušenosti s prací v porodnici a mluví anglicky. Navíc bylo třeba souhlasit s cestou do oblasti s výskytem horečky Lassa – onemocněním s dvacetiprocentní smrtností,“ říká anesteziolog písecké nemocnice.

Dominik Hes strávil na humanitární misi ve městě Kenema dva měsíce. Působil na porodnickém oddělení nové nemocnice, kterou postavila a kompletně financuje právě organizace Lékaři bez hranic. „Jako anesteziolog jsem tam měl vše potřebné. Vnímal jsem pouze nedostatek některých odborníků, například radiologů. I ten ale dokázali Lékaři bez hranic vyřešit: pomocí telemedicíny. Rentgenový snímek poslali lékařům do USA, kteří jej přečetli, vyhodnotili a výsledky vyšetření zaslali zpět,“ sdělil lékař.

Lékaři bez hranic se mohou na Dominika Hese kdykoliv obrátit a poslat ho na další humanitární misi. Má to štěstí, že mu zaměstnavatel vyjde vstříc, což není v době trvalého nedostatku zdravotníků v českých nemocnicích běžné. „I když je personální situace všude napjatá a uvolnění každého lékaře nebo sestry představuje zvýšenou zátěž pro ostatní, na našem oddělení i v celé nemocnici máme skvělý kolektiv. Vážím si jeho soudržnosti,“ uvedl primář ARO Nemocnice Písek Tomáš Piksa.

Jako šéf jednoho z oddělení krajského zdravotnického zařízení má pro aktivity svých kolegů, které přesahují hranice nemocnice, pochopení. „Několik našich anesteziologů slouží u Zdravotnické záchranné služby, další zase pomáhají s léčbou bolesti nevyléčitelně nemocných v rámci hospicové péče Athelas,“ řekl primář Piksa.

Zmínil přitom pomoc i dalšího anesteziologa Miroslava Kutsyny, který vloni zprostředkoval předání čtyřiatřiceti infuzních pump z Písku do nemocnice v ukrajinském městě Svaljava. V oblasti zasažené válkou tam zařízení pomáhají s přesným dávkováním léčiv, podpůrných prostředků a výživy pro pacienty. „Jsem ekonomický migrant ze Zakarpatské oblasti. V Česku žiji už řadu let, ale v Písku bydlím a pracuji dosud nejdéle – dvacet let. Využívám své kontakty k pomoci druhým – aktuálně k podpoře svých krajanů, kteří se nedobrovolně ocitli ve válce,“ řekl Miroslav Kutsyna.

Poděkování za uvolnění Dominika Hese do humanitární mise a za pomoc Miroslava Kutsyny při léčbě pacientů na Ukrajině obdržel písemně i předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. „Tuto vstřícnost vnímám jako samozřejmost. A velmi si vážím všech, kteří takto pomáhají,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Očkování proti covidu bude 30.3. 2023 v pavilonu Q
14. března 2023

Další očkování proti covidu-19 v Nemocnici Písek, a. s. proběhne ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 13:00 do 14:00 pro registrované zájemce. Očkování nebude probíhat v Očkovacím centru, ale v Metabolické poradně OKB v pavilonu Q, 2. patro!!

Registrace předem je nezbytná, a to již jen přes mail malina@nemopisek.cz, v krajním případě telefonicky 382 772 120. Registrace přes webové stránky MZ ČR: https://registrace.mzcr.cz/ již nebude vzhledem k plánované změně dodavatele rezervačního systému možná.

Ti, kdo byli očkováni v rámci 4. dávky ještě starší vakcínou (Comirnaty Original či Comirnaty Original/Omicron BA.1), mohou dostat vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 již za 3 měsíce po poslední dávce (tzn. 5. dávku).

S dotazy k očkování včetně dotazů na možné kombinace vakcín a intervaly očkování se obracejte na e-mail: malina@nemopisek.cz

Od 1. 4. 2023 bude očkování probíhat na Očkovacím centru při infekční ambulanci Nemocnice Písek, a.s.: https://www.nemopisek.cz/ambulance/ockovaci-centrum/ 
-Nutné objednání na: telefon: 382 772 310, e-mail: infekce@nemopisek.cz 

 

 

 

 
 

Den ledvin v písecké nemocnici
10. března 2023

U příležitosti Světového dne ledvin, který pořádalo oddělení hemodialýzy, si přislo nechat preventivně vyšetřit funkci ledvin více než sto lidí. 
Děkujeme za pomoc studentům třetího ročníku písecké střední zdravotnické školy.

 
 

Písecká nemocnice pracuje s podněty pacientů
20. ledna 2023

Písecká nemocnice letos pokračuje v anonymizovaném průzkumu spokojenosti svých pacientů. Ti mohli už vloni vyjádřit svůj názor na přístup zdravotníků k nemocným prostřednictvím elektronických tabletů, umístěných v prostorách Transfuzního oddělení a Infuzního centra. Letos se k péči a přístupu nemocničního personálu mohou vyjadřovat znovu, tentokrát ale prostřednictvím tabletů u ortopedické a interní ambulance. 

„Čekal jste na ošetření dlouho?“ nebo „Byl jste spokojen s přístupem personálu?“ Právě na takové dotazy mohou odpovídat lidé, kteří se do písecké nemocnice dostaví na kontrolu nebo ošetření. K tomuto účelu mají v čekárnách tablety s dotazníkem, který vyplňují formou odpovědí z několika nabízených možností. „Vyplněné dotazníky získáváme ihned po jejich odeslání. Můžeme tak přímo reagovat a v případě kritiky sjednat nápravu,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Písek Mgr. Květoslava Slabáková.

Výsledky průzkumu nemocnice zpracovává do ucelené statistiky, kterou si v této souvislosti vede. Všechny informace vyhodnocuje a dále s nimi pracuje. „Z dosavadního hodnocení vyplývá, že ke spokojenosti pacientů nejvíce přispívá co nejkratší doba v čekárně a milé sestřičky. Častokrát chválí jejich pozitivní přístup a obětavost,“ řekla hlavní sestra.

Elektronické tablety pro hodnocení spokojenosti pacientů budou u ortopedické a interní ambulance po celý letošní rok. Stejně jako vloni mohou pacienti dotazníky odesílat anonymně nebo s uvedením svého jména. „Zpětná vazba je pro nás důležitá, protože díky ní můžeme leccos zlepšit. Na základě některých podnětů jsme například začali školit personál v oblasti komunikace. Vyhověli jsme také přání jednoho z pacientů transfúzního oddělení, který si chtěl podávanou kávu míchat kovovou lžičkou namísto plastové,“ dodala Květoslava Slabáková.

 
 

Vyšetření krve v písecké nemocnici automatizuje nový přístroj
20. ledna 2023

Písecká nemocnice bude mít nový přístroj pro laboratorní vyšetření krve. Zařízení se systémem tzv. digitální morfologie automatizuje časově náročnou mikroskopii, která se tradičně provádí manuálně. Přístroj podobného typu v písecké hematologické laboratoři už nyní funguje, ale dosluhuje. 

Přístroj využívá technologii digitální analýzy krevního obrazu, která laboratorní vyšetření zrychluje. „Díky automatizaci prostřednictvím digitální morfologie odpadá většina kroků běžně prováděných u manuálních odečtů jednotlivých druhů krevních buněk, pokud chceme dosáhnout maximální rychlosti a produktivity. Zařízení je schopno určit počet a typ krevních buněk ve vyšetřovaném vzorku, dokáže vyhodnotit i jejich zralost. Takový soubor informací nám pomáhá určit nemoc pacienta, například leukemii, jiné hematologické onemocnění, bakteriální infekci, virózu nebo nádory lymfatického systému,“ řekla Marcela Kellnerová, zástupkyně primářky Oddělení hematologicko-transfuzního Nemocnice Písek. Dodala, že automatická analýza buněk je rychlejší a šetří čas laborantů.

Oddělení hematologicko-transfuzní písecké nemocnice v současnosti automatizuje většinu svých vyšetření a provádí je pomocí moderních přístrojů. Pouze některé, takzvané „in home“ metody, provádí manuálně ve zkumavkách, protože k nim neexistuje přístrojová varianta. „Jedná se například o některá vyšetření srážení krve. V naší laboratoři provádíme manuálně i vyšetření krevní skupiny či dalších znaků červených krvinek,“ sdělila Marcela Kellnerová. 

Vedení nemocnice chce nový přístroj pro digitální morfologii v hodnotě 5 miliónů vybrat v příštích týdnech. „Stroj na trhu můžeme zakoupit, či jej pronajmout.  Řešíme, jaký způsob bude pro nemocnici výhodnější,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

 
 

Písečtí patologové využijí služby svých kolegů z Budějovic
19. ledna 2023

Písečtí patologové už nebudou muset zasílat vzorky tkání nemocných k doplňující analýze do laboratoří v jiných regionech. V oblasti tzv. prediktivní onkologické diagnostiky, která se zabývá zkoumáním genů ve zhoubných nádorech pacientů z důvodu jejich léčby, začnou spolupracovat s novou referenční laboratoří Nemocnice České Budějovice. Změnu plánují od letošního druhého pololetí.

„Doposud jsme museli vzorky některých našich pacientů zasílat k doplňující molekulárně genetické analýze do laboratoří v Plzni a v Praze. Protože českobudějovická nemocnice má nově uznanou referenční laboratoř, budeme využívat její služby,“ uvedl MUDr. Pavel Holan, primář Oddělení patologie Nemocnice Písek. 

Písecká patologie chce českobudějovickou laboratoř vytěžit pro doplňující molekulárně genetickou analýzu především nádorů prsu, tlustého střeva, kůže, vaječníků a vejcovodů. Její výsledky pomohou lékařům zjistit, zda pacient s již prokázaným nádorovým onemocněním bude mít prospěch z cílené biologické léčby. 

Písečtí patologové si od změny laboratorních služeb slibují zejména efektivnější spolupráci. „Jednak proto, že výkony budeme provádět v našem regionu, navíc v zařízeních s totožným vlastníkem, kterým je Jihočeský kraj. České Budějovice jsou také Písku nejblíže, což se může pozitivně odrazit na rychlosti vyšetření,“ řekl Pavel Holan.  

Písecká patologie se zabývá vyšetřováním vzorků tkání a buněk pacientů (živých i zemřelých), které pomáhá s diagnostikou i léčbou lékařům Nemocnice Písek i dalších zdravotnických zařízení z Písecka, z Prachaticka a části Strakonicka. Od loňského roku využívá moderní laboratoře, chladicí boxy pro uchovávání zemřelých a novou pitevnu v objektu, který nechalo vedení Nemocnice Písek zrekonstruovat za přibližně 50 milionů korun. 

 

 
 

Nové pomůcky pomohou s péčí o ležící pacienty
19. ledna 2023

Nemocnice Písek v uplynulých dnech nakoupila nové kompenzační pomůcky, které napomohou péči o dlouhodobě nemocné pacienty. Klíny, válce, opěrky a pomůcky k vypodložení pat za celkem 120 tisíc korun využijí zaměstnanci Oddělení následné péče k prevenci proleženin dlouhodobě nemocných. 

„Nové pomůcky jsme nakupovali částečně výměnou za ty opotřebované a s doporučením fyzioterapeuta jsme vybrali i pomůcky nové. Významně nám usnadní polohování nepohyblivých pacientů. Díky nim lze lépe předcházet vzniku dekubitů neboli proleženin a umožňují nám také pacienty více aktivovat,“ uvedla primářka Oddělení následné péče Nemocnice Písek MUDr. Helena Kajtmanová.

V písecké nemocnici využívají kompenzační pomůcky dlouhodobě. Sledují moderní metody polohování a do péče o ležící pacienty se snaží zařadit nejnovější výrobky. Díky tomu se za posledních 10 let podařilo snížit výskyt proleženin u nepohyblivých pacientů o 80 procent a zlepšit jejich mobilitu o 60 procent. „Na našem oddělení se snažíme zlepšit pohyblivost pacientů tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí, případně byli schopni pobývat v sociálním zařízení s co nejmenším pohybovým omezením,“ řekla Helena Kajtmanová.

Oddělení následné péče Nemocnice Písek je akreditovaným pracovištěm v oboru geriatrie. Na 36 lůžek následné péče a 5 lůžek dlouhodobé intenzivní péče přijímá pacienty na doporučení ošetřujícího lékaře akutní péče s cílem stabilizovat a zlepšit jejich zdravotní stav, aby se mohli vrátit domů nebo na sociální lůžka. „Poskytujeme jim lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační a spirituální péči. Pokud je potřeba, pečujeme o chronické rány nebo zajišťujeme logopedické služby. Z hlediska aktivního volného času připravujeme řadu aktivizačních programů, čtení knih, canisterapii neboli kontakt se speciálně cvičenými psy, poslechu hudby a zpívání písní… Pacientům, kteří trpí poruchou základních životních funkcí, poskytujeme dlouhodobou intenzívní ošetřovatelskou péči,“ dodala primářka Oddělení následné péče Nemocnice Písek.

 
 

V Písku nabízejí šetrnější léčbu křečových žil
18. ledna 2023

Ještě šetrnější ošetření čeká pacienty, kteří se rozhodli pro léčbu křečových žil v písecké nemocnici. Lékaři chirurgického oddělení tam už několik měsíců používají nový laser, díky němuž je odstranění křečových žil bezbolestné a velmi ohleduplné k tělu pacientů. Ti mohou krátce po zákroku nemocnici opustit.

„Laser využíváme k odstranění varixů neboli křečových žil přibližně dvacet let. Už několik měsíců ale máme k dispozici přístroj nový, který působí pouze v žíle, s níž pracujeme. Oproti našemu dřívějšímu přístroji je tedy ještě mnohem šetrnější a maximálně zkracuje pobyt pacienta v nemocnici. Rutinně jej využíváme od loňského podzimu a už jsme s ním ošetřili desítky pacientů,“ uvedl Jaromír Krška, lékař Oddělení chirurgie v Nemocnici Písek, a.s.

Ošetření varixů novým laserem, který nemocnice zakoupila za téměř 600 tisíc korun, se obejde bez jediného stehu. Laserové vlákno se do žíly zavede malým vpichem, poté se spustí laser, který žílu uzavře, a ona se v těle během několika týdnů změní ve vazivový nitkovitý pruh. Pacienti opouštějí nemocnici do několika hodin. Mají doporučeno po 6 týdnů nosit kompresní punčochy, díky nimž se končetiny lépe hojí. K běžným činnostem se vracejí v podstatě okamžitě.

„Tímto způsobem lze léčit takřka všechny pacienty. V písecké nemocnici nabízíme i klasickou operaci varixů, při které se hlavní povrchová žíla chirurgicky odstraňuje. To je spojené s delší rekonvalescencí a větší bolestivostí, ostatně jako každý jiný větší invazívní zákrok,“ řekl Jaromír Krška.

Ošetření křečových žil laserem, laserové vlákno, zatím nehradí zdravotní pojišťovny. Za ošetření jedné končetiny zaplatí pacienti písecké nemocnice dvacet tisíc korun.

Varixy jsou nejčastějším žilním onemocněním. Vznikají zvýšením žilního tlaku v povrchových žilách. Jejich vznik ovlivňují zejména genetické předpoklady, sedavý životní styl, hormony a těhotenství. Vyskytují se více u žen a dále s přibývajícím věkem. Konzervativní léčba medikamenty nemoc pouze zbrzďuje, ale kurativně nevyřeší. To dokáže jen operační výkon.

 
 

Písecká laboratoř zdvojnásobí svoji kapacitu
15. ledna 2023

Zkvalitnění a zrychlení laboratorního vyšetření krve přinese obměna přístrojů na Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek. Biochemici mohou už nyní (od prosince) využívat nový analyzátor Cobas Pro od švýcarské firmy ROCHE, k němuž přibude zanedlouho ještě jeden stejný přístroj. Díky tomu bude písecká laboratoř schopna vyšetřit dvojnásobný počet vzorků krve pacientů.

„Na základě laboratorního vyšetření krve, moči a dalšího biologického materiálu lze získat většinu informací o pacientovi. Rozbor pomůže rozpoznat například časné poškození ledvin nebo cukrovku. To, které látky se v krvi či moči objeví, je důležité nejen pro stanovení diagnózy, ale i pro následný léčebný proces,“ řekl Pavel Malina, primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek.

Kliničtí biochemici mají v písecké nemocnici k dispozici moderní laboratoř v Pavilonu Q, který byl postaven před několika lety za 100 milionů korun. K nynější obměně přístrojů dochází kvůli potřebě zvýšit počet vyšetření. „Umožní nám to zkrátit dobu od přijetí vzorku do vydání výsledků a stanovit velkou většinu požadavků na vyšetření funkce ledvin, jater, bílkovin v krevním séru, hormonů, nádorových markerů, ukazatelů poškození srdce a svalů pouze na dvou analyzátorech,“ sdělil Pavel Malina. 

Každý z analyzátorů dokáže zpracovat 900 ISE testů za hodinu, 1000 fotometrických stanovení za hodinu a 300 imunochemických stanovení za hodinu. „Přístroje poskytují přesnější a spolehlivější výsledky, pod které se bez obav podepíšeme,“ dodal primář Oddělení klinické biochemie.

 
 

V Písecké nemocnici se opět rodilo více dětí než se v celém okrese narodilo
9. ledna 2023

Celkem 939 dětí přišlo v uplynulém roce na svět v písecké nemocnici. I tentokrát se jedná o téměř dvojnásobek oproti počtu narozených dětí ze spádové oblasti. Zdravotníci tu už roky přijímají rodičky z celých jižních Čech i z jiných regionů, které si píseckou nemocnici vybírají zejména kvůli špičkové péči o přirozené i rizikové porody, těhotenství i zdravá miminka.

V roce 2022 přišlo v písecké nemoci na svět 484 chlapců a 455 děvčat. Nejmenší novorozenec vážil 980 gramů, největší 5.100 gramů. Nejmladší rodičce bylo 17 let, nejstarší 49 let. Nejvíce se zde rodilo v březnu a červnu – v obou měsících 86krát. V březnu se zde navíc narodila čtyřikrát dvojčata. Mezi netradiční jména novorozenců patřila: Aurelie, Dalia, Madina, Aaron, Arsen a Zachariáš.

Posledním miminkem narozeným v písecké porodnici v roce 2022 byl Kevin Pavelka, který se narodil 31. prosince v 19:28 s váhou 3,65 kilogramů. Prvním letošním dítětem narozeným v písecké nemocnici je Roman Červeňák, který přišel na svět v úterý 3. ledna ráno. Vážil 3,05 kilogramu a měřil 47 centimetrů. „Už podruhé jsme se rozhodli obdarovat i poslední dítě roku končícího. Vedle prvního novorozence roku nového tak od nás získali dárky i rodiče Kevina. Jeho sourozenci jsme poslali hračky a mamince jsme předali dárkové předměty a poukaz na nákup do obchodního domu,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

„Už řadu let se v naší porodnici rodí výrazně více dětí než v celém okrese, protože sem jezdí rodit matky z jiných okresů i krajů. Důvodem je dlouhodobé budování kvalitního zázemí pro rodičky i samotný personál. Na jedné straně provozujeme specializované Perinatologické intermediární centrum, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi v graviditě či po porodu. A na straně druhé provozujeme Centrum porodní asistence, kdy je při porodu medicínských zásahů naprosté minimum,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

Spokojené rodičky už několikrát ocenily píseckou porodnici jako nejlepší v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici. „Velmi si toho vážíme a nadále pracujeme na zlepšování služeb. Máme moderní přístrojové vybavení, na konci loňského roku jsme pořídili nový high-end ultrazvukový přístroj a telemetrické sondy k CTG. Nezbytná je i podpora ze strany ostatních oddělení nemocnice. Tím nejdůležitějším faktorem je však personál. Skvělý tým porodních asistentek, lékařů a dětských sester vychází vstříc požadavkům rodičů při zachování vysoké míry bezpečí pro matku i novorozence,“ řekl Michal Turek.

V nemocnici Písek funguje už rok Centrum porodní asistence, které je určeno ženám s většími individuálními požadavky na porod. V centru mají zajištěnu větší bezpečnost než v případě domácích porodů. „Příjem rodičky, první dobu porodní i samotný porod vede porodní asistentka. My v případě náhlých porodních komplikací zajistíme okamžitou podporu – ať už ze strany lékařů nebo přístrojů. To je rozdíl oproti domácím porodům,“ řekl Michal Turek.

 
 

V písecké nemocnici nabízejí rodičkám pestřejší snídaně
8. ledna 2023

Budoucí maminky, které se rozhodnou rodit v písecké nemocnici, čeká další příjemná novinka: pestřejší snídaně. Ty jsou nově připravovány ve čtyřech variantách s mléčným výrobkem navíc. Rodičky si z nabídky vybírají snídani na každý den, stejně jako v případě oběda.

„Od poloviny ledna nabízíme maminkám kromě výběru oběda také výběr ze čtyř variant snídaně. Ty si mohou navolit dopředu už při přijetí do porodnice,“ uvedla vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Mgr. Simona Bulková. 

Nastávající maminky mohou vybírat ze slaných i sladkých variant. První snídaně se skládá ze dvou kusů pečiva, másla, medu nebo džemu, taveného sýra a mléčného výrobku. Druhá ze dvou kusů tmavého pečiva, uzeniny, přírodního sýra a zákysu nebo kefíru nebo mléka, a to buď jogurtového nebo obyčejného. Třetí variantou je instantní obilninová kaše, stoprocentní ovocná šťáva nebo pyré a mléčný výrobek. A jako čtvrtou variantu porodnice nabízí dva kusy sladkého pečiva se zákysem, kefírem nebo jogurtovým či obyčejným mlékem.  

„Jídlo připraví na základě volby rodiček dietní sestry v kuchyni stravovacího provozu nemocnice a už připravené nám je nechají přivézt na oddělení,“ řekla Simona Bulková. Dodala, že během dne si mohou rodičky brát ještě ovoce.

Na zlepšování služeb pro rodičky pracuje písecká porodnice dlouhodobě. Nabízí i těhotenské předporodní kurzy nebo kurzy jógy. Vedle toho se neustále posouvá také v péči a vybavení. Už několikrát to ocenily spokojené rodičky a píseckou porodnici vyhodnotily jako nejlepší v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici. V nemocnici Písek také už rok funguje Centrum porodní asistence, které je určeno ženám s většími individuálními požadavky na porod. I proto počty porodů v Písku zůstávají stále na vysokých číslech.

 
 

V porodnici vítali poslední loňské a první letošní miminko
4. ledna 2023

Poslední miminko roku 2022 narozené v písecké porodnici byl Kevin, který se narodil 31.12. v 19:28 hodin.  Mamince Kristýně poblahopřáli zástupci dětského a porodnického oddělení spolu s předsedou představenstva nemocnice MUDr. J.Holanem, MBA.

Prvním miminkem roku 2023 se stal Roman, který se mamince Sandře narodil ráno 3. ledna.

 
 

Písecké Centrum pro řešení kýly operuje nejmodernější metodou
30. prosince 2022

Centrum pro řešení kýly Nemocnice Písek před několika dny operovalo pacienta s břišní kýlou pomocí konstrukce Fasciotens. Ta umožňuje uzavírat velké kýly i bez složité rekonstrukce břišních stěn. Písečtí chirurgové tuto metodu použili jako třetí v celé České republice. A výsledek? Pacient má velkou břišní kýlu uzavřenu, zdárně se zotavuje a cítí se dobře. 

„Operace velké kýly, respektive uzavření velkého defektu, je často obtížná. U mladších pacientů s pevným břichem je navíc komplikuje napětí, které v postižené oblasti vzniká přiblížením okrajů branky kýly. Abychom velké branky kýly v pevném břiše uzavřeli, musíme složitě rekonstruovat břišní stěnu. Metoda Fasciotens umožňuje zvětšit břišní stěnu tak, aby bylo možné okraje povázky – nejpevnější části břišní stěny – uzavřít i bez chirurgické rekonstrukce,“ uvedla MUDr. Marta Horáková, primářka Oddělení Chirurgie – Urologie, ORL Nemocnice Písek.

Nová metoda spočívá v postupném řízeném protahování břišní tkáně na přístroji Fasciotens od společnosti Dalhausen, který si písečtí chirurgové na operaci od výrobce vypůjčili. Ten plní funkci jakéhosi rámu s utahovacími kolíky. Během půlhodinového natahování je tkáň delší o několik centimetrů, což umožňuje kýlu bez napětí uzavřít. Navíc při zachování celistvosti břišní stěny.

Podle lékařů je nová metoda vhodná pouze pro část pacientů s kýlou. „Nemá smysl ji využívat u osob, kde lze okraje bezpečně přiblížit bez napětí. Ani u pacientů s menší kýlou,“ řekla Marta Horáková s tím, že u každého pacienta se volí jiný postup. „V píseckém kýlním centru nabízíme různé metody uzavření kýly. Ke každému pacientovi přistupuje individuálně a hledáme shodu v jeho představě a našem doporučení,“ doplnila primářka.

Centrum pro řešení kýly je jedním z osmi center písecké nemocnice a je určeno pacientům s kýlou tříselnou, břišní, pupeční, stehenní a v jizvě. Zkušení chirurgové zavádí do léčby nejmodernější osvědčené metody, které jsou maximálně šetrné. „O nové metodě Fasciotens jsem se dozvěděl na odborném kongresu. Zmínil jsem se o ní paní primářce a ta ji představila řediteli nemocnice. Následovalo další vzdělávání, příprava, výběr vhodného pacienta…,“ sdělil MUDr. Ladislav Kofroň z chirurgického oddělení písecké nemocnice, který prvního pacienta operoval společně s primářkou Horákovou.

 
 

Písecká nemocnice darovala ukrajinské nemocnici infuzní pumpy
29. prosince 2022

Čtyřiatřicet infuzních pump z Nemocnice Písek pomůže při léčbě pacientů v ukrajinském městě Svaljava. Jihočeské krajské zdravotnické zařízení je v uplynulých dnech zaslalo darem tamní nemocnici.

Přístroje, jejichž předání zprostředkoval lékař oddělení ARO Nemocnice Písek Miroslav Kutsyna, si s krátkým zacvičením převzal personál ukrajinského zdravotnického zařízení. Infuzní pumpy jsou určeny k přesnému dávkování léčiv, podpůrných prostředků nebo výživy.

Písecká nemocnice se do pomoci lidem na Ukrajině intenzívně zapojila hned po vypuknutí válečného konfliktu. Do válkou zasažené země zasílala už letos v březnu zdravotnický materiál i přístroje, uprchlíkům nabízela ubytování i lékařskou péči. Zaměstnanci nemocnice finančně přispívali na konta pomoci.

 
 

Pacientovi se vzácnou chorobou pomáhá Kašlací asistent
23. prosince 2022

V písecké nemocnici vyšli vstříc pacientovi se vzácnou chorobou a pořídili pro něho Kašlacího asistenta. Přístroj, který pomáhá s vykašláváním hlenů, nemocný využije během své několikaměsíční léčby. 

Martina Pišana přijali do písecké nemocnice před pěti měsíci. Měl svalové obtíže, které lékaři posléze diagnostikovali jako syndrom Guillain-Barré. „Tento syndrom je závažným autoimunitním onemocněním, které postihuje periferní nervovou soustavu, a je obvykle vyvolán akutní infekcí. Zpočátku se projevuje slabostí v dolních končetinách, následně v horních, až dochází ke ztrátě pohyblivosti, svalovým oslabením v oblasti obličeje a úst a také poruchami polykání,“ uvedl MUDr. Robert Rezek z Neurologického oddělení Nemocnice Písek, kde je Martin Pišan hospitalizován.

Kvůli celkovému oslabení a ochrnutí se pacient potýká nejen s dýchacími problémy, ale také s potížemi při příjmu potravy. „Martin Pišan má více komplikací. Nemá sílu vykašlávat hlen, který u něho vyvolává opakované plicní infekce. Vše je ztíženo nefunkčností hlasivek, které má trvale v dechovém postavení, což je problém kvůli výživě – polykání – i hlasu. Díky komplexní péči píseckých lékařů a zdravotnického personálu napříč odbornostmi se ale jeho stav postupně zlepšuje. Protože svaly dechové opory má stále slabé a ne zcela funkční, přišli jsme s nápadem pořídit pro něho přístroj, který mu v tomto směru pomůže,“ uvedla Mgr. Kateřina Hájková z Oddělení klinické logopedie Nemocnice Písek.

Kateřina Hájková se s Kašlacím asistentem setkala na jedné ze vzdělávacích stáží, které nemocnice svým zaměstnancům umožňuje. O přístroji se zmínila kolegům neurologům i vedení nemocnice s tím, že pacientovi může významně usnadnit život a rekonvalescenci. Nemocnice si Kašlacího asistenta pro Martina Pišana zpočátku zapůjčila od firmy S&T Plus, která je distributorem přístroje od francouzského výrobce Air Liquid Medical Systém EOVE. Nyní se ale vedení zdravotnického zařízení rozhodlo, že přístroj za přibližně 100 tisíc korun koupí. „Je to jednodušší varianta. Po uzdravení tohoto konkrétního pacienta bude přístroj sloužit na neurologickém oddělení dalším pacientům s různými nervovými potížemi, které ztěžují vykašlávání a léčba tímto způsobem bude indikovaná,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Kašlací asistent pomáhá Martinu Pišanovi s vykašláváním hlenu denně. Pomocí mechanického nádechu a výdechu pomáhá posílit, případně nahradit přirozené čištění dýchacích cest. Princip výměny tlaků simuluje přirozený proces kašle nebo odkašlávání. „Je to velká pomoc. Kašel mě jinak skutečně vysiluje,“ pochvaluje si nového pomocníka pacient.

 
 

V písecké nemocnici letos vymění rekordní počet kloubů
16. prosince 2022

Lékaři písecké nemocnice letos implantují historicky největší počet umělých kloubů neboli endoprotéz. Už v říjnu se jim podařilo překonat rok 2019, který byl s počtem 410 endoprotéz rekordní v historii nemocnice. Pětistou endoprotézu implantovali 12. 12. 2022.

„Považuji to za veliký úspěch našeho oddělení. Když k tomu připočtu i další operace – víc než stovku menších operací měsíčně a přibližně sto velkých poúrazových operací a operací pacientů s ortopedickou infekcí ročně, tak jsem spokojený. Celkový počet operací se bude letos blížit číslu 1800, přestože začátek roku byl ještě ovlivněný covidem,“ sdělil primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Písek MUDr. Vilém Svoboda.

Druhé největší ortopedické oddělení v Jihočeském kraji tím dohání deficit umělých náhrad kloubů z minulých let, kdy tyto operace muselo omezit kvůli pandemii Covid-19, stejně jako další zdravotnická zařízení po celé republice. Zvýšit počet endoprotéz a překonat hodnotu před covidem přitom původně plánovalo až v příštím roce. „Povedlo se to už letos díky organizačním změnám a spolupráci dalších oddělení, konkrétně Centrálních operačních sálů, Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Oddělení akutní rehabilitace, Oddělení následné péče a Interního oddělení,“ řekl Vilém Svoboda a dodal: „Stejně tak bych rád ocenil lepší spolupráci s praktickými lékaři, kteří pacienty k plánovaným operacím připravují.“

Aby se mohl zvýšit počet operací endoprotéz, musela nemocnice zajistit pro tyto účely větší prostor na operačních sálech. Vedle toho fungovalo Ortopedicko-traumatologické oddělení v běžném provozu i během letních prázdnin. Další opatření, umožňující navýšení implantací endoprotéz, se týkalo uvolnění lůžek k hospitalizaci vyššího počtu těchto pacientů v rámci celé nemocnice. 

„Pacienti po výměně kloubů mají v písecké nemocnici i navazující rehabilitační péči na lůžkovém oddělení, která v řadě zdravotnických zařízení chybí. Část pacientů odesíláme přímo i do lázeňské péče nebo na oddělení následné péče s rozšířenou rehabilitací,“ doplnil předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

 
 

Obrazem: Vánoční setkání
12. prosince 2022

Minulý týden proběhlo vánoční setkání bývalých zaměstnanců nemocnice.

 
 

Děkujeme ZŠ Tylova
8. prosince 2022

Už stalo tradicí, že nás pravidelně navštěvují zástupci ZŠ Tylova s vyrobenými dárky pro naše pacienty, kteří nemohou prožívat sváteční chvíle se svými blízkými. 
Děkujeme!

 
 

Mikuláš navštívil pacienty
7. prosince 2022

Žákyně třetího ročníku Střední zdravotnické Školy v Písku, pod vedením paní Mgr. Ludmily Havlové, připravily malým pacientům na dětském oddělení i dospělým pacientům na oddělení následné péče a na sociálních lůžkách příjemné odpoledne. Děkujeme.

 
 

V Písku rodí ženy z celého kraje – mají tu jistotu i v případě komplikací
7. prosince 2022

Téměř dvojnásobek porodů oproti počtu narozených dětí ze spádové oblasti. Tak to chodí v Písku, respektive v písecké nemocnici. Zdravotnický personál je tam zvyklý přijímat rodičky z celých jižních Čech, dokonce i z jiných regionů. Ty si píseckou nemocnici vybírají zejména kvůli špičkové péči – ať už o přirozené porody, těhotenství i zdravá miminka, ale také o ty rizikové.

„Naše porodnice má výrazně vyšší počet porodů, než je narozených dětí v okrese, protože zde rodí matky z různých regionů jižních Čech, ale i z jiných krajů. Dokonce téměř z poloviny! Dílem díky existenci perinatologického centra, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi v graviditě, či po porodu. A dílem díky dlouhodobému budování kvalitního zázemí pro rodičky i samotný personál. Rodičky tu jsou velmi spokojené a už několikrát ocenily naši porodnici jako nejlepší v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Písecká nemocnice spolu s českobudějovickou tvoří v jižních Čechách osu perinatologické centrové péče. Tato dvě certifikovaná zařízení jsou vedle běžných porodů určena rizikovým těhotenstvím a poskytují maximálně šetrnou péči o nedonošence nebo děti s vrozeným onemocněním. „Porodnice v Písku patří mezi takzvaná intermediární perinatologická centra, která soustřeďují riziková či patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne. Novorozence po porodu ošetřují dětské sestřičky, při komplikacích pak zkušení lékaři – neonatologové, kteří se mohou spolehnout i na Jednotku intenzívní péče pro nedonošence,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

V nemocnici Písek mají zajištěnu bezpečnost i ženy, které se rozhodly rodit více individuálně a v soukromí. Děje se tak v rámci Centra porodní asistence, které je součástí porodnice už přibližně rok. „Těhotenství i samotný porod vede porodní asistentka. My v případě náhlých porodních komplikací zajistíme okamžitou podporu – ať už ze strany lékařů nebo přístrojů. To je rozdíl oproti domácím porodům,“ řekl Michal Turek.

Doplnil, že v Jihočeském kraji je perinatologická péče intenzívnější než v jiných regionech. „Jižní Čechy jsou v tomto ohledu velmi dobře pokryty. Ne každý kraj má hned dvě perinatologická centra. Ale obecně: systém péče o nedonošené děti je v České republice velmi dobře nastaven,“ sdělil Michal Turek. 

Písecká nemocnice se vedle perinatologie zaměřuje i na další specializace. „Vedle intermediárního perinatologického centra pro předčasně narozené děti provozujeme ještě Mamocentrum, zaměřené na prevenci i léčbu rakoviny prsu, Iktové centrum pro pacienty s mrtvicí, Centrum onkologické prevence pro ženy s rizikem onemocnění rakovinou děložního čípku, dále Urogynekologické centrum, kde se léčí močová inkontinence žen, Centrum pro řešení kýly a Centrum screeningu kolorektálního karcinomu k prevenci rakoviny tlustého střeva,“ dodal ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

 
 

Mikuláš v nemocnici
2. prosince 2022

Děti zaměstnanců písecké nemocnice si mohly po dvouleté přestávce opět užít Mikulášskou nadílku. Tu uspořádala nemocnice ve spolupráci s odborovou organizací. Mikuláš se svou družinou nadělil dárky přibližně osmdesáti dětem, které ho ještě předtím potěšily obrázkem a básničkou. Velké díky Mikulášovi, jeho družině a organizačnímu týmu za milé odpoledne!

 
 

Nemocnice chystá další ekologické projekty
11. listopadu 2022

Písecká nemocnice se chová zodpovědně nejen k pacientům, ale i k přírodě. Při svém provozu dodržuje šetrný přístup k životnímu prostředí a svou modernizaci vede cestou energetických úspor. Nejinak tomu bude při nadcházející modernizaci technického zázemí.

Úsporu energie a snížení nákladů na provoz přinese modernizace prádelny za 12,5 milionu korun, na kterou má nemocnice schválenu dotaci od státu ve výši téměř sedmi milionů korun. Vedle zateplení střechy, renovace střešních světlíků, úpravy a doplnění řídicího systému o regulaci topení a modernizace osvětlení, bude její součástí také instalace fotovoltaické elektrárny na objekt prádelny. „Aktuálně zpracováváme projekt. Modernizaci bychom chtěli dokončit do konce příštího roku, v dalším projektu, který má být dokončen již dokonce do poloviny příštího roku, bude větší část střech nemocnice osazena také fotovoltaickými panely v rozsahu šesti elektrárenských bloků,“ uvedl Ing. Lukáš Tryml, vedoucí Obchodně-ekonomického oddělení Nemocnice Písek.

Snížení emisí a bezhlučnost – takový dopad na provoz v nemocničním areálu bude mít zase multifunkční nákladní elektromobil za 2 miliony korun, na který přispěje stát dotační částkou 600 tisíc korun. Vůz nahradí dosluhující multikáru a doplní současný vozový park na elektrický pohon, který zajišťuje svoz prádla a odpadu, údržbu areálu a další potřebné činnosti. „Předpokládáme, že tu vůz bude nejpozději začátkem příštího roku, máme v úmyslu takto nahradit celý provozní vozový i údržbový park, “ řekl Lukáš Tryml. 

Ekologickým přístupem se písecká nemocnice řídí už řadu let. Vedle elektromobility se zaměřuje na třídění odpadu, sázení stromů v arboretu a energetické úspory. „U budov v areálu jsme nechali postupně zateplit střechy, půdy, obvodové pláště a vyměnit okna. S teplárnou Písek jsme zrealizovali projekt výměny parovodu na horkovod. Zateplení nám pomohlo uspořit energii i snížit emise oxidu uhličitého. Do celého areálu i některých objektů jsme instalovali ekologické LED osvětlení, které spotřebuje podstatně méně elektrické energie,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

 
 

V písecké nemocnici vyšetřují opičí neštovice
1. listopadu 2022

Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice Písek rozšířila své služby o vyšetření opičích neštovic (Monkeypox) metodou RT PCR. S žádostí o vyšetření se na ni mohou obracet praktičtí lékaři při podezření na toto onemocnění u svých pacientů.

„Vyšetření provádíme v pracovní době od pondělí do pátku. Vzorky krve, plazmy nebo stěru z vyrážky neštovic pacientů je třeba do laboratoře dopravit nejlépe do šesti hodin po jejich odběru. Vzorky musejí být uchovány při teplotě do osmi stupňů Celsia, v případě delší doby do minus dvaceti stupňů Celsia,“ uvedla primářka Oddělení klinické mikrobiologie MUDr. Věra Kůrková.

Virus opičích neštovic (MPXV), který byl objeven na konci padesátých let minulého století, způsobuje onemocnění u zvířat i lidí. Projevuje se zduřením lymfatických uzlin, bolestí, horečkou a zimnicí, bolestí hlavy a extrémní únavou. Po jednom až třech dnech se u pacientů objeví vyrážka. Ta přechází v léze, které se nakonec zkrabatí a odpadnou. Onemocnění obvykle trvá přibližně 2 až 4 týdny. Virus se přenáší z člověka na člověka těsným kontaktem, dotykem infikovaných lézí nebo vdechnutím kapének dýchacích cest. Dnes se s ním lze setkat na hromadných společenských akcích. Inkubační doba je obvykle 7 až 14 dní, ale může se pohybovat i v rozmezí 5 až 21 dní. V České republice je k dispozici vakcína proti tomuto infekčnímu agens.

 
 

V Písku podají týdně tři stovky vakcín proti covidu
19. října 2022

Píseckým očkovacím centrem, které už půl roku funguje v nových prostorách vedle areálu nemocnice, projde aktuálně každý týden kolem tří set zájemců o očkování proti onemocnění Covid-19. Zdravotníci jim podávají nejnovější vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5. 

Očkovací centrum, které je přístupné z parkovišť města i nemocnice, stojí v místě dřívějšího odběrového místa. Jeho součástí jsou administrativní a lékařská stanoviště, aplikační buňky, prostory k pozorování osob a sociální zázemí pro personál i zájemce o očkování. „Proti onemocnění Covid-19 očkujeme každý pátek od 8 do 12 hodin. Bez registrace,“ uvedl MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, který má očkování v tomto zdravotnickém zařízení na starosti.

Na Písecku je v současnosti proočkováno přibližně 65 procent populace. Čtyři dávky vakcíny má kolem 1.200 osob. Prostřednictvím OČKO centra při zdejší nemocnici už bylo podáno 103 tisíc dávek. 

„V Očkovacím centru infekční ambulance jsme v těchto dnech, stejně jako každý rok na podzim, začali očkovat proti chřipce. K podání této vakcíny už je nutné objednání prostřednictvím Infekční ambulance Nemocnice Písek.“ doplnil Pavel Malina.

 
 

Senátoři se s vedením Nemocnice Písek shodli na řešení nedostatku zdravotníků
14. října 2022

Zkrátit studium všeobecných zdravotních sester a zjednodušit systém atestací lékařů – takové je podle senátorů a zástupců úspěšných zdravotnických zařízení řešení dlouhodobě trvajícího nedostatku zdravotníků v českých nemocnicích. Shodli se na tom členové Výboru pro zdravotnictví Senátu ČR s vedením písecké nemocnice. Ta se dnes stala, jako významný poskytovatel zdravotní péče v jihočeském regionu, místem výjezdního zasedání senátního Výboru pro zdravotnictví. 

„Stále se řeší nedostatek lékařů a sester v nemocnicích, přitom stačí vrátit obor všeobecná sestra na střední zdravotnické školy s potřebnými kompetencemi bez následného studia na školách vysokých.  Stejně tak je potřeba zjednodušit postgraduální vzdělávací systém pro lékaře – absolventy.  V obou případech by se uspíšila jejich samostatnost při práci v nemocnicích. A nikoliv na úkor kvality poskytované péče,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

„Pamatujeme časy, kdy do nemocnic nastupovaly jako sestry absolventky středních zdravotnických škol. Tam se po několika málo měsících staly plně kvalifikovanými a schopnými samostatné práce. Jenže v roce 2005 začala platit Směrnice Evropské unie o uznávání profesních kvalifikací, na kterou náš systém reagoval vyjmutím vzdělávání všeobecných sester ze středních zdravotnických škol a jeho posunutím na vysoké a vyšší odborné školy. Na středních školách výuku omezil na obor praktická sestra, která nemá plné kompetence k některým zásadním výkonům,“ řekl MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA, místopředseda senátního Výboru pro zdravotnictví a předseda představenstva Nemocnice Strakonice.

Senátoři se s vedením písecké nemocnice shodli na tom, že nedostatek zdravotníků, zejména v lůžkových zařízeních, je třeba řešit. „Připravíme usnesení o nutnosti zjednodušit vzdělávání našich lékařů a sester,“ dodal Tomáš Fiala. Připomněl, že se ve výboru pro zdravotnictví nedávno usnesli například na nutnosti navýšení úhrad výkonů v lůžkových zařízeních ze strany zdravotních pojišťoven.

 
 

Doporučení pro návštěvy a pacienty
13. října 2022

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace a na základě Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Jihočeském kraji k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení vydaného Krajskou hygienickou stanicí Vás žádáme o dodržování následujících doporučení: 

 • Před vstupem do čekárny nebo na lůžkové oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou.
 • Používejte ochranné pomůcky dýchacích cest (FFP2) při ambulantní návštěvě, pokud máte příznaky akutního respiračního onemocnění.
 • Používejte ochranné pomůcky dýchacích cest (FFP2) při návštěvě Vašich blízkých.
 • Odložte návštěvu blízkých, pokud máte příznaky akutního respiračního onemocnění.
 • Respektujte a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

 
 

Blesk Ordinace na Velkém náměstí
12. října 2022

Ve středu 21. září 2022 od 12 do 18 hodin se na Velkém náměstí v Písku konala preventivní akce pro veřejnost.

Připraveny byly rozhovory s odborníky a ve stanech si mohli zájemci nechat překontrolovat zrak, plíce, krevní tlak, hladinu cukru v krvi, atd.

Co Blesk Ordinace odhalila:

● Znaménka: 180 vyšetřených, 6 přednádorových stavů, 5 podezřelých útvarů

● Krevní tlak: 350 vyšetřených, 4 osoby s extrémním tlakem kolem 200/100 mmHg odeslány k okamžitému přeměření k praktikovi

● Ledviny: přišlo 300 lidí, z toho 200 přineslo vzorek moči

● Zrak: vyšetřeno 150 lidí, 10 podezření na zelený zákal a 25 osobám diagnostikován šedý zákal

● Plíce: vyšetřeno 120 osob, 30 odhalených nemocí plic (CHOPN, astma, poškození průdušek u kuřáků)

● Diabetes: vyšetřeno 450 osob, 4 z toho měly velmi vysokou hladinu cukru v krvi a byly poslány na další vyšetření

● Lékové poradenství: poradit se přišlo kolem 50 lidí, nejvíce se ptali na lékové kombinace, hodnoty tlaku, cholesterolu a cukru v krvi

● XXL poradenství: stánek navštívilo asi 40 lidí, zajímali se především o možnost přirozeně snížit svou nadváhu

Více informací, video a fotogalerie na našem facebookuBlesku.

 
 

Blesk ordinace v Písku
15. září 2022

Lékaři a sestry písecké nemocnice z různých medicínských oborů budou na Velkém náměstí 21. září 2022 od 12 do 18 hodin v několika stanech například měřit krevní tlak či hladinu cukru v krvi, vyšetřovat zrak a kontrolovat mateřská znaménka. Na preventivní vyšetření může do Blesk Ordinace přijít kdokoliv.
Připraveny jsou i rozhovory s odborníky a dalšími hosty.
Program zde.

 
 

Léčbu i pobyt v písecké nemocnici zlepší další modernizace
13. září 2022

Rychlejší vyšetření, šetrnější operace, čistší vzduch i bezpečnější informační systém. Takový dopad na pacienty bude mít další modernizace písecké nemocnice, k níž vedení krajského zdravotnického zařízení využije státní i evropské dotace. Za více než 80 milionů korun například nakoupí nové přístroje a další miliony investuje do energeticky úsporných opatření, užitkového elektromobilu a posílení ochrany digitálních dat. 

„Dotaci na modernizaci přístrojového vybavení máme už schválenu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Kompletně pokryje náklady na nové operační stoly, laboratorní analyzátory, ultrazvukové přístroje, digitální rentgeny, endoskopy – přístroje pro zobrazování vnitřních dutin, laparoskopické věže a artroskopickou věž, tedy přístroje k provádění šetrných ortopedických a traumatologických operací,“ uvedl Ing. Lukáš Tryml, vedoucí Obchodně-ekonomického oddělení Nemocnice Písek, a.s.

Kvůli snížení hluku v celém areálu a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí jde nemocnice už osm let cestou elektromobility. K několika vozidlům na elektrický pohon, která zajišťují svoz prádla a odpadu, údržbu areálu a další potřebné činnosti, nyní přibude ještě multifunkční nákladní elektromobil. Vůz za dva miliony korun nahradí nynější multikáru, starou více než 30 let. Také u jeho nákupu se počítá s dotací – nemocnice už požádala o 600 tisíc korun prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. 

Zásadně posílit kybernetickou bezpečnost – tedy ochranu dat na informační síti nemocnice – má za úkol další projekt s více než pětadvacetimilionovým rozpočtem. Nemocnice i v tomto případě už předložila žádost o dotaci prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Modernizace čeká i technické zázemí nemocnice, konkrétně prádelnu. Součástí projektu budou i zateplení střechy, renovace střešních světlíků, úprava a doplnění řídicího systému o regulaci topení, modernizace osvětlení a instalace fotovoltaické elektrárny. Na energeticky úsporný projekt prádelny za 12,5 milionu korun chce nemocnice získat finanční podporu v rámci Národního programu Životní prostředí. Žádost o sedmimilionovou dotaci už předložila.

 
 

Nemocnice upravila heliport
22. července 2022

Písecká nemocnice zrekonstruovala a rozšířila místo pro přistávání vrtulníků Zdravotnické záchranné služby. Na původní plochu nechala například položit nový asfalt a instalovat bezpečnostní prvky, které jsou nezbytné pro vznik heliportu. O tom, zda bude plocha pro přistání certifikována jako letecká stavba – heliport a ten zařazen do mezinárodní databáze, rozhodne do třiceti dnů Úřad pro civilní letectví.

„Certifikovaný heliport potřebujeme kvůli medicínsky zásadnímu projektu urgentního příjmu, neboli Emergency, který již projektujeme. Hotový má být v letech 2024, 2025 a jeho zřízení je zcela zásadním krokem ke zkvalitnění péče o akutní pacienty. Pro veřejnost představuje jistotu nepřetržité odborné péče v plném rozsahu. A velmi efektivní je nejen pro pacienty, ale také pro ošetřující personál,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

 
 

Očkování čtvrtých dávek proti Covidu
19. července 2022

První očkování čtvrtých dávek proběhne bez registrace 5. 8. 2022 v době od 10:00 do 11:00 hod, protože dosud není a do 14. 8. nebude zprovozněn pro 4. dávky centrální rezervační systém.

Případné dotazy k očkování zasílejte výhradně e-mailem na: ocko@nemopisek.cz.
Maily jsou vyřizovány s ohledem na čerpání dovolených do pěti pracovních dnů.

 
 

V Písku využijí k rehabilitaci pacientů rozlehlou zahradu
13. července 2022

Písecká nemocnice chystá další novinku pro své pacienty. Připravuje venkovní rehabilitaci, která bude sloužit zejména lidem po úrazech, akutních onemocněních pohybové soustavy, operacích nebo jiných potížích vyžadujících další péči. Otevřený pavilon rehabilitace bude v rozlehlé nemocniční zahradě součástí komplexu arboreta – části zahrady, zaměřené na pěstění dřevin.

„Část zahrady upravíme a vybavíme rehabilitačními technologiemi i interaktivními informačními panely. Pacienti a ostatní návštěvníci v ní naleznou také modifikovaný Kneippův chodník – vodoléčebnou proceduru, jejíž podstatou je ochlazování a ohřívání nohou ve vodě, navíc s nácvikem stability pro pacienty po mozkových mrtvicích. Bude zde promenáda, respektive stezka, s několika zastaveními a informačními tabulemi k prevenci nemocí. Své místo si zde najdou jak nejmenší návštěvníci s maminkami, tak studenti a žáci středních i základních škol,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Otevřený pavilon rehabilitace bude místem veřejného vzdělávání a zároveň součástí oddělení akutní rehabilitace, které zajišťuje fyzioterapii a léčbu na lůžkových odděleních celé nemocnice, provozuje ambulanci i vlastní lůžkovou část. „Prostřednictvím ambulance poskytujeme nemocným ucelenou rehabilitační péči, která navazuje na operační výkony zejména ortopedického oddělení. Doléčujeme také osoby s neurologickými a interními potížemi. Hospitalizujeme pacienty, vyžadující včasnou a komplexní rehabilitační péči. Máme k dispozici čtyřiadvacet lůžek na osmi pokojích. V nově zrekonstruovaném provozu vodoléčby máme končetinové i celotělové vířivky, perličkovou koupel a podvodní masáž. Nový bazén, díky schodišti, mohou využívat i málo pohybliví pacienti při bolestech nebo po operacích zad, kyčlí, kolen i ramen (včetně náhrady kloubů) a některých neurologických diagnózách,“ řekl primář Oddělení akutní rehabilitace Nemocnice Písek MUDr. Jiří Kruliš.

Využití části zahrady ke vzdělávacím a léčebným procedurám je další z řady aktivit písecké nemocnice, směřujících k rozšíření služeb pro pacienty a veřejnost a kultivaci zdravotnického prostředí tak, aby nebylo pouze komplexem budov. Lidé je podle předpokladů budou moci využívat zřejmě už příští rok. „Realizace projektu bude záviset na možnostech čerpání dotace z Evropské unie. Předpokládáme, že náklady se budou pohybovat kolem 15 miliónů korun. Protože bude v otevřeném prostranství, pacienti jej budou moci využívat i během případné další pandemie, kdy panují ve vnitřních prostorách různá omezení,“ sdělila Ing. Dana Čagánková, členka představenstva Nemocnice Písek.

 
 

"Zažij službu"
29. června 2022

Absolventi čtvrtých a vyšších ročníků lékařských fakult mají možnost i v rámci praxe využít možnost zažít skutečnou službu pod dozorem kvalifikovaného zdravotního týmu.
více informací

 
 

V nových laboratořích vyšetří patologové více vzorků
29. června 2022

Vzorky tkání a buněk, odebíraných k rozpoznávání diagnózy pacientů nebo příčiny jejich úmrtí, budou písečtí patologové zkoumat v nových laboratořích. Nemocnice Písek na konci června po roční rekonstrukci slavnostně otevřela laboratorní budovu patologie. Do opravy objektu z konce 80. let minulého století investovala 45 milionů korun. Další částka padla na nákup přístrojové techniky.

„Budova z konce osmdesátých let minulého století byla ve špatném technickém stavu a už ani neodpovídala požadavkům moderní laboratoře. Rekonstrukce tyto nedostatky vyřešila,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Rekonstruovaná laboratorní budova patologie, jejíž provoz bude nyní také energeticky úspornější, má nové elektrické rozvody a tepelný výměník, moderní technologický systém odtahu digestoří a úložných skříní, nové podlahy i obklady na laboratorních stěnách. Namísto zastaralé chladicí komory slouží k dočasnému uložení zemřelých moderní boxový systém. 

„Rekonstrukce a modernizace nám umožní zvýšit počet prováděných laboratorních vyšetření a zároveň posune celé oddělení patologie do nového tisíciletí,“ uvedl primář Oddělení patologie Nemocnice Písek MUDr. Pavel Holan.

Písecká patologie, která se zabývá zejména rozpoznáváním onemocnění na základě vyšetření vzorků tkání a buněk pacientů (živých i zemřelých), je jediným oddělením svého druhu na severozápadě kraje. Vyšetření tkání a buněk pacientů tak zajišťuje nejen pro lékaře z písecké nemocnice, ale i dalších zdravotnických zařízení z Písecka, částí Strakonicka a Prachaticka. Pro stejné oblasti zajišťuje pitvy zemřelých i vyšetření vzorků jejich tkání. „Analyzujeme vzorky odebrané pacientům při nejrůznějších vyšetřeních a operacích. S pomocí našich výsledků kliničtí kolegové mohou zvolit správnou léčebnou strategii, nebo rozsah operačního výkonu,“ dodal primář oddělení patologie. 

 

 
 

Nemocnice má díky nadaci nové monitory dechu
14. června 2022

Dětské oddělení písecké nemocnice má pro novorozence a hospitalizované kojence šest nových monitorů dechu. Přístroje, které hlídají pravidelnost dechu miminek a zvyšují tak jejich ochranu před syndromem náhlého úmrtí kojence, získalo darem od Nadace Křižovatka. 

Monitory dechu hlídají nejen zástavu dechu kojenců, ale také pauzy a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží spustí alarm k přivolání dospělé osoby, která může včas poskytnout dítěti první pomoc.

Monitory v hodnotě 15 tisíc korun, které financovaly společnosti APA logistik, BROTEX Písek a KORITENSKY, dnes převzal od zástupců nadace a sponzorů primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek MUDr. Karel Chytrý. 

„Monitory dechu máme u všech novorozeneckých lůžek a využíváme je i na dětském oddělení pro hospitalizované novorozence a kojence. Nové přístroje rozšíří tuto péči. Velmi za ně děkujeme,“ sdělil Karel Chytrý. Doplnil, že nemocnice spolupracuje s Nadací Křižovatka už 13 let a díky projektu ,,Maminko, dýchám" získala sponzorsky už 19 monitorů. 

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojence a možnostech ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka. Tento monitor hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší) a jakoukoliv nepravidelnost dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm.

„V rámci projektu ‚Maminko, dýchám‘ získáváme finanční podporu na nákup monitorů dechu do sedmdesáti nemocnic po celé republice. Díky laskavé podpoře sponzorů a dárců pomáháme zajistit jejich průběžnou obnovu,“ řekla Miloslava Stibůrková, regionální manažerka Nadace Křižovatka.             

Nadaci se za 27 let své existence podařilo s pomocí sponzorů vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než deseti tisíci monitory dechu v celkové hodnotě přibližně 38 milionů korun.

 
 

Písecká nemocnice má centrum prevence rakoviny děložního čípku
8. června 2022

Gynekologické centrum onkologické prevence (COP) je určeno ženám, u nichž existuje riziko onemocnění rakovinou děložního čípku. Centrum provozuje Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Písek. 

„Na gynekologickém centru onkologické prevence ženy vyšetřujeme, určujeme diagnózu a léčebný postup, po případné operaci je sledujeme. Pomocí speciálního přístroje a v kombinaci s laboratorním vyšetřením určujeme, jak jsou změny na děložním čípku závažné,“ uvedl MUDr. Michal Turek, MBA, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek a vedoucí lékař COP. 

Speciální gynekologické vyšetření onkologické prevence povoluje vykonávat Česká lékařská komora a píseckému pracovišti k němu nově udělila licenci. „U některých více rizikových nebo méně častých nálezů na čípku je doporučené vyšetření metodou expertní kolposkopie. Jedná se o optickou gynekologickou vyšetřovací metodu, při které se prohlíží pochva a děložní čípek mikroskopem. My budeme k těmto vyšetřením používat videokolposkop, který navíc zaznamenává nález a umožňuje jej vidět na monitoru i pacientce,“ upřesnil novinku primář Turek.

Gynekologické centrum onkologické prevence COP v Písku provede ročně zhruba 100 operačních výkonů na čípku (konizací neboli odstraněním části děložního hrdla) a vyšetří 300 žen s přednádorovými stavy na tomto orgánu. Jeho personál úzce spolupracuje s centry specializovanými na rakovinu ženských orgánů v Českých Budějovicích a Praze. „Naše oddělení zajišťuje pro pacientky z Písecka a okolí specializovanou péči, která je dostupná pouze ve velkých městech. Dlouze cestovat nemusejí například za operacemi ženského pánevního dna, kdy je trápí únik moči, nebo za vysoce odbornou péčí o těhotné a novorozence. Preventivní vyšetření rakoviny děložního čípku je dalším z nich,“ doplnil Michal Turek.

Vyšetření se provádí na žádost obvodního gynekologa o posouzení závažnosti nálezu na čípku. 
Objednání na tel.č.382 772 458. Pacientky by měly mít s sebou doporučení a poslední cytologické výsledky od obvodního gynekologa.

 
 

V Písku odhalí vrozené vady velmi brzy – speciální vyšetření budou provádět i nadále
27. května 2022

Písecká nemocnice bude i nadále provádět vyšetření, které dokáže už v prvních třech měsících těhotenství zachytit vrozené vývojové vady plodu. Těhotné ženy z Písecka i okolních okresů tak nebudou muset za specializovanou péčí cestovat do Českých Budějovic nebo do Prahy. Právě písecká nemocnice je totiž vedle jedné soukromé ordinace v Českých Budějovicích jediným místem v jižních Čechách, kde toto vyšetření provádí.

„V minulých dnech jsme úspěšně obhájili akreditaci screeningového ultrazvukového vyšetření plodu v prvním trimestru těhotenství a můžeme je tedy provádět další rok. Toto vyšetření zjišťuje zejména šíjové projasnění plodu a nosní kůstku. Spolu s hodnotami z odběru krve pacientek můžeme velmi brzy odhalit vrozené vývojové vady plodu, například Downův syndrom,“ uvedl MUDr. Michal Turek, MBA., primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

Gynekologická ambulance písecké nemocnice provede ročně přibližně 100 takových vyšetření. Protože je nehradí pojišťovny, těhotné ženy za ně zaplatí 1400 korun.

 
 

Emeritní primář Janda v laboratoři vždy bezodkladně zaváděl nové metody
11. května 2022

Dne 9. 5. 2022 nad ránem zemřel ve věku 84 let RNDr. Vilém Janda, emeritní primář Oddělení klinické biochemie. Jako primář tohoto oddělení působil 29 let.

RNDr. Janda se narodil v Salcburku v roce 1938 a nějakou dobu tam žil, což mimo jiné vysvětlovalo jeho skvělou znalost němčiny. Dr. Janda byl absolventem Přírodovědecké fakulty UK, katedry živočišné fyziologie a biochemie. Svoji profesní dráhu zahájil jako učitel na píseckém gymnáziu, kde učil i některé současné zaměstnance nemocnice včetně lékařů. V roce 1972 nastoupil jako provozní chemik na Oddělení klinické biochemie, které se vyčlenilo z „Ústřední laboratoře“ nemocnice založené v roce 1952. Oddělení v té době vedl RNDr. Jaroslav Michal. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1976 vedení laboratoře převzal právě RNDr. Vilém Janda. V rámci svého působení vedl i tzv. středoškolské vědecké odborné práce několika studentům včetně stávajícího ředitele nemocnice MUDr. Jiřího Holana, MBA. Z vyprávění starších kolegů (emeritní primář Interního oddělení MUDr. L. Fábik) i vlastních zkušeností vím, že Dr. Janda promptně zaváděl novinky v laboratorních vyšetřeních záhy poté, co se staly dostupnými (osobně jsem zažil nástup převratných metod – troponinu v diagnostice infarktu myokardu a NT-proBNP v diagnostice srdečního selhání). Zdejší laboratoř nezaostávala proti fakultním pracovištím té doby ani po stránce přístrojové. V roce 1992 zavedl v laboratoři převratnou technologii tzv. suché chemie, která na rozdíl od ostatních analytických systémů nevyžadovala přívod vody ani napojení na odpad. 

RNDr. Janda byl všem známý svojí velmi rychlou mluvou, která se snažila držet tempo s jeho překotným myšlením. Ne každý mu byl schopen ihned rozumět, ale po krátkém čase se dal jeho trysk myšlenek stíhat. Velmi rád cestoval, jednak sám v rámci odborných kongresů a konferencí, jednak se svojí milovanou ženou Evou. Všichni z našeho oddělení, kteří ho zažili, nezapomenou na jeho památnou větu, kterou nás chlácholil před příchodem různých kontrol či auditů (laboratoř byla již od roku 2003 certifikovaná dle normy ISO 9001): „Přijít můžou, odejít musí“. RNDr. Janda přesluhoval řadu let i v důchodovém věku a snažil se najít svého nástupce. S MUDr. Karlem Ježkem se mu to nepodařilo, uspěl až u mne, kterého biochemie zajímala již od gymnaziálních let a po 5ti letech na interně jsem zakotvil na Oddělení klinické biochemie, které jsem po něm posléze v červenci 2006 převzal. Bylo na co navazovat a snažím se jeho odkaz nezklamat. Před svým odchodem do důchodu ještě Dr. Janda uspořádal v květnu 2006 velkolepé setkání klinických biochemiků a laborantů: XXIV. Mezikrajské dny jihočeského, pardubického a královéhradeckého kraje. I poté jsem se s dr. Jandou opakovaně setkával, ale bylo to hlavně kvůli jeho zdravotním potížím a jejich léčbě. Potom, co v červnu 2019 zemřela jeho milovaná žena Eva, odešel nyní i RNDr. Vilém Janda.

Čest jeho památce!

Pavel Malina

 
 

Obrazem: studenti jihočeských gymnázií v Písku
10. května 2022

V rámci programu TalentAkademie, který pro studenty jihočeských gymnázií pořádá Nadační fond Jihočeské naděje, navštívili studenti i píseckou nemocnici. Více na našem facebooku.

 
 

Ukončení stavu pandemické pohotovosti – respirátory a testování COVID 19 v Nemocnici Písek
6. května 2022

Od 5. 5. 2022 končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.

Nemocnice Písek, a.s. však nadále důrazně doporučuje, máte-li příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, dušnost) či máte-li podezření na onemocnění COVID-19, používat v prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor. Dále pacienti s oslabenou imunitou by měli myslet na své zdraví, a v prostorách Nemocnice Písek, a.s. s větším počtem osob respirátor i nadále používat.

Současně od 5.5.2022 zaniká nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma. Nadále lze zdarma postoupit pouze diagnostický PCR test, tedy v případě vystavené žádanky od lékaře či KHS. Je také možné se nechat otestovat jako samoplátce.

Žádáme, aby klienti Odběrového místa COVID-19 nadále používali ochranu dýchacích cest.

Děkujeme, že jste ohleduplní k sobě, ostatním pacientům a zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s.

 
 

Odborníci na rakovinu prsu se mohou registrovat na Písecký mamologický den
6. května 2022

Odborníci na rakovinu prsu i jejich kolegové z oborů příbuzných a spolupracujících se po dvou letech opět setkají v Písku, aby diskutovali o tomto závažném onemocnění. Na pátek 27. května 2022 se pro ně připravuje Písecký mamologický den. Přednášející budou v kongresovém sálu nemocnice prezentovat novinky ze svého oboru a diskutovat o prevenci, diagnostice, léčbě a návazné terapii rakoviny prsu. Program zde.

REGISTRACE
Pro účast na Písecký mamologický den je nutné se jmenovitě zaregistrovat! KAPACITA AKCE JE JIŹ NAPLNĚNA.

 
 

Proti Covid-19 se očkuje v nových prostorách
5. května 2022

Od pátku 6. 5. 2022 se očkuje proti COVIDu-19 ve zrekonstruovaném pavilonu bývalé mikrobiologie naproti vrátnici nemocnice (za parkovištěm, budovu obejít zleva a vchod je zezadu po schodech nahoru). Vše je značeno směrovkami.

Očkovací centrum je přístupné z parkovišť města i nemocnice, odběrové centrum má vlastní vchod v jiné části pavilonu. Nemocnici objekt stál pět milionů korun, včetně vybavení. „Očkování jsme přesunuli před nemocniční areál, abychom se v nemocnici mohli opět plně věnovat standardní zdravotnické péči. V budově rehabilitace, kde se očkovalo proti onemocnění Covid-19 dříve, tak obnovujeme vodoléčbu a další rehabilitační procedury pro ortopedické pacienty,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nadále je možné se registrovat k očkování na 1. i 3. dávky, očkujeme vakcínou Comirnaty, Comirnaty Junior (děti 5–11 let) a Moderna (pouze 3. dávky). Protiepidemická opatření byla sice zrušena, ale Covid zcela nezmizel a navíc řada zemí stále pro příjezd vyžaduje očkování a to někde i 3 dávky.

Registrace a rezervace fungují jako doposud přes web https://registrace.mzcr.cz. Případné dotazy k očkování pište na mail: ocko@nemopisek.cz, telefon Očka již není obsluhován.

Na Písecku je v současnosti proočkováno přibližně 65 procent populace. „Poptávka po očkování je nyní stabilně nižší. Očkujeme proto jen jeden den v týdnu,“ doplnil MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, který má očkování v tomto zdravotnickém zařízení na starosti.

 
 

Logopedi řeší u pacientů s mrtvicí i poruchy polykání
29. dubna 2022

Nejen odstranění vad řeči, ale také zajištění bezpečné výživy pacientů. To je cílem klinických logopedů v Nemocnici Písek při péči o pacienty po cévní mozkové příhodě. Řada osob po mrtvici totiž trpí poruchou polykání, která bez účinné terapie může způsobit podvýživu i vážné zdravotní komplikace.

Pacienti s poruchou polykání (dysfagií) mají potíže přijímat potravu ústy. Pokud se na tento problém zdravotníci nezaměří, hrozí nemocným nejen podvýživa, ale také další komplikace. Pacienti s poruchou polykání mnohdy stravu omylem vdechují, což vede například k zápalu plic. Ten může osoby po prodělané cévní mozkové příhodě ohrozit na životě.

„Na poruchy polykání se intenzívně zaměřujeme už několik let. Společně s lékaři ORL oddělení vyšetřujeme polykací trakt a navrhujeme vhodnou terapii. Zejména u těžších případů nám s diagnostikou významně pomáhá nová metoda FEES, která spočívá v zavedení sondy do krku a sledování stavu vnitřního prostředí této části trávicího ústrojí. Díky metodě FEES jsme schopni nastavit nejlepší možný způsob výživy pacienta. Vidíme také, zda je vůbec schopen přijímat stravu běžným způsobem, tedy ústy,“ řekl vedoucí klinický logoped Nemocnice Písek Mgr. Tomáš Kubík, PhD.

Metoda FEES pomáhá ošetřujícímu personálu rozhodnout, jaká dieta je pro konkrétního pacienta ideální, respektive jakou konzistenci jídla je nutné zvolit ke snížení zdravotních rizik. „Nedávno jsme zavedli dysfagickou dietu – dietu při poruchách polykání – doslova na míru konkrétnímu pacientovi. Využíváme k ní speciální mixér, který rozmělňuje stravu tak, aby co nejlépe vyhovovala stavu polykacího traktu nemocného. Ve zdravotnických zařízeních toto není úplně běžné, přestože to významně napomáhá léčbě,“ sdělil Tomáš Kubík.

V péči píseckých klinických logopedů je aktuálně několik desítek osob s poruchou polykání. Kromě pacientů po cévní mozkové příhodě nebo jiném onemocnění nervové soustavy se jedná o ty, kteří prodělali onkologická onemocnění dutiny ústní, hltanu a hrtanu. S poruchou polykání se někdy potýkají i lidé vyššího věku, u dětí jsou důsledkem různých vývojových vad.

 
 

Pacienti s mrtvicí mají v písecké nemocnici prvotřídní péči – nejnovější ocenění ji řadí mezi skutečnou špičku
20. dubna 2022

Písecká nemocnice se během loňského roku významně posunula vpřed v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou neboli mrtvicí. Už v předešlých letech patřila k těm zdravotnickým zařízením, které poskytují v této oblasti nejlepší péči, což dokládal zlatý status Angels. Během loňského roku „přeskočila“ platinové pásmo a zařadila se rovnou do pásma diamantového, které pacientům garantuje špičkovou péči. 

Kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou posuzuje tým odborníků dle 10 standardů. Kritéria slouží jako nástroj pro uznání a odměňování dokonalosti a zároveň vysílají jasný signál o špičkové péči, které se nemocným dostává v Iktovém centru při Nemocnici Písek. Ocenění Angels je udělováno pouze těm poskytovatelům péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, kteří zajišťují vysoce kvalitní servis a nemocným dávají co nejlepší šanci na kvalitu dalšího života. Ocenění převezmou zástupci píseckého centra v květnu ve francouzském Lyonu.

„Naše iktové centrum získalo za kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou už v minulých letech zlatý diplom. Za loňský rok jsme dosáhli Diamantového statusu ESO Angels. Znamená to, že tým lidí kolem vedoucího lékaře Iktového centra Roberta Rezka a primáře neurologie Karla Bechyně už tak vysoký standard této péče posunul ještě dál,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Diamantový status mimo jiné garantuje, že minimálně polovině pacientů s mrtvicí, kterou ve většině případů způsobuje ucpání některé z mozkových tepen, bude do 45 minut od přijetí podána injekce s lékem na rozpouštění krevní sraženiny. U stejného počtu pacientů s těžkou formou cévní mozkové příhody pak bude nejpozději do 90 minut od přijetí zahájeno mechanické odstranění krevní sraženiny, vedené vpichem do třísla. Co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě přitom hraje klíčovou roli v úspěchu péče o iktové pacienty.  

„Šance na maximální možné uzdravení pacientů s mrtvicí se významně zvyšuje díky urgentnímu příjmu, který u nás funguje přes pět let. Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby cévní mozkovou příhodu diagnostikuje, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření a CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově minut, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci,“ řekl MUDr. Karel Bechyně, primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek, pod něž Iktové centrum spadá.

 
 

Písecká porodnice jde dále vstříc matkám, které chtějí rodit přirozeně
4. dubna 2022

Používání těhotenských šátků před porodem i během něj, nové polohování rodiček, využití aromaterapie a homeopatie při porodu – to jsou další novinky, s nimiž porodní asistentky písecké nemocnice napomohou matkám k přirozenému průběhu porodu. Cestou přirozeného porodu jde písecká porodnice dlouhodobě, za což ji spokojené rodičky v minulosti už několikrát ocenily prvenstvím v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP). 

„V uplynulých týdnech si naše porodní asistentky osvojily další techniky napomáhající přirozenému průběhu porodu. Jednou z nejzásadnějších je používání těhotenského šátku, který správně upevňuje plod v břiše a významně ovlivňuje hladký průběh porodu. Při porodu šátek pomáhá rodičkám s mnohdy ochablými břišními svaly udržet správnou pozici miminka,“ uvedla vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Simona Bulková.

Nejen používáním těhotenských šátků, ale také novým polohováním maminek, nácvikem správného dýchaní, poloh vhodných pro tlačení, relaxací a využitím mnoha fyzioterapeutických cviků se porodní asistentky stále více snaží napomáhat přirozeným porodům. „Vedle těchto novinek se snažíme také využívat aromaterapii a homeopatii. Po covidové přestávce obnovujeme předporodní kurzy a od dubna letošního roku plánujeme rozjet provoz Centra porodní asistence,“ doplnila Simona Bulková.

Na zlepšování služeb pro rodičky písecká porodnice dlouhodobě pracuje. Jde cestou odstranění sterility lékařského prostředí. „Máme zrekonstruované porodní sály. Rodičky si mohou vybrat i barvu sálu, ve kterém chtějí porodit. Matkám po porodu, otcům nebo i celým rodinám nabízíme rodinné pokoje s komfortním sociálním zázemí, kuchyňským koutem a wi-fi připojením. Jedná se o plně vybavené apartmány i se službami, včetně možnosti stravování pro celé rodiny nebo zázemí pro příbuzné s prvky rodinné intimity. Plný rooming – mohou využít i matky ihned po porodu císařským řezem. Ty mohou už po osmi až dvanácti hodinách po císařském řezu s pomocí porodní asistentky vstát, osprchovat se a začít se co nejdříve starat o svá miminka. Po porodu prosazujeme tzv. bonding – přivinutí dítěte k tělu rodičů. Ten umožňujeme matkám a otcům i po císařském řezu. Samozřejmostí je lidský přístup k rodičkám, vyhovění jejich přání a chápání jejich potřeb,“ sdělil Michal Turek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

 
 

V písecké nemocnici pomáhá s likvidací bakterií robot
28. března 2022

Omezit šíření infekčních onemocnění, bakterií a dalších druhů škodlivých mikroorganismů v Nemocnici Písek pomáhá od letošního února robot. Během deseti minut vydezinfikuje místnost o velikosti 25 metrů čtverečních i s toaletou a významně tak ušetří čas zdravotnického personálu. Nemocnice jej využívá na Ortopedicko-traumatologickém oddělení a na jednotce intenzivní péče.

„UVD robot je samostatně se pohybující, 170 centimetrů vysoký přístroj, který pomocí koncentrovaného UVC světla dezinfikuje povrchy. Brání šíření infekčních mikroorganismů a snižuje tak nebezpečí infekční nákazy na minimum,“ řekl Václav Marek, klinický inženýr Nemocnice Písek. 

Zařízení nemocnice získala darem od Evropské komise na pomoc v boji s pandemií Covid-19. Uplatnění pro ně našla ale i v době snižování počtu nemocných koronavirem. „Robot v současnosti pomáhá na ortopedii. Právě tam je totiž potřeba dezinfekce ze všech oddělení největší. Je to dáno velkými zákroky, například operacemi kloubů, po jejichž totálních výměnách je nutné zajistit vysoce čisté prostředí pro dobrý průběh hojení,“ dodal Václav Marek.

 
 

Středoškoláky z Písku si opět vyhlédli upíři
17. března 2022

Studenti píseckých středních škol jako noví dobrovolní dárci krve. S tímto cílem středoškoláky už několik let oslovují organizátoři akce „Upíři ve škole“. Střední zdravotnická škola Písek ve spolupráci s píseckou nemocnicí takto hledají mezi mladými lidmi prvodárce.

„V rámci akce Upíři ve škole navštěvujeme několik středních škol v Písku a studenty třetích a čtvrtých ročníků upozorňujeme na význam dobrovolného dárcovství krve. Zároveň mezi nimi hledáme aktivní dárce, kteří se pak dostaví k odběru do nemocnice,“ řekla autorka projektu „Upíři ve škole“ Mgr. Anna Vodsloňová ze Střední zdravotnické školy Písek.

Mnoho mladých lidí se k dárcovství nehlásí, proto „upíři“ oslovují studenty. Informují je o důležitosti dárcovství a zvou je na odběry. „Je nutná přirozená generační obměna dárců krve, proto vítáme každého nového zájemce,“ řekla MUDr. Marcela Kellnerová, zástupkyně primářky Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek.

Studenti, kteří se rozhodnou darovat krev, se mohou přihlásit na e-mailu: upiriveskole@seznam.cz. Samotný odběr je plánován na 22. a 29. března na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Písek, vždy od 7 hodin. Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kritériím zdravotní způsobilosti, které posoudí lékař na základě vyplněného dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky.

 
 

Písecká nemocnice pomáhá Ukrajině – do země posílá zdravotnické pomůcky, uprchlíkům nabízí ubytování i ošetření
15. března 2022

Písecká nemocnice se intenzívně zapojila do pomoci Ukrajině. Do válkou zasažené země zasílá zdravotnický materiál i přístroje, uprchlíkům nabízí ubytování i lékařskou péči. Zaměstnanci nemocnice finančně přispívají na konta pomoci.

„Hned druhý den po invazi jsme společně s ostatními jihočeskými nemocnicemi vyčlenili zdravotnický materiál pro Ukrajinu. Nyní máme připraveny k odeslání přístroje, například EKG a infusní pumpy. Podobný materiál jsme už dříve zasílali do Sýrie,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Nemocnice nabízí pomoc také ukrajinským uprchlíkům. Vyčlenila pro ně pět bytových jednotek ve své ubytovně, které nyní vybavuje nábytkem a základními kuchyňskými spotřebiči. Nabídku bytů 1+KK s vlastním sociálním zařízením zanesla do registru pomoci organizované na webových stránkách Jihočeského kraje. Ubytovat lze v každém až dvě osoby.

„Jsme také připraveni poskytovat uprchlíkům neodkladnou lékařskou péči. Připravujeme se zejména na ošetřování a vyšetřování dětí – jednak je jich více než polovina všech uprchlíků a jednak v této chvíli nejsou řešeny cestou praktických lékařů pro děti a dorost. Předpokládáme, že budou potřebovat po cestě z Ukrajiny ošetření, mnohdy také povinné očkování. Podobně to bude i s dospělými,“ řekl Jiří Holan. Dodal, že uprchlíci jsou v režimu pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Písecká nemocnice dále nabízí ošetření těhotným ženám. Gynekologicko-porodnické oddělení těmto účelům vyhradilo čtyři hodiny v týdnu a lékařku, která hovoří ukrajinsky. „Ženy, prchající z Ukrajiny, se na nás mohou obrátit ve všech fázích svého těhotenství. Čeká je u nás vstupní porodnické vyšetření, kdy budeme předchozí ukrajinské léčebné úkony koordinovat s těmi našimi, českými. A dále povedeme těhotenství až k následnému porodu,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek MUDr. Michal Turek, MBA.  

Pomoc Ukrajině nemocnice realizuje s pomocí Jihočeského kraje, který k těmto účelům zřídil krajské asistenční centrum a organizuje také dopravu materiální pomoci do země.

 
 

Písecká nemocnice se letos opět přihlásí ke Světovému dni ledvin
4. března 2022

Ani v době pandemie Covid-19 nepřestávají lékaři písecké nemocnice šířit osvětu k četnosti a závažnosti onemocnění ledvin. Ta budou podle zdravotnických prognóz do roku 2040 pátou hlavní příčinou úmrtí na světě. K nižší úmrtnosti i větší efektivitě léčby přitom významně přispívá včasný záchyt těchto nemocí. „Proto je dostatečná informovanost a péče o ledviny tak důležitá,“ říká primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Zdeněk Hobzek.

Písecká nemocnice se pravidelně hlásí ke Světovému dni ledvin, který se tradičně koná druhý březnový čtvrtek s cílem předcházet nemocím ledvin. A přestože letos ještě neotevře své dveře veřejnosti, informovat nepřestává. „Za normálních okolností pořádáme v nemocnici každý druhý čtvrtek v březnu bezplatná preventivní vyšetření ledvin. Letos však veřejnosti ještě dveře našich pracovišť otevřít nemůžeme. To ale neznamená, že by lidé neměli sledovat svůj zdravotní stav sami. Jsou i jiné nemoci než Covid, které není dobré zanedbat,“ uvedl Zdeněk Hobzek.

Podle primáře by měli lidé například sledovat, zda močí bez obtíží, zda je moč normální čistá a v dostatečném množství. Pokud tomu tak není, doporučuje obrátit se na svého praktického lékaře. Ten je v případě problému odešle do péče nefrologické ambulance při Hemodialyzačním oddělení Nemocnice Písek, která pracuje nepřetržitě i v době pandemie.

Téma letošního Světového dne ledvin, který připadá na 10. 3. je „Zdravé ledviny pro všechny“. Počet lidí, kteří zemřou na onemocnění ledvin, se každoročně zvyšuje. Do roku 2040 by se mělo jednat o pátou hlavní příčinu úmrtí na světě. Důvodem je podle Mezinárodní federace pro nemoci ledvin zejména nedostatečná informovanost o těchto onemocněních. Chybí i dostatečná podpora boje proti onemocnění ledvin. Podpůrné programy se v současnosti soustředí zejména na čtyři hlavní civilizační nemoci, a to kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, diabetes a chronická onemocnění dýchacích cest.

Světový den ledvin pořádá Mezinárodní federace pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Jeho cílem je zvýšit povědomí o onemocněních ledvin, možnostech transplantace i dárcovství orgánů.

 

 

 
 

Obrazem - Pomoc Ukrajině
1. března 2022

Čtyři plně naložené vozy včera odvezly zdravotnický materiál do Českých Budějovic na Krajský úřad Jihočeského kraje. Odtud bude směrován do ukrajinských nemocnic. 

 
 

Očko se stěhuje
28. února 2022

Očko Nemocnice Písek, a. s. v pátek 25. 2. 2022 naposledy působilo v prostorách vodoléčby rehabilitačního oddělení. Celkem tam bylo podáno 100 794 dávek vakcín proti Covidu-19. 

V následujících několika týdnech bude pokračovat očkování v prostorách pavilonu Q (budova laboratoří) ve 2. patře – Metabolická poradna a Centrální odběrové místo. Očkovat se bude v úterky a čtvrtky odpoledne, prvně zde proběhne očkování 3. 3. 2022. Klienti původně objednaní na 2. dávky na pátky, budou přesunuti na čtvrtky odpoledne (např. z pátku 4. 3. na čtvrtek 3. 3. apod.). Registrace a rezervace nadále fungují jako doposud přes web https://registrace.mzcr.cz

Ve druhé polovině března se očkování přesune do zrekonstruovaného pavilonu bývalé mikrobiologie naproti vrátnici nemocnice (za parkovištěm, vedle odběrového místa Covid-19).

 
 

Písečtí lékaři určí nemoc z krevních destiček
24. února 2022

Písečtí lékaři mohou už měsíc využívat ke stanovení diagnózy pacientů nový ukazatel z krve označovaný jako IPF.

IPF vyjadřuje zastoupení mladých krevních destiček v krvi a poukazuje na tvorbu krevních destiček v kostní dřeni. „Nízká hodnota IPF může nastat při poškození kostní dřeně chemikáliemi, léky, infekcí nebo zhoubným nádorem. Vysoká hodnota bývá spojena s otravou krve, infekcí, vnitřním krvácením, zvětšenou slezinou nebo s globální poruchou krevního srážení (projevující se vznikem mnohočetných krevních sraženin v cévách s vážnými následky pro celý organismus). Z hodnot IPF lze také vycházet při podávání transfuzí krevních destiček,“ řekla zástupkyně primáře Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Marcela Kellnerová.

Hodnotu mladých krevních destiček si lékaři mohou vyžádat u Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek jako součást krevního obrazu svých pacientů, který se vyšetřuje přístrojově na laboratorních analyzátorech. „Analyzátory jsou našimi velkými pomocníky. Z malého množství krve dokáží zjistit velké množství informací, navíc v kratší době,“ dodala Marcela Kellnerová.

 
 

Změna režimu návštěv
23. února 2022

Od 23. 2. 2022 je v Nemocnici Písek, a.s. zrušen zákaz návštěv. 

Návštěva hospitalizovaných pacientů umožněna za splnění následujících podmínek:

 • po celou dobu návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2 
 • ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou max. 30 min
 • navštěvující osoba je povinna dodržovat platné podmínky pro návštěvy stanovené aktuálními opatřeními MZČR

Více zde.

 

 
 

V Písku pečují o onkologicky nemocné bez omezení i v době Covid-19
10. února 2022

O pacienty s rakovinou z Písku a okolí pečují v písecké nemocnici bez omezení i během pandemie Covid-19. Onkologicky nemocní tam mají dokonce rozsáhlejší péči, než je v nemocnicích okresního typu běžné: k dispozici jim jsou dvě ambulance a dva lékaři. Prostory onkologického oddělení navíc byly nedávno zmodernizovány. 

„Ke konci loňského roku jsme dokončili rekonstrukci onkologie za 1,5 milionu korun, jejíž součástí jsou i nová sociální zařízení. Zkultivovali jsme zázemí personálu při využití prostor dávné radioterapie,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Onkologické oddělení písecké nemocnice poskytuje pacientům s nádorovým onemocněním ambulantní léčbu v podobě chemoterapie, hormonální léčby a imunoterapie. „Pečujeme o pacienty s častými druhy nádorových onemocnění, zejména zažívacího ústrojí, prsů, vaječníků, kůže, plic, ledvin. Vyšetřujeme je, aplikujeme jim medikamenty, sledujeme jejich zdravotní stav i po dokončení léčby. U méně častých nádorových onemocnění spolupracuje s regionálními centry i velkými fakultními nemocnicemi, které nabízejí specializovanou péči v souvislosti s konkrétními druhy nádorů,“ sdělila primářka Oddělení klinické onkologie Nemocnice Písek MUDr. Taťána Fischerová. 

Zajištění kvalitní dostupné péče pro pacienty s rakovinou si kladla jako prioritu už při svém nástupu do písecké nemocnice před třemi lety. Zároveň ocenila zavedenou spolupráci uvnitř nemocnice s chirurgickým, patologicko-anatomickým, radiodiagnostickým oddělením i s hospicovou péčí. „Spolupráce napříč nemocnicí funguje naprosto hladce a jsem zde pracovně i lidsky velmi spokojená. Potvrdil se můj předpoklad, že menší pracoviště si snáze zachová lidský rozměr,“ řekla Taťána Fischerová.

V péči píseckých onkologů jsou v současné době přibližně tři tisíce pacientů, kteří buď podstupují léčbu, nebo docházejí na pravidelné kontroly po jejím ukončení. Nejčastěji se léčí s nádory trávicího traktu, prsů, plic a prostaty, stejně jako jinde v České republice. Za loňský rok přibylo 104 nových pacientů – o 30 méně než v roce 2020. Smutným trendem je, že řada z nich lékařskou péči vyhledala až v pokročilém, obtížně léčitelném stavu choroby. Odborníci to považují za jeden z dopadů pandemie COVID-19. Obava z nákazy koronavirem lidi odrazuje od včasné návštěvy lékaře.

Naopak velmi pozitivně vnímá primářka písecké onkologie pravidelná setkávání žen s rakovinou prsu, která slouží k předávání zkušeností nemocných a uzdravených. „Skupina pacientek s nádory prsu vznikla při chirurgickém oddělení nemocnice ve spolupráci s oddělením spirituální péče. Pravidelných setkání, kde nemocné sdílejí své zkušenosti s chorobou a zdravotnickými zařízeními, se účastní i lékaři dalších oddělení,“ dodala Taťána Fischerová.

 
 

Vlastní ordinaci opustila kvůli práci v nemocnici
1. února 2022

Přestože se veřejná zdravotnická zařízení často potýkají s odchodem svých zaměstnanců do soukromých ordinací, v Písku se stal případ zcela opačný. Známá a oceňovaná praktická lékařka tam opustila svou soukromou praxi kvůli práci v nemocnici. 

MUDr. Yvona Kotroušová – praktická lékařka pro dospělé s praxí v oborech urgentní medicíny, medicíny katastrof a interny, pečuje od letošního ledna o pacienty Oddělení následné péče Nemocnice Písek. Unie pacientů České republiky ji v roce 2009 zvolila Lékařkou roku a o šest let později byla její práce oceněna v soutěži Ordinace roku pro rok 2015 jako třetí nejlepší v Jihočeském kraji. Známá lékařka říká, že její povolání má až nyní skutečný smysl.

„Až tady mohu plně využít své dovednosti. Ať už z ordinace praktické lékařky nebo ze Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, kde jsem byla zvyklá akutně řešit krizové situace a závažné stavy pacientů. Společně s poznatky z psychosomatické medicíny, mentorování i koučování mohu nemocnému pomoci přijmout situaci, v níž se nachází, smířit se s ní. Postarat se o to, aby netrpěl bolestí, stresem, ulehčit mu. Komunikovat s jeho nejbližšími…,“ uvedla Yvona Kotroušová důvody, proč přijala nabídku Nemocnice Písek pracovat na oddělení následné péče pod vedením primářky Heleny Kajtmanové. 

Na Oddělení následné péče Nemocnice Písek s 36 lůžky následné péče a pěti lůžky dlouhodobé intenzivní péče jsou umisťováni pacienti z akutních lůžek jiných oddělení v okamžiku, kdy potřebují doléčit pod stálým lékařským dohledem. Zároveň zde jsou nevyléčitelně nemocní, kterým personál pomáhá zvládnout závěrečnou fázi života bez fyzického a psychického utrpení. Součástí oddělení je dále pracoviště DIOP, určené pacientům bez některé ze životních funkcí. 

„Zde má své místo medicína pomalejší, laskavá a vlídná, která přichází v okamžiku sdělení neřešitelné prognózy pacienta. Takový člověk totiž z minuty na minutu nepřestává dýchat. Právě v takovém momentě potřebuje naši celkovou pomoc,“ řekla MUDr. Kotroušová. „Jsem vděčná, že patřím do kolektivu lékařů, sestřiček, fyzioterapeutů, logopedů, sociálních pracovnic, konziliárních lékařů, sanitářů a mnoha dalších, pro pacienta i celé oddělení následné péče důležitých a nezastupitelných,“ dodala.

 
 

MUDr. Miroslav Rada (27. 1. 1947 – 28.12. 2021), radiolog a ředitel Nemocnice s Poliklinikou v Písku (1990 - 1992) odešel a navždy
28. ledna 2022

Myslel jsem, že připomenu 75 let života lékaře radiologa, kolegy i kamaráda Miroslava Rady, ale osud přání změnil a píši bohužel vzpomínku na přítele, který poslední popis rentgenového snímku udělal 28. prosince 2021 ve svých nedožitých 75 letech. Na druhý den jeho židle před monitorem, na kterou usedl v roce 1976, zůstala prázdná. Byl to další z píseckých doktorů, kteří skončili svou životní pouť v bílém hacafraku, kterým byla medicína takovým perpetuem, že do posledních dnů svého bytí byli aktivními zdravotníky nemocnice. 

Mirek nastoupil do nemocnice v roce 1976 jako atestovaný chirurg, ale obor vzhledem k nemoci musel změnit a stal se rentgenologem. V roce 1990 byl jmenován ředitelem v té době ještě Nemocnice s Poliklinikou v Písku. To byla doba, kdy jsme se poprvé potkali. Já poptával místo v nemocnici a nemaje známých, kteří by mne doporučili a nemaje ani rodičů lékařů, nešlo o samozřejmou věc moci být doktorem v Písku. Tehdy nebylo jednoduché sehnat místo a vybrat si obor, který by člověk po absolutoriu lékařské fakulty, mohl dělat. Lékař dostal nabídnuto, co v té chvíli v nemocnici chybělo, anebo vůbec nic. Já byl zařazen do druhé skupiny a toulal jsem se po odděleních na tzv. kolečkách, která mi alespoň absolvovat jako Písečákovi byla umožněna. A pak jsem narazil právě na ředitele Mirka. Už se asi nedovím opravdový důvod, ale jednoho dne za mnou přišel a nabídl mi jako pendlujícímu lékaři nástup na radiologii. On byl radiologem, ale většinu času mu v té době zabírala práce ředitele. A tak jsem se stal díky Mirkově funkci ředitele zastupujícím radiologem. Za to jsem mu vděčný dodnes. Přitom jsem končil fakultu s myšlenkou dělat jakýkoliv obor, jen nebýt radiologem nebo patologem. A já jsem mu vděčný i za kumšt, který mě učil spolu s ostatními na oddělení a vděčný za historky, které nám vyprávěl. Ta doba těchto bardů byla celá protkaná prací v nemocnici, nekončícím smíchem, chápáním jejich geniality, byla krásnem úspěchů i proher nad diagnosami, byla školou uvědomění si vlastních schopností. Vedle lidí tohoto ražení, vědění a charismatu jsme mohli být, růst a tiše šoupali v pokoře nohama, měnili jsme hodnotový systém svých životů. Považuji to v tom svém za nesmírný dar, že jsme právě tohoto mohli být účastníky a o to víc mne mrzí jejich odchody, o to víc mne mrzí odchod mého přítele a učitele Mirka Rady.

A jestli to čteš Mirku, tak ať jsi, kde jsi, přeji Ti smír Tvé duše a v koloběžce pořád dobitou baterii.

Síla a čest Mirku.

Jiří Holan

 
 

Očkovací centrum v Písku funguje přesně rok a blíží se k jubilejní dávce
18. ledna 2022

Přesně před rokem – 18. ledna 2021 – byl na okraji areálu nemocnice v bezbariérovém, oboustranně průchozím objektu rehabilitace spuštěn provoz píseckého očkovacího centra. V následujícím týdnu zde zdravotníci podají stou tisící dávku vakcíny proti onemocnění Covid-19.

„Největší nápor jsme zaznamenali vloni od dubna do června, kdy se očkovalo až 1040 osob denně ve dvanáctihodinových směnách, někdy i šestkrát týdně. Navíc mobilní týmy nemocnice očkovaly v domech sociálních služeb a ve službách pečovatelských. Nejvíce dávek za jeden den jsme podali v červnu a bylo jich 1052,“ sdělil MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, který měl očkování v tomto zdravotnickém zařízení na starosti. „Nejstarším očkovaným občanem píseckého centra byla žena, ročník 1922, které bylo 99 let přesně v den očkování. Aplikovali jsme jí už tři dávky,“ uvedl jednu ze zajímavostí. 

Na očkování proti Covid-19 v Písku zdravotníci spolupracovali s dalšími profesionály i dobrovolníky. „Velice děkujeme všem, kteří zdravotníkům v očkovacím centru vypomáhali s administrativou a dalšími činnostmi. Děkujeme Střední zdravotnické škole a Městskému úřadu Písek, kdy studenti a zaměstnanci pomáhali od samého počátku a zcela nezištně, Sboru dobrovolných hasičů města Písek, sestřičkám důchodkyním a dalším. I díky tomu se daří držet počet hospitalizovaných v rozumných mezích,“ řekl Pavel Malina.

 
 

Očkování 3. dávek bez registrace!
17. ledna 2022

Dne 18. 1. 2022 budeme v čase 9:30 – 12:00 hodin podávat mimořádně 3. dávky vakcíny Comirnaty (Pfizer) osobám s nárokem na 3. dávku bez registrace!

Chceme tak usnadnit možnost obdržet 3. dávku těm, kteří mají problémy s registrací na očkování přes internet. S sebou k očkování vezměte kartičku pojišťovny a občanský průkaz.

 
 

V Písku budují nové očkovací a testovací centrum
12. ledna 2022

Písecké očkovací centrum se za necelé dva měsíce přesune z nynějších prostor nemocniční rehabilitace mimo areál nemocnice. Zájemci o očkování proti onemocnění Covid-19 je už koncem února 2022 naleznou v místě nynějšího odběrového místa v předpolí nemocnice. 

Očkovací centrum v Písku vzniklo na začátku loňského roku v pavilonu rehabilitace na okraji areálu nemocnice, aby pomohlo chránit životy lidí během pandemie Covid-19. V bezbariérovém, oboustranně průchozím objektu podali zdravotníci 100 tisíc dávek vakcín proti onemocnění Covid-19. „Největší nápor jsme zaznamenali od dubna do června, kdy se očkovalo až 1040 osob denně ve dvanáctihodinových směnách, někdy i šestkrát týdně,“ sdělil MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, který měl očkování v tomto zdravotnickém zařízení na starosti.

„Očkování přesuneme jinam, protože potřebujeme opět využít spodní patro rehabilitace. Nepřerušili jsme všechny operace a pacientům chceme poskytnout tudíž i následnou léčbu. Od konce února tedy obnovíme vodoléčbu pro ortopedické a neurologické pacienty,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nové očkovací centrum bude prostorově menší, ale již šité přímo na míru potřebě a způsobu očkování. Kapacitou se vyrovná tomu nynějšímu. Personál v něm bude schopen naočkovat 1000 osob denně a v testovací části odebrat až 2000 vzorků k analýze. Podobně jako nyní v něm budou administrativní a lékařská stanoviště, aplikační buňky, prostory k postaplikačnímu pozorování a sociální zázemí pro personál i pro klienty očkování. Přístupné bude z parkovišť města i nemocnice. Odběrové centrum bude mít vlastní vchod v jiné části pavilonu. V běžném provozu již nebude potřeba mít v místě odběrové stany. „Výstavba centra bude stát kolem pěti milionů korun, včetně vybavení. Finance vyčleníme z vlastního rozpočtu,“ řekl Jiří Holan.

Písecká nemocnice v současnosti poskytuje několik služeb, souvisejících s onemocněním Covid-19. Vedle očkování a péče o nemocné se jedná o testování a vyšetření imunity. Tamní laboratoř provádí PCR i antigenní testování. Zájemcům dále nabízí zcela nové vyšetření, které pomůže zhodnotit, jak moc jsou odolní vůči onemocnění Covid. Vyšetření se zaměřuje na stav imunity, který je podle zdravotníků rozhodující pro průběh nemoci v případě nákazy.

 
 

Nemocnice koupí další přístroj pro automatizaci PCR testování
6. ledna 2022

Až 2000 vzorků slin či výtěrů denně bude schopna už na konci ledna vyšetřit laboratoř písecké nemocnice v souvislosti s PCR testováním na onemocnění Covid-19. Větší počet rozborů v krátkém časovém intervalu zajistí nový přístroj. Po nedávno zakoupeném analyzátoru bude dalším laboratorním pomocníkem pro rychlejší určení virové nákazy.

„V pořadí už třetí analyzátor zakoupíme v lednu. Cena se pohybuje v okolí jednoho milionu korun, ale s příslušenstvím pro obsluhu vyjde kompletní pracovní set na pět až šest milionů korun. Chceme celý proces co nejvíce zautomatizovat a mechanicky i časově personálu co nejvíce ulevit. Snahou je snížit přesčasovou práci, do pozdních odpoledních nebo nočních hodin v laboratoři. Na přístroj a příslušená další zařízení se budeme snažit získat dotaci z fondů Evropské unie,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecká nemocnice provádí PCR i antigenní testování. Protože se chce připravit i na případně plošné PCR testování, jeden analyzátor pro rychlejší testování a zvládnutí většího počtu vyšetření si v uplynulých měsících ke stávajícímu už pořídila. Některé přístroje má pronajaté. Laboratoř je nyní schopna zanalyzovat do tisíce vzorků za jeden den. Společně s dalším přístrojem zvládne denně otestovat až 2000 vzorků na PCR.

„PCR testy jsou přesnější než testy antigenní, ale jsou také náročnější na rozbor a čas. Proto si pořizujeme vybavení, díky němuž můžeme laboratorní zkoumání vzorků urychlit a zrobotizovat. Nový přístroj navíc pomáhá analyzovat i varianty viru. Dnes jsme již schopni říci, zda se u pacienta jedná o infekci způsobenou Omikronem“ doplnila primářka Oddělení mikrobiologie Nemocnice Písek MUDr. Věra Kůrková.

 
 

V písecké nemocnici se narodil rekordní počet dětí
4. ledna 2022

Více než tisíc, přesně 1.007 – to je počet dětí, které v uplynulém roce přišly na svět v písecké nemocnici. Porodnice tak překročila 30 let starý rekord. Ten se jí v počtu porodů i narozených miminek podařilo překonat už vloni v červnu, kdy se zde během jednoho kalendářního měsíce rodilo 109 krát a na svět přišlo 110 dětí. 

V roce 2021 přišlo v písecké nemoci na svět 519 chlapců a 488 děvčat. Nejmenší novorozenec vážil 1.280 gramů, největší 4.950 gramů. Z méně obvyklých jmen dětí lze zmínit například: Cinda, Lara, Malvína, Gavin, Damon nebo Barnabáš. 

Nejmladší rodičce bylo 16 let, nejstarší 49. Císařským řezem rodilo 27 procent matek a 261 rodiček využilo k úlevě od bolesti epidurální analgezii. „Procento císařských řezů se podařilo meziročně snížit o jedno procento a téměř polovinu z nich jsme provedli plánovaně ze zdravotních důvodu ze strany matky nebo plodu,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek MUDr. Michal Turek, MBA.

Radost z rekordního počtu dětí, které zde letos přišly na svět, přiměla vedení nemocnice i porodnice k nápadu obdarovat nejen první miminko Nového roku, ale také tři novorozené děti roku končícího.

„Je zvykem odměnit první dítě narozené v Novém roce, my jsme se rozhodli obdarovat také tři děti, respektive jejich rodiče, roku končícího. Důvodem je vysoký počet narozených dětí, který překonal tisícovku. To je v porevolučním období rekord a za nemocnici z toho máme obrovskou radost,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Tři rodičky, které v písecké porodnici přivedly na svět své dítě jako poslední v roce 2021, získají poukazy na nákup výbavy pro novorozence v hodnotě dvou, tří a pěti tisíc korun. Pětitisícikorunový poukaz předají zástupci nemocnice také rodičce prvního dítěte roku 2022 Heleně Dobiášové z Písku. Její dcera Nela přišla na svět na Nový rok už minutu po půlnoci a zařadila se tak mezi 4 děti v České republice, které se narodily jako první v roce 2022. „Dívenka vážila 3.550 gramů a přišla na svět poměrně rychle a velmi přirozeně. Je druhým dítětem paní Dobiášové, která u nás rodila přesně před dvěma lety  – na Silvestra,“ řekl Michal Turek.

Písecká porodnice je mezi rodičkami velmi oblíbená. Nemocnice Písek získala v minulosti už několikrát prvenství ve spokojenosti rodiček v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP) a je ojedinělá také v tom, že v ní rodí téměř z poloviny ženy z jiných okresních regionů. Těch do Písku vloni přijelo rodit celých 44 procent z celkového počtu. „Zájem a důvěra místních i přespolních rodiček nás velmi těší. Těžíme zejména ze spolupráce s dětským a neonatologickým centrem a s oddělením ARO. Na výborné úrovni je naše přístrojové vybavení a podpora ze strany ostatních oddělení nemocnice. Tím nejdůležitějším faktorem je však personál. Porodní asistentky, lékaři a dětské sestry tvoří kompaktní odborný a empatický tým, který vychází vstříc širokému spektru požadavků rodičů. Zároveň přitom zachovávají vysokou míru bezpečí pro maminku i novorozence,“ doplnil primář Turek.

Na horním snímku je personál porodnice, novorozeneckého oddělení a management nemocnice s maminkou a Nelinkou Dobiášovou.
Na dolním snímku je s posledním miminkem roku 2021 Jakubem Popencem a maminkou Annou.

 
 

Krajská dotace letos pomohla pohotovosti, sociálním lůžkám i odběrovému centru
23. prosince 2021

Více než devět a půl milionu korun letos vyčlenil Jihočeský kraj pro píseckou nemocnici. Každoroční dotace od jediného akcionáře v tomto roce pomohla financovat mzdy lékařů dětské a dospělé pohotovosti, sociálních pracovníků, odbornému vzdělání lékařů i zajištění antigenního odběrového centra.

„Jedná se o každoroční dotaci od našeho akcionáře Jihočeského kraje na pokrytí služeb, které pojišťovny neproplácejí,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Finance obdržela nemocnice prostřednictvím čtyř dotací. Největší z nich ve výši sedm milionů jedno sto tisíc korun byla určena na částečnou úhradu nákladů spojených se zajišťováním pohotovostní služby v odborných ambulancích. „Na poskytování sociálních služeb na dvaceti sociálních lůžkách jsme získali 2,1 milionu korun. Finance jsme využili zejména na mzdy sociálních pracovnic a pracovníků. Dalších 110 tisíc korun pak mířilo na odborné vzdělávání našich lékařů ve specializovaných centrech, zejména v nemocnicích v Praze. Dotace ve výši 225 tisíc korun nám pomohla zajistit antigenní odběrové centrum,“ doplnil Jiří Holan.

 
 

O protilátky, které chrání před těžkým průběhem Covid-19, je enormní zájem
9. prosince 2021

Týdně až sedmdesáti pacientům s Covid-19 podávají lékaři písecké nemocnice protilátky, které je chrání před těžkým průběhem onemocnění. „Monoklonální protilátky“ pomáhají podobně jako očkování, na rozdíl od něj se aplikují osobám s už prokázanou infekcí. Pro ně jsou jedinou ochranou.

„Protilátky se podávají ambulantně a aplikace trvá několik hodin. Protože zájem o ně je velký a indikací přibývá, pro jejich aplikaci jsme zprovoznili nové ambulantní prostory s infusními křesly. Pacienti tak mají větší pohodlí,“ řekla MUDr. Věra Kůrková, primářka Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek. „Před těžkým průběhem Covid ochrání jedince až na 50 dní,“ dodala.

Monoklonální protilátky se podávají pacientům s Covid-19 a přidruženými chorobami do deseti dnů od prvních příznaků, ideálně však hned na začátku choroby, kdy je jejich stav ještě uspokojivý a nevyžaduje léčbu kyslíkem. Požádat o ně mohou osoby starší 65 let a dále pacienti starší 55 let, kteří současně trpí některou přidruženou nemocí, například cukrovkou, kardiovaskulární chorobou, vysokým krevním tlakem, chronickým respiračním onemocněním, nemocemi ledvin či jater a dalšími.

Monoklonální protilátky se nepodávají automaticky, musí o ně požádat sám pacient u svého praktického lékaře. Ten aplikaci domluví s nemocnicí. „Nemocné nám odesílá jejich praktický lékař na základě zjištěného pozitivního testu a po splnění podmínek nutných k aplikaci,“ doplnil vedoucí covidových jednotek MUDr. Miroslav Kodým. 

Kritéria pro podání protilátek osobám starším 55 let: 

 • kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
 • index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob) 
 • chronické onemocnění jater 
 • diabetes mellitus 
 • primární nebo sekundární imunodeficit 
 • imunosupresivní léčba 
 • chronické plicní onemocnění 
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou 
 • trombofilní stav v dispenzární péči 
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání 
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 
 

Očkování s výběrem vakcíny pro třetí dávky
30. listopadu 2021

Ke 30. 11. nabízí Očko Písek pro 3. dávky vakcínu Spikevax/Moderna na 8. 12. Podmínkou podání této vakcíny je však její výběr již při registraci k očkování 3. dávkou, případně zaškrtnutí výběru vakcíny „bez preference“.

Pro 1. dávky nabízíme na 2. 12. jednodávkovou vakcínu Janssen. Tato bude též podávána zájemcům o 1. dávky bez registrace 2. 12. od 8,30 do 12 hod.

 
 

Očkování bez registrace
26. listopadu 2021

Dne 2. 12. 2021 od 8:30 do 12:00 hod budeme v Očku písecké nemocnice očkovat zájemce o podání první dávky jednodávkovou vakcínou Janssen (Johnson and Johnson) bez registrace. Za dva týdny po aplikaci této vakcíny se osoba považuje za plně očkovanou. Očkovat touto vakcínou se mohou osoby od 18 let věku. Její aplikaci nedoporučujeme osobám nad 60 let.

V uvedený čas je tedy možno přijít bez předchozí registrace, s sebou je nutný občanský průkaz a kartička zdravotní pojišťovny.

Urychlení procesu očkování je možné podpořit vyplněním a přinesením Informovaného souhlasu s aplikací vakcíny Janssen s sebou k očkování, ke stažení na: Očkování proti Covid-19

 
 

Písecká nemocnice je třetí nejlepší nemocnicí v ČR
26. listopadu 2021

Písecká nemocnice je třetí nejlepší nemocnicí v České republice. Vyplývá to z výsledků 16. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2021“, který byl realizován od 1. února do 31. srpna. Před ní se umístily dvě další jihočeské nemocnice, konkrétně českobudějovická na prvním místě a strakonická na místě druhém. Krajská zdravotnická zařízení uspěla v konkurenci 150 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. 

Cílem ankety, kterou organizuje HealthCare Institute, o. p. s., je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard. 

„Je neuvěřitelně fajn, že i v tak obtížných časech vnímají zaměstnanci i pacienti svou píseckou nemocnici tak dobře a přívětivě. Finanční zdraví jen doplňuje super práci kolegů z ekonomického úseku, takže místo na bedně je faktickou zásluhou všech uvnitř. Jsem za ně i za bronzovou placku rád, navíc ve skvělé společnosti dalších jihočeských nemocnic,“ dodal předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. MUDr. Jiří Holan, MBA.

Vedle českobudějovické, strakonické a písecké byla oceněna také Nemocnice Český Krumlov, a. s. Ta se umístila na prvním místě v kategorii Finanční kondice. „Jedná se o unikátní úspěch jihočeských nemocnic, které v uplynulém roce navíc čelily nezměrné zátěži související s pandemií covid-19. Vnímám to jako veliké uznání práce jihočeských zdravotníků, kteří odvádí maximálně profesionální práci,“ řekl hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

 
 

Aktuálně ke Covidu-19
23. listopadu 2021

Vzhledem k množícím se dotazům veřejnosti a médií si dovolujeme zveřejnit aktuální informace k testování, očkování, počtu hospitalizací a možnosti podání monoklonálních protilátek.

Co se týká testovací kapacity, písecká nemocnice aktuálně provádí na odběrové místě cca 400 odběrů na vyšetření PCR denně, v laboratoři oddělení klinické mikrobiologie se analyzuje denně cca 450 PCR testů. Rozdíl je způsoben dalšími odběry v nemocnici a u praktických lékařů. K tomu je třeba připočíst cca 60 antigenních testů každý den. Co do počtu denně provedených odběrů a PCR testů, jsme aktuálně mezi jihočeskými nemocnicemi na 2. místě za strakonickou nemocnicí. Snažíme se reagovat na narůstající poptávku, ale jsme samozřejmě limitováni personálním obsazením. Od 22. 11. dále navyšujeme kapacitu odběrového místa i laboratoře o cca 200 testů denně. Objednat se na test lze na https://portal.jihnem.cz 

Očkujeme v současné době 2× týdně 8 hodin, celkem cca 550 osob/den vakcínou Comirnaty (Pfizer). Jedná se o 1., 2. i 3. dávky. Registrovaní se k očkování dostanou maximálně do 12 dnů od registrace. V případě zvýšení poptávky po očkování jsme schopní podávat až 3000 dávek za týden. Na začátku prosince plánujeme podávat mj. celkem 1000 dávek jednorázové vakcíny Janssen (také bez registrace). 

K dnešnímu dni máme 31 hospitalizovaných osob s Covidem-19, z toho čtyři na jednotce intenzivní péče a dva na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Elektivní operativu jsme byli nuceni z části již omezit. Snížení počtu hospitalizovaných pacientů se daří i díky četné aplikaci monoklonálních protilátek (podáváme v průměru 7–8 dávek/den).

Monoklonální protilátky se podávají pacientům s Covid-19 a přidruženými chorobami, které vedou k těžkému průběhu onemocnění. Všichni zájemci o podání monoklonálních protilátek by měli kontaktovat svého praktického lékaře, který posoudí, zda splňují kritéria k podání protilátek a podání protilátek domluví. Monoklonální protilátky by měli ochránit před rizikem těžkého průběhu Covidu-19 až 50 dní.

Máme pouhé dvě možnosti, jak v současné situaci extrémního nárůstu výskytu Covid-19 ochránit nemocnici před zahlcením pacienty s Covidem: očkování a podávání monoklonálních protilátek. K obojímu však musejí vyvinout iniciativu dotčené osoby.

Děkujeme za spolupráci a prosíme o trpělivost s termíny na PCR testování, neustále přidáváme a jedeme už na maximální možné kapacitě.

P. S.
Plně sdílíme a podporujeme stanovisko Nemocnice Slaný:

Milí neočkovaní: až budete při pečení cukroví a popíjení svařáku u televize nadávat, že nesmíte do hospody a supermarketu, uvědomte si, že kvůli vám se zatím jiní na pokraji zhroucení v ochranných oblecích pokoušejí zachránit život vašim souvěrcům, mezi něž se zítra můžete zařadit i vy.
Plné znění: https://www.nemsl.cz/covid-report-22–11–2021–406cz27/

 

 
 

Přednášku ocenili odborníci, v praxi pomáhá pacientům
22. listopadu 2021

Přednášku primáře Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek Pavla Maliny k laboratornímu vyšetřování zánětu ocenili jako nejlepší přednášku nedávných 45. Brněnských onkologických dnů čeští i zahraniční odborníci na rakovinu. Primář Malina v ní hovořil o využití jednoho z ukazatelů zánětlivých stavů, který se nazývá Interleukin-6. Díky němu dokáží písečtí lékaři velmi brzy zjistit přítomnost zánětu nejen u onkologicky nemocných. To ve svém důsledku ocení pacienti. 

„Využití interleukinu-6 při laboratorním určování přítomnosti zánětu se v Česku i ve světě více rozšiřuje až v posledních letech. V Písku se ale této metodě věnujeme díky mým kolegům a předchůdcům už od roku 2002. Na jejich zkušenosti jsem navázal a publikoval práce o využití interleukinu-6 u zánětu slinivky břišní, novorozenecké infekce, náhlých příhod břišních a infekce nebo zánětu jako takového. U onkologických pacientů jsou zánětlivé komplikace časté a nebezpečné. A právě k jejich včasnému zjištění slouží interleukin-6,“ sdělil MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

Tento ukazatel stoupá v těle nemocných už po jedné hodině, tedy o 6 až 12 hodin dříve než jiné ukazatele. A mnohdy právě hodiny hrají důležitou roli při záchraně života pacientů s vážnou zánětlivou komplikací.

Brněnské onkologické dny pořádá už řadu let Masarykův onkologický ústav – přední česká nemocnice zaměřená na diagnostiku a léčbu pacientů se zhoubnými nádory. Letos se jich zúčastnily stovky českých i zahraničních onkologů. Během třídenního setkání odborníků zaznělo 247 příspěvků.

„Upřímně mě toto ocenění velmi mile potěšilo. Naposledy jsem podobné uznání zažil na konferenci Colours of Sepsis 2011 v Ostravě za příspěvek věnovaný využití interleukinu-6 u akutního zánětu slinivky břišní. Tehdy jsem na něm spolupracoval s doktorem Vladimírem Cejpem z našeho chirurgického oddělení a profesorem Antonínem Jaborem z Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM,“ doplnil primář Malina.

 
 

Písecká nemocnice udělala maximum i pro testování žáků a studentů
22. listopadu 2021

Písecká nemocnice se v příštích týdnech zapojí do plošného testování žáků škol. Bude připravena co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte pomocí PCR testování.

O plošném antigenním testování během příštích dvou pondělků (22. a 29. 11.) informoval ředitele škol a školských zařízení jihočeský hejtman Martin Kuba. Zároveň je upozornil na to, že v případě pozitivního antigenního testu u žáka bude potřeba ověřit výsledek PCR testem. Rychlým provedením PCR testů budou pověřeny jihočeské nemocnice, které pro ně vyčlení pondělní a úterní dopoledne.

 
 

Přibývá obézních, kterým s hubnutím pomáhají léky
18. listopadu 2021

V Písku roste počet obézních lidí, kteří v rámci redukce váhy sáhnou po lécích na hubnutí. Vyplývá to z bilance jediné XXL ambulance v Jihočeském kraji, kterou provozuje Nemocnice Písek, a. s. Většina pacientů, kteří se rozhodli zhubnout pod lékařským dohledem v posledním půlroce, si nechala léky předepsat.

„O léky na hubnutí je v poslední době velký zájem. Obézním pacientům, kterým nadváha způsobuje další onemocnění, je také doporučíme a předepíšeme. Samozřejmě pouze v případě, že jim to dovolí jejich zdravotní stav,“ uvedla MUDr. Diana Bouzekri Johnová, vedoucí lékařka XXL ambulance v Nemocnici Písek. 

Důvodem zvýšeného zájmu o léky na hubnutí je jejich výrazné zlevnění, k němuž došlo po odeznění druhé pandemické vlny Covid-19. „Léky na hubnutí jsou cenově dostupnější, dokonce takřka o polovinu, takže si je může dovolit více pacientů. A protože jsou účinné a při hubnutí skutečně pomáhají snížit chuť na jídlo i pocit hladu a podporují metabolismus, je o ně zájem,“ řekla Diana Bouzekri Johnová, která s pomocí nutriční terapeutky dohlíží na hubnutí osob s nadváhou. 

Ambulance funguje pod záštitou OB Kliniky v Praze – centra pro léčbu obezity a onemocnění s ní spojených a věnuje se péči o obézní a extrémně obézní pacienty s BMI nad 35. Jejím cílem je prostřednictvím redukce váhy předcházet civilizačním chorobám a zlepšit kvalitu života klientů. Léčbu obezity tu vždy zahajují úpravou stravovacích návyků v kombinaci se zvýšením pohybové aktivity. Každý pacient získá po úvodním komplexním vyšetření individuální léčebný plán. Jednou za 4 – 8 týdnů pak dochází na pravidelné kontroly, při nichž ho zváží, změří a nutriční terapeutka s ním podrobně rozebere jídelníček. 

„Léčbu volíme individuálně podle tíže obezity, přidružených nemocí i na základě určité historie hubnutí. Naši pacienti totiž mnohdy prošli různými poradnami bez zdravotního dohledu a když už se jim podařilo zhubnout, tak často za cenu v řádech desetitisíců korun a navíc s jojo efektem, tedy opětovným zvýšením hmotnosti,“ sdělila vedoucí lékařka písecké XXL ambulance. 

„Pokud pacient spolupracuje a dodržuje doporučená opatření, ve většině případů vede léčba k úspěšné redukci váhy. Mnohdy stačí odbourat základní neřesti jako je konzumace slaných a sladkých pochutin nebo například uzenin,“ sdělila nutriční terapeutka XXL ambulance Bc Zuzana Dvořáková. 

Píseckou XXL ambulanci nemocnice provozuje po covidové přestávce opět od letošního května. Zájemci ji naleznou proti interní příjmové ambulanci v pavilonu G (více viz ambulance). Ordinuje se v ní každé úterý odpoledne, konkrétně od 12.30 do 15.00, a zájem je enormní. 

„Lidé byli v posledních letech v rámci nejrůznějších covidových omezení odkázáni na pobyt doma, nemohli navštěvovat sportovní zařízení. Absence kontaktu se společností u nich často podpořila špatné stravovací návyky. Zejména proto osob s nadváhou přibylo. Naštěstí je ale také dost těch, které to chtějí řešit,“ řekla lékařka Diana Bouzekri Johnová. Doplnila, že většinu (80 %) pacientů písecké XXL ambulance tvoří ženy, protože bývají více motivovány i ochotny svou obezitu řešit.

 
 

Příběhy z provázení se staly inspirací pro nevšední knihu
9. listopadu 2021

Rostislav Homola, který je jedenáct let vedoucím Oddělení spirituální péče a pomáhá v nemocnici s bolestmi duše zdravotníků i pacientů, se stal také spisovatelem. Jeho kniha „Jako hvězdy na noční obloze“ je plná úvah k nejrůznějším tématům a sám autor ji charakterizuje jako „laskavou etiku v příbězích“. 

„Coby pastor jsem se musel naučit mluvit. Jako nemocniční kaplan se už jedenáct let učím mlčet a naslouchat, což je daleko těžší. Díky tomu ale mnohem více cítím hlubokou a opravdovou touhu každého člověka po něčem, čeho se může chytit, držet, a co ho v životě nezklame,“ řekl Rostislav Homola.

Právě jeho rozhovory s pacienty byly zdrojem témat úvah, popsaných v 28 kapitolách. Jednotlivé příběhy pokrývají podstatné oblasti života a věnují se například dětem, spokojenosti, manželství, rodině, spolupráci a soupeření, závislostem, lásce a úctě, životu a smrti, Bohu… „Impulsem pro napsání knihy byl můj rozhovor pro Písecký svět z roku 2015, na který navázaly další úvahy, fejetony a zamyšlení. Některé z nich jsem vybral a redakčně i tematicky upravil do této knihy,“ řekl Homola. 

Knihu „Jako hvězdy na noční obloze“ už autorovi pochválili například herci Alfred Strejček a Jitka Molavcová. Právě Molavcovou a herce Víťu Marčíka autor oslovil jako kmotry na křest, plánovaný na 13. prosince v 17:00 v Knihovně Písek. „Když dávní mořeplavci ztratili kontakt s pevninou a ocitli se na otevřeném moři, mohli zvednout hlavu a pohlédnout vzhůru. Postavení jednotlivých hvězd, které zářily na noční obloze, určilo nejenom jejich polohu, ale ukázalo i správný směr, který je bezpečně dovedl do přístavu. V mnohém jsme jako ti dávní mořeplavci – často až dětsky bezmocní – vyhlížející jasné hvězdy, podle nichž bychom se zorientovali. A protože jsme všichni na stejné palubě, i já jsem dlouho hledal ty správné hvězdy, které mě nezklamou. Zjistil jsem, že ony svítí už dávno nejenom pro mě, ale pro nás pro všechny,“ citoval Rostislav Homola ze svého díla.

Kniha bude v knihkupectví k dostání od poloviny letošního prosince. Zájemci si ji ale mohou objednat už nyní, a to přímo u autora (osobně na Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek, e-mailem na adrese homola@nemopisek.cz) nebo u vydavatele (e-mailem: info@ofsettisk.cz). Stojí 179 korun.

 
 

Zájemci o očkování proti Covid-19 se musí registrovat
2. listopadu 2021

Vzhledem k vysokému zájmu o podání 3. dávek a nově narůstajícímu zájmu o 1. dávky pro registrované osoby, rušíme do odvolání očkování bez registrace v Očku písecké nemocnice.Osoby, které se dostaví bez rezervovaného termínu k očkování, nebudou moci být naočkovány.

Všem osobám nad 60 let důrazně doporučujeme aplikaci 3. dávky očkování co nejdříve po uplynutí 6 měsíců od druhé dávky (od první dávky v případě vakcíny Janssen). V těchto věkových kategoriích vidíme zřetelný pokles imunity (hladiny protilátek významně klesají) a jedinou účinnou ochranou proti nákaze koronavirem je 3. posilující dávka.

Je vhodné (nikoli však nutné) s sebou vzít také vyplněný informovaný souhlas s podáním vakcíny Comirnaty – k vyzvednutí na podatelně Nemocnice Písek, ke stažení:  

1. dávka:

Informovaný souhlas s vakcínou – 16 a více let

Informovaný souhlas s vakcínou – děti 12–15 let

3. dávka:

Informovaný souhlas s vakcínou – 3. dávka

 
 

Zákaz návštěv
26. října 2021

Z důvodu zhoršující se epidemické situace v souvislosti s šířením nákazy onemocnění Covid-19 platí od 27. 10. 2021 v Nemocnici Písek, a.s. zákaz návštěv. 

 
 

Upíři ve škole hledají novou krev
14. října 2021

Baví tě pomáhat druhým? Je ti víc než 18 let? Udělej si místo v kalendáři a přijď darovat krev! Těmito slovy se písecká nemocnice už několikátým rokem obrací na středoškoláky, mezi nimiž hledá nové dárce krve. Zároveň je upozorňuje na význam dobrovolného dárcovství. Vše se děje v rámci akce s příznačným názvem „Upíři ve škole“.

„Vítáme každého nového zájemce, proto hledáme prvodárce i mezi studenty. Potřební jsou zejména dárci, kteří jsou bezprostředně schopni reagovat na výzvu transfuzního oddělení a dostavit se brzy k odběru. To je čím dál těžší,“ uvedla primářka Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Helena Kubánková.

V rámci akce „Upíři ve škole“ zdravotníci navštěvují několik středních škol v Písku, kde mezi studenty třetích a čtvrtých ročníků šíří osvětu o dobrovolném dárcovství krve a zároveň hledají aktivní dárce. Ti se pak dostaví k odběru do nemocnice. „Cíleně hledáme dárce mezi mladými lidmi. Těch totiž chodí velmi málo,“ řekla autorka projektu „Upíři ve škole“ Mgr. Anna Vodsloňová ze Střední zdravotnické školy Písek.

Studenti, kteří se rozhodnou darovat krev, se mohou přihlásit na e-mailu: upiriveskole@seznam.cz. Samotný odběr je plánován na 19. října od 7 hodin na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Písek. Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kritériím zdravotní způsobilosti, které posoudí lékař na základě vyplněného dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky.

 
 

Urgentní příjem zásadně zkvalitní péči o pacienty v Písku
8. října 2021

Nemocnice Písek připravuje nový urgentní příjem, tzv. Emergency. Hotový má být za dva roky a jeho zřízení je zcela zásadním krokem ke zkvalitnění péče o akutní pacienty. Ti budou vyšetřeni a ošetřeni bez zbytečných prodlev na jednom centrálním místě.

„Ne každý pacient je zcela jednoznačně indikován k umístění na nějaké konkrétní oddělení, což může znamenat jeho převážení z místa na místo. Urgentní příjem funguje efektivněji, takže akutní pacienti vůbec neprocházejí ambulancemi nemocnice. Poté, co je na místě vyšetří, mohou je na expektačních lůžkách odléčit, nebo v zákrokovém sálku provést i drobnější operační výkony. Ti k hospitalizaci jsou po všech vyšetřeních a stabilizaci odesíláni na příslušnou lůžkovou stanici. Odpadává tak celá řada zbytečných převozů a zdržování, pacient již neobchází jednotlivé pohotovosti, ale personál jde na urgent za ním,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. „A oproti tomu, ne každý pacient přivezený záchrannou službou je nutně indikován k tomu, aby zůstal v nemocnici. Na urgentním příjmu ho zaléčí a odešlou zpět do domácí péče,“ doplnil. 

Urgentní příjem v Písku bude hotový v roce 2023, nemocnice v současnosti zpracovává projektovou studii na jeho výstavbu, do konce roku bude hotova projektová dokumentaci nejvhodnější vykomunikované varianty. Půjde o samostatné oddělení s jedenácti lůžky. Několik lůžek bude umístěno do boxu, kde budou lékaři vyšetřovat pacienty infekční, nebo jinak rizikové. Oddělení s několika lékaři povede primář, kterým byl ustanoven nynější lékař chirurgického oddělení písecké nemocnice MUDr. Jiří Chvála. Vozidla Zdravotnické záchranné služby budou na urgentní příjem využívat nový samostatný vjezd. Ostatní vjezdy a vchody do nemocnice doznají projektem také změny a to zejména pro větší bezpečnost pěších. Investice na stavbu a technologické i medicínské vybavení dosáhne podle odhadů 100 milionů korun. Nemocnice ji chce z většiny pokrýt z evropské dotace.

„Urgentní příjem představuje pro veřejnost jistotu nepřetržité odborné péče v plném rozsahu. Je velmi efektivní jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál,“ řekl Jiří Holan. Připomněl, že písecká nemocnice v současnosti už jeden urgentní příjem má. Je určen pacientům s mrtvicí. „Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby mrtvici neboli iktus diagnostikuje, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření, CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově minut, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci, a to okamžitě. Čas totiž hraje naprosto zásadní roli v úspěchu léčby,“ vysvětlil podstatu urgentních příjmů pro pacienty s mrtvicí MUDr. Robert Rezek, vedoucí lékař Iktového centra.

 
 

Vyšetření pomůže zjistit, jak si vaše tělo poradí s Covidem
1. října 2021

Písecká nemocnice nabízí zájemcům zcela nové vyšetření, které pomůže zhodnotit, jak moc jsou odolní vůči onemocnění Covid. Vyšetření se zaměřuje na stav imunity, který je podle zdravotníků rozhodující pro průběh nemoci v případě nákazy.

„Tělo je připraveno reagovat na virus i při velmi nízké hladině naměřených protilátek v krvi. Proto je často zásadní zjistit, zjednodušeně řečeno, stav buněčné imunity proti Covid,“ řekla MUDr. Věra Kůrková, primářka Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, a. s.

Vedení nemocnice očekává, že o vyšetření budou mít zájem například lidé, kteří zvažují třetí dávku očkování, nebo ti, které zajímá schopnost obrany těla nejen na úrovni protilátek, ale i samotných buněk. Zatím se jedná zejména o zdravotníky,“ uvedla primářka Kůrková.

Nové vyšetření stavu buněčné imunity v současné době pojišťovny nehradí, proto za ně zájemci zaplatí necelé dva tisíce korun. Odběry na analýzu se provádějí na odběrovém místě Oddělení klinické biochemie pondělí – čtvrtek v dopoledních hodinách dle časového harmonogramu. Vlastní vyšetření provádí Oddělení klinické mikrobiologie po shromáždění více vzorků cca 1× za 14 dní.

 
 

Písecká nemocnice rekonstruuje patologii
30. září 2021

Objekt patologie v areálu Nemocnice Písek, a. s., čeká kompletní rekonstrukce. Nemocnice už získala stavební povolení a začala s bouráním původní budovy. 

„Budova z konce osmdesátých let minulého století už neodpovídala požadavkům moderní laboratoře, především z pohledu konstrukčního a dispozičního řešení. Zároveň byla ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce tyto nedostatky vyřeší a přispěje k úsporám energie při budoucím provozu tohoto oddělení,“ uvedl primář patologického oddělení MUDr. Pavel Holan.

Součástí rekonstrukce, kterou realizuje firma Edikt, bude modernizace elektrických rozvodů, výměna technologického systému odtahu digestoří a úložných skříní, položení nových podlah, výměna obkladů na laboratorních stěnách. Zastaralá chladící komora pro zemřelé bude nahrazena moderním boxovým systémem. Tepelný výměník umístěný v jiné budově bude vystřídán novým, napojeným přímo do oddělení patologie. „Rekonstrukce potrvá rok a z celkových čtyřiceti milionů korun na ni Jihočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice přislíbil přispět částkou deset a dvacet miliónů korun ve dvou letech,“ řekla členka představenstva písecké nemocnice Ing. Dana Čagánková.

Služby patologie se rekonstrukcí nezastavily a jsou poskytovány lékařům jak nemocnice, tak ostatním v celém spektru činností. Laboratorní cytologická a histologická vyšetření se provádějí v bývalém pavilonu hematologie před nemocnicí a přechodně zřízený chladící box a pitevna jsou v infekčním pavilonu opuštěném před několika lety. Písecká patologie se třemi lékaři je jediným oddělením svého druhu na severozápadě kraje. Zajišťuje tak pitvy nejen pro Písek, ale také pro oblast Strakonicka a Prachaticka. Vedle pitev se oddělení zabývá analýzou vzorků, odebraných pacientům při nejrůznějších vyšetřeních a operacích. „S pomocí našich výsledků kliničtí kolegové mohou zvolit správnou léčebnou strategii,“ uvedl primář oddělení Patologie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Holan. „Plánovaná rekonstrukce a modernizace nám umožní zvýšit počet prováděných laboratorních vyšetření a zároveň posune celé oddělení patologie do nového tisíciletí,“ doplnil.

 
 

Turnaj jihočeských nemocnic
21. září 2021

V pátek 17. 9. 2021 se v Putimi uskutečnil turnaj jihočeských nemocnic. U kopané šlo již o sedmý ročník, u volejbalu o ročník třetí. 

Celkem se sešlo pět fotbalových družstev (nemocnice Písek, Tábor, České Budějovice, Strakonice, Jindřichův Hradec) a sedm volejbalových družstev (nemocnice Písek 2×, Tábor, České Budějovice, Strakonice, Jindřichův Hradec a Český Krumlov).

V kopané se hrálo fair-play, i tak se bohužel turnaj neobešel bez několika zranění (prasklý lýtkový sval a poraněné koleno). Na úvod hrál každý s každým, po tomto 5. tým skončil (Jindřichův Hradec) a v semifinále se utkal Písek se Strakonicemi a Tábor s Českými Budějovicemi. Do finále postoupily po napínavých bojích České Budějovice a Strakonice a po zaslouženém vítězství obsadilo 1. místo družstvo nemocnice České Budějovice, 2. místo družstvo strakonické nemocnice. V souboji o 3. místo zvítězilo družstvo nemocnice Písek nad táborskou nemocnicí 4:0.

Nejlepším střelcem byl vyhlášen hráč budějovické nemocnice, nejlepší brankář byl ze strakonické nemocnice. Nejstarším aktivním účastníkem byl jako již tradičně MUDr. Vilém Zoubek ze strakonického týmu.

Ve volejbalovém turnaji po napínavých zápasech, které pokračovaly ještě hodinu po ukončení fotbalového turnaje, zvítězil tým strakonické nemocnice, který ve finále porazil družstvo nemocnice České Budějovice. Na 3. místě se umístilo „A“ družstvo nemocnice Písek.

Všichni zúčastnění si pochvalovali vynikající občerstvení, které zajistila kuchyně nemocnice Písek (párky a skvělý gulášek) a tímto jí velmi děkujeme. Čepovalo se nealkoholické i alko pivo z protivínského Platanu a všem účastníkům se moc líbil putimský sportovní areál. Na závěr v místním penzionu servírovali opečenou vepřovou kýtu, což vítězné (ale i některé poražené) týmy zapíjeli něčím tvrdším.

Myslíme, že se tento ročník turnaje jihočeských nemocnic velmi vydařil, přejeme zraněným brzké uzdravení a těšíme se na shledání při příštím ročníku, který uspořádá Nemocnice České Budějovice.

Za organizátory Pavel Malina a Pavel Kerner

 
 

Evropská organizace ocenila píseckou péči o lidi s mrtvicí
1. září 2021

Evropská organizace ESO ocenila vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v Nemocnici Písek. Certifikát, který v uplynulých dnech udělila nemocničnímu iktovému centru, svědčí o jediném: nemocnice dává pacientům s mrtvicí co největší šanci na vysokou kvalitu dalšího života. Daří se jí to díky ošetření bez zbytečných prodlev na jednom centrálním místě – takzvaném urgentním příjmu. 

Urgentní příjem je hlavní součástí akutní péče o pacienty s mrtvicí a zaručuje jim nepřetržitou odbornou péči v plném rozsahu. „Urgentní příjem zajistí co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě osob s mozkovou mrtvicí. Jakmile ji lékař zdravotnické záchranné služby diagnostikuje, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě poté dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření a CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově minut, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci, a to okamžitě. Čas totiž hraje naprosto zásadní roli v úspěchu léčby,“ vysvětlil podstatu urgentního příjmu MUDr. Robert Rezek, vedoucí lékař Iktového centra Nemocnice Písek, a. s.

Certifikát kvality péče o pacienty s mrtvicí a jinými cévními onemocněními mozku byl nemocnici udělen na příštích pět let. „Naše iktové centrum pečuje o pacienty s cévní mozkovou příhodou nadstandardně a nemocným dává co nejlepší šanci na vysokou kvalitu dalšího života. Ocenění evropské organizace ESO je dokladem špičkové práce lékařů i sester a vizitkou jejich dlouhodobého společného úsilí,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

ESO je celoevropskou nevládní organizací sdružující lékaře, vědce i další organizace, které se zabývají cévními mozkovými chorobami. Jejím cílem je snížit zátěž způsobenou mrtvicí. Usiluje o zlepšování kvality léčby pacientů s mrtvicí, stanovuje standardní postupy péče a věnuje se i vzdělávání zdravotníků.

Cévní mozková příhoda je v současnosti nejčastější příčinou nepohyblivosti osob vyšších věkových kategorií a třetí nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. V České republice připadá na 100 tisíc obyvatel 350 cévních mozkových příhod za rok, což představuje jeden z nejvyšších výskytů tohoto onemocnění na světě.

 
 

V Písku zdokonalují operaci štítné žlázy
26. srpna 2021

Po nuceném omezení operací štítné žlázy kvůli pandemii Covid-19 s těmito zákroky v písecké nemocnici opět začínají. A rovnou moderněji! S novým diagnostickým přístrojem a v rekonstruovaných prostorách.

Onemocnění štítné žlázy postihuje pět procent české populace, u žen středního a vyššího věku až patnáct procent. Většinou se jedná zhoubné i nezhoubné nádory nebo záněty. Při operaci je nejčastěji odstraněn jeden nebo oba laloky. Mezi nejzávažnější komplikace této nemoci patří poranění zvratného nervu způsobující poranění hlasivek a změnu hlasu, k němuž dochází až u tří procent všech pacientů. 

„Od září bude automatickou součástí operace v naší nemocnici monitorování nervu. Díky němu budeme mít větší jistotou o poloze zvratného nervu,“ uvedla primářka Chirurgického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková. 

O monitorování se postará přístroj v hodnotě půl milionu korun, který bude písecké nemocnici dlouhodobě zapůjčen. A nepůjde o jediné zlepšení péče o pacienty. Ti budou od září ve zrekonstruovaných prostorách chirurgického oddělení v pavilonu CHI. Hospitalizace tak bude komfortnější. „Budou mít k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím i nadstandardní pokoje,“ řekla Marta Horáková. 

Právě ona se v písecké nemocnici osobně věnuje operacím štítné žlázy. Své vzdělání a erudici v tomto oboru získala ve Fakultní nemocnici Motol, kde mnoho let působil profesor Josef Dvořák – zakladatel přední české školy chirurgie štítné žlázy.

 
 

Písecká porodnice překonala 30 let starý rekord
19. srpna 2021

Písecká porodnice překonala více než třicet let starý rekord v počtu porodů i narozených miminek za jeden kalendářní měsíc. Letos v červnu se zde rodilo 110 krát, což je nejvíce od roku 1990. Měsíční průměr je pětaosmdesát.

„Tak silný měsíc jsme měli poprvé od roku 1990. Vypadá to, že se během pandemického období více párů snažilo o miminko. Na přesná data si ale ještě budeme muset počkat. A samozřejmě také na analýzy, proč tomu tak je,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek.

Během letošního půlroku se v písecké porodnici rodilo pětsetkrát. A téměř z poloviny zde přivedly na svět své dítě ženy z jiných okresů, což je ojedinělé. Nejvíce z Prachaticka, Strakonicka, ale také třeba z Prahy. „V písecké nemocnici na svět přivedlo své dítě 47 procent žen z jiných okresů, což není obvyklé a velmi nás to těší. Rodičky dle informací vyhledávají naši porodnici pro lidský a profesionální přístup s důrazem na splnitelná individuální přání. Některá miminka zde lze rodit spontánně i koncem pánevním. Vysoko je ceněné také písecké pobytové zázemí žen i rodina,“ řekl Michal Turek.

V písecké porodnici přišlo vloni na svět celkem 969 dětí, z toho 505 chlapců a 464 děvčat. V roce 2019 se v písecké porodnici narodilo dokonce 993 dětí, což bylo nejvíce za posledních 30 let. Letošní rok by mohl být obdobný s atakem 1000 porodů.

 
 

V Písku operují střeva stejně dobře jako ve fakultních nemocnicích
17. srpna 2021

Pacienti, kteří si k operaci zhoubného nádoru střev vyberou Nemocnici Písek, mají stejně velkou šanci na vyléčení, jako když ji podstoupí ve velké fakultní nemocnici. Vyplývá to ze statistiky tohoto onemocnění z let 2012 – 2019, kterou zpracovali písečtí chirurgové. 

„Téměř 300 pacientů, které jsme operovali akutně nebo plánovaně pro zhoubný nádor střev, mělo vysokou šanci na vyléčení. Jedná se o šedesát procent všech našich pacientů s rakovinou střev, kteří po operaci žili nebo žijí více než pět let. Takový výsledek operací je srovnatelný s univerzitními klinikami, respektive velkými fakultními nemocnicemi a vyspělými zdravotnickými zařízeními ve světě,“ uvedla primářka Chirurgického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková. „Šanci na vyléčení neměli zejména ti, kteří přišli do nemocnice pozdě, tedy v pokročilém stadiu onemocnění,“ doplnila. 

Vynikající bilance výsledků operací zhoubných nádorů střeva v Písku si všiml MUDr. Július Örhalmi – předseda Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti, který do Písku přijel letos v červenci osobně podpořit chirurgy při zdokonalování laparoskopických operací střev v této nemocnici. Ti sice už v minulosti zhoubný nádor střev laparoskopicky operovali, ale pouze u několika pacientů. „Protože držíme krok se světovou medicínou, chceme, aby se laparoskopické operace tlustého střeva staly na našem pracovišti standardem. A právě to je cílem spolupráce s Júliusem Örhalmim,“ řekla Marta Horáková.

Zároveň doplnila, že laparoskopicky nelze operovat každého pacienta. „Asi deset procent pacientů má nepříznivé anatomické poměry a laparoskopie se musí změnit na otevřený výkon. V žádném případě proto nelze otevřenou operativu zavrhnout,“ sdělila primářka chirurgie.

Rakovina tlustého střeva patří mezi tři nejčastější nádorová onemocnění v České republice. Každoročně jí onemocní šest tisíc Čechů, zejména ve věku mezi 63 a 77 lety. V posledních letech se stále častěji vyskytuje u osob mladších 60 let. Důvodem onemocnění u mladších ročníků jsou zejména špatné stravovací návyky, tedy nadměrná konzumace uzenin a červeného masa, nadbytečný kalorický příjem nebo nedostatek vlákniny. Rizikovým faktorem je také obezita. Mezi příznaky nádoru střev patří krev ve stolici, střídání průjmu a zácpy či hlen ve stolici. Nemoc se nejčastěji zjistí při preventivním vyšetření střev, takzvané kolonoskopii. Pokud je odhalena včas, je velmi dobře léčitelná.

 
 

Provoz píseckého OČKO centra bude podle zájmu o očkování
22. července 2021

Lidé, kteří se chtějí nechat očkovat proti onemocnění Covid-19 v píseckém OČKO centru, se mohou stále registrovat. Neměli by ovšem dlouho otálet, s klesajícím zájmem a rostoucí proočkovaností bude stávající denní provoz logicky omezován.

„Zájemce o očkování proti onemocnění Covid-19 jsme schopni naočkovat oběma dávkami vakcíny do čtyř týdnů od zaregistrování. Dvěma dávkami je nyní očkováno třicet tisíc lidí, dalších šest tisíc osob dostane druhou dávku do konce léta. Přihlášených máme ještě asi sto padesát dětí, které dostanou první dávku tento týden,“ uvedl primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

Ke konci letních prázdnin bude na Písecku proočkováno něco málo přes polovinu obyvatel, přibližně 38 tisíc osob. To je podle imunologů stále málo. K tomu, aby společnost mohla žít bez větších omezení i v rámci epidemie, je potřeba přibližně sedmdesátiprocentní proočkovanost. „Část populace, konkrétně děti do dvanácti let, se očkovat prozatím nemůže. Ostatním to doporučujeme, protože z plně naočkovaných osob se nakazí COVIDem-19 nepatrné promile, navíc takřka vždy s velmi lehkým průběhem onemocnění,“ řekl Pavel Malina.  

Jedním z prvních očkovaných proti Covid-19 byl v Písku předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. Dnes už má naočkované i své příbuzné. „Očkovaný jsem já, manželka i všechny mé tři děti. Jejich prarodiče samozřejmě také. Důvodem je nejen má zkušenost s pacienty v nemocnici, kteří Covid nepřežili, ale také touha po normálním životě. Chci mít děti ve škole, v nemocnici fungovat normálně a neodkládat operace, vyšetření i prevenci, věnovat se svým zálibám. To vše pro mě bylo důvodem nechat se očkovat alespoň proti známým variantám viru,“ sdělil Holan. 

Písecké OČKO má v současnosti dostatek vakcín. Bližší informace k očkování zájemci získají na telefonní lince píseckého OČKO centra: 770 169 655.

 
 

Letní praxi absolvují v Písku desítky mediků
23. června 2021

Několik desítek studentů medicíny absolvuje během letních měsíců praktickou stáž v Nemocnici Písek. Už nyní je v krajském zdravotnickém zařízení na praxi deset mediků a během letních prázdnin se jich tam vystřídá dalších dvacet. Nemocnice je studentům z celé republiky otevřena dlouhodobě.

„Až do konce srpna se u nás na praxi postupně vystřídají studenti z Univerzity Karlovy – první, druhé a třetí lékařské fakulty, Lékařské fakulty v Plzni a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, dále z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ze Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Medici k nám přijedou i ze dvou slovenských vysokých škol. Praktickou výuku absolvují na interním, gynekologicko-porodnickém, ortopedicko-traumatologickém, chirurgickém, dětském a dorostovém, neurologickém a anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Dále na patologii a akutní rehabilitaci,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Přestože v minulých letech studenti medicíny vyhledávali stáže zejména ve velkých fakultních nemocnicích, dnes jsou vděčni za zařízení okresního typu. Často se totiž pouze v nich dostanou k výkonům a zákrokům, které jinde kvůli přeplněnosti pacienty a nedostatku času sloužících lékařů nemají šanci vidět. „V tomto směru jsou v Písku doslova nadšení – máme několik akreditovaných center, moderní přístroje… Medikům se navíc naši lékaři hodně věnují,“ řekl Jiří Holan. 

Spolupráce je prospěšná oboustranně. „Dobré zkušenosti z praxe odbourávají předsudky budoucích lékařů k práci v menších nemocnicích. Studenti vidí, že se vybavením i kvalitou péče vyrovnáme velkým zařízením. Navíc jim nabízíme odborný profesní růst. Proto tu řada z nich po absolvování studia nastoupí do práce, což je případ i našeho oddělení,“ sdělil primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek. 

V rámci odborné přípravy se medici mohou zúčastnit například Kurzu operačních technik, který začalo letos pořádat oddělení chirurgie. Kurz se zaměřuje na praktický nácvik chirurgických metod, jejichž základům se budoucí lékaři učí otevřeně i laparoskopicky. Primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková jej chce v budoucnu nabídnout také začínajícím lékařům. „Účastníci kurzu si osvojí názvosloví chirurgických nástrojů i jejich držení, učí se základním rozdílům ve využití šicích materiálů. Na prasečích nohách nacvičují šití kůže, na prasečích vnitřnostech zase oddělování tkání, steh na střevo,“ řekla. 

Vedle mediků je písecká nemocnice otevřena také studentům středních a žákům základních škol. Pravidelně s nimi spolupracuje v rámci zdravovědy a výchově ke zdraví. Intenzívní spolupráce probíhá se Střední zdravotnickou školou Písek na praktické výuce studentů, kteří v jejích prostorách každoročně v květnu skládají také praktickou část maturitní zkoušky. Písecká Střední zdravotnická škola s nemocnicí realizuje také projekt „Upíři ve škole“, jehož cílem je hledání nových dárců krve mezi studenty.

 
 

Nemocnice obnovila předporodní kurzy
18. června 2021

Těhotné ženy z Písecka mohou opět navštěvovat kurzy předporodní přípravy. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Písek, a. s., je pořádá od letošního června. Protože stále platí některá omezení v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, nemocnice se rozhodla pro zrychlenou verzi kurzů.

„Jde o dvouhodinovou lekci předporodní přípravy bez cvičení. Jednoho kurzu se může zúčastnit maximálně deset žen, které musí splňovat podmínky aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. V těchto dnech tedy musí předložit buď potvrzení o negativním PCR testu na covid, nebo certifikát o očkování proti tomuto onemocnění, nebo potvrzení o prodělané nemoci během posledního půl roku. Bez těchto dokladů se mohou kurzu zúčastnit tehdy, když na místě podstoupí antigenní test s negativním výsledkem,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek.

Předporodní příprava probíhá v pavilonu spirituální péče a je vhodná pro ženy ve druhé polovině těhotenství. Příští nejbližší kurz lze navštívit 23. 6. 2021. Další termíny nemocnice stanoví na základě poptávky. Zájemkyně o účast na kurzech se mohou objednávat u porodní asistentky Bc. Lucie Tanicsové na telefonním čísle: 728 603 890.

 

 
 

Aktuality k očkování proti COVID-19
18. června 2021

Očko písecké nemocnice podalo k 18. 6. 2021 již celkem 47 500 dávek, plně naočkovalo 32 000 osob.

U nás v píseckém Očku aktuálně přeočkováváme zejména 2. dávky a proto je nyní čekací doba zájemců o očkování 1. dávkou delší, někdo může čekat i 2 týdny. V příštím týdnu bude 330 prvních dávek, v posledním červnovém týdnu předpokládáme cca 2000 prvních dávek, takže by se mělo dostat na každého z aktuálních zájemců i zájemce nové.

Přesuny termínů podání 2. dávky jsou možné ze závažných důvodů, žádosti o přesun se vyřizují prostřednictvím e-mailu: ocko@nemopisek.cz

Od minulého týdne se mohou k očkování hlásit samoplátci – tj. osoby bez zdravotního pojištění v rámci EU. V jihočeském kraji provádí očkování samoplátců pouze Očko Nemocnice České Budějovice, a.s. K očkování se samoplátci registrují na: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci

Velké poděkování za namáhavou práci patří všem zaměstnancům a pomáhajícím na Očku Písek včetně dobrovolných hasičů, Střední zdravotnické školy a Městského úřadu v Písku.

 
 

Nemocnice se chystá na případné PCR testování všech žáků
10. června 2021

Laboratoř písecké nemocnice bude schopna prozkoumat více vzorků na Covid, odebraných ze slin pro PCR testování. Větší počet rozborů v krátkém časovém intervalu zajistí analyzátor. Nemocnice se chce pořízením přístroje připravit na situaci, kdy by musela vyhovět skokovému nárůstu poptávky po analýze vzorků v souvislosti s případným zařazením testů jako podmínky pro standardizovanou výuku ve školách. 

Pokud se školy do prázdnin i po nich plošně otevřou a Ministerstvo zdravotnictví nařídí testování žáků ze slin pomocí PCR testů, laboratoře budou muset v krátkém časovém intervalu vyšetřit velké množství odebraných vzorků. „PCR testy jsou významně přesnější než testy antigenní, ale jsou také náročnější na rozbor. Kapacita laboratoří je přitom omezená. Proto hledáme možnosti, jak laboratorní zkoumání vzorků urychlit,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nemocnice v této souvislosti už má přístroj, díky němuž bude schopna analyzovat vzorky v mnohem větším měřítku. „Nyní již ověřujeme jeho funkce přímo v laboratoři. Pokud vyhoví, metodiku zavedeme do rutinní praxe,“ doplnila primářka virologické laboratoře Věra Kůrková.

 
 

Budoucí sestřičky čeká maturita na odděleních i v kapli
6. května 2021

Devětadvacet studentek a jeden student Střední zdravotnické školy Písek budou od 10. do 14. května skládat v písecké nemocnici praktickou část maturitní zkoušky. Letos poprvé budou svou práci obhajovat v nemocniční kapli.

Od 6.00 na oddělení, v 11:00 při obhajobě. Tak lze stručně shrnout průběh maturitní zkoušky budoucích praktických sester. Na oddělení předvedou, jak se dokáží postarat o pacienty. Tuto činnost následně obhájí před porotou v nemocniční kapli. 

„Ráno si vylosují pokoj s pacienty, o které se celé dopoledne budou starat. Nejprve bude jejich úkolem stanovit ošetřovatelský problém na základě informací ze zdravotnické dokumentace, nebo od staniční sestry. Dále zajistit všechny výkony, které jsou momentálně u pacientů naordinovány a které jsou v kompetenci praktické sestry, neboli zdravotnického asistenta. V poločase své práce na oddělení budou mít prostor na dopracování zdravotnické dokumentace. Jejich úkolem bude doplnit informace o stavu pacienta v daném okamžiku, tedy například dopsat výsledky vyšetření, zaevidovat podané léky, zhodnotit základní potřeby nemocných… Splnění svého ošetřovatelského problému pak budou obhajovat před maturitní komisí od jedenácti hodin,“ sdělila Mgr. Květoslava Slabáková, hlavní sestra Nemocnice Písek, a. s.

Praktické maturitní zkoušce bude přihlížet sestra z oddělení, na kterém zkouška proběhne. Ta se následně zúčastní i obhajoby studentské práce, společně s dalšími členy maturitní komise. „Prostředí nemocnice i část zdejšího personálu není studentům zdravotnické školy cizí. Znají je díky praktické výuce u lůžek, kterou jim umožňujeme. Proto věřím, že maturitní zkoušku snadno zvládnou,“ doplnil MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s. 

 
 

Očkováním proti COVID-19
3. května 2021

Počet pacientů s COVID-19, hospitalizovaných v písecké nemocnici, oproti předchozím měsícům výrazně klesl. Přesto jsou nadále přijímáni nemocní ve vážných stavech, a to jak mladší ročníky ve věku kolem 40 let, tak starší neočkovaní lidé. Písecký okres navíc patří v počtu nových pacientů s COVID-19 k nejhorším v celé České republice.

Čelit tomuto stavu lze očkováním. Nemocnice proto vyzývá zájemce, aby s registrací k očkování neváhali. „V týdnu od 3. 5. obdržíme zhruba 4.500 dávek vakcíny Pfizer a Moderna a budeme očkovat od rána do večera. Vyzýváme proto všechny zájemce o očkování, kterým je více než 55 let, trpí některým chronickým onemocněním, aby se zaregistrovali do rezervačního systému na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Poté obdrží výzvu k výběru termínu na adrese https://reservatic.com/ockovani,“ řekl primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Malina, Ph.D. 

Doplnil, že registrovat se mohou například pacienti s cukrovkou bez rozdílu věku, kteří jsou sledováni specializovanou ambulancí. V týdnu od 3. 5. se zřejmě budou moci registrovat také osoby nad 50 let. Čekací doba na samotné očkování je nyní maximálně týden.

Veškeré informace k očkování jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR nebo na naší stránce Očkování proti COVID-19.

Linka pro pomoc s registrací a rezervací termínu očkování: 1221 (národní), 800 100 450 (bezplatná linka Jihočeského kraje).

V případě náhlého onemocnění nebo nutnosti zrušit termín očkování prosím kontaktujte OČKO Písek na telefonu: 770 169 655 nebo e-mailu: ocko@nemopisek.cz  

Na očkování s sebou přineste vyplněný informovaný souhlas ze stránek Očkování proti COVID-19 pro vakcínu, která je uvedena v názvu kalendáře, ve kterém jste si zarezervovali termín. 

 
 

Medici se v Písku učí operovat na prasatech
28. dubna 2021

Medici, kteří si pro svou stáž vyberou píseckou nemocnici, se učí operovat na některých částech těla prasete. V rámci pětihodinového kurzu nacvičují například šití kůže nebo sešívání střeva. Vše pod dohledem zkušených chirurgů.

Kurz operačních technik, který Oddělení chirurgie Nemocnice Písek pořádá v rámci výuky mediků, se zaměřuje na praktický nácvik chirurgických metod. Jejich základům se budoucí lékaři učí otevřeně i laparoskopicky. „Studenti si osvojují názvosloví chirurgických nástrojů i jejich držení, učí se základním rozdílům ve využití šicích materiálů. Na prasečích nohách nacvičují šití kůže, na prasečích vnitřnostech zase oddělování tkání, steh na střevo,“ uvedla primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková.

Právě praktické dovednosti studentům lékařských fakult chybí. Upozornil na to unikátní průzkum Medici 2020, který se uskutečnil mezi studenty osmi lékařských fakult. Většina dotazovaných upozornila na nedostatečné procvičování dovedností nebo dokonce žádnou praktickou zkušenost z některých oblastí medicíny. Zejména kvůli nedostatku praktických zkušeností ze škol se medici kromě studia věnovali i dobrovolné praxi. Většina z nich uvedla, že právě praxe měla zásadní nebo velký vliv na rozvoj jejich klinických dovedností. 

Nemocnice nabízí Kurz operačních technik zatím pouze medikům. Zvažuje, že jej začne nabízet i mladým lékařům a zdravotním sestrám se zájmem o práci chirurgů. „Tímto způsobem jsme schopni vyškolit osm osob měsíčně, což je maximální kapacita kurzu a četnost, kterou naši lektoři zvládnou,“ dodala Marta Horáková. 

 
 

Písecké ARO bude fungovat jako „nafukovací“
15. dubna 2021

Písecká nemocnice bude schopna lépe reagovat na případné pandemické vlny a rychle se měnící počet osob ve vážném stavu. Díky kompletní úpravě Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) okamžitě navýší nebo naopak sníží počet lůžek pro pacienty s těžkým průběhem onemocnění. Navíc bez většího dopadu na běžnou péči. 

„Abychom v budoucnu byli schopni pružně reagovat na proměnlivou pandemickou situaci, zcela jsme přebudovali ARO. Na oddělení, které doposud čítalo pět lůžek, bude možné pečovat až o jedenáct pacientů. Spolu s dalšími prostory budeme schopni pojmout až 27 pacientů, vyžadujících napojení na plicní ventilaci,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. „Kvůli novému systému také odpadne práce s přeskupováním ostatních oddělení nebo personálu,“ doplnil.

„Nafukovací“ schopnost oddělení ARO umožní tzv. boxový systém, kdy jsou lůžka zasazena do oddělených boxů s vlastní cirkulací vzduchu. Díky tomu lze v jednom prostoru pečovat o infekční i běžné pacienty, aniž by došlo k přenosu nákazy. 

Písecké ARO začne v novém komplexu fungovat od poloviny letošního května. Po reorganizaci mu nebude schopna svou velikostí konkurovat žádná jiná okresní nemocnice v tuzemsku, vyjma jindřichohradecké. „Ještě čekáme na nové přístroje, které instalujeme do prostor oddělení v příštích týdnech,“ řekl Jiří Holan.

 
 

K očkovacímu centru přibyla venkovní čekárna
12. dubna 2021

Prostorný přístřešek, který bude sloužit jako venkovní čekárna pro zájemce o očkování proti onemocnění Covid, právě přibyl k pavilonu OČKO v Nemocnici Písek. Přístřešek využijí zejména ti, kteří dorazí na očkování s předstihem.

„Přístřešek je velký, takže v něm zájemci o očkování nebo jejich doprovod budou moci udržovat dostatečný rozestup,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.  

Vakcíny proti onemocnění Covid se v Písku podávají už několik měsíců v areálu nemocnice. Tamní očkovací centrum je součástí celokrajské sítě OČKO. „Nyní očkujeme až 700 osob za den. Fungování centra i jeho pracovníky si veřejnost velmi chválí,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Změna pravidel pro přítomnost třetí osoby u porodu
9. dubna 2021

Upozorňujeme, že na základě Opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 12. 04. 2021 je třetí osoba u porodu povinna podrobit se před zahájením přítomnosti u porodu POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které 

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a tento doloží nebo 

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Třetí osoba je dále povinna po dobu návštěvy používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Bližší informace Vám poskytne personál Gynekologicko-porodnického oddělení.

 
 

Zemřel emeritní primář chirurgie písecké nemocnice MUDr.Václav Čečelovský
6. dubna 2021

30. březen 2021 byl posledním dnem života medicínské legendy emeritního primáře chirurgie Václava Čečelovského. Těžko napsat něco nebolavého o člověku, který znamenal pro tisíce operovaných život, pro některé kamaráda, pro řadu autoritu, pro mne také život o službách a při nich noční boje na sálech a vyšetřovnách, krásné chvíle u dávných příběhů chirurgie, bitvy za nové cesty medicíny na kongresech. Přitom doma u cirkulárky a v brázdě brambor na traktoru by v něm chirurga s rukama hodináře nikdo nehledal. 

Byl i cholerikem, ale nesouměřitelně výš stála jeho genialita operatéra, člověka, který s úsporně logickým uvažováním dokonale vládl svým rukám. Ony pak skalpelem vracely nemocné z hranic druhých břehů. Jeho umanutost a obří medicínské nutkání byly darem pro pacienty a my jej často jen stěží brzdili, aby nezačal operovat už v čekárně, nebo předsálí. Právě pro řadu lidí obtížně přijímaná urputnost a jeho tvrdošíjnost byly namíchané v tom nejlepším terapeutickém poměru s normálností člověka, s přirozeností mistra.

Svou pouť v nemocnici začal před 55 lety a já děkuji, že jsem s ním mohl 31 let putovat a sdílet zápasy, bitvy, vítězství, ale i prohry, a to o nemocnici, chirurgii, jeho, nás, pacienty i ostatní ve špitále. Stal se už dávno legendou a přitom do poslední minuty svého života byl aktivním lékařem nemocnice. Možná právě pro svou jinakost a dnes těžko uvěřitelné nasazení, vnímám smrt takového člověka za nikým nenahraditelnou ztrátu. Odmítám tvrzení, že každý je nahraditelný. Tito lidé, kteří změnili řemeslo svého kumštu ve své době v naprostou dokonalost, změnili nemocnici v chrám opravdové pomoci a změnili i nás, tito lidé nahraditelní nejsou. Nemocnice i chirurgie už budou jinými. Budou bez Vaška. Já doufám, že ten rapl, až za ním půjdu na stopičku, mi v pekle nebo nebi řekne: „nic jste od mojí smrti úplně nezkazili“. Tak moc si ho vážím a tak moc mi chybí.

Čest jeho památce.

Jiří Holan

 
 

Po Velikonocích se v nemocnici začne více operovat
5. dubna 2021

Písecká nemocnice zvýší počet plánovaných operací, které musela odložit kvůli pandemii Covid. Od úterý (6. 4.) se částečně vrátí ke standardní péči, jejíž součástí je běžná operativa i fungování poraden. 

„Nynější situaci bych označil jako stabilizovanou, což nám umožňuje řešit částečný návrat k běžnému režimu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

K dnešnímu dni je v písecké nemocnici 61 pacientů hospitalizovaných s onemocněním Covid. Šest z nich je napojeno na plicní ventilaci na oddělení ARO (anesteziologickoresuscitační) a třináct využívá přetlakovou oxygenoterapii na lůžkách JIP (jednotka intenzívní péče). 

„Po Velikonocích začneme realizovat již dále neodložitelné výkony z oborů ortopedie, gynekologie a chirurgie. Jedná se například o operace některých kýl, kyčlí nebo o odstranění nezhoubných nádorů. Dosud jsme se museli omezit pouze na neodkladné výkony, tedy například akutní operace slepého střeva, zhoubných nádorů, apod.“ sdělil Jiří Holan.

 
 

Rezervace léků na eRecept v lékárně
26. března 2021

V lékárně si nyní můžete rezervovat léky na eRecept a ušetřit tak případnou další cestu. Pošleme vám zprávu, až budete mít léky připravené. 

V případě problému s dostupností léku se vám ozveme a dohodneme další postup. U receptu na individuálně připravovaný lék vám pošleme informaci, až bude k dispozici. Při vyzvedávání léku je nutné předložit originál receptu (průvodku/recept vytištěný od lékaře, SMS zprávu nebo e-mail s identifikátorem eReceptu). Rezervace a více informací zde

 
 

Nové laboratorní parametry na hematologii
23. března 2021

Méně obvyklé parametry krevního obrazu (KO)

1. HTO začne uvádět od 19. 4. 2021 jako nový parametr KO (KO + 5 populační diff.): 
- Normoblasty – procentuální zastoupení a absolutní počet

Normoblasty jsou nezralé prekurzory erytrocytů, které se fyziologicky nacházejí v kostní dřeni. Zde se podle stupně zralosti označují od méně zralých po zralejší jako bazofilní, polychromatofilní a ortochromní erytroblasty. V periferní krvi se fyziologicky vyskytují v malém počtu jen u novorozenců do tří dnů věku. U ostatních jedinců jde vždy o patologii.

Klinický význam:
Novorozenci: Vyšší počet normoblastů může být prvním ukazatelem novorozenecké sepse.

Ostatní:

 • Talasemie: normoblasty v krvi mohou i nemusí být přítomny. Jde o projev vrozené poruchy tvorby hemoglobinu.
 • Těžké infekční stavy, především sepse: Nález normoblastů znamená závažný stav a považuje se za negativní prediktivní parametr.
 • Infiltrace kostní dřeně nádorem: Normoblasty se vyskytují v krvi spolu s nezralými prekurzory granulocytů. Na infiltraci kostní dřeně je nutné pomýšlet, pokud popsaný nález není spojen s těžkými zánětlivými známkami. Diagnózu potvrdí trepanobiopsie kostní dřeně. 
 • Hematoonkologická onemocněni: především myeloproliferativní onemocnění spojená s myelofibrózou, některé formy myelodysplastického syndromu. Diagnózu potvrdí trepanobiopsie kostní dřeně.

2. Na základě doporučení České hematologické společnosti upravuje od 19. 4. 2021 laboratoř HTO formu vydávání výsledků u APTT a trombinového času. Výsledky obou testů budou uváděny jako tzv. ratio, tzn. poměr mezi naměřeným časem pacienta a naměřeným časem kontrolní plazmy. Zamezí se tím nepřesnostem, které vznikaly rozdíly v reaktivitě jednotlivých šarží vyšetřovacích reagencií. 

APTT: Referenční meze budou vydávány již pouze u metody APTT.R (APTT ratio). Metoda APTT (s) bude vydávána bez referenčních mezí. Referenční meze APTT. R jsou pro jednotlivé věkové kategorie uvedeny v Laboratorní příručce.

Trombinový čas: Výsledek bude uváděn jednak jako Tromb.R (trombinový čas ratio), jednak jako čas pacienta. Referenční meze pro Tromb.R jsou 0,8–1,2. 

MUDr. Helena Kubánková
Primářka Hematologicko-transfuzního oddělení
                     

 
 

Světový den ledvin připomíná závažnost onemocnění tohoto orgánu
10. března 2021

Přestože je už rok péče o zdraví podřizována pandemii Covid, písečtí zdravotníci upozorňují na četnost a závažnost onemocnění ledvin. Ta vedou ve svých důsledcích k závažnému poškození zdraví s nutností nahradit funkci ledvin. Důležitost péče o ledviny nám připomíná Světový den ledvin, který se tradičně koná druhý březnový čtvrtek, letos tedy připadá na 11. 3. 

„Jako každý rok jsme v písecké nemocnici byli připraveni na preventivní vyšetřování zájemců na základní rizikové faktory – stanovení kreatininu jako orientačního vyšetření funkce ledvin. K tomu stanovení glykémie, cholesterolu a vyšetření moč v biochemické laboratoři, změření tlaku krevního. Podmínky nám to ale už podruhé znemožnily. To však neznamená, že by lidé neměli sledovat svůj zdravotní stav sami. Jsou i jiné nemocni než Covid, které není radno zanedbat. Dívejme se proto, jak močíme, zda bez obtíží, zda je moč normální čistá a v dostatečném množství. Pokud ne, obraťte se na praktické lékaře, kteří vás v případě problému odešlou do péče nefrologické ambulance při hemodialyzačním oddělení nemocnice. Ta pracuje nepřetržitě, i v době pandemie se zvýšeným protiepidemickými opatřeními,“ uvedl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Zdeněk Hobzek.

Doplnil, že téma letošního Světového dne ledvin je living well, tedy žít dobře s onemocněním ledvin. 

 
 

Dramatická progrese pandemie v okrese Písek
5. března 2021

„Vážení spoluobčané, Písečáci i všichni ostatní,

v posledním týdnu pozorujeme výrazný vzestup pozitivně testovaných a hospitalizací pacientů s onemocněním COVID-19 v písecké nemocnici. Řada z nich je ve velmi vážném stavu a přesně tak, jak se dočítáte na informačních webech a slyšíte v médiích, těžký průběh se týká již i mladších ročníků. Výjimkou nejsou dvacetiletí a děti. Jistě je to mimo jiné následek šíření britské mutace, která je nakažlivější, ale výrazně k tomu přispívá nezodpovědné chování některých jedinců. Pořádání různých oslav, setkávání, ale i vzájemný kontakt (bez ochranných prostředků) v rodině s příbuznými, kteří jinak nebydlí ve společné domácnosti, přivedl už řadu z takových skupin na naši jednotku intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení. I když lékaři a sestřičky bojují o jejich životy ze všech sil, není v jejich moci každého zachránit, zatím dokonce na ARO ani polovinu z nich. Abychom mohli zajistit péči o pacienty s COVID-19, musíme navíc razantně omezovat veškerou ostatní péči, přičemž se prodlužuje strádání i těchto lidí. V nemocnici bude omezena péče v poradnách, zastavena veškerá neakutní operativa atd. Vyčerpání zdravotnického personálu, který bojuje s covidem od října takřka nepřetržitě, je také extrémní.

Chceme tedy tímto apelovat na zodpovědnost všech, aby nosili ochranné prostředky, ideálně respirátory, nesetkávali se s osobami, se kterými nebydlí ve společné domácnosti, bez těchto prostředků, nesdružovali se, omezili kontakty, dbali na hygienu a dezinfekci rukou a v případě potíží se nechali co nejdříve otestovat PCR testem a dodržovali izolaci nebo karanténu. Udělejme a udělejte na několik málo týdnů vlastní osobní lockdown. Rádi bychom nedospěli do stavu, kdy by pacienti, jako již v některých zařízeních, umírali na chodbách za pouhého mírnění utrpení. Pokud by se nám společně s vámi další rozvoj pandemie na okrese nepodařilo v nejbližších dnech zabrzdit, může to nastat.
Děkujeme.“

Nemocnice Písek, a.s.

 
 

Ženám s rakovinou prsu nabízí písecká nemocnice kompletní péči
3. března 2021

Písecká nemocnice nabízí jako jedno z málo pracovišť v jižních Čechách komplexní diagnostiku i léčbu ženám s rakovinou prsu. Součástí zdejších služeb je také mamologická poradna, v plánu pak pořádání setkání pacientek k předávání zkušeností. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen a postihne až sedm tisíc Češek ročně, je rozvoj mamologické péče v Písku velmi vítaný. 

„Léčba nádoru prsu je především týmová práce. Druhů rakoviny prsu je mnoho a postihuje ženy různého věku. Konkrétní léčbu proto doslova šijeme každé pacientce na míru. Tomu odpovídá i chirurgický zákrok, který provedeme. Pokud to technicky lze a je to i v souladu s přáním pacientky, prs zachováme, přičemž výkon doplníme ozářením. Můžeme ale vyhovět i ženám, které si nepřejí ozáření, protože se bojí komplikací,“ uvedla MUDr. Marta Horáková, primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek, a. s., a vedoucí lékařka zdejší mamologické poradny. 

Písecká nemocnice zajišťuje komplexní léčbu i operativu. Spolupracuje přitom s velkými onkologickými centry v Praze. „Většině žen jsme schopni prs zachovat. Pokud provádíme operaci celého prsu, je to kvůli pokročilosti nádoru nebo jeho velikosti,“ řekla primářka. 

Ke každé pacientce s nádorem prsu se přistupuje individuálně a ještě před započetím léčby její optimální léčbu řeší multidisciplinární tým, v němž jsou zastoupeni onkolog, radiolog, chirurg a případně další specialista. Jejich rozhodnutí předcházejí rozhovory pacientky s lékařkou v mamologické poradně. Ta funguje každé úterý od 11 do 15 hodin a střídají se v ní primářka Marta Horáková a lékařka Anna Kolesniková. Stabilně je v poradně sestra Ilona Molíková, která je v neustálém kontaktu s pacientkami a pomáhá jim s organizací jejich vyšetření i následným poradenstvím po zákroku. 

Léčbu rakoviny prsu v písecké nemocnici významně posunulo vpřed vyšetření  tzv. strážných (sentinelových) uzlin prostřednictvím feromagnetické látky. Pacientku díky němu vyšetří i odoperují na tomto pracovišti. „Operace prsu se skládá ze dvou částí: odstranění zhoubného nádoru v prsu a dále odstranění uzlin, v nichž mohou být také rakovinné buňky. Dříve se při zhoubném nádoru odstraňovaly všechny uzliny z podpaždí, což některým ženám působilo až několikaleté komplikace v podobě otoků horní končetiny. Už několik let se proto provádí zákrok, při němž se odstraní první uzlina na začátku podpaždí a ta se během samotné operace také vyšetří. Pokud neobsahuje nádorové buňky, ostatní uzliny se ponechávají a žena je ušetřena zmíněných komplikací,“ řekla Marta Horáková.

Péči pro ženy s rakovinou prsu chce nemocnice v Písku ale posunout ještě dále. Plánuje organizovat pravidelná setkávání pacientek, která budou sloužit k předávání zkušeností nemocných a uzdravených. Pokud to epidemiologická situace dovolí, první taková skupina se sejde letos v září v prostorách pavilonu spirituální péče. 

 
 

V Písku vypomáhají ochromeným nemocnicím Karlovarského kraje
22. února 2021

Písečtí zdravotníci vypomáhají s péčí o covidové pacienty některým více ochromeným zdravotnickým zařízením Karlovarského kraje, konkrétně nemocnicím v Chebu a Sokolově. Odtud přijali k hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) čtyři pacienty a na standardní lůžka s kyslíkem tři pacienty. Dovoluje to dosud stabilní situace v Nemocnici Písek, kde je v posledních týdnech hospitalizováno 35 až 40 pacientů. 

„K dnešnímu dni fungují v nemocnici tři covidové standardní stanice, jedna Jednotka intenzívní péče a zdvojené oddělení Covid ARO s celkovou kapacitou 54 lůžek. Vzhledem k rostoucímu trendu hospitalizací v Česku i našem regionu obecně máme připravený plán rozšiřování covidové péče na lůžkách standardního typu i intenzivní péče. Standardních lůžek můžeme provozovat kolem stovky, lůžek s možností ventilace přibližně patnáct a stejné množství lůžek JIP charakteru s aplikací přetlakové kyslíkové terapie. Máme tedy ještě rezervní kapacitu pro případné zhoršení situace,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Nemocnice a zdravotníci v ní oproti dřívějším měsícům dokázali zvýšit počet vyléčených pacientů intenzívní péče oproti minulému roku (přibližně o třetinu), a to díky stále propracovanějším postupům a nasazení. Díky tvrdým protiepidemickým opatřením v nemocnici a očkováním všech kategorií zaměstnanců disponuje nemocnice stabilně personálem v dostatečném počtu. Funguje i obslužný servis jako prádelna, kuchyně, svoz odpadů a technický úsek.

I přes regionálně příznivá čísla jsou v písecké nemocnici připraveni na všechny, zejména kritické, varianty možného vývoje. „Na vývoj situace bude mít určitě vliv šíření infekčnějších mutací Covid a případně kroky vlády, která by nenasadila v těchto dnech ještě razantnější  opatření.  V nemocnici máme funkční systém měnlivé péče, dynamická odběrová testovací místa a dokonale fungující očkovací centrum. My logickou povinnost vyplývající z povahy naší role plníme. Je ale na jiných vydávat fungující protiepidemická opatření, dodávat vakcíny a zprovoznit provozuschopný rezervační systém očkování pro obyvatele. Zde vidím limity a důvody nynějšího stavu v této zemi,“ doplnil Jiří Holan.

 
 

Sdělení pro seniory 80+ a jejich příbuzné k očkování proti COVID-19
19. února 2021

Prosíme všechny seniory nad 80 let, kteří byli vyzváni Centrálním rezervačním systémem k výběru termínu na očkování v Nemocnici Písek, a. s. a toto se jim nepodařilo, aby se nám ozvali na telefonní číslo 770 169 655 nebo e-mail: ocko@nemopisek.cz . Kontaktovat nás samozřejmě mohou také jejich příbuzní.

Jedná se o chybu Centrálního rezervačního systému, která by v nejbližších týdnech měla být opravena.  My jsme schopni v tuto chvíli problém vyřešit „manuálním“ přidělením termínu.

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za námi nezaviněné komplikace s očkováním proti COVID-19.

 
 

OČKO není plně využité kvůli nedostatku vakcín
2. února 2021

Přestože je písecké očkovací centrum už nyní připraveno pojmout denně až tisíc zájemců o očkování proti onemocnění Covid-19, vzhledem k omezenému množství vakcíny očkuje výrazně méně. Důvodem je nedostatek vakcín, které do krajských nemocnic míří od státu. 

„Nynější množství vakcíny pokryje očkování pouze 600 osob na týden, i když jsme schopni očkovat i tisíc osob denně, až 12 hodin v jednom dni,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecké OČKO se nachází v prostorách nemocniční rehabilitace na okraji areálu. Je přístupné od hlavního vchodu, v době masivního rozběhu i z vedlejšího – přímo z Budějovické ulice. Pro vozidla jedoucí z této ulice je zajištěno několik možností parkování.  Objekt je bezbariérový, oboustranně průchozí, fungují v něm administrativní a lékařská stanoviště i aplikační buňky v potřebných počtech, prostory k pozorování osob – tzv. observační místnost, sociální zázemí pro personál i pro zájemce o očkování. 

V OČKOcentru je dostatek personálu i pomocných sil, například studentek zdravotnické školy, které se zájemcům o očkování mohou hodně věnovat. Jejich stálý servis je zajištěn i v observační místnosti, kde čekají po očkování, mohou se napít, využít toalety, dozví se, kdy přijdou na druhou dávku. Zde jim také vydáváme průkaz a informace o certifikátu z očkování,“ doplnil vedoucí lékař centra MUDr. David Randák.

Plné využití centra v návaznosti na avizované větší množství dodávek vakcín od státu očekává nemocnice od března. Dalším typem vakcíny od firmy Moderna začínají v Písku očkovat další seniory přihlášené z CRS zítra 3.2.2021. „Na značkách jsme připraveni už teď. A to i v oblasti spolupráce s policií, městskou policií nebo lidmi z městského úřadu a HZS, pokud to bude potřeba,“ doplnil ještě Holan.

 
 

Písecké vakcinační centrum bude místo nemocniční elektroléčby
20. ledna 2021

Jeden z okrajových pavilonů v areálu písecké nemocnice se na příští měsíce přemění ve vakcinační centrum. Zájemcům o očkování proti onemocnění Covid-19 bude určeno celé suterénní patro dosavadní elektroléčby s přístupem z Budějovické ulice, které umožní očkovat 80 lidí za hodinu, tedy 600 až 1000 lidí za den. 

„Do vytvořeného očkovacího centra se stěhujeme v týdnu od 18. ledna. Vybrali jsme suterénní patro provozované do této chvíle jako elektroléčba a vodoléčba při rehabilitaci. Objekt je oboustranně průchozí, má připravená administrativní a lékařská stanoviště i aplikační buňky v potřebných počtech, prostory k pozorování osob, sociální zázemí pro personál i pro zájemce o očkování, je bezbariérový. Jsme domluveni se státní i městskou policií, že si vezmou na starosti koordinaci dopravy a navigaci k centru, my poskytneme parkovací plochy. S městem jednáme o poskytnutí přístřešku pro ty, kteří se dostaví například o něco dříve. Jsme kompletně stavebně i personálně připraveni,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Doposud se očkovalo v prostorách nemocničního centrálního odběrového místa, kde lze denně proočkovat 250 lidí. Nové prostory umožní očkovat denně až čtyřnásobek, tedy 1000 osob. „Do dneška jsme v nemocnici i mobilními týmy naočkovali 1750 lidí, mezi nimiž jsou zaměstnanci nemocnice, pracovníci a klienti v domech sociálního typu, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, záchranáři, senioři starší 80 let. Další osoby naočkujeme vždy po obdržení vakcín a následně i po dokonalém zprovoznění rezervačního systému k vakcinaci, který je v gesci státu,“ řekl koordinátor vakcinace prim. MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

O chod centra se bude starat personál nemocnice a později také případně dobrovolníci, kteří se hlásí. „Nemocniční personál je naprosto skvělý a funguje na Covidových stanicích, v odběrových místech, v očkovacím centru a také v mobilních týmech, které jezdí očkovat do domovů seniory. Znovu se v této extrémní několik měsíců trvající zátěži ukazují aspekty zdravého fungování nemocnice a obětavosti našich zaměstnanců, za což jim děkuji,“ doplnila hlavní sestra Mgr. K. Slabáková.

 
 

Píseckou nemocnici si oblíbily rodičky z jiných okresů
12. ledna 2021

V písecké porodnici přišlo v roce 2020 na svět celkem 969 dětí, z toho 505 chlapců a 464 děvčat. Pro srovnání: v roce 2019 se v písecké porodnici narodilo 993 dětí, což je nejvíce za posledních 30 let. Celých 47 procent rodiček vloni přijelo do Písku z jiných okresů, což svědčí o oblibě písecké porodnice.

„Z celkového počtu narozených dětí bylo 18 dvojčat. Největší novorozenec vážil 5 kilogramů. V šesti případech nestihly maminky do porodnice dojet a rodily například v sanitním nebo vlastním voze či neplánovaně doma. Po příjezdu na porodní sál pak většinou rodily placentu a byly ošetřeny,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek. 

Zdravotníci v Písku vloni pečovali o několik těhotných s onemocněním Covid-19 v rámci porodnické ambulance i na oddělení rizikového těhotenství a několik Covid-19 pozitivních žen v Písku také rodilo, a to jak spontánně, tak císařským řezem. „Rodičky s Covidem jsme izolovali od těch zdravých. Vybudovali jsme izolační porodní box a koupili další porodní lůžko. Zajímavostí byla jedna noční služba, kdy rodily téměř najednou dvě Covid pozitivní ženy. Péče o tyto pacientky je při porodu i po něm velmi náročná. Vysoké riziko přenosu nákazy je mimo jiné dáno několikahodinovým usilovným dýcháním rodičky, která samozřejmě nemůže mít ochrannou roušku. Vše jsme zvládli, za což bych chtěl personálu celé nemocnice upřímně a hodně poděkovat,“ sdělil Michal Turek.

Píseckou nemocnici si už několik let po sobě vybírají takřka z poloviny rodičky z jiných okresů. Důvodem je špičková péče i lidský přístup zdejšího personálu. Písecká porodnice dlouhodobě pracuje na zlepšování služeb pro rodičky a pravidelně vítězí v soutěžích o nejlepší porodnici. Jde cestou odstranění sterility lékařského prostředí. „Porodnice zde vypadá spíše jako zařízení hotelového typu. Máme takzvané rodinné pokoje pro pobyt matek, otců nebo celých rodin společně po porodu. Rodina má k dispozici studio s komfortním sociálním zázemím a wi-fi připojením. Jedná se o plně vybavené apartmány s poskytováním služeb včetně stravování formou minutek pro celé rodiny nebo zázemí pro příbuzné s prvky rodinné intimity,“ doplnil Michal Turek. 

Letošní porodní bilance v Písku odstartovala hned prvního ledna, kdy se zde ve 2:04 narodil chlapec Petr. Vážil 3600 gramů a měřil 50 centimetrů. 

 
 

Písecká nemocnice začala očkovat nejohroženější personál
7. ledna 2021

V písecké nemocnici od pondělka 4.1.2021 aplikují vakcínu proti onemocnění Covid-19 prvním zdravotníkům. Úvodní várku stovky vakcín nemocnice využije pro očkování nejohroženějších pracovníků, do konce týdne aplikuje dalších 300 vakcín.

„Prvním očkovaným byl primář oddělení ARO Tomáš Piksa. Následovali další zdravotníci zejména právě z oddělení ARO a z Covidových stanic. Poté, co obdržíme další očkovací dávky, budeme pokračovat u dalších zaměstnanců a ve strategii vyjmenovaných seniorů a dalších skupin,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Během ledna má nemocnice získat přes tisícovku dávek. Dle stanoveného schématu bude očkovat i klienty a personál sociálních zařízení, složky integrovaného záchranného systému, seniory. V únoru by zde už mělo fungovat vysokoprůchodné specializované vakcinační centrum pro veřejnost, které je součástí vakcinační strategie v Jihočeském kraji a které počítá s očkováním minimálně 600 lidí za den, spíše více. 

„První dny aplikace vakcíny u našich zdravotníků jsme si vyzkoušeli takzvanou průchodnost, která zahrnuje prvotní kontakt, potřebné informace o pacientovi, komunikace nad informovaným souhlasem, zadání do elektronických systémů, přípravu klienta i vakcíny k vlastnímu očkování, očkování, vydání očkovacího průkazu a monitoraci po očkování. Je jisté, že proočkovat Písecko zvládneme. Zároveň jsme už v této chvíli technologicky připraveni na náročné skladování vakcíny firmy Pfizer,“ řekl Jiří Holan. Doplnil, že vakcinační centrum uvítá pomoc praktických lékařů i dalších profesí. S osobní pomocí očkovat se tam už nahlásila například ambulantní privátní gynekoložka z Písku, sestřičky v důchodu. Každá aktivita a pomoc jsou vítány.

Přestože jihočeský hejtman Martin Kuba v pondělí (4. 1.) představil vakcinační strategii v kraji, jejíž podstatou jsou vysokoprůchodná specializovaná vakcinační centra, a v Písku již průchodnost svého centra vyzkoušeli, veřejnost se zatím k očkování hlásit nemůže. Důvodem je absence rezervačního systému k očkování proti Covid-19. Ten chce ministerstvo zdravotnictví spustit 15. ledna.

„Vláda zatím nezveřejnila podrobnosti o systému přihlašování k očkování. Do nemocnice ale už volají zájemci o vakcinaci. My sami je objednat nemůžeme, protože vlastní systém mít nelze. Musíme tedy také čekat na kroky vlády,“ řekl ředitel písecké nemocnice.

 
 

Zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované lůžkové péče
5. ledna 2021

V souladu s Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se v Nemocnici Písek, a.s. s účinností od 31.12.2020 zastavuje příjem nových pacientů k plánované lůžkové péči (plánovanou péčí se rozumí, péče která není neodkladná, akutní a nezbytná). Pacienty, kteří jsou již objednáni, se budeme snažit v maximální možné míře telefonicky oslovit a domluvit s nimi jiný možný termín; žádáme současně pacienty, kteří telefonicky kontaktováni nebudou (např. z důvodu absence kontaktních údajů na ně), aby se aktivně telefonicky spojili s příslušným oddělením, potřebné kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách.  Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů. Plánovaná ambulantní péče omezena není.

Více viz portál Ministerstva zdravotnictví ČR

 
 

Nemocnice Písek, a. s. spouští objednávání na antigenní testy pro veřejnost
15. prosince 2020

Od 15. 12. 2020 byl zahájen provoz internetového portálu k objednávkám na antigenní testy pro veřejnost (a zároveň na PCR testy). Přes tuto adresu se lze dostat na objednávkový portál. Zde je třeba vybrat ze dvou možností – „Objednání na PCR test“ nebo „Objednání na antigenní test“. 

Objednání na PCR test je možné využít pouze pro osoby se žádankou od praktického lékaře nebo Krajské hygienické stanice, případně samoplátce.

Objednání na antigenní test je možné využít za splnění níže uvedených podmínek. Vyšetření nabízíme na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ve dnech 16. 12. 2020 – 15. 1. 2021. Již v tuto chvíli je část termínů obsazena na základě dřívějších telefonických a mailových objednávek při testování učitelů. Omlouváme se za potíž, kterou jsme ale nezpůsobili. Na portále se Vám nabídnou volné termíny. 

Podmínky dobrovolného testování obyvatelstva antigenními testy:

 • Účast na veřejném zdravotním pojištění ČR 
 • Testování se vztahuje na osoby, u nichž uplynulo 90 dní od 1. pozitivního testu metodou PCR na přítomnost SARS-CoV-2
 • Testování se nevztahuje na osoby, kterým byl v posledních 5 dnech proveden negativní PCR nebo antigenní test na přítomnost SARS-CoV-2

V případě pozdějšího prokázání nesplnění výše uvedeného, berou testovaní na vědomí, že mohou být vyzváni k úhradě provedeného vyšetření. 

Dovolujeme si Vás informovat, že negativní antigenní test nevylučuje možnost infekce virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Citlivost antigenního testu je totiž řádově nižší než PCR test. Pro osoby, které mají příznaky tohoto onemocnění, jednoznačně doporučujeme návštěvu praktického lékaře a PCR test.

Na objednávkovém portále je nezbytné vyplnit osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail (na uvedený email bude zasláno potvrzení objednávky), telefon ve tvaru +420777888999 (na vámi uvedené telefonní číslo bude zaslána SMS s výsledkem vyšetření), číslo pojištěnce/rodné číslo, zdravotní pojišťovna, datum narození, ulice a č.p., město, PSČ.

Vyšetření provádíme pouze objednaným. Termíny jsou v nabídce vždy na 5 dní dopředu. 

Čas objednání je pouze orientační a zabraňuje kumulaci zájemců o odběr. Odběr je proveden co nejdříve dle možností. Děti do 5ti let objednávejte na telefonním čísle 773 751 644, dále je tento kontakt určen pro rušení objednávek.

Čas objednání zabraňuje kumulaci zájemců o odběr a front. Odběr bude proveden co nejdříve dle provozních možností a průtočnosti sytému. Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

 
 

Písecká nemocnice vyplatila odměny a opět od ledna zvýší mzdy
14. prosince 2020

Stejně jako v předchozích letech navýší Nemocnice Písek, a. s., od ledna příštího roku mzdy všech svých zaměstnanců. Vedení nemocnice se na růstu mezd dohodlo 10. 12. 2020 s odborovými organizacemi. 

Všichni zaměstnanci písecké nemocnice dostanou přidáno o 10 procent v tarifu, což pro příští rok představuje nárůst 42 milionů korun. Další dva miliony korun pro rok 2021 nemocnice vyčlenila na zvýšení hodinové sazby sloužícím lékařům. „Polepší si i praktické sestry, které chceme tímto krokem ještě více motivovat k práci u nás. O půl procenta tarifu se dále zvýší proměnlivá složka na průběžné motivační odměny špitálních primariátů, které měsíčně managementy oddělení rozdělí mezi podřízené,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nemocnice v posledních pěti letech zvyšuje tarifní mzdy všech svých zaměstnanců vždy o 10 procent. Byla nemocnicí, která dodržela Memorandum o 10 % růstu a letos pokračuje. Zaměstnanci dostávají přidáno vždy už od ledna, což také není zcela běžné. Aby nemocnice mohla všem pracovníkům zvýšit mzdy hned od začátku nového roku, začíná s odbory jednat každoročně již v listopadu. U podpisu kolektivní smlouvy byla také místopředsedkyně  Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Mgr. Jana  Hnyková a místopředseda Mgr. Lubomír Francl.

Zaměstnanci písecké nemocnice si mohli na odměnách přilepšit zejména letos ve vztahu k pandemii a jejich bojem s koronavirem. „Navýšení osobních mzdových nákladů zaměstnanců nemocnice v tomto roce představovalo 120 milionů korun. Třicet milionů bylo navýšení z kolektivní smlouvy předešlého roku, šestašedesát milionů byly odměny z dotace za práci v rámci jarní vlny epidemie Covid od ministerstva zdravotnictví a 24 milionů korun z vlastních zdrojů nemocnice vyplatila odměny zaměstnancům za Covid i další péči,“ řekla Ing. Dana Čagánková, členka představenstva Nemocnice Písek, a. s.

Vedení písecké nemocnice považuje finanční odměny za přirozené ocenění vysokého pracovního nasazení zdravotníků i dalšího personálu a cení si sociálního smíru uvnitř. „Medicínské řemeslo se věnuje tomu nejcennějšímu – lidskému zdraví. Proto považuji v péči o pacienty za klíčové, aby byli spokojeni právě ti, kteří se o zdraví starají. Znovu musím našim lidem poděkovat,“ uvedl Jiří Holan.  

Písecká nemocnice má zhruba 950 zaměstnanců. Funguje v ní 18 primariátů a roční obrat společnosti se blíží miliardě korun. Od zvýšení mezd k lednu 2021 si vedení zdravotnického zařízení slibuje také větší motivaci pro zájemce o práci. „Výší mzdy chceme práci v nemocnici udělat ještě více atraktivní i pro praktické sestry, tedy absolventky středních zdravotních škol, které si navíc i při zaměstnání u nás mohou dodělat vysokou školu,“ doplnil Holan.

 
 

Jihočeský kraj podpořil pohotovost i sociální lůžka písecké nemocnice
11. prosince 2020

Téměř devět milionů korun – to je částka, kterou Jihočeský kraj podpořil píseckou nemocnici v letošním roce. Finance nemocnice využila na mzdy lékařů dětské a dospělé pohotovosti, na sociální pracovníky i na odborné vzdělání lékařů.

„Jedná se o každoroční dotaci od našeho akcionáře – Jihočeského kraje, kterou získávají všechny jihočeské nemocnice. Dotace je určena na pokrytí služeb, které pojišťovny neproplácejí,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Finance obdržela nemocnice prostřednictvím tří dotací. Největší z nich ve výši sedm milionů korun byla určena na částečnou úhradu nákladů spojených se zajišťováním pohotovostní služby v odborných ambulancích. „Na poskytování sociálních služeb na dvaceti sociálních lůžkách jsme získali 1,8 milionu korun. Finance jsme využili zejména na mzdy sociálních pracovnic a pracovníků. Dalších 150 tisíc korun pak mířilo na odborné vzdělávání našich lékařů ve specializovaných centrech, zejména v nemocnicích v Praze,“ doplnil Jiří Holan.

 
 

V Písku si dokáží poradit s mrtvicí jako jedni z nejlepších
2. prosince 2020

Písecká nemocnice patří k těm zdravotnickým zařízením, které poskytují nejlepší péči o pacienty s mozkovou cévní příhodou neboli mrtvicí. Potvrzuje to ocenění iniciativy Angels. Ocenění získalo Iktové centrum při Nemocnici Písek, a. s., už vloni. Letos je obhájilo. 

„Naše iktové centrum získalo za kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou zlatý diplom také letos. Znamená to, že jsme vysoký standard této péče udrželi. Ocenění Angels je udělováno pouze těm poskytovatelům péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, kteří zajišťují vysoce kvalitní servis a nemocným dávají co nejlepší šanci na kvalitu dalšího života,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecká nemocnice už třetím rokem pečuje o pacienty s mrtvicí prostřednictvím urgentního příjmu. Díky němu se významně zvyšuje jejich šance na maximální možné uzdravení. „Urgentní příjem zajistí co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě osob postižených iktem neboli mozkovou mrtvicí. Jakmile ji lékař zdravotnické záchranné služby diagnostikuje, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě poté dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření a CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově minut, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci, a to okamžitě. Čas totiž hraje naprosto zásadní roli v úspěchu léčby,“ vysvětlil podstatu urgentního příjmu MUDr. Robert Rezek, vedoucí lékař Iktového centra.

Ocenění Angels je pro nemocnici významné zejména proto, že je oficiálním dokladem špičkové práce lékařů. „Je to ocenění dlouhodobého společného úsilí našeho týmu, které nás zároveň motivuje k dalšímu rozvoji,“ řekl Robert Rezek. V rámci širšího zdravotnického týmu chce proto nyní analyzovat oblasti, které lze dále rozvíjet s cílem zajistit ještě vyšší úroveň iktové péče. 

Cévní mozková příhoda (CMP) je v současnosti nejčastější příčinou nepohyblivosti osob vyšších věkových kategorií a třetí nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. V České republice připadá na 100 tisíc obyvatel 350 cévních mozkových příhod za rok, což představuje jeden z nejvyšších výskytů tohoto onemocnění na světě. Úmrtnost na cévní mozkové příhody ve věku do 65 let je v ČR dvojnásobná ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy. I přes velký pokrok v medicíně zůstává toto onemocnění problémem a finanční zátěží ve zdravotnictví. V iktovém centru Nemocnice Písek je každoročně ošetřeno okolo 500 pacientů s diagnózou cévní mozkové příhody. Sedmdesát až osmdesát procent z nich je hospitalizováno na jednotce intenzivní péče.

 
 

Nemocnice Písek, a.s. se připravuje na antigenní testování pedagogických pracovníků
1. prosince 2020

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020 o antigenním testování pedagogických pracovníků zahájila Nemocnice Písek, a. s. přípravy na tuto službu. Předzásobili jsme se antigenními testy a začali komunikovat se školami (mateřskými, základními, středními i jednou vysokou školou) v okrese Písek ohledně průběhu testování.

Na základě seznamů zájemců o testování dodaných školami budou tito objednáni na Odběrové místo nemocnice v oddělených časech od běžného testování PCR. Testování začne 4. 12. 2020 a skončí 18. 12. 2020, bude probíhat denně mimo víkendy. Po provedení odběru na antigenní test vyčká pedagogický pracovník výsledku, který mu dorazí formou SMS. Pokud bude test pozitivní a testovaná osoba nebude mít žádné příznaky, doplní se záhy odběr na vyšetření PCR SARS-CoV-2, při pozitivitě tohoto PCR testu pak daný pedagog nastoupí do izolace.

Objednávání na konkrétní termíny zajišťuje e-mailovou a telefonickou komunikací s vedením škol Oddělení klinické mikrobiologie. V případě dotazů je možno se obracet na vrchní laborantku Mgr. Romanu Brůžkovou: vrchni-mik@nemopisek.cz . 

 

 

 
 

Nemocnice modernizovala pokoje na chirurgii
23. listopadu 2020

Pacienti hospitalizovaní na písecké chirurgii budou mít více pohodlí a soukromí. Poté, co Nemocnice Písek, a. s., v uplynulých dnech dokončila rekonstrukci lůžkové stanice chirurgického oddělení, mohou využívat nové pokoje s moderním hygienickým zázemím.

„Pacienti budou na pokojích s vlastním hygienickým zázemím maximálně po dvou, k dispozici jsou jim nové sprchy i nový nábytek. Na pokojích i chodbách je lepší osvětlení a moderní signalizační systém ke komunikaci pacientů se zdravotními sestrami a personálem mezi sebou. Na stanici jsou nové jídelní stoly a židle. Přibyly také dva nadstandardní pokoje, o které je velký zájem,“ uvedla MUDr. Marta Horáková, primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek, a. s., které ročně provede 1500 operací.

Modernizace přispěla ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů a ke zlepšení hygienických a epidemiologických podmínek. „Oddělení se nachází ve třicet let staré budově. Tomu odpovídalo také dispoziční řešení pokojů. Záměrem investora byla modernizace a celková optimalizace jeho provozu. Z původně třílůžkových pokojů tak vznikly pokoje dvoulůžkové, každý se samostatným zázemím,“ řekl Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí Provozně technického oddělení Nemocnice Písek, a. s.

Rekonstrukce lůžkové stanice chirurgie stála takřka 15 milionů korun, 7 milionů přitom uhradil Jihočeský kraj jediný akcionář písecké nemocnice. Na stavbě se pracovalo od poloviny letních prázdnin do října.

 
 

Vedení nemocnice děkuje zaměstnancům, dobrovolníkům i dárcům
12. listopadu 2020

Vedení písecké nemocnice děkuje svým zaměstnancům, dobrovolníkům i dárcům. Jejich vysoké pracovní nasazení, pomoc i sounáležitost pomáhá vypořádat se s nynější pandemií Covid. 

„Největší díky patří našim zaměstnancům. Zdravotníci fungují doslova jako tichý, vyladěný motor a díky jejich nepřetržitému úsilí se stále daří vypořádat se s onemocněním Covid,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nemocnice si velmi váží i každé nabídky pomoci. „Nynější doba přináší i sdílené odhodlání pomáhat. Pomáhat potřebným, ať už je to třeba nákup potravin seniorům nebo pomoc zdravotníkům při jejich nesnadné práci v péči o rizikové pacienty. Málokdo si uvědomí, jak je pro zdravotníky i pacienty důležité vyprané prádlo, teplé jídlo nebo dostatek léků a ochranných pracovních prostředků. Spolu s firmami se do pomoci zapojují i běžní lidé. Včera jedna žena z Kestřan věnovala nemocnici na zdravotní péči 100 000 korun. Pořídíme další porodní lůžko pro Covid pozitivní rodičky. Chceme proto znovu vyjádřit velké poděkování všem, kteří nás podporují, ať už hmotnou nebo finanční formou. Děkujeme také těm, kteří nám dobrovolně a nezištně věnují svůj čas a úsilí, a pomáhají zaplnit mezery v chybějícím personálu v provozním a technickém zázemí,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Nedoklubko rozsvítí most v Písku
12. listopadu 2020

V rámci Světového dne předčasně narozených dětí se purpurově rozzáří 16. listopadu 2020 kromě dominant v různých městech po celé republice i písecký Kamenný most. Organizace Nedoklubko pomáhá i na našem neonatologickém oddělení.
Více informací: https://www.nedoklubko.cz/purpurovecesko/  

 
 

Nemocnice instaluje novou magnetickou rezonanci
9. listopadu 2020

Pacienti písecké nemocnice budou mít od ledna 2021 k dispozici novou magnetickou rezonanci. Nerentgenový přístroj, který se využívá pro vyšetření zejména mozku, páteře a míchy, kloubů, prsů a některých vnitřních orgánů v těle, nemocnice pořizuje v rámci průběžné obnovy přístrojového vybavení.

„Obměna magnetické rezonance nás čeká po deseti letech provozu té dosavadní. Zobrazení již začalo ztrácet na potřebné kvalitě. Zařízení bude stát přibližně třicet milionů korun a jedná se o největší investici do přístrojového vybavení pro tento rok,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Instalace nového přístroje bude trvat několik týdnů – důvodem jsou stavební úpravy pracoviště a zaškolení personálu. Pracoviště magnetické rezonance v písecké nemocnici proto bude od  pondělí 9. listopadu zcela mimo provoz. K plné obnově ve dvousměnném režimu dojde v polovině ledna 2021.

„Od pondělí 9. listopadu se k nám nebude možné objednávat, protože personál na pracovišti nebude přítomen. Pacienti mohou využít jiná zdravotnická zařízení, například ve Strakonicích nebo v Českých Budějovicích. Předpokládáme, že od 21. prosince bude recepce magnetické rezonance už v provozu a začneme přijímat první objednávky. Pacienty, u kterých stačí vyšetření na tomto přístroji provést až v lednu či únoru, už nebudeme posílat na jiná pracoviště a objednáme je k nám,“ sdělila Ing. Markéta Dupačová, vedoucí radiologická asistentka písecké nemocnice.

Kontakt na okolní pracoviště magnetické rezonance (MR):
MR Strakonice: 383 314 541
MR Tábor: 381 607 272
MR České Budějovice: 387 873 241
MR Jindřichův Hradec: 384 376 715
MR Příbram: 318 641 484

 
 

Zájemci o darování krevní plazmy po Covid se mohou hlásit v písecké nemocnici
9. listopadu 2020

Zájemci o darování Covid-19 rekonvalescentní plazmy – plazmy s protilátkami proti koronaviru, které vznikají po prodělání tohoto onemocnění – se mohou hlásit v písecké nemocnici. Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Písek, a. s., začalo odebírat krevní vzorky k vyšetření obsahu protilátek proti Covid-19. 

„Zájemci se mohou telefonicky hlásit v evidenci dárců krve našeho oddělení na telefonním čísle 382 772 429 a my s nimi domluvíme termín odběru krve. Vzorek následně zašleme Transfuznímu oddělení českobudějovické nemocnice, které si dárce s vyhovujícím množstvím protilátek pozvou k další spolupráci,“ sdělila Helena Kubánková, primářka Hematologicko-transfúzního oddělení nemocnice Písek, a. s.

Krevní plazmu s protilátkami proti koronaviru nemocnice využívají k léčbě nakažených pacientů v těžkém stavu. Jedná se o krevní plazmu získanou od lidí, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a vytvořili si protilátky proti viru. Tyto protilátky jsou pak léčivem, které působí proti viru u nemocných, urychlují uzdravení a zvyšují jejich šanci na přežití.

Darovat plazmu mohou pouze lidé, kteří nikdy neměli transfuzi, a ženy, které nikdy nebyly těhotné. Zájemce musí být nejméně dva týdny po uzdravení z infekce Covid-19.

Objednání na odběr vzorku: evidence dárců krve HTO Nemocnice Písek, a.s. na telefonním čísle 382 772 429 a domluví si termín odběru.

 
 

Rozšiřujeme COVID péči
3. listopadu 2020

Písecká nemocnice nadále rozšiřuje Covid péči. Otevírá už čtvrtou stanici pro pacienty s koronavirem, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci. Vedle toho zvyšuje kapacitu odběrů i testů. Do práce v nemocnici se zapojují dobrovolníci – medici, studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, hasiči. 

„I přes postupné rozšiřování Covid péče se nám zatím daří udržet neCovidový provoz samostatné stanice ortopedie, porodnice, pediatrie, ve společném fondu běží chirurgie s gynekologií, ORL a urologií, neurologie s částí interny. I přes rostoucí čísla hospitalizací Covid pacientů (k dnešnímu dni 50) zvládáme i ostatní péči a také provozní činnosti od praní prádla přes vaření až po zajištění dalších obslužných činností,“ uvedl náměstek pro zdravotní péči Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

Odběrové místo v Písku navýšilo kapacitu na téměř 500 odběrů za den, což je více než zdesetinásobení kapacity oproti jaru. Pro objednávky na odběry byla zřízena i druhá telefonní linka, takže aktuálně se lze objednávat na těchto kontaktech: 773 751 644 a 777 366 507. V souvislosti s vyšším počtem odběrů navýšilo kapacitu také Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, které nyní provádí až 500 testů denně.  

„Nemocnice funguje na bázi spolupráce napříč odděleními, takže lékaři z různých oddělení nyní pracují na Covid stanicích a laboratoře si vzájemně vypomáhají s navýšením testovací kapacity na PCR testy. Pomáháme si také mezi nemocnicemi. Zapůjčili jsme dvacet  kyslíkových ventilů s průtokoměry do Nemocnice Strakonice, dvacet lůžek pro pacienty do Nemocnice v Krumlově, Jindřichův Hradec nám zapůjčil dva ventilátory, vypomáháme několika svými lékaři v Nemocnici Prachatice,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Děkujeme za veškerou pomoc! A to i za nabídky pomoci – materiální i fyzické.

 
 

Písecká nemocnice získala monitory dechu
2. listopadu 2020

Dětské oddělení písecké nemocnice má pět nových monitorů dechu pro novorozence. Monitory za přibližně 10 tisíc korun budou hlídat nově narozené děti, ohrožené syndromem náhlého úmrtí. Přístroje věnovala nemocnici Nadace Křižovatka v rámci projektu „Maminko, dýchám“. 

Přístroje nadace zakoupila z finančního daru, který poskytly společnosti APA logistik, HIPP a BROTEX Z&J. V tomto týdnu je převzal primář dětského oddělení MUDr. Karel Chytrý. „Monitory rozšíří péči o novorozence. Máme je u všech novorozeneckých lůžek a využíváme je i na dětském oddělení pro hospitalizované novorozence a kojence,“ sdělil primář MUDr. Karel Chytrý.

S Nadací Křižovatka spolupracuje Nemocnice Písek od roku 2009. V Rámci projektu ,,Maminko, dýchám", získala sponzorsky už 13 monitorů. 

O projektu „Maminko, dýchám“ 
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická a novorozenecká oddělení monitory dechu pro každé lůžko (miminko). 

Syndrom náhlého úmrtí kojenců „SIDS“
K „SIDS“ dochází nejčastěji u dětí od narození do šesti měsíců. Dochází k němu náhle a neočekávaně, u dětí, které nejeví žádné zdravotní problémy. Přichází bez varovných signálů, když dítě spí, a proto je monitor dechu jako anděl strážný, který hlídá dech těch nejmenších.

 
 

Samoplátci se mohou nechat vyšetřit na protilátky
27. října 2020

Nemocnice Písek provádí testy na protilátky COVID pro zájemce – samoplátce. Odběr na vyšetření protilátek se provádí na centrálním odběrovém místě v areálu nemocnice po uhrazení faktury na nemocniční pokladně. Žadatel nesmí mít příznaky nemoci.

Klient, který si vyšetření pomocí ELISA testu vyžádá bez indikace lékaře, zaplatí za testování na COVID-19 IgG protilátky 600 korun. Protilátky třídy IgG jsou znakem prodělané infekce a tvoří se za 2 až 3 týdny od prvních klinických příznaků onemocnění.

V případě zájmu o vyšetření na protilátky volejte: 382 772 166.

 
 

Písecká nemocnice v krocích rozšiřuje Covid péči
26. října 2020

Písecká nemocnice je připravena v případě potřeby navýšit kapacity Covidových stanic, kde se pečuje o pacienty s koronavirem. V nemocnici je nyní hospitalizováno 35 osob s tímto onemocněním a lůžek je zde zatím dostatek.

Nemocnice Písek má celkem 389 lůžek. „Některá z nich se změnila na covidová a některá opouští personál, aby pomohl s intenzivní a anesteziologicko-resuscitační péčí. K tomu je část personálu pozitivní a musí být v izolaci. Počet lůžek se bude v průběhu pandemie koncepčně snižovat do personálem udržitelného počtu,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Kapacita současných jednotek intenzívní péče (JIP) je 32 lůžek, Covid pacienti jsou na pěti z nich. Hraniční kapacita lůžek Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) s vlastním personálem je 16, obsazeny jsou nyní 3 z nich Covid pozitivními pacienty, 4 lůžka jsou připravena pro ty necovidové. 

Ve finální verzi koronavirové krize bude nemocnice disponovat zhruba 180 lůžky pro necovidovou medicínu a 105 lůžky s možností péče o pozitivní pacienty. Nejtvrdší boj s nemocí se svádí na lůžkách ARO a jednotkách intenzivní péče. U 162 lůžek v nemocnici lze aplikovat kyslík. Dalších 100 kyslíkových ventilů má nemocnice k dispozici pro případnou další potřebu, půjčuje i okolním nemocnicím. 

„Pokud bude třeba, budeme pokračovat v transformaci našich oddělení. Jsme schopni navýšit kapacitu nemocnice o desítky lůžek pro nemocné s koronavirem. Naprosto zásadní v péči ale nebude počet standardních lůžek, nýbrž kapacita intenzivní péče, a to zejména personální. Rozhodující roli bude hrát také počet pozitivních zaměstnanců, kteří budou muset být v izolaci a budou tedy v péči chybět. V této chvíli pomáháme s dalšími nemocnicemi řešit péči i Prachaticka, kde nemocnice zcela uzavřela některá základní oddělení.“ řekl Jiří Holan.

V okrese Písek je nyní více než 800 osob pozitivních na COVID, většina má lehký průběh onemocnění nebo je bez příznaků.

 
 

Covid a solidarita: lidé nabízejí nemocnici pomoc
23. října 2020

Roste počet lidí, kteří jsou ochotni aktivně pomáhat v rámci pandemie Covid. Jako dobrovolníci nabízejí svou pomoc i písecké nemocnici, která se v současnosti stará o desítky pacientů s koronavirem.

„Nabízejí se nám dobrovolníci, kteří chtějí být prospěšní a v nemocnici pomáhat. Restaurace, které musely v rámci vládních opatření zavřít, nám posílají potraviny, pomoc nabídlo i město. Dobrovolníky bez zdravotnického vzdělání můžeme využít v obslužných činnostech, tedy například v kuchyni, v prádelně nebo v technickém úseku, pokud bude třeba,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecká nemocnice v těchto dnech potřebuje zejména zdravotníky. „Pomohlo například, že se do péče o pacienty s Covid plně zapojil i jeden soukromý lékař, který pozastavil svůj privátní částečný úvazek a nastoupil k nám. Pokud budeme mít stále dostatek zdravotnického personálu, budeme moci dělat medicínu, která bude v danou chvíli potřeba,“ sdělil Jiří Holan. 

 
 

Provozní změny
9. října 2020

Vzhledem k reprofilizaci lůžkového fondu a redislokaci personálu je od 14. 10. 2020 do odvolání uzavřeno lůžkové rehabilitační oddělení. 

Od 9.10.2020 je do odvolání uzavřen provoz Vodoléčby.

Od 9.10.2020 dochází k přesunu poskytování infuzní terapie z Centra infuzní terapie na příslušné oddělení. 

 
 

V písecké nemocnici platí „pandemický“ režim
9. října 2020

V souvislosti s šířením koronaviru platí od středy 7. října v Nemocnici Písek, a. s., nový režim. Jeho součástí je opětovný vznik Covidové stanice s Jednotkou intenzívní péče pro pacienty s tímto onemocněním a vznik Covid ARO. 

„Vzhledem k přesunu personálu do Covidových stanic a péči o pozitivní pacienty, jsme nuceni omezit běžné výkony. Jinými slovy: odložíme část plánovaných výkonů nebo operací, u nichž to lze, omezíme chod v následné a rehabilitační péči. Pacienty, kterých se to bude týkat, vždy dopředu vyrozumí naši zaměstnanci,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecká nemocnice má v novém režimu vyčleněna lůžka standardního typu, Jednotku intenzívní péče a lůžka ARO s možností ventilace. Pro operace budou v následujícím blízkém období fungovat tři sály ze čtyř, jeden další zvláštní sál bude určen operacím pacientů, kteří mají Covid. Podle aktuálního vývoje lze předpokládat další opatření. Intenzivní péči řídí v každé nemocnici po celém Jihočeském kraji primáři anesteziologicko-resuscitačních oddělení (ARO), chod nemocnice spoluřídí pandemický štáb.

V nemocnici trvá zákaz návštěv, povoleny jsou dle nařízení ministerstva zdravotnictví pouze u nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, u nevyléčitelně nemocných a rodiček.

Odběrové místo u nemocnice je v provozu každý pracovní den, laboratoř na zkoumání vzorků funguje denně. „Vyšetřit se u nás mohou zatím nechat i samoplátci. Pouze jsme zavedli objednávkový systém, abychom zamezili zmatkům a frontám v prostoru odběrů,“ sdělil Jiří Holan.

V písecké nemocnici je nyní hospitalizováno 9 pacientů s Covid, z nichž je jeden na jednotce intenzívní péče, čtyři na ventilaci a 4 pacienti na standardu. Pozitivních je i 8 zaměstnanců, kteří zůstávají doma v izolaci. „Máme kolem devíti set zaměstnanců, takže tento počet nemocných zatím neohrožuje chod nemocnice. Pokud ale budou přibývat, pandemický štáb může uvažovat o využití studentů zdravotnických škol, mediků nebo změně struktury nemocnice s další redislokací personálu,“ doplnil Holan.

 
 

Zákaz návštěv od 19.9.2020
18. září 2020

Nemocnice Písek, a.s. vyhlašuje s ohledem na epidemiologickou situaci s platností od 19. 9. 2020 zákaz návštěv. Zákaz platí do odvolání, s výjimkou:

 - nezletilých pacientů         
 - pacientů s omezenou svéprávností
 - pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 - rodiček 

Návštěva u těchto pacientů je povinna se řídit pokyny zdravotnického personálu a je povinna dodržet následující režimová opatření:

 • Po celou dobu návštěvy je povinné používat roušku. 
 • Ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou.
 • Osoba s teplotou nad 37,0 0C, nebo jiným příznaky respiračního onemocnění nemůže pacienta navštívit.
 • Před příchodem na oddělení nemocnice a při odchodu si návštěvy vydesinfikují ruce přípravky poskytnutými u vstupů na jednotlivé stanice nemocnice.
 • Žádáme návštěvy, aby braly ohled na ostatní nemocné na pokoji a dodržovaly distanční zónu od ostatních pacientů a návštěv.
 • Návštěvy na jednotkách intenzivní péče se řídí zvláštním režimem. 

Informaci o aktuálním režimu návštěv na jednotlivých odděleních Vám poskytnou zdravotníci daného pracoviště dle vývoje epidemiologické situace.

Děkujeme za pochopení vzniklé situace. Tato opatření přijímáme z preventivních důvodů a činíme tak primárně z důvodu ochrany našich pacientů.

 
 

Počítače z nemocnice využijí žáci
1. září 2020

Deset osobních počítačů, které ještě donedávna využívali zaměstnanci písecké nemocnice, pomohou výuce v Základní škole J. K. Tyla v Písku. Nemocnice je darovala škole k novému školnímu roku.

„V rámci pravidelné obnovy vybavení nemocnice jsme vyčlenili deset počítačových kompletů s monitory, které jsou stále ve velmi dobrém stavu. Po dohodě s ředitelem  Pavlem Kocem jsme je darovali písecké základní škole pro distanční výuku, k níž může v průběhu podzimu nebo později dojít. Počítače pomohou i žákům, kterým sociální situace nedovolí mít vlastní počítač, případně žákům navštěvujícím školní kroužky,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Vedení nemocnice předalo počítače zástupcům školy v posledním týdnu prázdnin. IT specialisté je na míru připraví pro jejich nový účel. „V době, kdy jsme stále více odkázáni na využití informačních technologií, se určitě budou hodit. Pomohou výuce na dálku, pedagogům i žákům, umožní chod školy v mimořádných epidemiologických situacích, pokud takové nastanou,“ doplnil ředitel školy Mgr. Pavel Koc.

 
 

Parkování bezhotovostně
18. srpna 2020

Nemocnice Písek, a.s. v těchto dnech testuje nový parkovací automat, pro parkování v areálu nemocnice. Na rozdíl od původního automatu je možno hradit parkování i bezhotovostně platební kartou. Nákupem tohoto typu automatu vyšla nemocnice vstříc častým požadavkům na možnost bezhotovostní platby.

 
 

Písečtí zdravotníci si mohou díky dárci užít dny volna
2. července 2020

V době nouzového stavu nemohli čerpat dovolenou, po jeho skončení zase museli dohonit práci, kterou kvůli mimořádným opatřením zanedbali. Řeč je o zdravotnících. Personál písecké nemocnice si nyní i díky dárci může užít několik dní volna.

„Jsem rád, že existují firmy, které v tomto ohledu pomáhají. Společnost LH HOTELS, do jejíž sítě spadají ubytovací zařízení v Hluboké nad Vltavou, Táboře a Přerově, chce odměnit deset našich zdravotníků první linie poukazem na letní dovolenou. Poukaz v hodnotě zhruba 4 tisíce korun platí pro dvě osoby a zahrnuje ubytování na 2 noci s polopenzí,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Pět zdravotníků získá poukaz do LH Hotelu Dvořák Tábor, dalších pět do LH Parkhotelu Hluboká nad Vltavou. „O tom, kteří pracovníci poukaz získají, rozhodnou primáři oddělení. Právě oni vědí, kdo sloužil nejvíce a koho budeme v období další případné epidemie opět potřebovat v první linii. Každopádně mé poděkování patří všem, protože jejich nasazení bylo ohromné,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Povinnost nošení roušek
30. června 2020

Na základě Mimořádného opatření MZČR č. 16214/2020–4/MIN/KAN platí od 1. 7. 2020 v Nemocnici Písek, a.s. pro všechny osoby povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa). Žádáme veřejnost o dodržování této povinnosti, kterou chráníte společné zdraví pacientů a zdravotnického personálu.

 
 

Výsledky studie promořenosti u osob z Písecka
22. června 2020

Studie promořenosti koronavirem se na Písecku prováděla u tisícovky osob. Z nich mělo prokazatelně pozitivní výsledek na protilátky 12 lidí, čtyři testovaní měli hraniční výsledky a budou u nich provedeny opakované odběry. Dalších 43 lidí má pozitivitu pouze ve třídě IgA a bude u nich tedy proveden kontrolní odběr v časovém odstupu k ověření vývoje protilátek ve třídě IgG. Je možné, že v průběhu času budou také pozitivní.

Celý text studie

 
 

V Písku odhalí vadu miminka už v počátku těhotenství
19. června 2020

V písecké nemocnici dokáží odhalit vývojovou vadu nenarozeného miminka už v počátku těhotenství. Během letošního roku začali lékaři gynekologicko-porodnického oddělení provádět speciální vyšetření, které zjistí s vysokou pravděpodobností míru rizika onemocnění například Downovým syndromem už okolo 13. týdne těhotenství.

„Naše novinka kombinuje ultrazvukové vyšetření tloušťky šíjového projasnění, které se zkráceně označuje písmeny NT, s vyšetřením z krve matky. Vyšetření z krve provádíme v 10. a 15. týdnu těhotenství a ve 13. až 14. týdnu ultrazvukem. Kombinace těchto dvou metod dokáže zachytit až 94 procent dětí s rizikem Downova syndromu. Tradiční jednorázové vyšetření prováděné v 16. týdnu obvykle upozorní jen na 50 až 60 procent dětí s tímto syndromem,“ uvedl Michal Turek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s.

Vyšetření NT (šíjové projasnění) a vyšetření struktury plodu v počátku těhotenství se provádí už několik let. Musí je vykonávat akreditovaný lékař, který absolvuje školení a následnou certifikaci mezinárodně uznávaným institutem FMF London. „Osvědčení od FMF London, které opravňuje provádět vyšetření v rámci screeningu vývojových vad plodu, získali v letošním roce dva lékaři gynekologicko-porodnického oddělení. Proto jsme toto vyšetření nově zahrnuli do nabídky naší nemocnice,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Vyšetření není povinné, doporučují je ale Česká společnost klinické biochemie, Společnost lékařské genetiky nebo ACOG – americká společnost pro porodnictví a gynekologii. Není hrazeno ze zdravotního pojištění, proto je za jeho provedení účtováno 1000 Kč. „Maminky, které se pro toto nadstandardní vyšetření rozhodnou, nemusí cestovat mimo Písecko a mohou je absolvovat v naší nemocnici. Nutné je předchozí telefonické objednání na telefonním čísle ultrazvukové ambulance 382 772 458,“ doplnil primář Michal Turek.

 
 

Novorozenci bez rodičů opouštějí porodnici s kufříkem
15. června 2020

Fotografie, otisk chodidla a drobné dárky – takovou památku na narození dítěte si z písecké porodnice odnášejí rodiče miminek. Stejnou výbavu ale dostanou i ti novorozenci, kterých se jejich rodiče vzdali.

Vloni  se v písecké porodnici narodilo celkem 993 dětí, což je nejvíce za posledních 29 let. Mezi nimi byla i dvě miminka, kterých se rodiče vzdali. Ta putovala se souhlasem Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) do náhradní péče. 

„V naší nemocnici se každoročně narodí několik dětí, kterých se z nějakých důvodů rodiče vzdají. Ty si po propuštění z porodnice se souhlasem OSPOD převezmou pěstouni nebo adoptivní rodiče. Výjimečně zamíří do kojeneckých ústavů,“ uvedla Iveta Bendíková, staniční sestra Neonatologického oddělení Nemocnice Písek, a. s.

V letech 2015 až 2019 se v písecké nemocnici narodilo 18 dětí k adopci – 10 dívek a 8 chlapců, z tohoto jedna dvojčata. Přestože tyto děti neměly to štěstí, aby vyrůstaly ve své biologické rodině, nemocnice je na cestu k adoptivním rodičům, pěstounům nebo do kojeneckého ústavu vybavila vzpomínkovým balíčkem. 

„Dětem, které míří do náhradní péče, připravujeme tutéž památku, jakou obvykle mají ostatní. Pořizujeme jejich fotografii, otiskujeme jejich chodidla. Miminka, která naši nemocnici opouštějí bez své biologické matky, od nás dostanou na cestu životem i kufřík s dalšími vzpomínkami. Vkládáme do něj například porodní náramek, první dudlík, obleček, hračku, kterou uháčkovala některá z dobrovolnic, a řadu dalších osobních předmětů a vzkazů. Ve vzpomínkách svůj život nebudou začínat věcmi od adoptivních rodičů nebo pěstounů, ale věcmi ze svých prvních dnů na světě, od samého začátku.“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Kufříky se vzpomínkami připravuje pro miminka Nadační fond La Vida Loca v rámci projektu Život v kufříku. „Málokdo si dovede představit, jak těžké je pro děti vyrovnat se v dospívání s tím, že je matka po porodu odložila. Život v kufříku jim dává vědět, že i ony byly milovány, s láskou chovány sestřičkami, ošetřovány lékaři, že jim babičky v domovech pro seniory ručně vyrobily hračky a myslely na ně,“ řekla autorka projektu Život v kufříku Mgr. Michaela Chmelařová. 

 
 

Nemocnice spolupracuje s bezpečnostními složkami státu a města při ochraně svých zaměstnanců
10. června 2020

Písecká nemocnice se už několik let zaměřuje na prevenci násilí ve zdravotnictví. S pomocí odborníků učí sestry a lékaře jednat s agresivními a podnapilými pacienty. Reaguje na rizikové situace, kterým jsou zdravotníci při své práci vystaveni.

„V posledních letech přibývá konfliktů pacienta či návštěvy pacienta se sestrou, lékařem nebo sanitářem. Pacienti útočí zejména slovně, bohužel stále častěji se uchylují i k fyzickému násilí. Zejména ti, kteří jsou při ošetření pod vlivem různých návykových látek – tedy alkoholu nebo drog,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Na čtvrtek 11. 6. 2020 proto připravila nemocnice ve spolupráci s policisty, městskými strážníky, bezpečnostní agenturou nemocnice, zdravotnickou záchrannou službou a několika primáři ve zdejší kapli diskusní fórum o agresivních a podnapilých pacientech, prevenci jejich rizikového chování v prostorách nemocnice, nebo kompetenci ochranných složek. „Chceme pomoci personálu orientovat se v možnostech pomoci Policií ČR, strážníky města, vlastní ostrahou, orientovat se v pravidlech péče o tyto problémové pacienty. Předat jim vedle kodifikace postupů i praktické rady, jak jednat s takovými jedinci. Cílem je snížit riziko napadení zdravotníků a zabránit případným zraněním a škodám,“ řekl Jiří Holan. Doplnil, že nemocnice již v této chvíli investuje do instruktážních školení komunikace, rozšiřuje smluvní vztahy se strážní agenturou, rozšiřuje monitoring prostor, instaluje do ambulantních traktů kamerové systémy s vizualizací obrazů uvnitř pohotovostí. 

K prevenci i okamžitému řešení násilí pomáhá v písecké nemocnici ostraha i tzv. patroly – kontroly areálu v několika nočních časech. Na interním oddělení je instalován spolu s kamerou dokonce bezkontaktní komunikátor. 

 
 

Jihočeské nemocnice opět spouští testování samoplátců na testy PCR
29. května 2020

Všechny jihočeské nemocnice na základě výsledku jednání s MZČR opět začnou od pátku 29. 5. 2020 objednávat a testovat samoplátce metodou PCR na nemoc COVOD-19. 

Na základě vyhlášení MZČR o regulaci ceny, která je nižší než skutečné celkové náklady, byla započata jednání, která skončila příslibem MZČR zohlednit náklady na odběrové místo v nově připravované kompenzační úhradové vyhlášce pro rok 2020. 

Na základě tohoto příslibu se ihned vracíme k testování a k fakturaci za regulovanou cenu, tedy za 1750 Kč. Nebudeme připočítávat žádné příplatky za výsledek formou SMS ani za to, že je výsledek k dispozici zpravidla do 24 hodin od výtěru.

Jsme připraveni vyhovět požadavkům samoplátců na brzké termíny objednání na již standardních objednacích telefonních číslech v jednotlivých jihočeských nemocnicích.

 

 
 

Nemocnice Písek, a.s. od 25. 5. 2020 povoluje návštěvy pacientů
22. května 2020

Díky příznivé epidemiologické situaci a nařízení MZČR budou od pondělí 25. 5. 2020 v Nemocnici Písek, a.s. opět umožněny návštěvy pacientů na všech odděleních, za dodržení stanovených pravidel.

 
 

Srovnávací průřezová studie séroprevalence protilátek proti SARS-CoV-2 v okresech Písek a Strakonice
29. dubna 2020

Nabízíme Vám účast ve studii, která umožní zjistit, zda jste v posledních měsících neprodělali onemocnění COVID-19. Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2.

Toto onemocnění totiž může proběhnout buď zcela bez anebo jen s minimálními příznaky. Je také možné, že jste sice příznaky měli, ale nebyli jste v té době testováni. Oba průběhy nemoci lze zpětně prokázat přítomností protilátek v krvi. Právě na to se zaměří naše studie. V okresech Písek a Strakonice tak přispěje k analýze aktuální epidemiologické situace v Jihočeském kraji i ČR porovnáním v této chvíli dvou oblastí s rozdílnou úrovní výskytu prokázaných případů COVID-19.

Účast ve studii je dobrovolná, je zdarma a není spojena s žádnou finanční odměnou!

KAPACITA STUDIE JE DNEM 5.5.2020 JIŽ NAPLNĚNA.
VYBRANÍ DOBROVOLNÍCI BYLI KONTAKTOVÁNI.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

 
 

Testujeme na COVID-19 pendlery i další zájemce
28. dubna 2020

V písecké nemocnici se mohou od pondělka 27. 4. 2020 nechat testovat na přítomnost koronaviru přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, a další zájemci. Nemocnice je vyšetří i bez písemného doporučení od lékaře.

„Samoplátci, kteří se potřebují nechat testovat, musejí uhradit poplatek v pokladně naší nemocnice, která se nachází v administrativní budově. Po předložení dokladu o zaplacení jim v odběrovém místě vezmou biologický vzorek a ten následně vyšetří v naší laboratoři,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Odběrové místo vedle nemocnice funguje v pracovní dny od 8 do 12 hodin (ve dnech 2. 5. a 9. 5. bude výjimečně v provozu od 8 do 10 hodin). Výsledek testu se zájemci dozvědí za 24 hodin. Potvrzení o výsledku testu vydá personál oddělení klinické mikrobiologie, které sídlí ve třetím patře pavilonu Q Nemocnice Písek, v pracovních dnech od 7.30 do 15.30 a v sobotu od 10 do 11 hodin. 

Bližší informace sdělí pracovníci odběrového místa, tel.: +420 773 751 644. 
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o vyšetření se na tomto čísle prosím objednejte předem!

Provozní doba pokladny 

 
 

Obrazem - Školení personálu
22. dubna 2020

Armádní specialisté z Odboru biologické ochrany Těchonín si v polovině dubna 2020 vyměnili zkušenosti s personálem několika oddělení písecké nemocnice v užívání ochranných pomůcek. Zdravotníci z Písku se naopak podělili o své zkušenosti s bariérovým režimem civilní nemocnice.

 
 

Nemocnice Písek se postupně vrací k běžnému provozu, epidemiologická situace to v této chvíli dovoluje
17. dubna 2020

Písecká nemocnice stejně jako další jihočeské nemocnice v následujících dvou týdnech postupně obnoví plánovaný provoz. Vrátí se tak k běžnému provozu v oblasti plánované hospitalizace pacientů, operací, výkonů a vyšetření. Běžný provoz nemocnice obnovují v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR. Záviset bude i na epidemiologické situaci v regionu. 

„O konkrétním způsobu restartu plánované péče budeme informovat pacienty na našich webových stránkách, s objednanými budeme komunikovat i telefonicky. V případě dalšího příznivého vývoje epidemiologické situace v Jihočeském kraji chceme od 4. května poskytovat zdravotní péči v již podstatně více normálním režimu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR z úterý 14. 4. 2020 k aktivaci služeb pro pacienty přistupuje Nemocnice Písek, a. s., k následujícím opatřením: 

 1. Od 16. 4. 2020 je zrušen zákaz do vstupu do Nemocnice Písek, nadále trvá zákaz návštěv (kromě výjimek).
 2. Od 20. 4. 2020 bude obnoven provoz onkologické ambulance v jejích prostorách, triáž (třídění pacientů) bude nadále prováděna v ambulantním sektoru nemocnice.
 3. Od 20. 4. 2020 bude postupně obnovována plánovaná elektivní operativa a další péče

Navíc od 16. 4. je obnovena možnost přítomnosti otce u porodu. 

„Součástí přípravy každého pacienta na plánovanou operaci bude nyní i vyšetření na COVID-19. Žádanku zajistí elektronicky na základě telefonické domluvy s pacientem ambulance daného oddělení, kde pacient podstoupí operační výkon. Pacient se na vyšetření dostaví na odběrové místo pro COVID-19 Nemocnice Písek jeden den před plánovaným přijetím k operaci,“ řekl Jiří Holan.

 

 

 
 

Aktuální informace pro rodičky
16. dubna 2020

V souvislosti s Mimořádným opatřením MZČR dochází v Nemocnici Písek, a.s od 16. 4. 2020 k následující úpravě přítomnosti osob při porodu: 

Přítomnost třetích osob při porodu je možná pouze za splnění těchto podmínek: 

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, 
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, 
 • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19, 
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje). 

Na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Písek, a.s. budou zajištěny podmínky k splnění výše uvedených požadavků a bude kontrolováno jejich dodržování ze strany třetích osob.

Ohledně návštěv na oddělení šestinedělí platí dříve vydané opatření. Pokud tedy bude chtít otec navštívit novorozence v době jeho pobytu na stanici šestinedělí, pakliže to klinický stav novorozence dovolí, návštěva se uskuteční ve vyhrazených prostorách gynekologicko-porodnického oddělení. S poukazem na další rozhodnutí MZČR o kontaktu více osob, bude ve vyhrazeném prostoru vždy jen jedna rodina. Tato návštěva bude realizována po podepsání čestného prohlášení otce a bude opět časově omezená – bude umožněna návštěva 1× za den a po dobu maximálně 30 minut.

Abychom předešli nedorozuměním, sdělujeme že „Rodinou" ve smyslu tohoto opatření, kterým se snažíme vyhovět rozhodnutí MZČR a platné legislativě, a zároveň chceme v maximální míře ochránit personál naší nemocnice, je míněna pouze matka, otec a novorozenec. Nejde v žádném případě o zrušení platného zákazu návštěv.  

Návštěvy na Neonatologickém oddělení budou ponechány v režimu bez možnosti návštěv otců – zákonných zástupců, pouze ve výjimečných případech bude umožněna návštěva a to vždy po dohodě s primářem nebo službu konajícím lékařem. 

Toto opatření je vedeno snahou minimalizovat riziko nákazy ostatních matek, novorozenců, ale i personálu. Naše Neonatologické oddělení by v případě nákazy a následně nařízené karanténě, bylo ohroženo v péči o novorozence v naší spádové oblasti. 

Děkujeme za Vaše vstřícné přijetí našich kroků, které nám pomohou se o Vás postarat maximálně bezpečně.

 
 

Obezřetnost ve vztahu k vlastnímu zdraví
30. března 2020

V současné době pandemie COVID-19 je každá návštěva nemocnice pro pacienta rizikem. Měl by proto každý zvážit v rámci svých znalostí a rozumových schopností, zda se jedná o neodkladný zdravotní problém. Pokud jde o maličkost, která trvá již dlouhou dobu, je jistě na místě v takovém případě počkat na vyšetření po odeznění pandemie.

Pokud si kdokoli není jistý, může se obrátit telefonicky o radu ideálně na svého praktického lékaře, případně na nemocniční ambulanci – kontakty jsou uvedeny na webu  části ambulance.

Neodkladné záležitosti budou v nemocnici samozřejmě řešeny na náležité úrovni bez ohledu na pandemii.

 
 

Třídící centrum
30. března 2020

Všechny nemocnice, které poskytují akutní lůžkovou péči, musí zřídit prostor pro třídění pacientů a vytvořit metodiku, jak v nich identifikovat lidi s COVID-19. Vyplývá to z opatření, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

Písecká nemocnice vyčlenila ke třídění pacientů prostor v místě onkologického oddělení (proti vrátnici). Pacienti z onkologie budou dočasně ošetřeni v ambulantní části rehabilitace. 

Všichni pacienti při příchodu nebo při vjezdu do areálu nemocnice musí projít tímto tříděním. Tam pacienti sdělí účel návštěvy a oddělení, na které jdou. Budou dále nasměrováni. Třídící místo za vrátnicí bude fungovat od 30. 3. 2020 od 7.30 do 15.30 hodin. V ostatních hodinách probíhá systém v dříve nastaveném třídění. Zaměstnanci nemocnice od pondělka nebudou hlavní vstup používat kvůli zamezení mísení a případným frontám. Jejich přístup je zajištěn vchody u zaměstnaneckých parkovišť a z dolní části areálu nemocnice.

 
 

Nemocnice Písek 30. 3. otevírá odběrové místo v souvislosti s pandemií Covid19
27. března 2020

Místo: Zadní trakt pavilonu bývalé mikrobiologie. Místo je mimo areál nemocnice s dobrým přístupem pro pěší i klienty s vozidly. Směrování umožněno i s pomocí cedulí a značení na vozovce (viz mapka.)

Provozní doba: od 8.00 – 12.00 (Po – Pá)

Je určeno pacientům indikovaným praktickými lékaři, Zdravotní záchrannou službou, Krajskou hygienickou stanicí. Nefunguje pro tzv. samoplátce z vlastní vůle.

Kontakt: tel. +420 773 751 644.

Pokud je to možné, dostavte se na vyšetření vlastním vozem. Při příjezdu vyčkejte na sestru, která s Vámi vypíše nezbytně nutnou anamnézu. Pokud se dostavíte pěšky, zařaďte se do fronty a dodržujte odstup dva metry od ostatních osob. Noste vždy roušky, nikdy ne samotný respirátor (ten má výdechový ventil, kterým ohrožujete okolí). Máte-li respirátor, pak přes něho mějte nasazenou roušku. Výtěr se provádí na místě k tomu personálem určeném. Každý pacient po vyšetření obdrží informační leták s dalšími pokyny.

Na základě výjimky udělené SZÚ začalo 25. 3. 2020 Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, a.s. s vyšetřováním vzorků výtěrů z nosohltanu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (způsobujícího onemocnění nazývané COVID-19). Vyšetření se provádí metodou RT-PCR (polymerázová řetězová reakce v reálném čase) a splňuje požadované nároky.

Laboratorní metoda je časově náročná v řádu několika hodin. Výsledky obdrží indikující lékař. 

Děkujeme za dodržování všech pokynů.

 
 

Výjimky pro vstup do areálu nemocnice
19. března 2020
 
 

Nemocnice Písek, a.s. přijímá opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19
17. března 2020

V návaznosti na usnesení Vlády ČR, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění COVID-19) na území České republiky nouzový stav na základě Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví o omezení provádění zdravotních výkonů plánované péče, vyhlašuje Nemocnice Písek, a.s. NÁSLEDUJÍCI MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

 
 

Zákaz návštěv
17. března 2020
 
 

Informace k výskytu nového koronaviru
12. března 2020

Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady, které mohou zabránit přenosu infekčních onemocnění.

Především si často myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

Videonávod na hygienické mytí rukou naleznete na webu Jč kraje nebo Nemocnice České Budějovice, a.s. zde https://bit.ly/2HvzPgS

Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama!!!

BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a MÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155. Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte svého praktického lékaře nebo volejte linku 736 514 386 (denně 7–17 hodin) a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. Epidemiolog KHS Vás bude po vyhodnocení informovat o případné možnosti vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.

– Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

– Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře kvůli vystavení pracovní neschopnosti, nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni

– Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem.

A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a NEMÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

– Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény

– Po celou inkubační dobu – 14 dnů po návratu do ČR nebo kontaktu s nemocným – zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

– Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků epidemiologa přes linku 736 514 386 (denně 7–17 hodin), pro organizaci vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.

– Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem.

A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

Pro obecné informace o novém koronaviru a o přijatých opatřeních můžete volat Zelenou infolinku Jč kraje 800 100 450 v době 7:00 – 17:00.

 
 

Zrušené akce pro veřejnost
9. března 2020

Vedení Nemocnice Písek, a.s. na základě aktuální epidemiologické situace ruší plánovanou akci pro veřejnost Den ledvin na Hemodialyzačním oddělení a dočasně pozastavuje akce v kapli. 

 
 

Informace o výskytu nového koronaviru
4. března 2020

Prezentace ke stažení

Informace Krajského úřadu Jihočeského kraje ke stažení

Doporučení – Nemocnice České Budějovice, a.s.

 
 

Písecká nemocnice se rozsvítila
26. února 2020

V areálu písecké nemocnice je po setmění lépe vidět. Už dva měsíce tu funguje nové veřejné osvětlení s vyšším výkonem za nižší náklady a poloviční spotřebou energie. 

„V dnešní době je jednoznačným trendem využití moderních LED svítidel s vyšším světelným výkonem namísto dřívějších vysokotlakových sodíkových výbojek. LED světla totiž umožňují lepší viditelnost a zároveň jsou úspornější, tedy i ekologičtější,“ uvedl Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí provozně technického oddělení Nemocnice Písek, a. s.

Nemocnice vyměnila 104 venkovních světel v celém areálu za 600 tisíc korun. Ještě předtím si nechala zpracovat světelně-technickou dokumentaci se simulací budoucího stavu, znázorněním intenzity světla a jeho rozložením po areálu. „Zvolili jsme LED svítidla OsamSTREET Sline se směrovým svícením, které je velmi výkonné a zároveň umožňuje klidný spánek našich pacientů. Lepší viditelnost přináší i větší bezpečnost na našich vnitřních komunikacích,“ řekl Sekyra. 

Díky mnohonásobně delší životnosti instalovaných LED svítidel nemocnice ušetří značné náklady na údržbu venkovní světelné soustavy. Další úspory přinese menší spotřeba elektrické energie, jelikož nová světla mají o 50 procent nižší příkon než ta původní. 

Rekonstrukce venkovního osvětlení a instalace úsporných svítidel je další z řady aktivit písecké nemocnice, přispívajících ke snižování negativních vlivů na životní prostředí. „Chováme se zodpovědně nejen k pacientům, ale i k přírodě. K údržbě areálu nemocnice využíváme tiché a ekologické elektromobily, obědy rozvážíme vozíkem na plyn, třídíme odpad, vysazujeme stromy v arboretu, na které připevňujeme ptačí budky. Ekologické LED osvětlení jsme umístili i do celé porodnice a do pavilonu laboratoří,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Na prvním obrázku je areál před realizací nového osvětlení, na druhém je s novým osvětlením.

 
 

Do Písku se sjeli kaplani jihočeských nemocnic
28. ledna 2020

Písecká nemocnice se stala místem prvního setkání kaplanů jihočeských nemocnic. Ve středu 29. ledna 2020 se do ní sjeli kaplanky a kaplani z nemocnic Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov a Prachatice. Vedle výměny zkušeností se společně pomodlili za pacienty.

„Kaplany z ostatních jihočeských nemocnic jsme pozvali do nově zrekonstruované kaple, která je nejstarší dochovanou budovou v areálu písecké nemocnice. Program byl pro ně připraven od 10 do 15 hodin,“ uvedl vedoucí Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek, a. s., Mgr. Rostislav Homola, B.Th.

Samostatné oddělení spirituální péče bylo v Písku oficiálně otevřeno před 10 lety.  Koncepčně je od počátku součástí organizační struktury nemocnice na úrovni primariátu. Tím je úplně jiným oproti kaplanské péči v nemocnicích ČR. Jeho cílem je uspokojit spirituální potřeby pacientů, provázet nelehkým obdobím hospitalizace, zajišťovat animační programy pro dlouhodobě nemocné, naslouchat v existenčních situacích klientů, poskytnout psychickou podporu v době nemoci, v řadě případů i příbuzným při odchodu jejich blízkých, včetně dětí. Duchovní péči v této spíše nadnáboženské úrovni si nemocní chválili a proto i po vzoru Písku začali kaplani fungovat v dalších krajských nemocnicích. Většina kaplanů v jihočeských nemocnicích je z katolické církve, dva jsou z nekatolických církví – v Písku a Jindřichově Hradci. 

„Na společném setkání jsme hovořili o své cestě ke službě nemocničního kaplana, o tom, jakým způsobem vznikla kaplanská služba v dané nemocnici, jak funguje, jak nás pacienti přijímají, co nabízíme a jak svou činnost můžeme nadále rozvíjet. Vedle sdílení zkušeností jsme se pomodlili – za sebe, za své rodiny, za svá společenství, za své nemocnice,“ doplnil Rostislav Homola.

 
 

Čekárna písecké XXL ambulance se plní nejvíce nyní – v lednu
26. ledna 2020

Začátek nového roku je nejčastějším obdobím, kdy se lidé s nadváhou rozhodnou k hubnutí. Nápor je během ledna největší také v XXL ambulanci, kterou provozuje Nemocnice Písek, a. s. Ambulancí už prošly stovky obézních i extrémně obézních lidí, kterým se pod dohledem zkušené lékařky a nutriční terapeutky podařilo zhubnout a ve velkém procentu případů svou váhu udržet. 

Píseckou XXL ambulanci začala nemocnice provozovat po loňské krátké přestávce opět i ve spolupráci s OB Klinikou v Praze – centrem pro léčbu obezity a onemocnění s ní spojených. Cílem je prostřednictvím redukce váhy předcházet civilizačním chorobám, zlepšit kvalitu života klientů, či pacienty připravit k operacím, které by bylo v případě extrémní obezity nerealizovatelné, např. v ortopedii. „Ambulance se věnuje péči o obézní a extrémně obézní pacienty s BMI, indexem tělesné hmotnosti nad 35. Během svého fungování zde bylo ošetřeno několik stovek osob, které přicházejí do ambulance na doporučení praktického lékaře, lékaře jiné specializace, na základě inzerce v regionálním tisku nebo na doporučení spokojenými klienty,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

 V XXL ambulanci pracuje lékařka a nutriční terapeutka. Každého pacienta důkladně komplexně vyšetří a stanoví individuální léčebný plán. Ten pak dochází jednou za 4 – 8 týdnů na pravidelné kontroly. Při každé kontrole probíhá vážení, měření procent tuku v těle, měření obvodů a podrobný rozbor jídelníčku s nutriční terapeutkou. Léčba obezity je vždy zahajována úpravou stravovacích návyků v kombinaci se zvýšením pohybové aktivity. 

„V praxi to vypadá tak, že pacient přinese jídelníček, který si sám na základě konzumace potravin několik dní zapisuje. My jej vyhodnotíme po nutriční stránce, ale i z hlediska nejvhodnějšího načasování jednotlivých jídel během dne,“ řekla nutriční terapeutka XXL ambulance Bc. Zuzana Dvořáková. „Je to hodně individuální, ale důležitá je vyváženost stravy ve vztahu k pohybu,“ dodala Zuzana Dvořáková. 

Pacient v ambulanci získá vhodně nastavený redukční režim a doporučenou pohybovou aktivitou. „Hubnutí a zlepšení zdraví jde snáze společně s životní spokojeností a dobrými mezilidskými vztahy. Člověk by se neměl zaměřovat jen na počítání kalorií. Terapeutický postup se skládá z více částí, proto v případě potřeby spolupracujeme i s psychologem,“ sdělila MUDr. Diana Johnová, vedoucí lékařka XXL ambulance.

Většinu pacientů XXL ambulance tvoří ženy, muži jen zhruba dvacet procent. „Je to dáno jednak větším současným výskytem obezity u žen obecně, ale i větší mírou motivace a ochoty žen svoji obezitu řešit,“ podotkla lékařka.

 
 

Písecká porodnice přivedla na svět rekordní počet miminek
7. ledna 2020

V roce 2019 se v písecké porodnici narodilo celkem 993 dětí. Je to nejvíce za posledních 29 let, tedy od roku 1990! Vzhledem k tomu, že děti narozené v roce 1990 byly většinou počaty ještě za minulého režimu, lze říci, že během loňska přišel na svět nejsilnější polistopadový ročník.

Počet narozených chlapců a děvčat byl vzácně vyrovnaný, dvojčata rodili písečtí lékaři sedmnáctkrát. Nejmenší miminko vážilo 1230 gramů a největší 4900 gramů. Nejsilnějším měsícem, co do počtu novorozenců, byl červen s 91 porody. 

„Zajímavostí je, že jedna rodička rodila v roce 2019 dvakrát, jednou v lednu a podruhé v prosinci,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek, MBA.

V písecké nemocnici vloni rodilo celých 42 procent žen s bydlištěm mimo okres Písek, což není v nemocnicích příliš obvyklé. „Svědčí to o tom, že ženy chtějí rodit v naší nemocnici raději než v té, která je pro ně místně příslušná. Rodičky vyhledávají naši porodnici zejména pro lidský a profesionální přístup s důrazem na splnitelná individuální přání. Je zde možné rodit spontánně i některá miminka koncem pánevním. V loňském roce se podařilo snížit procento císařských řezů,“ řekl primář Turek.

Písecká porodnice dlouhodobě pracuje na zlepšování služeb pro rodičky a pravidelně vítězí v soutěžích o nejlepší porodnici. Jde cestou odstranění sterility lékařského prostředí. „Naše porodnice dnes vypadá spíše jako zařízení hotelového typu. Byly zrekonstruovány porodní sály. Rodičky si mohou vybrat i barvu sálu. Nově byly zřízeny takzvané rodinné pokoje pro pobyt matek, otců nebo celých rodin společně po porodu. Rodina má k dispozici studio s komfortním sociálním zázemím a wi-fi připojením. Jedná se o plně vybavené apartmány s poskytováním služeb včetně stravování formou minutek pro celé rodiny nebo zázemí pro příbuzné s prvky rodinné intimity. Nabízíme těhotenské předporodní kurzy a v rámci poporodní péče prosazujeme tzv. bonding, přivinutí dítěte k tělu rodičů, který umožňujeme matkám, otcům i po císařském řezu. Samozřejmostí je lidský přístup k rodičkám, vyhovění jejich přání a chápání jejich potřeb,“ doplnil Michal Turek.

 
 

První miminko v písecké porodnici v roce 2020
6. ledna 2020

Adámek se narodil 1. ledna 2020 v 19:48 hodin. Vážil 3200 g a měřil 49 cm. Maminku navštívili ředitel nemocnice MUDr.J.Holan, MBA a hlavní sestra Mgr. K.Slabáková s gratulací a dárky.

 
 

Nemocnice letos prodala tři tuny sekané
31. prosince 2019

Nejen dobrou medicínou, ale také dalšími službami pro veřejnost se zabývá písecká nemocnice. Právě komerční služby jako stravování nebo prádelna pomáhají nemocnici zajistit finance na lepší služby pro pacienty. A speciálně pokrmy ze zdejší kuchyně jsou mezi lidmi velmi oblíbené. 

„Během jedenácti měsíců roku 2019 jsme už prodali 5,5 tisíce stogramových smažených  řízků, 8 tisíc porcí polévky, 44 tisíc obložených chlebíčků, sto kilo hovězího tataráku a 3 tuny sekané. Pokrmy buď prodáváme v našem nemocničním bufetu nebo je připravujeme na zakázku v rámci cateringových služeb pro veřejnost,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Vedle cateringu nemocnice zajišťuje celodenní stravování pro hospitalizované pacienty a obědy pro zaměstnance, školy a sociální zařízení. Každoročně se tu vaří zhruba 240 tisíc obědů. Vedle kuchyně nemocnice provozuje také cukrárnu, v níž se každoročně upeče téměř tři čtvrtě tuny vánočního cukroví a kolem 400 kusů velikonočních beránků, které dostávají zaměstnanci zdravotnického zařízení jako bonus.

„Oddělení léčebné výživy a stravování se skládá z kuchyně, cukrárny, kanceláře a prodejny. Celkem zaměstnává 33 pracovníků, konkrétně kuchařů a kuchařek, dietních sester, administrativních pracovnic, cukrářek a prodavaček. Pod stravovací úsek patří také prodejna v areálu nemocnice, kde lze zakoupit nejen občerstvení teplé i studené kuchyně, cukrářské výrobky, čerstvé pečivo, ovoce a nápoje, ale i denní tisk, časopisy a základní hygienické potřeby,“ sdělila Monika Lišková, vedoucí Oddělení léčebné výživy a stravování Nemocnice Písek.

 
 

V písecké nemocnici zavedli významně šetrnější odstraňování dělohy
20. prosince 2019

Gynekologové Nemocnice Písek mohou nově odstraňovat šetrněji dělohu pacientek. Lze tak novým přístrojem, tzv. morcelátorem, který nemocnice zakoupila za 200 tisíc korun. Vedle úplného odstranění dělohy pacientek přístroj umožňuje také šetrné odstraňování nezhoubných nádorů na tomto orgánu.

„Zakoupením morcelátoru jsme rozšířili spektrum poskytovaných gynekologických operací o laparoskopické miniinvazivní odstraňování nezhoubných útvarů dělohy s ponecháním dělohy a šetrné laparoskopické odstraňování děložního těla se zachováním děložního čípku. Velkou výhodou těchto výkonů je kratší operační a hospitalizační čas, operační technika bez stehů a nepoškození poševní tkáně. To je důležité zejména pro hojení, ale i pro sexuální život. Na konci takové operace je pak děloha vyjmuta pomocí morcelátoru malým patnáctimilimetrovým řezem v podbřišku. Přístroj je schopen odstranit nejen dělohy běžné velikosti, ale i ty patologicky zvětšené,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek.

K odstranění nebo operaci dělohy se nejčastěji lékaři uchylují kvůli nadměrnému děložnímu krvácení a výskytu nezhoubných nádorů nebo polypů. Dalším důvodem může být sestup dělohy. „Šetrné výkony už několik měsíců provádíme, před nákupem nového přístroje jsme však používali morcelátory jednorázové nebo zkušební. Ty ale pojišťovny nehradily. Nákupem nového přístroje jsou gynekologické výkony častější a dostupné pro větší spektrum žen,“ doplnil Michal Turek.

V Nemocnici Písek, a. s., provedou každoročně více než 200 operací odstranění dělohy a přes 1.500 gynekologických operačních výkonů. Takový počet řadí píseckou gynekologii mezi jedno z nejvýkonnějších regionálních zařízení v České republice. 

Reportáž si můžete prohlédnout na našem facebooku.

 
 

Medika roku budou tentokrát volit v Písku
16. prosince 2019

Studenti 4. až 6. ročníků lékařských fakult v České a Slovenské republice se mohou už dva týdny hlásit do soutěže Medik roku 2020. Registrace zájemců je zpřístupněna na webu www.medikroku.cz. Zázemí už šestého ročníku klání studentů medicíny poskytne tentokrát Nemocnice Písek, a. s.

„Během první hodiny po spuštění registrace se přihlásilo neuvěřitelných 63 týmů, k dnešnímu dni jich máme 70,“ uvedl Ing. Lukáš Tryml z Nemocnice Písek, a. s., který má organizaci soutěže na starosti.

Soutěž Medik roku 2020 se bude v písecké nemocnici konat ve dnech 3. – 4. dubna 2020. „Studenti se budou muset popasovat s nejrůznějšími úkoly. Hodnotit budeme medicínské vědomosti, zručnost i fyzickou zdatnost, a to hned v několika rozmanitých disciplínách,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Soutěže doplní i kulturní a sportovně relaxační program, kterému bude dominovat společenský večer s vyhlášením výsledků. Pro vítěze je připravena řada věcných odměn.

Bližší informace o soutěži lze získat na: www.medikroku.cz nebo na Facebooku.

 
 

V písecké nemocnici propagují bezpečnostní video
16. prosince 2019

Nemocnice Písek, a. s., se připojila k propagaci projektu jihočeské policie, jehož cílem je záchrana lidských životů a prevence úrazů či poškození zdraví. Bezpečnostní projekt v dopravě nazvaný DESATERO jak přežít na (jiho) českých silnicích poukazuje na nejčastější nešvary, které vedou k usmrcení nebo zranění osob v dopravě. Policie jej vytvořila ve spolupráci se známým českým kreslířem Petrem Urbanem.

Podstatou projektu je kreslené video. To neformálním a zábavným způsobem upozorňuje na chyby, kterých se dopouštějí účastníci silničního provozu. „Bezpečnost je důležitá ve všech oblastech. Pokud se nedává pozor na silnicích, vede to k tragickým koncům. My lékaři tyto chyby pak napravujeme, mnohdy to už ale není v našich silách,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Nemocnice kreslené video sdílela na svém facebookovém profilu i na webu a připravuje jeho propagaci směrem k pacientům v čekárnách, spolupracujícím školám i svým zaměstnancům.

 
 

Jihočeský kraj podpořil pohotovost i sociální lůžka písecké nemocnice
13. prosince 2019

Více než osm milionů korun – to je částka, kterou Jihočeský kraj podpořil píseckou nemocnici v letošním roce. Finance nemocnice využila na mzdy lékařů dětské a dospělé pohotovosti, na sociální pracovníky i na odborné vzdělání lékařů.

„Jedná se o každoroční dotaci od našeho akcionáře – Jihočeského kraje, kterou získávají všechny jihočeské nemocnice. Dotace je určena na pokrytí té části služeb, které pojišťovny neproplácejí. I tímto se v Písku stále daří zajišťovat lékařskou pohotovostní službu pro dospělé i dětské pacienty po celý rok.“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Finance obdržela nemocnice prostřednictvím tří dotací. Největší z nich ve výši 6,4 milionu korun byla určena na částečnou úhradu nákladů spojených se zajišťováním lékařské pohotovostní služby pro děti, dorost i dospělé a na ústavní pohotovostní služby v odborných ambulancích. „Na poskytování sociálních služeb na dvaceti sociálních lůžkách jsme získali 1,5 milionu korun. Finance jsme využili zejména na mzdy sociálních pracovnic a pracovníků. Dalších 150 tisíc korun pak mířilo na odborné vzdělávání našich lékařů ve specializovaných centrech, zejména ve fakultních  nemocnicích v Praze,“ doplnil Jiří Holan.

 
 

Tradiční setkání bývalých zaměstnanců v rekordním počtu se opět vydařilo
10. prosince 2019

I v letošním roce pořádala Nemocnice Písek, a.s. ve spolupráci s odborovou organizací v předvánočním čase setkání bývalých zaměstnanců, kteří odešli do starobního důchodu. 

Letošní ročník byl v účasti rekordní, zúčastnilo se ho přes 130 bývalých kolegů.

V rámci programu je přivítal dlouholetý předseda ZO OS ZSP Nemocnice Písek pan Roman Carda a předseda představenstva MUDr. Jiří Holan, MBA, který pak zhodnotil další rok činnosti nemocnice, představil jim projekty a plány nemocnice a odpovídal na dotazy přítomných. Následně byli účastníci pozváni na slavnostní oběd a další občerstvení a byl prostor pro popovídání a zavzpomínání. Setkání bylo velmi příjemné a děkujeme všem účastníkům a organizátorům.

 
 

Mikulášská nadílka
6. prosince 2019

Pro děti a vnoučata zaměstnanců Nemocnice Písek, a.s pořádala 4.12.2019 místní odborová organizace za podpory nemocnice Mikulášskou nadílku.
Tak jako každý rok navštívil naši nemocnici Mikuláš v doprovodu čertů a anděla a za obrázek, básničku nebo písničku rozdával dětem dárečky.

 
 

Vážíme si každého dárce
3. prosince 2019

V restauraci hotelu OtavArena v Písku se ve čtvrtek 28.11.2019 uskutečnilo slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve, pořádané Oblastních spolkem Českého červeného kříže. Mezi hosty byli místostarosta Petr Hladík, který patří též mezi mnohonásobné dárce krve, vedoucí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jana Dlouhá, předseda OS ČČK Písek Jaroslav Putschögl a Lukáš Nebes, zastupitel města Písek, dlouholetý člen ČČK, instruktor první pomoci a dobrovolný hasič, který byl tento den slavnostně oceněn zlatou medailí za 40 odběrů. Primářka hematologicko-transfuzního oddělení písecké nemocnice MUDr. Helena Kubánková poděkovala jménem nemocnice všem dárcům a ocenila jejich přínos pro záchranu jiných pacientů. 

Celkem bylo oceněno 142 dárců, kteří v letošním roce dovršili více jak 10, 20, 40 a 80 odběrů krve a získali tak bronzové, stříbrné a zlaté medaile prof. Janského. Šest dárců z píseckého regionu získalo v letošním roce Zlaté kříže III. třídy za více jak 80 odběrů.

 
 

Osmá Geriatrická konference
15. listopadu 2019

Za hojné účasti se uskutečnil už osmý ročník Geriatrické konference, kterou pravidelně pořádá Oddělení následné péče písecké nemocnice. Přednášky na této konferenci každým rokem přesahují do různých oborů, tentokrát se zabývaly eutanázií, spánkem, diagnostikou poruch polykání a výživou, což jsou témata, která se netýkají pouze seniorů.

Konference je součástí celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků a těší se velkému zájmu nejen zaměstnanců nemocnice, ale i zdravotníků z okolí.

 
 

100 litrů krve od Upírů
14. listopadu 2019

V rámci projektu Upíři ve škole už studenti darovali v písecké nemocnici 100 litrů krve. Cílem projektu Střední zdravotnické školy v Písku je informovat a motivovat studenty středních škol k dobrovolnému dárcovství krve. Upíří dny se konají pravidelně od května 2018 a zapojilo se do nich dvě stě studentů. Projekt se šíří ve středních školách a učilištích po celé republice.

 
 

ZŠ Tylova zve na charitativní akci
13. listopadu 2019

Prodej vánočních andílků vyrobených žáky, vychovatelkami a učitelkami pořádá ZŠ Tylova v Písku na Velkém náměstí 10. prosince od 15 do 18 hodin. Součástí programu bude i vystoupení školního sboru. Výtěžek z prodeje bude použit na dárky pro seniory a nemocné v písecké nemocici. 

 
 

Chemici diskutovali o toxikologii i laboratorních vyšetřeních
12. listopadu 2019

Už podesáté se sešli lékaři, analytici a laboranti, aby si vyměnili zkušenosti z oblasti klinické biochemie. Pod záštitou České společnosti klinické biochemie a Nemocnice Písek, a. s., se v píseckém penzionu U Malířských na začátku listopadu setkalo 45 klinických biochemiků a přibližně desítka zástupců odborných firem. 

Letošní ročník byl rozdělen do pěti tematických bloků: preanalytika, postanalytika, nová éra laboratorní diagnostiky, toxikologie a kazuistiky.

„Hovořilo se například o problematice odběrových míst, převážení vzorků na dlouhé vzdálenosti, přeplácení lékařů laboratořemi a laboratorními řetězci. Diskutovalo se také o zodpovědnosti za správný průběh odběru vzorků, které se následně vyšetřují. Všichni se shodli na tom, že odpovědni jsou společně ordinující lékař a zároveň laboratoř, kde se vzorky již zkoumají,“ uvedl primář Oddělení klinické biochemie MUDr. Pavel Malina, Ph.D. 

Biochemici řešili i nový trend účastni pacientů na laboratorních vyšetření. „Evropská společnost laboratorní medicíny má totiž záměr vtáhnout pacienty do spolupráce s lékařem a laboratoří,“ řekl Malina. 

Účastníky setkání zaujala také část věnovaná toxikologii. „Bylo zajímavé vidět, jak toxikologie má celou řadu společných bodů s klinickou biochemií,“ doplnil primář.

 
 

Klauni na dětském oddělení
11. listopadu 2019

Ve čtvrtek 7.11.2019 navštivili dětské oddělení klauni z projektu Dr.Klaun, který už téměř dvacet let pomáhá hospitalizovaným dětem v ČR překonat trauma z dlouhodobého pobytu v nemocničním prostředí. Do písecké nemocnice přiváží smích dětským pacientům už devátý rok.

 
 

Medik roku 2020
8. listopadu 2019

Na začátku dubna 2020 bude písecká nemocnice pořádat další kolo celostátní soutěže Medik roku. Studenti lékařských fakult tu budou moci pod dohledem našich lékařů změřit své teoretické i praktické znalosti. Registrace soutěžních týmů bude spuštěna 28.11.2019 ve 13 hodin na webu soutěže www.medikroku.cz, více informací o jednotlivých ročnících soutěže najdete na facebooku.

 
 

Píseckou nemocnici navštívili nadaní studenti
6. listopadu 2019

Písecká nemocnice v úterý 5. 11.2019 hostila 16 nadaných studentů jihočeských gymnázií, kteří se účastnili letošní TalentAkademie jihočeských nadějí. Studenti do nemocnice zavítali, aby si prohloubili své znalosti z medicíny. Byla pro ně připravena řada zajímavých přednášek, praktické ukázky z vyšetření a léčby přímo ze zdravotnického zařízení. 

„Studenty jsme rozdělili do několika skupin a vyslali je na konkrétní oddělení, kde se jim věnoval náš personál a ukazoval jim různá vyšetření, přístroje. Informoval je také o léčbě. Představili jsme se jim jako budoucí možný zaměstnavatel,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Více fotografií najdete na našem facebooku.

 
 

Sestry chtějí mít mezioborový přehled
4. listopadu 2019

V rámci celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků jsou zdravotní sestry aktivní nejen v rámci naší nemocnice, ale i na celorepublikových konferencích.

Zástava oběhu je u dětí méně častá, než u dospělých, proto s ní zdravotníci z jiných oborů nemají moc zkušeností. Liší se od resuscitace dospělých, protože ve většině případů je primárním důvodem kardiopulmonální resuscitace zástava dechu. A proto se u dětské resuscitace začíná pěti úvodními vdechy a až poté se zahajuje nepřímá masáž srdce a pravidelné vdechy. Důležité je začít s resuscitací co nejdříve a zhruba po minutě volat tísňovou linku 155. Resuscitace dětí je provázena poměrně velkým stresem, zvlášť ze strany rodičů, proto je důležité znát a stále si opakovat základní postupy. Dětská resuscitace z pohledu ARO bylo téma jedné z přednášek, kterou za ARO písecké nemocnice prezentovala staniční sestra Mgr. Dana Průchová, DiS. na konferenci Jindřichohradecké ošetřovatelské dny.

Druhým tématem byly zkušenosti s porodnickou epidurální analgezií – tlumení bolestí během porodu. Každá analgezie má své klady i zápory. Vhodnost epidurální analgezie je nutné posoudit podle zdravotního stavu rodičky, což je záležitost lékařů z anesteziologicko-resuscitačního oddělení.  „I toto mezioborové téma se setkalo se zájmem účastnic konference,“ zhodnotila prezentace vrchní sestra ARO a přednášející Mgr. Eva Kutinová.

 
 

Obrazem - Návštěva z rakouského Gmündu
25. října 2019

V návaznosti na loňskou návštěvu zástupců písecké nemocnice v Rakousku přijeli členové managementu Zemské kliniky Gmünd do písecké nemocnice.

 
 

Písecká nemocnice podpořila válkou zdevastovanou Sýrii
2. října 2019

Písecká nemocnice podpořila válkou zdevastovanou nemocnici v syrském Damašku a pomohla ji vybavit zdravotnickou technikou. Vedení nemocnice vyslyšelo žádost fotoreportérky a dokumentaristky Jarmily Štukové, která v této zemi dlouhodobě působí, a senátora Tomáše Jirsy a do Sýrie poslalo dva horkovzdušné sterilizátory. Ty slouží ke sterilizaci kovových nástrojů pro operace.

„Rozhodli jsme se pomoci vybavit nemocnici Al Houda v Damašku, která byla zničena teroristy během války. Sýrie je po dlouholeté válce v katastrofálním stavu a tamní zdravotnická zařízení potřebují funkční vybavení. My jsme pro tyto účely vyčlenili dva sterilizátory, které nebudeme zase tolik postrádat,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nemocnice Al Houda byla během války zcela zničena a vybrakována teroristy. „Oslovil jsem všechny kraje, zda by jejich nemocnice pomohly vybavit zdravotnické zařízení v této oblasti. Shromáždilo se tak potřebné vybavení pro obnovu nemocnice v Damašku, která slouží zejména chudým lidem,“ sdělil senátor Jirsa.

 
 

V Písku zavedli novou metodu vyšetření uzlin u žen s nádorem prsu
1. října 2019

Jako jediní v Jihočeském kraji a třetí v celé České republice provádí v písecké nemocnici zákrok, který je součástí léčby rakoviny prsu – vyšetření a odstranění sentinelových uzlin prostřednictvím feromagnetické látky. V Písku tento zákrok provádějí od letošního července.

Chirurgické oddělení Nemocnice Písek, a. s., provede ročně zhruba 100 operací zhoubných nádorů prsu, dalších přibližně 50 se týká nezhoubných onemocnění. Výkon se skládá ze dvou částí: odstranění zhoubného nádoru v prsu a dále odstranění uzlin, v nichž mohou být také rakovinné buňky. „V minulosti se při zhoubném nádoru odstraňovaly všechny uzliny z podpaždí. Některé ženy měly po jejich odstranění dlouhodobé, až několikaleté komplikace ve smyslu otoků horní končetiny. Tyto otoky jsou nepříjemné a zhoršují kvalitu života, zejména pokud se vyskytují na dominantní končetině,“ uvedla MUDr. Marta Horáková, primářka Chirurgického oddělení Nemocnice Písek, a. s. 

Už několik let se proto běžně provádí tzv. detekce sentinelové uzliny (neboli strážní uzliny). Výkon spočívá v odstranění první uzliny na začátku podpaždí, nejblíže nádoru, a jeho následném vyšetření během samotné operace, kdy se do dvaceti minut stanoví, zda je uzlina postižena rakovinou. Pokud neobsahuje nádorové buňky, ostatní uzliny se ponechávají a žena je ušetřena zmíněných komplikací. „Označení první uzliny se může provádět barvou, což není příliš přesné, nebo  radioaktivní látkou, která je dostupná jen na odděleních nukleární medicíny. Ani tento zákrok ale není pro pacientky příliš komfortní, protože se musejí nechat den před operací odvézt sanitou do jiného zdravotního zařízení, kde je uzlina den předem označena radionuklidem. Po návratu se musí operovat hned ráno další den, než radioaktivita vyprchá,“ upřesnila primářka Horáková.

Písecká nemocnice nyní jako třetí v ČR a jediná v jižních Čechách používá ke značení strážní uzliny feromagnetickou látku bez potřeby nukleární medicíny. Pacientku díky tomu vyšetří i odoperují na jednom pracovišti, v Písku, nemusí nikam cestovat. Signál z uzliny lze navíc detekovat dalších sedm dnů, operace první den není nezbytná. 

„V oblasti léčby nádoru prsu jdeme s dobou. Je to jedna z hlavních náplní nejen našeho chirurgického pracoviště, ale celé nemocnice, která jako jediné krajské lůžkové zařízení disponuje skríningovém mamografem. Všechny pacientky s nádorem prsu řeší tým, v němž jsou zastoupeni onkolog, radiolog, chirurg a případně další specialista. Ke každé pacientce přistupujeme individuálně a ještě před započetím léčby se dohodneme na optimálním postupu. Úzce spolupracujeme s Ústavem péče o matku a dítě, kde se provádí stovky operací tohoto typu ročně a je největším republikovým centrem pro léčbu nádoru prsu,“ doplnila primářka písecké nemocnice.

Reportáž o této metodě najdete na našem facebooku.

 
 

V Písku vás vyšetří na novém přístroji
26. září 2019

Pacienti písecké nemocnice budou už zanedlouho vyšetřováni novým přístrojem, nazývaným hovorově „CT“, který využívá k rozpoznání chorob rentgenových paprsků. Nemocnice jej pořídí letos v říjnu za necelých 17 milionů korun.

„Dosavadní CT neboli počítačový tomograf dosluhuje, proto po deseti letech provozu nakupujeme nový. Tento přístroj umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách, vytváří 3D obrazy orgánů, jejich chorob. Využívá se při diagnostice široké škály nemocnění, dnes již hlavně v akutní diagnostice i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů jako zavádění drénů, biopsiím, opichům nervů. V superakutní péči je nástrojem zejména v iktovém programu, dále slouží chirurgickým oborům, interně, v cévní diagnostice. Vyšetření na tomografu je přesné, rychlé, lze vyšetřit i pacienty v těžkých stavech s jistou mírou neklidu.“ uvedla primářka radiologie Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Hana Pašková.

Přístroj s výbavou i pro centrovou péči byl vysoutěžen za přibližně 16 milionů korun. Jihočeský kraj jako jediný akcionář písecké nemocnice investičně poskytl 10 milionů korun, nemocnice z vlastních zdrojů zbytek, 6 milionů Kč. Část dalších nákladů je příprava uložení, nové podlahy, kabelové kanály a pracovní stoly. 

Nákupem nového CT ale obnova přístrojového vybavení nemocnice nekončí. „Příští rok nás po deseti letech provozu čeká obměna magnetické rezonance. Zobrazení již začalo ztrácet na potřebné kvalitě. Pořízení se odhaduje na třicet milionů korun. Jedná se o nerentgenový přístroj, který se využívá pro vyšetření zejména mozku, páteře a míchy, kloubů, prsů a některých vnitřních orgánů v těle,“ doplnil ředitel nemocnice, MUDr. Jiří Holan, MBA.

Reportáž najdete na našem facebooku.

 
 

Obrazem: Lékaři v kapli
20. září 2019

Společnost pro porty a permanentní katetry ve spolupráci s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením písecké nemocnice uspořádala v polovině září 2019 v nedávno nově otevřené kapli kurz Kanylace pod ultrazvukovou kontrolou (periferní a centrální) a tunelizace. Na říjen je tu naplánován Kurz regionální anestezie ve spolupráci s Aesculap Academie.

 
 

Uzavření vodoléčby
17. září 2019

Z technických důvodů bude od 23.9. do 4.10.2019 uzavřen úsek vodoléčby na rehabilitačním oddělení. Děkujeme za pochopení.

 
 

Veřejnost bude poznávat své zdraví
11. září 2019

„Poznej své zdraví“ – to je název Dne otevřených dveří písecké nemocnice, který je plánován na úterý 17. září 2019 od 12 do 17 hodin. Lidé si během něj budou moci nechat natočit EKG, změřit krevní tlak, cholesterol, podíl tuku v těle nebo glykemii.

„Všechna měření budeme provádět ve žluté chodbě interních ambulancí. V kardiologické ambulanci si pak zájemci mohou nechat vyšetřit srdce ultrazvukem. V gastroenterologické ambulanci pak nabídneme možnost vyšetření břicha ultrazvukem. Zájemci si budou moci navíc nechat vyšetřit ultrazvukem i dolní končetiny,“ uvedl primář interního oddělení MUDr. L. Gergely.

Veřejnost bude moci zavítat i do nově zrekonstruované Kaple v areálu nemocnice, která je nejstarší budovou v nemocnici a slouží zejména spirituálním a edukačním službám. V rámci Dne otevřených dveří si na své přijdou i děti. „Od 13.30 budou moci zhlédnout na nádvoří u lípy divadelní představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda v podání Teátru Víti Marčíka,“ řekla hlavní sestra písecké nemocnice Mgr. Květoslava Slabáková.

Fotografie z akce najdete na našem facebooku.

 
 

V Písku se opět chystá Pochod Za zdravé chlapy
10. září 2019

Město Písek bude opět dějištěm Pochodu Za zdravé chlapy, jehož cílem je upozornit na prevenci urologických onemocnění, například prostaty. Ten se půjde už pošesté a pořadatel – Nemocnice Písek, a. s., zve i letos účastníky na odlehčenou téměř happeningovou akci.

Pochod je v tomto roce naplánován na středu 18. září. Odstartuje v 16 hodin od vstupní brány písecké nemocnice. Trasa pochodu povede tradičně přes Bakaláře, kolem kostela a dále na Florián. V tomto místě bude první informační roll-up s vystoupením lékařů urologického oddělení písecké nemocnice na téma onemocnění ledvin a močových cest. Poté se půjde směrem k poště a dále do Palackého sadů k restauraci U Reinerů, kde bude druhé zastavení a přednáška na téma onemocnění prostaty. Poté pochod zamíří zpět na Velké náměstí a z něj ke Kamennému mostu. Tam je připraveno třetí zastavení s prezentací onemocnění mužských reprodukčních orgánů. Po celou cestu budou účastníci akce kolemjdoucím rozdávat informační letáky, na zastaveních jsou k dispozici i urologické nástroje a přístroje ke zhlédnutí a zkusmé manipulaci. Za mostem se pochod vydá podél řeky k cíli – do areálu na Ostrově. Tam bude kolem 19. hodiny následovat oficiální zakončení a posezení. Večer zpříjemní i hudební produkce. 

„Symbolem akce jsou trenky. Všem účastníkům budeme před samotným startem u písecké nemocnice od půl čtvrté rozdávat tyrkysová trika a také poukaz v hodnotě 90 korun pro konzumaci v závěru happeningové akce na Ostrově,“ řekl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Cílem pochodu je, podobně jako v případě růžového Avon pochodu u žen, upozornit na nebezpečí onemocnění prostaty a důležitost prevence. Rakovinou prostaty trpí stále více mužů. V posledních 15 letech se výskyt tohoto onemocnění v České republice téměř ztrojnásobil. Počet nově vzniklých onemocnění rakoviny prostaty je v jižních Čechách 58 na 100 tisíc obyvatel. Jedná se o nejčastější nádorové onemocnění mužů vůbec.

Reportáž a fotografie z Pochodu v Píseckém deníku a na našem facebooku.

 
 

Odešel lékař, odešel kamarád
15. srpna 2019

S velkým smutkem jsme přijali zprávu o náhlém úmrtí lékaře dětského oddělení písecké nemocnice MUDr. Rudolfa Žaby.  V roce 1970 ukončil studia Fakulty dětského lékařství v Praze a ihned nastoupil na dětské oddělení v Písku. Nemocnici byl věrný celý svůj život. V roce 1974 z pediatrie atestoval a v roce 1980 dosáhl na atestaci druhého stupně. Jeho celoživotním medicínským zájmem byly nemoci ledvin, kterým se ve své nefrologické ordinaci věnoval od roku 1984. V práci byl obětavý, vždy plný elánu, vyučoval pediatrii na Střední zdravotnické škole v Písku, léčil děti všech věkových skupin a rozdával své bohaté zkušenosti mladším kolegům. Měl rád sport, aktivně hrával stolní tenis a jeho velkou láskou se stal házenkářský klub Sokol Písek, jehož byl prezidentem. I po svém odchodu do důchodu byl profesně stále aktivní, věnoval se především ultrazvukovému vyšetření ledvin u dětí a zaškoloval ostatní kolegy.

Jeho odchod byl náhlý a předčasný, v nás i v nemocnici zůstává prázdné bolavé místo, které se bude jen obtížně hojit. Lidé jako on jsou nenahraditelní.

Rudo, odpočívej v pokoji, navždy zůstáváš v našich srdcích. 

MUDr. Karel Chytrý

 
 

Písecká nemocnice patří k nejlepším v léčbě pacientů s mrtvicí
13. srpna 2019

Písecká nemocnice poskytuje špičkovou péči o pacienty s mozkovou cévní příhodou, lidově řečeno mrtvicí. Potvrzuje to ocenění iniciativy Angels, které v uplynulých dnech získalo Iktové centrum při Nemocnici Písek, a. s. 

„Naše iktové centrum bylo oceněno zlatým diplomem za kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Ocenění Angels je udělováno pouze těm poskytovatelům péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, kteří zajišťují vysoce kvalitní servis a nemocným dávají co nejlepší šanci na kvalitu dalšího života,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecká nemocnice už třetím rokem pečuje o pacienty s mrtvicí prostřednictvím urgentního příjmu. Díky němu se významně zvyšuje jejich šance na maximální možné uzdravení. „Urgentní příjem zajistí co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě osob postižených iktem neboli mozkovou mrtvicí. Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby diagnostikuje cévní mozkovou příhodu, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě poté dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření a CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově v minutách, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci, a to okamžitě. Čas totiž hraje naprosto zásadní roli v úspěchu léčby,“ vysvětlil podstatu urgentního příjmu MUDr. Robert Rezek, vedoucí lékař Iktového centra.

Ocenění Angels je pro nemocnici významné zejména proto, že je oficiálním dokladem špičkové práce lékařů. „Je to satisfakce za dlouhodobé společné úsilí našeho týmu, která nás zároveň motivuje k dalšímu rozvoji. Konkrétně do budoucna usilujeme například o získání nových diagnostických možností, jako je přístroj FLEES významný v rozpoznávání respiračních komplikací při onemocnění mrtvice. Také pořizujeme diagnostický software eSTROKE, který máme v současnosti zkušebně zapůjčený. Software eSTROKE je zabudovaný do radiologického komplementu a napomáhá správnému rozlišení pacientů s cévní mozkovou příhodou, určených k akutní terapii. Aktuálně se tento nástroj definitivně stává nedílnou součástí všech iktových a komplexních center v České republice,“ řekl Robert Rezek. 

Cévní mozková příhoda (CMP) je v současnosti nejčastější příčinou nepohyblivosti osob vyšších věkových kategorií a třetí nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. V České republice připadá na 100 tisíc obyvatel 350 cévních mozkových příhod za rok, což představuje jeden z nejvyšších výskytů tohoto onemocnění na světě. Úmrtnost na cévní mozkové příhody ve věku do 65 let je v ČR dvojnásobná ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy. I přes velký pokrok v medicíně zůstává toto onemocnění problémem a finanční zátěží ve zdravotnictví.

 Reportáž najdete na našem facebooku.

 
 

Primářka hematologie zodpoví vaše dotazy
15. července 2019

Prostřednictvím Píseckého deníku se můžete obracet na primářku Hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Helenu Kubánkovou se svými dotazy, které zodpoví v pondělí 22.července 2019.

 
 

Japonci podpořili písecké nedonošence
27. června 2019

Písecký strojírenský podnik AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., který je dceřiným výrobním závodem společnosti AISIN EUROPE S.A., patřící do japonské globální skupiny AISIN SEIKI Co., Ltd., věnoval půl milionu korun Nemocnici Písek, a.s.. Ta za finanční dar nakoupila plicní ventilátor pro nedonošené děti.

Plicní ventilátor využije perinatologické centrum intermediární péče, které je součástí dětského oddělení písecké nemocnice a v součinnosti s porodnickým oddělením zajišťuje komplexní péči o děti narozené předčasně od 32. týdne těhotenství pro nemocnice Písek, Tábor, Strakonice a Prachatice. 

„U předčasně narozených dětí často dochází k dechovým poruchám, souvisejícím s nezralou plící, tedy plící, která ještě není funkčně  dostatečná k výměně dechových plynů. Těmto novorozencům je proto nutné poskytnout dechovou podporu. Té se docílí právě zmiňovaným ventilátorem, který formou vhánění okysličeného vzduchu pod zvýšeným tlakem podporuje plicní funkce až do jejich normalizace,“ uvedl MUDr. Karel Chytrý, primář Dětského oddělení Nemocnice Písek, a. s. „S ventilátorem podobného typu máme dlouhodobé zkušenosti, samozřejmě s postupem techniky jsou ventilační jednotky stále dokonalejší,“ doplnil primář.

„V minulých letech jsme od této firmy obdrželi několik zdravotních lůžek. Letošní půlmilionový dar, který jsme využili na nákup plicního ventilátoru pro nedonošence, je významnou investiční pomocí,“ uvedl ještě předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

 
 

Děkujeme dárcům krve
24. června 2019

Dne 20. června 2019 zorganizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže v Písku u příležitosti Světového dne dárců krve (14.6.) společenský večer s vyznamenáním bezpříspěvkových dárců krve. Dárci krve obdrželi medaile profesora Janského za deset bezplatných odběrů, stříbrné medaile za dvacet odběrů a zlaté medaile za čtyřicet odběrů.

Slavnostní večer byl zahájen vystoupením dětí ze ZUŠ Písek pod vedením pana učitele Váchy. Za město Písek přijal pozvání Lukáš Nebes, který je též dlouholetý člen ČČK, dobrovolný hasič a instruktor první pomoci a stejně tak i dárce krve. 33 dárců krve bylo vyznamenáno bronzovou medaili, 29 dárců stříbrnou medaili a 16 dárců zlatou medaili profesora Jánského. Za Nemocnici Písek dárcům poděkovala primářka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Helena Kubánková.

 
 

Rekonstrukce kaple je dokončena
21. června 2019

Nemocnice Písek, a. s., dokončila obnovu nejstarší a poslední samostatně stojící budovy v areálu tohoto zdravotnického zařízení, která dříve sloužila jako umrlčí komora, kaple a pitevna. Nemocnice a její zřizovatel Jihočeský kraj využijí rekonstruovaný objekt jako multifunkční prostor. Služby zde poskytne oddělení spirituální péče, logopedie, rehabilitace, technologicky je připraven i pro vzdělávání, konference, školení. 

„Nejstarší a jediná dosud dochovaná budova se nachází v jihovýchodní části areálu a byla postavena v roce 1911 jako součást Všeobecné veřejné okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. Jsem moc rád, že se podařilo zrealizovat něco, co dává smysl vůči minulosti, je smyslem pro současnost a bude moci žít i v budoucnu, po nás,“ řekl předseda představenstva písecké nemocnice MUDr. Jiří Holan, MBA.

„Jelikož se budova nachází v klidové zóně nemocnice, má vlastní přístup a jde částečně o sakrální prostor, chceme ji využít například ke vzdělávání, prostému potkávání se, ale třeba i k péči rehabilitace, logopedie nebo ke spirituální péči,“ doplnila hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

Budovu z roku 1911 tvořila umrlčí komora, kaple a pitevna. Pro kapli nebyla postavena věž, takže služby náboženského typu se poskytovaly v jiné části areálu nemocnice, v administrativní budově, dnes Oddělení následné péče. V letech 1927 – 1956 v kapli pracovaly řádové sestry, po jejich odsunu dřívějším komunistickým režimem objekt sloužil jako sklad, dílna, požární zbrojnice, garáž a byl využíván jako technické zázemí zdravotnického zařízení. Nyní je objekt zrekonstruován, malby na stropech a stěnách zrestaurovány, jen účel budovy se mění. Bude více pro ty živé, více pro pacienty, klienty, zaměstnance.

Reportáž z otevření kaple najdete na našem facebooku.

 
 

Dárek na dětské oddělení
17. června 2019

Tuzemský e-shop MALL.cz zaslal hračky pro malé pacienty, kteří budou muset trávit prázdninové dny v nemocnici.

 
 

Písecká nemocnice je na světové špičce v péči o nemocné během operací
12. června 2019

Nemocnice Písek, a. s., se ocitá na světové špičce v oblasti péče o nemocné během operací. Je to díky lékařům a sestrám tamního anesteziologicko-resuscitačního oddělení, kteří ovládají jako jedni z mála v České republice i Evropě techniku umrtvení pod ultrazvukem. Tento způsob anestezie umožňuje zatím největší přesnost při lokálním umrtvení, šetří zdraví pacientů a zároveň zbaví nemocných bolesti po dokončení operace.

„Písečtí lékaři oddělení anesteziologie a resuscitace v rámci péče o pacienta na operačních sálech a nejen tam ovládají a používají široké spektrum technik regionální anestezie. Dva z nich jsou v jižních Čechách navíc jedinými držiteli certifikátu školitele prvního stupně v oboru ultrazvukem navigovaných blokád. To je pro nemocnici okresního typu nevídaná rarita,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Tzv. ultrazvukem navigované blokády jsou postupy vedoucí k odstranění bolesti během operace a po ní. „Podle výkonu, který pacient plánuje podstoupit, lze v mnoha případech pomocí jehly vpravit k nervům lokální anestetikum – látku, která s minimem nežádoucích účinků zajistí snížení nebo úplné vymizení bolestí. To je dnes neodmyslitelná součást jakékoli operace. Ultrazvuk, který při těchto postupech používáme, prokazatelně zvyšuje bezpečnost a účinnost těchto technik,“ řekl primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Tomáš Piksa. 

Obyvatelé Písecka i ostatní tak mají výše uvedenou péči plně k dispozici. Lékaři ji používají místo klasické narkózy v maximálně možném množství případů a ročně tímto způsobem ošetří stovky pacientů. „Například při operacích ramenního, kyčelního a kolenního kloubu, v případě bolestivých úrazů končetin, v chirurgické léčbě kýlních onemocnění a v neposlední řadě při výkonech na prsech. V posledně jmenovaném případě se pak jedná o postup, který byl do praktické medicíny uveden v roce 2012 a v písecké nemocnici se začal běžně provádět již v roce 2013,“ upřesnil primář Piksa.

Písečtí lékaři používají techniku anestezie pod ultrazvukem už více než 10 let, kurzy pořádají šest let. Pro lékaře z celé České republiky je organizují dvakrát až třikrát ročně. „Většina tuzemských anesteziologů stále tuto techniku neovládá. A školí ji pouze malá skupina odborníků z fakultních nemocnic. A pak já a můj kolega MUDr. Spilka z píseckého ARO,“ doplnil Tomáš Piksa.

 

 
 

Připomeňme si, jak si správně mýt ruce
22. května 2019

Písecká nemocnice připravuje na úterý 28. května zábavně-vzdělávací akci pro širokou veřejnost, zaměřenou na péči o čistotu. V rámci Mezinárodního dne hygieny rukou zdravotníci ukáží, jak si správně umýt ruce. Zájemci mohou přijít do žluté chodby u oční ambulance písecké nemocnice mezi 8.30 a 13.00. 

„Lidé si budou moci vyzkoušet, jak správně mýt a dezinfikovat ruce. Mnohdy si ruce myjeme rychle a neuvědomujeme si, kolik bakterií na nich zbyde. U nás se budou moci naučit správnému mytí,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Písek, a. s., Mgr. Květoslava Slabáková.

Akci pro veřejnost nemocnice pořádá v rámci Světového dne hygieny rukou, který každoročně připadá na 5. května. Tento den upozorňuje na význam mytí rukou jako důležitého preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. „Kromě široké veřejnosti zapojujeme aktivně do této akce také žáky prvního stupně místních základních škol, kdy se snažíme dětem hravou formou předat důležité informace k mytí,“ doplnila Květoslava Slabáková.

 
 

Písecký mamologický den
15. května 2019

Odborníci na rakovinu prsu se stejně jako každý rok sjedou do Písku také letos, aby diskutovali o tomto závažném onemocnění. V pátek 31. května se v tamní nemocnici potkají na Píseckém mamologickém dni 2019. Právě Nemocnice Písek, a. s., je známa svým komplexním přístupem k řešení tohoto onemocnění – od prevence, diagnostiky, chirurgického zákroku až po následnou léčbu a psychologickou terapii. 

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. V České republice jím každoročně onemocní až 7 tisíc žen. Díky screeningovému programu, kdy ženy od 45 let docházejí na vyšetření prsů každé dva roky, je možný včasný záchyt tohoto onemocnění, kdy je vyšší šance na uzdravení. 

„Problematika rakoviny prsu se dotýká více oborů, proto je konference zaměřena na odborníky jak z chirurgie, onkologie, tak i radiodiagnostiky. Konference se každoročně odehrává v přátelském duchu, přímo v kongresovým sálu nemocnice a přednášející jsou z mnoha renomovaných českých pracovišť. Jedná se o špičkové lékaře zabývající se touto problematikou a kromě oficiálního programu očekáváme i výměnu zkušeností a řadu debat,“ uvedla primářka Chirurgického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková.

Akreditované mamografické centrum písecké nemocnice ročně preventivně vyšetří přibližně osm tisíc žen a dalších několik tisíc pacientek přijde na diagnostické vyšetření poté, když je v prsu již něco hmatného. Funguje už jedenáct let a v jižních Čechách je jediným mamografickým screeningovým centrem, které nepatří žádnému soukromému subjektu. Řadí se mezi deset nejlepších mamografických screeningových pracovišť v České republice. „Naše centrum je v Jihočeském kraji také jediné, které je součástí lůžkového zdravotnického zařízení. Součástí nemocnice je i laboratoř patologie ke stanovení stupně nádoru a průběhu další léčby po operačním výkonu ve spolupráci s oddělením onkologie. Mamární tým pod jednou střechou v Písku je významnou výhodou v rychlosti a realizaci léčby karcinomu prsu,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA, který je zároveň vedoucím lékařem Mamografického screeningového centra. 

Program ke stažení

Reportáž z konference najdete na našem facebooku.

 
 

Zemřel MUDr. Petr Pumpr
30. dubna 2019

Dne 24. 4. 2019 zemřel MUDr. Petr Pumpr, ředitel Nemocnice Písek v letech 1992 – 2005 a člen představenstva Nemocnice Písek, a.s. v letech 2005 – 2008. Zasloužil se o restrukturalizaci zdravotnictví v nemocnicích jihočeského kraje a rozvoj medicínských technologií v Písku.

Čest jeho památce!

 
 

Nemocnice ukazuje studentům laboratoře, ti se tam vracejí jako lékaři
30. dubna 2019

Jednou z cest, jak získat budoucí pracovníky, je pořádání exkurzí přímo v provozu. Tudy se rozhodla před několika lety jít i písecká nemocnice. Ta každoročně pořádá pro studenty Gymnázia Písek exkurze do své mikrobiologické laboratoře. Přestože při nich některé dívky téměř omdlévají, po letech se tam vracejí pracovat.

„Při nedávné exkurzi zavítalo do naší mikrobiologické laboratoře šestatřicet studentů zdejšího gymnázia – maturantů ze čtvrtého nebo osmého ročníku v předmětu Biologický blok. Mohli si vyzkoušet zpracování vlastního výtěru z krku. Všichni tu poprvé v životě viděli mikroby naživo,“ uvedla primářka Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Věra Kůrková.

Studenti podle ní byli z exkurze nadšení. „Některé dívky sice byly na omdlení, ale všechno zvládly. Zodpověděla jsem mnoho dotazů. Také jsme diskutovali o výběru povolání. Přibližně polovina z těchto studentů míří na medicínu. Těm vždy říkám, že doufám, že se za šest let uvidíme v naší nemocnici,“ řekla Věra Kůrková.

Exkurze přímo v nemocnice mají podle primářky u studentů mnohem větší odezvu než její dřívější přednášky o mikrobiologii na gymnáziu. „Jeden lékař z těchto studentů už v naší nemocnici pracuje. A na další se těšíme,“ doplnila.

 
 

Máme stále nemocnici 21. století
5. dubna 2019

Nemocnice Písek je jednou z mála nemocnic v České republice, u které Česká lékařská komora (ČLK) může garantovat občanům, že budou ošetřováni dostatečným množstvím patřičně erudovaných lékařů. ČLK v této souvislosti označila písecké zdravotnické zařízení jako „Nemocnici 21. století“. Nemocnice Písek obhájila tuto pozici už potřetí. 

„Naším cílem je ocenit a propagovat ta zdravotnická zařízení, která splňují náročné požadavky na poskytování zdravotní péče lege artis, tedy na úrovni medicíny 21. století. Bez kvalifikovaného zdravotnického personálu nelze poskytovat kvalitní zdravotní péči, proto je dostatečné množství patřičně kvalifikovaných lékařů prvním kritériem pro udělení certifikátu kvality ČLK ‚Nemocnice 21. století‘. Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních sester i kritickou personální situaci některých lůžkových zdravotnických zařízení. V současnosti bohužel nemůžeme občanům garantovat, že jsou ve všech zdravotnických zařízeních léčeni dostatečným počtem patřičně kvalifikovaných lékařů,“ uvedl MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory.

Dostupnost kvalitní a bezpečné zdravotní péče je jednou z priorit České lékařské komory, která připravila v rámci projektu „Nemocnice 21. století“ návrh doporučení řádného personálního zajištění lůžkových zdravotnických zařízení. Doporučení, které je výsledkem odborné diskuse vědecké rady a dalších orgánů ČLK, nabízí Česká lékařská komora jako návod a pomůcku jak ředitelům nemocnic, tak i jejich zřizovatelům. 

Personální audity provádí a certifikát vydává ČLK zcela zdarma od roku 2009. Jeho platnost je dva roky. Komora může kdykoliv v nemocnici provést namátkovou kontrolu a pokud by aktuální stav neodpovídal kritériím, může certifikát odebrat. 

Nemocnici Písek udělila ČLK certifikát kvality poprvé v roce 2013. „Certifikát považuji za významný zejména pro vědomí pacientů, že jsou ošetřováni kvalifikovanými lékaři i sestrami a že jich máme dostatek. Situace má přesah i do kreditu nemocnice jako zodpovědného a zajímavého zaměstnavatele, kde se mladí mají od koho učit, kde minimalizujeme přetěžování zdravotníků. Personální práci považuji v dnešním zdravotnictví za jednu z nejdůležitějších. Písecká nemocnice zůstává stále kvalitní značkou pro svého vlastníka, Jihočeský kraj,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Reportáž najdete na našem facebooku.

 
 

Obrazem - Nové ptačí budky
3. dubna 2019

Nové ptačí budky do areálu přivezli a nainstalovali studenti písecké Střední lesnické školy pod vedením jejich učitele Ing.Františka Davida. 

 
 

Uzavření ambulantní části rehabilitace
25. března 2019

Ve dnech 1.-5.4.2019 bude uzavřena ambulantní část Oddělení akutní rehabilitace z důvodu stěhování. Provoz bude zahájen v budově „L“ od pondělí 8.4.2019 včetně vodoléčby a bazénu. Děkujeme za pochopení.

 
 

Obrázky dětí zdobí zdi nemocnice
22. března 2019

Písecká nemocnice je s příchodem jara o něco vlídnější a barevnější. Zasloužily se o to děti z družiny Základní školy E. Beneše v Písku, které pod vedením vedoucí vychovatelky Mgr. Radky Zapletalové namalovaly pro nemocnici řadu obrázků. Ty zdobí chodby několika oddělení.

„Žáci této školy nám vytvořili řadu obrázků, které na odděleních interním, dětském, akutní rehabilitace, mamografie a magnetické rezonance zdobí naše nemocniční zdi. Děti svá díla tvořily při pobytu ve školní družině, a to hned na několik témat: pohádky, motýli, fantasy svět a příroda. Jsme rádi, že prostředí, jehož základem je bělostná čistota, zdobí i něco barevného a veselého,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Písek, a. s., Mgr. Květoslava Slabáková.

Na obrázcích pracovaly děti ze všech oddělení školní družiny ZŠ E. Beneše ve věku šesti až deseti let. „Jejich autorkami jsou z velké většiny dívky, fantazijní světy jsou však výhradně dílem chlapců – žáků první a druhé třídy. Nejvíce autorů je prvňáků a druháků. Nejčastější výtvarnou technikou byla kresba suchým pastelem – tak byli vytvořeni například motýli a fantazijní světy, dalšími použitými technikami byla kolorovaná kresba tuší, malba temperou a vodovými barvami. Děti na obrázcích pracovaly s nadšením, umocněným především vědomím, že přinesou povzbuzení a dobrou náladu pacientům nemocnice, kterou mnohdy samy dobře znají – jako její pacienti, nebo jako návštěvníci,“ řekla Radka Zapletalová.

 
 

V Písku vyšetří ledviny i bez objednání
12. března 2019

Také letos se písecká nemocnice připojí ke Světovému dni ledvin. Ve čtvrtek 14. března zájemcům vyšetří bez objednání funkci ledvin a upozorní na nutnost prevence nemocí tohoto důležitého lidského orgánu. Na Hemodialyzační oddělení Nemocnice Písek, a. s., mohou lidé dorazit mezi 7.30 a 13. hodinou. 

„Druhý čtvrtek v březnu patří každoročně prevenci onemocnění ledvin. Mezinárodní federace pro onemocnění ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost totiž právě na tento den vyhlašují Světový den ledvin. Letos vychází na 14. března. Kdokoliv se může zdarma a bez objednání nechat vyšetřit,“ řekl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Zdeněk Hobzek.

Preventivní akci spojenou s vyšetřením zdravotního stavu zájemců hemodialyzační oddělení pořádá při běžném provozu nemocničního oddělení v budově hemodialyzačního střediska. „Lidé, kteří si chtějí nechat vyšetřit funkci ledvin, musejí přijít nalačno a se vzorkem ranní moči v čisté nádobce. Pro zájemce je připraveno základní screeningové vyšetření moči a sedimentu, hladiny glykémie, cholesterolu a kreatininu. Tím lze odhalit některou z civilizačních nemocí jako jsou cukrovka, porucha tukového metabolismu, onemocnění močových cest a hlavně poškození funkce ledvin. K tomuto závažnému stavu často přispívá cukrovka a vysoký krevní tlak. Vážné komplikace mohou způsobit také opakované infekce močových cest,“ dodal Zdeněk Hobzek. 

 
 

V písecké nemocnici se zaměří na prevenci násilí
6. března 2019

Prevence násilí ve zdravotnictví – to je název pracovního dne, kterého se zúčastní sestry písecké nemocnice. Den plný přednášek a praktických ukázek řešení agrese ve zdravotnickém zařízení je čeká 12. března v prostorách nemocnice.

„Téma tohoto pracovního dne jsme se rozhodli zařadit do vzdělávacích aktivit pro naše zaměstnance z důvodu rostoucího počtu nahlášených nežádoucích událostí, kdy došlo ke konfliktu pacienta či návštěvy pacienta se zdravotnickým pracovníkem, tedy sestrou, lékařem či sanitářem. Konflikty se často týkají slovní agrese, bohužel stále častěji dochází i k fyzickému násilí ze strany pacientů, zejména těch, kteří jsou při ošetření pod vlivem různých návykových látek, ať už jde o alkohol nebo drogy,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Písek, a. s., Mgr. Květoslava Slabáková.

Během pracovního dne sestry získají informace o významu prevence násilí při přímém kontaktu s pacientem, naučí se vhodné neverbální komunikaci a základům sebeobrany. Prakticky pak budou trénovat specifické situace a jejich řešení z hlediska verbální sebeobrany. Přednášet bude Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

 
 

Písecká nemocnice dokončuje novou vodoléčbu
27. února 2019

V březnu budou moci pacienti písecké nemocnice využívat nově zařízenou vodoléčbu. Nemocnice v těchto dnech dokončuje rekonstrukci vodoléčebného úseku svého rehabilitačního oddělení, s níž začala vloni na podzim. V rámci ní nechala přestavět bazén v suterénu pavilonu L, zmodernizovat vodoléčebný sál, vyměnit vzduchotechniku a vybudovat denní místnost a toalety pro personál i pacienty. 

Celková investice na rekonstrukci vodoléčebného úseku, který využíváme k rehabilitaci pacientů po operacích, dosáhla částky dvacet jedna milionů korun, devíti miliony přispěl vlastník nemocnice, Jihočeský kraj,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nový bazén budou moci využívat i málo pohybliví pacienti, a to co možná nejdříve po jejich operaci. „Budou do něj moci vstupovat po standardních schodech s oboustranným zábradlím, což umožní časnou rehabilitaci po totální náhradě kyčlí či kolen, ale i po operacích ramen, páteře nebo u spolupracujících pacientů i po mozkové příhodě. U dřívějšího bazénu byl na „svislém žebříčku“ přístup výrazně limitován pohyblivostí kloubů či jejich bolestivostí. Na vodoléčebném sále byla dokončena výměna velkých van a zkompletovány malé vany pro vířivou lázeň končetin. Ke stávajícím třem vířivkám – dvěma na dolní končetiny a jedné na horní končetin,  přibyla i nižší vířivka na dolní končetiny, kterou budou moci využívat pacienti po úrazech a operacích hlezna-nohy,“ upřesnil MUDr. Jiří Kruliš, primář Oddělení akutní rehabilitace Nemocnice Písek, a. s.

Rekonstrukce vodoléčby navázala na loňskou obměnu výměníku tepla a přechod z parovodu na horkovod. Současně s ní byl proto rekonstruován vodovodní řad v této budově, který byl dlouhodobě v havarijním stavu.

Reportáž najdete na našem facebooku.

 
 

Písecká nemocnice má nové lékařské posily
22. února 2019

Dvě lékařské posily přibyly písecké nemocnici od letošního února. Jednou z nich je nový primář ortopedického oddělení  MUDr. Vilém Svoboda, druhou pak lékařka onkologického oddělení MUDr. Taťána Fischerová. 

MUDr. Vilém Svoboda začal v písecké nemocnici na pozici lékaře pracovat od roku 1993 poté, co absolvoval studium Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1996 a 2001 získal atestace z oboru Ortopedie a traumatologie. „Píseckou nemocnici mi v šestém ročníku medicíny doporučil primář chirurgie z Domažlic MUDr. Václav Novák, CSc., člověk, kterého jsem si velmi vážil. Chtěl jsem pracovat v chirurgickém oboru a váhal jsem mezi klasickou chirurgií na Chirurgické klinice v Plzni a nabídkou pracovat na ortopedii v Písku. Nakonec jsem si vybral píseckou ortopedii,“ uvedl nový primář Ortopedického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Vilém Svoboda.

Na pozici primáře se chce soustředit na endoprotetiku neboli kloubní náhrady, revizní operace endoprotéz a septickou ortopedii. „Jako primář oddělení chci vytvořit týmy lékařů podle jednotlivých specializací v rámci ortopedie, konkrétně ortopedie nohy, ruky, artroskopie… Myslím si, že  užší specializace v daném oboru je možná jedinou cestou, jak zase posunout oddělení o kousek dál,“ řekl Svoboda.

MUDr. Taťána Fischerová je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem do písecké nemocnice pracovala na Onkologické ambulanci v Karlových Varech a předtím například ve Fakultní nemocnici v Plzni. „Ve Fakultní nemocnici Plzeň jsem pracovala a žila v rozporu s administrativou i celkovou atmosférou velkého ústavu, kde se postupně jedinec zcela ztrácí, ať je v roli pacienta nebo zaměstnance. To mě přimělo k odchodu do soukromé ambulance v Karlových Varech, kde jsem ale byla zase odborně izolována od všech ostatních pracovišť i od nemocničního zázemí, včetně lidského kolektivu. Písecká nemocnice se jeví jako ideální prostředí. Najdete tam příjemné pracovní zázemí, kde pečují o své zaměstnance a ti zase mohou profesionálně pečovat o pacienty,“ míní Taťána Fischerová.

Jako nová posila onkologického oddělení chce pokračovat v zavedené spolupráci uvnitř písecké nemocnice s tamním chirurgickým, patologicko-anatomickým, radiodiagnostickým oddělením i s hospicovou péčí. „Budu se snažit zajistit našim pacientům nejlepší dostupnou péči. V tomto směru lze využít i nově se nabízející spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol, Všeobecnou fakultní nemocnicí Praha a s Fakultní nemocnicí Plzeň, které nabízejí specializovanou péči v souvislosti s konkrétními druhy nádorů,“ doplnila Fischerová.

 

 
 

Rakušané obdivovali jihočeské zdravotnictví
30. ledna 2019

Jihočeské nemocnice se s přehledem vyrovnají rakouským klinikám podobné velikosti. V některých službách jsou na tom i lépe. S takovými závěry se vrátili zástupci písecké nemocnice z nedávné výměnné stáže na Zemské klinice Gmünd. Stáže jsou součástí projektu Healthacross for future (HAFF), který realizuje holding jihočeských nemocnic společně s dolnorakouským partnerem projektu – Holdingem dolnorakouských zemských klinik. 

Stáž poukázala na některé rozdíly v péči o pacienty v Rakousku a Česku, ale také na odlišný přístup k řízení zdravotnických zařízení. „V Gmündu upřednostňují lůžkovou péči před ambulantní, a to z důvodu opačně nastaveného systému úhrad za zdravotní péči ze strany pojišťoven. V Rakousku je výhodnější co nejvíce nakupovat ambulantní služby i další obslužné a technické činnosti od externích dodavatelů. U nás je tomu naopak – zde se snažíme poskytovat ambulantní služby sami a stejně tak i řadu obslužných činností technického rázu. Konkrétně v písecké nemocnici zajišťujeme sami stravování, úklid a praní prádla – máme vlastní kuchyni, cukrárnu, sportovní areál, prádelnu… To Rakušany hodně překvapilo a uznali, že máme nastaven vysoký standard péče o pacienty i souvisejících služeb,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Holding dolnorakouských klinik je založen na podobném principu jako jihočeské nemocnice, vlastněné Jihočeským krajem. „V Dolních Rakousích centralizují péči do větších klinik, menší jsou v útlumu, což je dle vyjádření zástupců Zemské kliniky v Gmündu poněkud znevýhodňuje. V jižních Čechách zůstávají i v okresních nemocnicích důležité obory a je zde udržena potřebná spádovost pro různé druhy zdravotní péče,“ zmínil Jiří Holan rozdíly v systému řízení zdravotnických zařízení na obou stranách hranice.

„Velký rozdíl v postavení jihočeských nemocnic a Zemské kliniky v Gmündu vidím v nízkém stupni autonomie rakouské nemocnice. Výsledkem je nepružnost zejména v oblasti personalistiky a investic a také zdlouhavé plynutí právních dokumentů – v rakouské nemocnici totiž nemají vlastního právníka. V rámci dolnorakouského holdingu se odčerpává péče z menších nemocnic a centralizuje se, což představuje snížení počtu lůžek, čímž se nemocnice dostává do záporných čísel. V tomto směru jsme na tom v jižních Čechách mnohem lépe,“ upřesnila Ing. Dana Čagánková, člen představenstva Nemocnice Písek, a. s.,

 
 

Nemocnice se dohodla s odbory na dalším zvýšení mezd
17. ledna 2019

Už potřetí za sebou dostanou zaměstnanci Nemocnice Písek, a. s., od ledna přidáno o 10 procent. Vedení nemocnice po dohodě s odborovými organizacemi opět vyhovělo nařízení vlády a zvýšilo tarifní mzdu, navíc všech svých pracovníků. Už třetím rokem tak budou mít lékaři, zdravotní sestry i další nezdravotnický personál vyšší tarif o celých 10 procent.

„Jsme rádi, že jsme se s vedením nemocnice opět dohodli. Zvažovalo se několik variant nárůstu mezd a zvítězila ta, která je v souladu s Memorandem, podepsaném dřívějším ministrem zdravotnictví Hegerem a která je v systému písecké nemocnice co nejvíce spravedlivá. Přidáno tak dostanou 10 procent do tarifů všichni zaměstnanci a k tomu se navíc zvyšují příplatky ve směnném režimu, konkrétně zdravotním sestrám, větší části laborantů a sanitářům. Podařilo se dohodnout i nastavení směnného přilepšení pro zaměstnance ve směnném provozu kotelny,“ řekl Roman Carda, předseda největší odborové organizace písecké nemocnice.

Písecká nemocnice zvýšila v posledních třech letech tarifní mzdy svých zaměstnanců v součtu o 30 procent a je nemocnicí, kde vzrostly tarifní mzdy všech zaměstnanců o deset procent třikrát za sebou. „Abychom mohli všem pracovníkům zvýšit mzdy už od ledna, podepsali jsme kolektivní smlouvu před Vánoci, jednání zahajujeme vždy v listopadu. Vzrostlo i ohodnocení lékařů za služby k zajištění nepřetržité lékařské péče,“ řekla Ing. Dana Čagánková, členka představenstva Nemocnice Písek, a. s.

„Za rok 2018 činila mzda lékařů, včetně těch, co slouží, průměrně 84.774 korun, zdravotní sestry braly 33.965 korun. Letošní opětovné desetiprocentní navýšení mezd se nám podařilo díky vhodnému nastavení mzdové politiky, finanční kondici nemocnice a plnění počtu ošetřených pacientů a zmíněná čísla půjdou letos opět nahoru. Tohle všechno lze při dobré personální situaci. Většinu nákladů na zvýšení tak dokážeme pokrýt financemi z úhradové vyhlášky,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.  Doplnil, že za rok 2018 bylo na rámec mezd v písecké nemocnici vyplaceno ještě 10,2 milionu korun v podobě odměn.

 
 

Vedle prvního miminka letošního roku drží písecká porodnice i další prvenství
9. ledna 2019

Nejčasnějším českým miminkem roku 2019 se stal Tomášek, narozený v písecké porodnici necelou minutu po půlnoci, Nemocnice Písek ale drží v oblasti porodnictví i další primát. Už podruhé za sebou získala prvenství ve spokojenosti rodiček v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP). Dále je také ojedinělá v tom, že v ní rodí téměř z poloviny ženy z jiných okresů.

V roce 2018 bylo v písecké porodnici 934 porodů, z nichž se narodilo 952 dětí. Dvojčat bylo za loňský rok 18. Nejmenší novorozenec vážil 910 gramů, největší 4850 gramů. Chlapců se narodilo 501, dívek 451. Věk rodiček se pohyboval mezi 16 a 46 lety. Nevšední jména novorozenců byla Natanael, Silver a Timeo.

„V porovnání s porodnicemi v Jihočeském kraji jsou výsledky a čísla velmi dobrá a porodnickému týmu za jeho práci patří obrovské díky. Písecká porodnice má jako jediná v Jihočeském kraji výrazně vyšší počet porodů než je narozených dětí v okrese, v tomto případě v píseckém. V Písku přivádějí na svět své děti matky z celého regionu,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek, MBA.Ze statistiky Nemocnice Písek vyplývá, že si ji vloni vybralo k porodu neuvěřitelných 45 procent rodiček z jiných okresů. „Do Písku míří rodičky zejména ze severozápadu kraje“, doplnil Turek.

Písecká porodnice dlouhodobě pracuje na zlepšování služeb pro rodičky. Jde cestou odstranění sterility lékařského prostředí. „Naše porodnice dnes vypadá spíše jako zařízení hotelového typu. Byly zrekonstruovány porodní sály. Rodičky si mohou vybrat i barvu sálu. Nově byly zřízeny takzvané rodinné pokoje pro pobyt matek, otců nebo celých rodin společně po porodu. Rodina má k dispozici studio s komfortním sociálním zázemím a wi-fi připojením. Jedná se o plně vybavené apartmány s poskytováním služeb včetně stravování formou minutek pro celé rodiny nebo zázemí pro příbuzné s prvky rodinné intimity. Nabízíme těhotenské předporodní kurzy a v rámci poporodní péče prosazujeme tzv. bonding, přivinutí dítěte k tělu rodičů, který umožňujeme matkám, otcům i po císařském řezu.Samozřejmostí je lidský přístup k rodičkám, vyhovění jejich přání a chápání jejich potřeb,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

 
 

Tomášek je prvním miminkem narozeným v roce 2019
3. ledna 2019

Prvním miminkem roku 2019, které se narodilo v Písku, je chlapeček Tomáš. Přišel na svět necelou minutu po půlnoci, vážil 3700 g a měřil 51 centimetrů. Jednalo se o přirozený porod bez komplikací. Maminka Hana i její syn jsou v pořádku. S gratulací a dárky přišli za maminkou ředitel nemocnice MUDr. J.Holan a zástupci dětského a porodnického  oddělení.

Reportáž nejdete na našem facebooku.

 
 

Primářka hematologicko-tranfuzního oddělení zodpoví vaše dotazy
23. listopadu 2018

Zajímá vás něco z oblasti hematologie nebo transfuzního lékařství? Neváhejte se zeptat primářky hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Heleny Kubánkové, která na vaše dotazy odpoví ve středu 28.11.2018 od 10 do 11 hodin v Píseckém deníku.

 
 

V porodnici písecké nemocnice se cítí rodičky nejlépe
22. listopadu 2018

Porodnici písecké nemocnice označily rodičky jako zařízení, ve kterém se cítí nejvíce spokojené. Vyplývá to z hodnocení projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP), do kterého je Nemocnice Písek, a. s., zapojena od roku 2014. Písecká porodnice získala prvenství ve spokojenosti rodiček už podruhé za sebou. 

„Jedná se o ocenění vysokého standardu naší péče. Certifikát za vstřícný přístup k rodičkám a Ocenění za vzornou spolupráci na projektu PPP nám předal RNDr. Tomáš Raiter – řešitel projektů ve zdravotnictví. Máme z něj radost,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

V Písku se každoročně narodí téměř 1000 dětí. Porodnice je certifikovaným intermediárním perinatologickým centrem (rodí se zde, anebo jsou sem transportovány, nedonošené děti od 32. týdne). Je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání. 

Projekt Přirozený Porod v Porodnici (PPP) realizují přední český web o těhotenství a mateřství Babyweb.cz a Kvalita očima pacientů – realizátor dlouhodobého projektu měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti a spokojenosti pacientů. Je do něj zapojeno 17 tuzemských nemocnic. Smyslem projektu PPP je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí, s laskavou pozorností, jaká tomuto neopakovatelnému a jedinečnému okamžiku přísluší. Cílem projektu PPP je plošné zlepšení standardu porodní péče v Česku.

 
 

Inkontinenci žen řešíme i bez operace
12. listopadu 2018

Ženy s inkontinencí (neboli s potíží s unikáním moči) mají v jižních Čechách novou možnost zbavit se jí i bez operace. Lékaři písecké nemocnice v letošním roce zavedli zcela novou metodu léčby ženské stresové inkontinence, kterou je aplikace látky zvané Bulkamid do okolí močové trubice.

Bulkamid se v České republice aplikuje ženám s inkontinencí už deset let. Tento gel se zavádí pomocí tenkých jehel do tří míst v okolí močové trubice. Podobně jako clona u fotoaparátu pak močovou trubici uzavírá a žena přestává mít potíže s pomočováním. Výkon trvá asi deset minut a lze jej provádět v krátké narkóze, ale také pouze při lokálním znecitlivění.

„Výkon je určen ženám, kterým nepomohlo zavedení pásky mezi pochvu a močovou trubici, dále ženám s nízkým močovým uzavíracím tlakem, ženám starším či nemocným, ale i těm, které ještě plánují těhotenství a není jim proto doporučována páska,“ uvedl MUDr. Michal Turek, MBA, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., a vedoucí Urogynekologického centra tohoto zdravotnického lůžkového zařízení.

Písecké urogynekologické centrum je pátým pracovištěm v ČR (po klinikách v Praze, Brně a Plzni), které zavedlo Bulkamid do své nabídky urogynekologických výkonů. „Ženám s komplikovanou stresovou inkontinencí se tak otevírá další možnost, jak se úspěšně zbavit tohoto příznaku, který je sužuje nejen zdravotně, ale i pracovně a společensky,“ řekl primář Turek.

Urogynekologické centrum písecké nemocnice je v Jihočeském kraji největším pracovištěm svého druhu. Poskytuje kompletní spektrum diagnostických i léčebných metod v oblasti ženské inkontinence a defektů pánevního dna. Svým spektrem poskytovaných metod a počtem vyléčených pacientek se řadí mezi největší centra v České republice. Za posledních sedm let písečtí lékaři aplikovali přes 800 tahuprostých pásek ženám z celého jihočeského regionu.

„Naše pracoviště provádí kompletní urogynekologickou diagnostiku, nabízíme celkové spektrum operací, dále pacientky také sledujeme. Na našem pracovišti jsme schopni ušít na míru každé pacientce konkrétní až individuální výkon v léčbě inkontinence či sestupů pánevních orgánů,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Reportáž najdete na našem facebooku

Poslechněte si rozhovor s primářem MUDr. Turkem o inkontinenci žen.

 

 
 

Čeští biochemici se sjedou do Písku
30. října 2018

Jak poznat časné poškození ledvin podle rozboru krve? Které látky poukazují na náhlé příhody břišní? Těmito a dalšími otázkami se budou zabývat kliničtí biochemici v Písku. Klinická biochemie je specializované odvětví medicíny, které se zabývá zkoumáním a měřením chemických látek například v krvi či moči pacientů. Několik desítek lékařů a laboratorních specialistů se setká 1. a 2. listopadu 2018 v penzionu U Malířských v Písku.

„Laboratorní diagnostika, a v ní zejména klinická biochemie, v současné době poskytuje až osmdesát procent informací o pacientovi. To, které látky se najdou v pacientově krvi či moči, je důležité pro stanovení jeho diagnózy i následný léčebný proces. Setkání biochemiků, které je založeno na vzájemné výměně zkušeností a vzdělávání, je proto velmi důležité pro budoucnost tohoto oboru,“ uvedl hlavní organizátor akce MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, a. s.

V pořadí už devátého setkání se zúčastní několik lékařů z IKEM (Institutu Klinické a Experimentální Medicíny, který je největším výzkumným pracovištěm v ČR), například jeden z čelních představitelů oboru – prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., žák primáře Nejedlého, emeritní předseda České společnosti klinické biochemie a dlouholetý vedoucí katedry klinické biochemie IPVZ, nyní přednosta Pracoviště laboratorních metod Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM Praha).

 
 

Ptejte se primáře rehabilitace
25. října 2018

Primář oddělení akutní rehabilitace MUDr. Jiří Kruliš odpoví na vaše dotazy v on-line rozhovoru v úterý 30.10.2018 od 10 do 11 hodin. Ptát se ho můžete už teď na stránkách Píseckého deníku.

 
 

Ambulance rehabilitace se přestěhovaly
5. října 2018

Od pondělí 8. října 2018 je z důvodu rekonstrukce vodoléčby oddělení akutní rehabilitace přestěhována jeho ambulantní část.

Ambulance a tělocvičny jsou umístěny v prostorách bývalého oddělení klinické biochemie, vchod je možný z nádvoří do pavilonu „E“ po schodech směrem ke kardiologické ambulanci nebo výtahem z přízemí budovy „G“ od CT vyšetřovny.

Další bezbariérový vstup je výtahem z chodby budovy „K“ do prvního patra a pak směrem k oční ambulanci.

Rekonstrukce by měla být dokončena na jaře roku 2019. 
Děkujeme za pochopení.

 
 

Největší zájem byl o laparoskopické přístroje
14. září 2018

Ukázky urologických vyšetřovacích pomůcek a přístrojů se těšily největšímu zájmu účastníků letošního už pátého ročníku Pochodu Za zdravé chlapy. 

K vidění byl jednorázový flexibilní ureterorenoskop včetně video věže od firmy Medial. Jedná se o přístroj určený k odstraňování močových kamenů z ledviny endoskopickou cestou, čili přirozenou přes močové cesty. Laparoskopický trenažér firmy Olympus přilákal i náhodné kolemjdoucí a každý si mohl vyzkoušet, že laparoskopické operace nejsou nic jednoduchého. Více fotografií na našem facebooku.

 
 

S novým školním rokem přibývají v logopedické ambulanci prvňáčci
5. září 2018

S počátkem školního roku se každoročně plní Ambulance klinické logopedie Nemocnice Písek, a. s., prvňáčky i dětmi s odkladem povinné školní docházky. Rodiče dětí se také pravidelně v tomto období více zajímají o klinickou logopedii i o nadstandardy pro předškolní děti, které trpí nejčastěji tzv. patlavostí, vývojovou vadou řeči nebo koktáním.

„Právě školáci trpí nejčastěji diagnózou Dyslalie neboli patláním, a to nejen v oblasti artikulace, ale také často pro nezralost fonematického uvědomování. V těchto případech rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí dle D. B. Elkonina nebo pomocí grafomotoriky,“ uvedla Mgr. Kateřina Hájková, která má v písecké nemocnici na starosti logopedické služby pro děti.

Písecká ambulance klinické logopedie nabízí od loňska nadstandardní péči pro skupinky až šesti dětí v oblasti grafomotoriky. To je stimulační program pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy, ale i pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. „Tento program lze navštěvovat i bez doporučení praktického lékaře. A protože se jedná o nadstandardní službu, nehradí ji zdravotní pojišťovna, nýbrž rodiče. Cena za hodinovou terapii přitom činí 200 korun,“ řekla Kateřina Hájková.

Program grafomotoriky se skládá z 15 lekcí , které jsou zaměřeny na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj dílčích funkcí v oblasti zrakové, sluchové a prostorové orientace, schopnosti přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání, řazení činností za sebou a na grafomotorické dovednosti.

Další metodou pro odstranění vady řeči u předškoláků, dětí s odkladem školní docházky nebo i školáků je metoda D. B. Elkonina. V této metodě se postupuje od mluveného slova ke čtenému. „Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov. Říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech. A až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti. Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů. Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu. Program lze absolvovat ve 33 lekcích, které jsou zaměřeny na trénink fonematického uvědomování,“ sdělila Kateřina Hájková. Doplnila, že cena za hodinu této terapie činí 300 korun a doporučuje se intenzívní trénink dvakrát týdně.

Celoročně je zájem o logopedické služby v Písku větší než je kapacita nemocniční ambulance. „Pokud máme hodně akutních případů, čeká se na přijetí i několik měsíců. V případě volné kapacity ale dostávají rodiče termín ihned,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Bližší informace i objednání: Mgr. Kateřina Hájková
Kontakt: hajkova@nemopisek.cz 

 
 

Zajišťujeme hemodialýzu i o prázdninách
3. července 2018

Pokud pacient s nemocnými ledvinami přijede během nadcházejících letních prázdnin do jižních Čech, může využít služeb Hemodialyzačního střediska Nemocnice Písek, a. s. Ročně této služby využívá až dvacet nemocných z různých koutů České republiky, kteří do jižních Čech jezdí v létě na dovolenou nebo o vánočních či velikonočních svátcích za svými příbuznými. Výjimečně jezdí také cizinci.

„Rekreanty ze zahraničí ošetřujeme výjimečně. Během pětadvacetileté existence našeho střediska se jednalo o maximálně pět osob z Německa, Slovenska, Dánska. Například loni v listopadu jsme takto ošetřili pacienta z Německa,“ uvedl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Zdeněk Hobzek.

Zajištění hemodialýzy pro pacienty ze států Evropské unie probíhá bezproblémově, neboť péči mají hrazenu ze svého pojištění. Písecká nemocnice pak pouze vyřídí konkrétní postup. „Pacienta oddialyzujeme dle jeho požadavků a na základě jeho předpisu, který nám dopředu zašlou z jeho zdravotnického zařízení. Postup řešíme i s příbuznými těchto cizinců, protože ve většině případů pobývají právě u nich,“ upřesnil Zdeněk Hobzek. 

Rekreanti z České republiky se do hemodialyzačního střediska každoročně objednávají na různě dlouhou dobu. „Často se tak děje v exponovaných časech – o letní dovolené, svátcích, Vánocích. Snažíme se všem vyhovět, mají tu své rekreační objekty, příbuzné či zaplacené pobyty. Zvláště v létě je jejich zájem vysoký. A někdy nastávají i prekérní situace: před léty jsme například odesílali nemocného z Ostravy do tamního transplantačního centra k transplantaci ledviny. Bydlel v kempu a nebyl k nalezení, takže jsme ho museli doslova vypátrat,“ doplnil primář.

 
 

"Upíři" hledají novou krev ve školách
18. června 2018

I když je v jižních Čechách dlouhodobě dostatek transfúzní krve, nemocnice vítají každého nového zájemce o dárcovství této tekutiny. Písecká nemocnice začíná hledat nové dárce krve mezi středoškoláky. Akcí s názvem „Upíři ve škole“ upozorňuje na význam dobrovolného dárcovství a nabírá prvodárce.

„Vítáme každého nového zájemce, protože je nutná přirozená generační obměna. Potřební jsou zejména dárci, kteří jsou bezprostředně schopni reagovat na výzvu transfuzního oddělení a dostavit se brzy k odběru. To je čím dál těžší. Upřednostňujeme také, aby doba skladování krve byla co nejkratší, maximálně přizpůsobená potřebám nemocnic,“ uvedla primářka Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Písek Helena Kubánková, které zajišťuje krev pro svou potřebu i pro další zdravotnická zařízení, které o krev požádají, jako např. pro nemocnici v Táboře, pro FN Motol, ve statimových dodávkách pro nemocnici v Českých Budějovicích.

V rámci akce „Upíři ve škole“ zdravotníci navštěvují několik středních škol v Písku, kde mezi studenty třetích a čtvrtých ročníků šíří osvětu o dobrovolném dárcovství krve a zároveň hledají aktivní dárce. Ti se pak dostaví k odběru do nemocnice. „Cíleně hledáme dárce mezi mladými lidmi. Těch totiž chodí velmi málo. V rámci akce chceme získat pětatřicet prvodárců,“ řekla autorka projektu „Upíři ve škole“ Bc. Anna Vodsloňová ze Střední zdravotnické školy Písek, podle níž se prvodárci mohou těšit na hodnotné balíčky od sponzorů projektu.

Prvodárců zaregistrovalo loni Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Písek 133. Odběrů bylo v roce 2017 provedeno celkem 3362 od 1508 dárců. „Co se týká skladby dárců, je dlouhodobě i aktuálně nejvíce zaregistrovaných dárců s krevní skupinou A, Rh faktor pozitivní, nejvíce žádaná krev je 0, Rh negativní,“ poznamenala primářka Kubánková.

Dárcem krve může být každý, kdo v den odběru vyhoví kritériím zdravotní způsobilosti, které posoudí lékař hematologicko-transfuzního oddělení na základě vyplnění dotazníku, laboratorního vyšetření a zdravotní prohlídky. Noví dárci se mohou hlásit na telefonním čísle: 382 772 429. Odběry nemocnice zajištuje každé pondělí od 6.30 do 8.00 a každé úterý od 6.00 do 8.30 hodin.

 
 

Odborníci na rakovinu prsu podruhé v Písku
28. května 2018

Až stovka odborníků na rakovinu prsu se chystá do Písku, aby diskutovala o tomto závažném onemocnění, které postihuje stále větší procento žen. V pátek 1. června se v písecké nemocnici bude konat Písecký mamologický den 2018. Právě Nemocnice Písek, a. s., je známa svým komplexním přístupem k řešení tohoto onemocnění – od prevence, diagnostiky, chirurgického zákroku až po následnou léčbu a psychologickou terapii.

„V České republice se ročně objeví pět až šest tisíc případů nových zhoubných nádorů. Onemocnění postihuje stále mladší ženy a je na prvním místě příčin úmrtí na nádorové onemocnění u žen – ročně si vyžádá kolem dvou tisíc úmrtí. Nádorům prsu je věnovaná velká část výzkumu a díky novým poznatkům se nám daří držet úmrtnost na stále stejných číslech, přestože výskyt onemocnění má stoupající tendenci,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA, který je zároveň vedoucím lékařem Mamografického screeningového centra.

Akreditované mamografické centrum písecké nemocnice ročně preventivně vyšetří přibližně osm tisíc žen a dalších několik tisíc pacientek přijde na diagnostické vyšetření poté, když je v prsu něco hmatatelného. Funguje už jedenáct let a v jižních Čechách je jediným mamografickým screeningovým centrem, které nepatří žádnému soukromému subjektu. Toto centrum je v Jihočeském kraji také jediné, které je součástí lůžkového zdravotnického zařízení.

Mamologický den, který již druhým rokem pořádá chirurgické oddělení nabídne několik přednášek. „Zástupci chirurgického oddělení písecké nemocnice přiblíží výsledky svého pracoviště za posledních deset let, bude se hovořit o významu operace mízních uzlin při odstraňování karcinomu prsu, o prvních zkušenostech s magnetickým odhalením sentinelových uzlin (ty leží mezi nádorem a centrální částí organismu), o tom, jak často dochází k recidivě karcinomu prsu u pacientek po operaci a plastice nebo například o výsledcích biologické léčby tohoto onemocnění,“ sdělila hlavní organizátorka této konference primářka písecké chirurgie MUDr. Marta Horáková.

 
 

Operací kýly přibývá
11. října 2017

Do Nemocnice Písek, a. s., přichází stále více pacientů s kýlou. Důvodem je fakt, že zde už osmým rokem funguje Centrum pro řešení kýly, které poskytuje vynikající péči v této oblasti. V Centru využívají nejmodernější poznatky tohoto oboru, novinky a přístrojové vybavení k zákrokům, šitým pacientům na míru.

 Písecká nemocnice patří mezi chirurgická pracoviště v České republice s komplexní péčí o pacienty s kýlou širokého věkového spektra. V současnosti zde provádí ročně na čtyři sta operací, ze 60 procent se jedná o tříselné kýly. „V Písku je tato operativa rozvinutá, a to zejména proto, že ji zde provozujeme řadu let a máme tedy značné zkušenosti. Centrum pro řešení kýly jsme založili v roce 2010. Vloni jsme začali ve větší míře zajišťovat i péči o dětské pacienty, trpící tímto onemocněním, a to díky vzniku Dětské chirurgické poradny,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Při péči o pacienty s kýlou v Písku respektují nejmodernější způsoby operování, používají polovstřebatelné, velkoporézní a plně elastické implantáty, které jsou lidským organismem velmi dobře snášeny. Metoda s sebou mimo jiné přináší lepší kosmetický efekt, kratší dobu hospitalizace i rychlejší rekonvalescenci. Operace jsou většinou prováděny laparoskopicky a propracovaný postup běžně umožňuje hospitalizaci pacienta v nemocnici o délce maximálně čtyř dní a po dvou až třech týdnech jeho návrat do práce.

Centrum a jeho poradna usnadňují práci s pacienty. „Máme prostor vysvětlit jim v klidu vše potřebné o tomto onemocnění. Velmi důležitá je také zpětná vazba, tedy dlouhodobé sledování pacientů po operaci. Všechny zveme v pravidelných intervalech na kontroly, výsledky zaznamenáváme do speciálních protokolů a získané zkušenosti aplikujeme, ale také je předáváme i dalším odborníkům,“ řekla MUDr. Lenka Cafourková z Centra pro řešení kýly Nemocnice Písek, a. s.

Do centra, které je přístupné veřejnosti každý pátek od 9 do 12 hodin, přicházejí pacienti bez doporučení svého lékaře nejen ze spádového obvodu písecké nemocnice. Po vyšetření je stanovena indikace k případnému operačnímu zákroku. Ten je co do rozsahu a způsobu výkonu prováděn na míru každému pacientovi podle stavu, věku, velikosti kýly a prognózy dalšího pracovního života. Je zde rovněž prostor na seznámení pacienta se všemi aspekty onemocnění, způsobu operace a také pooperační péče.

Problematice dětské kýly se zase věnují v Dětské chirurgické poradně, kterou písecká nemocnice provozuje už tři čtvrtě roku v prostorách ambulantního traktu dětského oddělní a je otevřena vždy v úterý od 9.00 do 11.00. Do poradny lze objednávat děti od narození až do osmnácti let věku.

„Dětská chirurgie, na rozdíl od dospělé, je specifická v tom, že veškeré úkony probíhají tempem přizpůsobeným dítěti. Pro některé děti může být návštěva stresujícím zážitkem, proto jsou naše prostory pro děti i rodiče vlídné a klidné. Dětem trpělivě nasloucháme a dáváme jim prostor, aby samy popsaly své obtíže. Spolupracujeme s rodinou, aby se děti na návštěvu těšily. Rodiče nabádáme, aby se nás ptali a diskutovali. Vždy je lepší přijmout informace od odborníků, než se spoléhat na zdroje veřejně dostupné,“ uvedla primářka Horáková.

Kýla se vyskytuje v každém věku, nejčastěji jako kýla tříselná (tvoří zhruba 80 procent), další je například pupeční kýla a kýla v jizvě. Jedná se o defekt v břišní stěně, kterým se navenek vyklene z útrob dutiny břišní vak, tvořený většinou pobřišnicí. Obsahem kýly může být střevo, břišní tuk, případně některý jiný nitrobřišní orgán. Kýlu lze rozpoznat nahmatáním bulky na povrchu těla, nejčastěji v třísle, pupku, jizvě. Od jejího nalezení po operaci a rekonvalescenci to trvá běžně šest až osm měsíců a pacient je opět zcela zdráv.