Tel.: +420 382 772 222

O NÁS
Vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb.

Oznámení o potencionálním protiprávním jednání může oznamovatel podat písemně nebo ústně prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému.

Příslušné osoby:

Mgr. Jaroslava Říhová, tel. 382 772 002, e-mail: rihova@nemopisek.cz
Bc. Pavlína Kvíčalová, tel. 382 772 002, e-mail: kvicalova@nemopisek.cz 

Nemocnice Písek, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.