Tel.: +420 382 772 222

PRO PACIENTY
Poděkování

Nemocnice Písek, a.s. má zájem na získání zpětné vazby od pacientů. Velice si vážíme, jestliže nám chcete sdělit Vaše pocity a dojmy z poskytnuté zdravotní péče.
Vaše sdělení jsou pro nás velmi důležitá a mohou významně přispět ke zlepšení kvality poskytované zdravotní péče. Rádi bychom proto znali Vaše názory a podněty k průběhu poskytování zdravotních služeb v naší nemocnici.

Každé poděkování a pochvala našich pacientů zároveň motivuje naše zaměstnance v jejich každodenní namáhavé práci.
Nejvhodnějším způsobem, jak můžete projevit svou spokojenosti, je písemné poděkování, které je vždy předáváno řediteli Nemocnice Písek, a.s. a také na všechna příslušná oddělení.

Pochvalu nebo poděkování nám můžete poslat v tištěné nebo elektronické podobě:
Písemně na adresu: Nemocnice Písek, a.s., sekretariát ředitele, Karla Čapka 589, 397 01 Písek.
Elektronicky na adresu: sekretariat@nemopisek.cz.


Velice děkujeme všem našim pacientům za jejich slova ocenění.