Tel.: +420 382 772 222

PRO STUDENTY
VOŠ

Odborné praxe studentů nelékařských zdravotnických oborů

Nemocnice Písek, a.s. (dále jen NPí) je klinickým pracovištěm pro odbornou praxi studentů nelékařských zdravotnických oborů.

  • Studenti vykonávají odbornou praxi v NPí na základě Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů. Tento smluvní vztah je uzavírán pouze na vymezené období praxe a konkrétní pracoviště NPí.
  • Odborná praxe studentů v průběhu akademického/školního roku je vykonávána v souladu s touto smlouvou a se studijním programem jednotlivých oborů.

Jak postupovat při žádosti o umožnění praxe v NPí?
Žádosti studentů nelékařských zdravotnických oborů (VOŠ) o umožnění odborné praxe v NPí přijímá: 
Mgr. Květoslava Slabáková, slabakova@nemopisek.cz