Tel.: +420 382 772 222

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Nemocnice Písek pořídila pro rodičky moderní přenosný ultrazvuk
22. května 2024

Nemocnice Písek rozšířila vybavení Gynekologicko-porodnického oddělení o nejmodernější ultrazvukový přístroj s vynikajícím zobrazením. To hraje klíčovou roli při vyšetření nejrůznějších závažných stavů během těhotenství, při porodu i po něm. Nový přístroj je mobilní, takže vyšetření významně urychluje a zároveň zvyšuje pohodlí rodiček. 

„Nový ultrazvukový přístroj značky GE Vscan air významné zlepšuje medicínské diagnostické možnosti, zvyšuje bezpečí rodičky i dítěte a zajištuje jim větší komfort. Systém nabízí mimořádné snímky ve vysokém rozlišení a řadu možností jejich ukládání. Jeho součástí je kvalitní bezdrátová oboustranná sonda, kterou lze z každé strany využít pro jiný pohled, a dva tablety. Ty lze v případě potřeby nahradit třeba jen obrazovkou mobilního telefonu. Oproti standardnímu ultrazvuku, který obsahuje set monitoru a obslužného panelu s klávesnicí, včetně napájecích a ultrazvukových kabelů, to vše celé na pojízdném vozíku, je sonda velikosti dlaně zcela jiným přístrojem. Kromě rychlého startování je úžasná také rychlost, s jakou se zdravotníci mohou k rodičce v případě potřeby se zařízením dostat,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek. 

Lékaři písecké nemocnice přístroj používají na oddělení rizikového těhotenství i na oddělení šestinedělí nejen před porodem, ale také po něm. Využívají ho například k vyšetření závažného krvácení po porodu, nebo ke kontrole jizev a břicha po císařském řezu. „Přístroj lze také velmi pružně použít při porodu, kdy je třeba přesně zobrazit uložení hlavičky a hřbetu plodu nebo úhel postupu hlavičky a její vzdálenost od hráze. Lékaři tak vidí, zda je vyšší či menší šance pro spontánní porod, a při případných komplikacích hned zasáhnout,“ řekl Michal Turek.

Vyšetření novým ultrazvukovým přístrojem přináší řadu výhod i rodičkám: za vyšetřením se nemusejí nikam přesouvat, neobtěžují je všudypřítomné ultrazvukové kabely a přístroji nemusí uhýbat ani jejich doprovod, který se jim v danou chvíli věnuje. „Rodičky získají okamžitě důležité informace o svém stavu, který si samy mohou na tabletu i prohlédnout,“ dodal primář. 

Ultrazvukové vyšetření je dlouhodobě nedílnou součástí péče o těhotné ženy. Porodnickým pomocníkem číslo jedna je díky své nenáročnosti, šetrnosti vůči matce i dítěti a zároveň vysoké míře získaných informací. V posledních letech se stále více používá k vyšetření ženy na konci porodu. Nový ultrazvukový přístroj je umožňuje rychle a šetrně, bez nutnosti významné změny polohy ženy, například když rodí na porodním gauči – nedávno pořízené a velmi využívané novince písecké nemocnice.

 
 

Nemocnice Písek má jako jediná na jihu Čech akreditaci oboru urogynekologie
16. května 2024

Urogynekologické centrum Nemocnice Písek, které patří v oblasti řešení inkontinence, sestupů dělohy, pochvy a dalších potíží pánevního dna mezi největší pracoviště v celé České republice, získalo akreditaci. Vedle diagnostiky a léčby pacientek může v oboru urogynekologie nově zajišťovat i odborné vzdělávání lékařů – jako jediné pracoviště svého druhu na jihu Čech. Akreditace je příslibem přílivu nových lékařů do Písku a dalšího růstu urogynekologického centra. 

Urogynekologické centrum patří v posledních 10 letech k tuzemské špičce. Jeho služby představují komplexní spektrum výkonů na pánevním dně, ať už z důvodu inkontinence, nebo kvůli sestupu pánevních orgánů. Vedle zákroků bránících úniku moči se jedná o poševní plastiky, fixace pochvy nebo dělohy speciálními vaginálními závěsy, zavádění podpůrných sítěk z břišního přístupu – laparoskopicky. V léčbě užívá nejmodernější postupy a metody, například laparoskopickou promontofixaci, což je sice složitá, ale maximálně šetrná a velmi účinná metoda v řešení sestupů pánevního dna. Šetrnou, velmi účinnou a rychlou metodou řeší také inkontinenci (únik moči), která postihuje až 40 procent žen. Využívá k ní tzv. tahuprostou pásku, kterou zavede mezi pochvu a močovou trubici. 

Lékaři zde každoročně provedou zhruba 230 operací v souvislosti s inkontinencí a 80 operací pro pánevní sestupy. „Na tomto pracovišti pacientky vyšetřujeme, operujeme a posléze také sledujeme. Některá gynekologická pracoviště se této problematice věnují spíše okrajově, popřípadě provádějí jen některé typy výkonů. Na našem pracovišti přistupujeme k léčbě každé pacientky individuálně a výkon pro ni plánujeme doslova na míru. V kvalitě práce i rozsahu zkušeností operatérů se řadíme k české špičce,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

„Získání akreditace nám vedle diagnostiky a léčby pacientek nově umožňuje i vzdělávat lékaře v oboru urogynekologie, který je nástavbou základního oboru gynekologie a porodnictví. Pomůže to zejména mladším kolegům, kteří za získáním specializace nebudou muset jezdit po mnoho měsíců mimo region, například do Prahy. V konečném důsledku pak očekáváme vzestup počtu atestovaných urogynekologů v naší nemocnici, což pomůže budoucímu rozvoji centra,“ sdělil Michal Turek, vedoucí Urogynekologického centra a primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

Za úspěšným absolvováním akreditace k urogynekologickému specializačnímu vzdělávání podle něho stál nejen vysoký počet výkonů na ženském pánevním dne, ale zejména kvalita a komplexnost píseckého pracoviště. „Naši urogynekologové mají velkou podporu celé nemocnice, mohou využívat veškeré spektrum vyšetřovacích metod, včetně urodynamiky – vyšetření funkce močového měchýře a cest na základě průtoku moči, nebo specializovaného ultrazvuku. Získání akreditace je završením dlouholetého procesu růstu tohoto oboru v písecké nemocnici a uznáním práce lékařů,“ řekl Michal Turek. 

Urogynekologické centrum písecké nemocnice, největší pracoviště svého druhu v Jihočeském kraji, je tak i jediným místem v regionu s akreditací vzdělávání tohoto oboru. Nemocnice Písek má pro postgraduální vzdělávání akreditované i další odbornosti. „Písecká nemocnice zajišťuje absolventům medicíny odborné vzdělávání v oborech anesteziologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, interna, lékárenství, neurologie, ortopedie, patologie, pediatrie a radiologie. U těchto oborů zajišťuje i navazující specializační vzdělávání, které navíc umožňuje, vedle již zmíněné urogynekologie, v oborech hematologie a transfuzní lékařství, gastroenterologie, geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, klinická biochemie,“ dodal Jiří Holan.

 
 

Do zlepšení péče o pacienty písecké nemocnice půjde letos 150 milionů korun
23. dubna 2024

Pacienti písecké nemocnice se mohou těšit na další zlepšení zdravotní péče. Vedení nemocnice do ní letos plánuje investovat 150 milionů korun. Finance použije například na rekonstrukci Interního oddělení, nákup nových moderních přístrojů nebo na posílení ochrany dat v informační síti.

Téměř 73 milionů korun vynaloží nemocnice z celkové investice na rekonstrukci prádelny včetně souvisejícího projektu energetických úspor. Stavba bude dokončena letos v létě a vedle stavebních úprav je její součástí také modernizace technologie prádelny a instalace fotovoltaické elektrárny, od které si nemocnice slibuje značné provozní úspory.

„Největší akci, kterou chceme zahájit, bude pavilon urgentního příjmu. I největší výdajové akce nás letos čekají ty stavební. Takřka osmatřicet milionů korun, z nichž osmadvacet uhradíme letos, bude stát rekonstrukce Interního oddělení, kterou zahájíme ve druhé polovině roku. Konkrétně lůžkové stanice INT I ve druhém patře Pavilonu E, na kterou v příštích letech naváže rekonstrukce lůžkové stanice INT III v dalším patře. Jejím cílem je vytvoření moderního prostředí pro hospitalizované pacienty, které odpovídá aktuálním hygienickým normám. Vzniknou zde dvoulůžkové a třílůžkové pokoje vybavené vlastní koupelnou se sprchovým koutem, WC a umyvadlem. Vyřešíme tím také současný problém se zázemím pro pacienty s alimentárními infekcemi, tedy nákazou, která se do těla dostává trávicím traktem,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Stejně jako každý rok počítá zdravotnické zařízení i letos s obnovou přístrojové techniky. Do hospodářské techniky plánuje investovat více než 26 milionů korun. „Finance jsou určeny například na další elektronizaci zdravotnických procesů v naší nemocnici. Připravujeme také nové digitální projekty v návaznosti na zaváděná opatření k posílení kybernetické ochrany. Například víceúčelovou elektronickou kartu pro zaměstnance, která bude sloužit i lékařům k podpisu eReceptů,“ řekla členka představenstva Nemocnice Písek Ing. Dana Čagánková.

Z plánovaných 150 milionů korun na letošní investice vynaloží nemocnice více než polovinu z vlastního rozpočtu. Další část pokryjí státní a evropské dotace a také Jihočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice.

 
 

Rozšířená nabídka hematologického vyšetření
5. dubna 2024

S účinností od 8.4.2024 rozšiřujeme nabídku našich vyšetření na oddělení hematologie, a to o vyšetření sedimentace krve (FW). Analýza, tzn. stanovení sedimentace krve v mm za 1 hodinu, využívá principu stopped flow (měření kinetiky agregace erytrocytů za určitou časovou jednotku). 

Oproti běžnému způsobu jejího vyšetření má námi zaváděná metoda několik výhod: 

  • analýza je velmi rychlá, hotová v řádech desítek sekund
  • k analýze se používá nesrážlivá krev ve zkumavce EDTA, tzn. ta která je určena ke stanovení krevního obrazu, není potřeba samostatná zkumavka 
  • vhodná u pacientů se špatným žilním přístupem, u pediatrických pacientů, kdy se obvykle zdaří nabrat 1–2 zkumavky (KO, biochemie) 
  • vyšetření lze doobjednat po odchodu pacienta z ambulance – v případě, že byl zaslán do laboratoře vzorek na vyšetření krevního obrazu v EDTA
  • provádíme i o víkendech a v režimu statim
  • výsledek není ovlivněn hodnotou hematokritu – HCT, objemem krvinek – MCV, vnější teplotou 
  • manipulace s biologickým materiálem je minimální.

Při hodnocení výsledku vyšetření je nutné přihlížet k referenčním mezím vyšetření, které jsou vyšší než při stanovení FW pomocí Westergrenovy metody (stanovení FW ve skleněné pipetě), např. za negativní se u žen starších 50 let považuje hodnota pod 30. Referenční meze jsou uvedeny na výsledkovém listě.

Případné dotazy k metodě zodpoví VŠ analytik HTO Mgr. Magda Jandová na t. č. 382 772 441, informace k metodě budou uvedeny rovněž v Laboratorní příručce.

 
 

Odvolání zákazu návštěv
25. března 2024

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v našem regionu odvoláváme od 26.3.2024 zákaz návštěv v Nemocnici Písek, a.s. na JIP, ARO a u pacientů izolovaných pro akutní respirační onemocnění.

Pacienty Nemocnice Písek, a.s. může navštívit pouze osoba bez příznaků infekce horních cest dýchacích. 
Před vstupem na oddělení si vždy vydezinfikujte ruce a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu. 
Děkujeme vám za pochopení a ohleduplnost.

 
 

Nemocnice Písek má vyčíslený svůj přínos ekologii díky třídění elektroodpadu
20. března 2024

Nemocnice Písek se chová odpovědně a dlouhodobě se zaměřuje na šetrný přístup k životnímu prostředí. Že jde o významný příspěvek ekologii, dokládá například i vyúčtování třídění elektroodpadu za rok 2023. Jen díky množství odevzdaných elektrozařízení za loňský rok nemocnice uspořila 24,2 MWh elektřiny, 2222,28 litrů ropy, 227,7 m3 vody a 4,49 tun primárních surovin. Produkci skleníkových plynů snížila o 26,79 tun a produkci oxidu siřičitého, který způsobuje okyselování prostředí, o 410,8 kg.

Vyplývá to z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL, která pro píseckou nemocnici zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení. Nemocnice jí v roce 2023 předala ke zpracování více než šest tun elektroodpadu, čímž významně přispěla ke snížení produkce skleníkových plynů a okyselování prostředí. 

„Podle vyúčtování jsme uspořili tolik ropy, kolik spotřebuje běžný osobní automobil k ujetí 32.668 kilometrů. A tolik vody, kolik se spotřebuje při 3057 cyklech sprchování. Uspořených 24 MWh elektřiny zase odpovídá spotřebě elektrické energie rodiny ve standardním bytu přibližně za sedm a čtvrt roku,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. 

Třídění elektroodpadu není jedinou aktivitou nemocnice s pozitivním dopadem na životní prostředí. Před více než deseti lety se její vedení vydalo cestou elektromobility a dieselové multikáry nahradilo tichými elektromobily. Technické oddělení nemocnice dnes využívá elektromobil se skříňovou nástavbou na svoz prádla, valník na svoz odpadu nebo na stěhování a víceúčelový nákladní elektromobil k údržbě areálu.

Ekologicky se nemocnice chová také ve spotřebě energie. „U budov v areálu jsme nechali postupně zateplit střechy, půdy, obvodové pláště a vyměnit okna. Zateplení nám pomohlo uspořit energii i snížit emise oxidu uhličitého. Do celého areálu i některých objektů jsme instalovali ekologické LED osvětlení, které spotřebuje méně elektrické energie. Investovali jsme do horkovodního vytápění, které přináší úspory v nákladech na teplo. Nedávno jsme také dokončili fotovoltaické systémy na střechách šesti budov v areálu a sedmý solární systém plánujeme dokončit v příštích měsících v rámci modernizace prádelny. Celkový instalovaný výkon všech systémů přesáhne 300 kilowatt-peaků a veškerou získanou solární energii spotřebujeme,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Obrazem: Světový den ledvin
19. března 2024

Více než sto zájemců se zúčastnilo preventivní akce, pořádané hemodialyzačním oddělením na začátku března. Byl jim změřen krevní tlak a vyšetřena krev a moč.  Lidem s nadlimitními hodnotami byla doporučena návštěva praktického lékaře, více než dvacet lidí přinese znovu moč ke kontrole a dva návštěvníci byli pozváni do nefrologické ambulance s podezřením na vážné poškození ledvin.