COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Písecké ARO bude fungovat jako „nafukovací“
15. dubna 2021

Písecká nemocnice bude schopna lépe reagovat na případné pandemické vlny a rychle se měnící počet osob ve vážném stavu. Díky kompletní úpravě Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) okamžitě navýší nebo naopak sníží počet lůžek pro pacienty s těžkým průběhem onemocnění. Navíc bez většího dopadu na běžnou péči. 

„Abychom v budoucnu byli schopni pružně reagovat na proměnlivou pandemickou situaci, zcela jsme přebudovali ARO. Na oddělení, které doposud čítalo pět lůžek, bude možné pečovat až o jedenáct pacientů. Spolu s dalšími prostory budeme schopni pojmout až 27 pacientů, vyžadujících napojení na plicní ventilaci,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. „Kvůli novému systému také odpadne práce s přeskupováním ostatních oddělení nebo personálu,“ doplnil.

„Nafukovací“ schopnost oddělení ARO umožní tzv. boxový systém, kdy jsou lůžka zasazena do oddělených boxů s vlastní cirkulací vzduchu. Díky tomu lze v jednom prostoru pečovat o infekční i běžné pacienty, aniž by došlo k přenosu nákazy. 

Písecké ARO začne v novém komplexu fungovat od poloviny letošního května. Po reorganizaci mu nebude schopna svou velikostí konkurovat žádná jiná okresní nemocnice v tuzemsku, vyjma jindřichohradecké. „Ještě čekáme na nové přístroje, které instalujeme do prostor oddělení v příštích týdnech,“ řekl Jiří Holan.

 
 

K očkovacímu centru přibyla venkovní čekárna
12. dubna 2021

Prostorný přístřešek, který bude sloužit jako venkovní čekárna pro zájemce o očkování proti onemocnění Covid, právě přibyl k pavilonu OČKO v Nemocnici Písek. Přístřešek využijí zejména ti, kteří dorazí na očkování s předstihem.

„Přístřešek je velký, takže v něm zájemci o očkování nebo jejich doprovod budou moci udržovat dostatečný rozestup,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.  

Vakcíny proti onemocnění Covid se v Písku podávají už několik měsíců v areálu nemocnice. Tamní očkovací centrum je součástí celokrajské sítě OČKO. „Nyní očkujeme až 700 osob za den. Fungování centra i jeho pracovníky si veřejnost velmi chválí,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Změna pravidel pro přítomnost třetí osoby u porodu
9. dubna 2021

Upozorňujeme, že na základě Opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 12. 04. 2021 je třetí osoba u porodu povinna podrobit se před zahájením přítomnosti u porodu POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které 

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a tento doloží nebo 

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Třetí osoba je dále povinna po dobu návštěvy používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Bližší informace Vám poskytne personál Gynekologicko-porodnického oddělení.

 
 

Zemřel emeritní primář chirurgie písecké nemocnice MUDr.Václav Čečelovský
6. dubna 2021

30. březen 2021 byl posledním dnem života medicínské legendy emeritního primáře chirurgie Václava Čečelovského. Těžko napsat něco nebolavého o člověku, který znamenal pro tisíce operovaných život, pro některé kamaráda, pro řadu autoritu, pro mne také život o službách a při nich noční boje na sálech a vyšetřovnách, krásné chvíle u dávných příběhů chirurgie, bitvy za nové cesty medicíny na kongresech. Přitom doma u cirkulárky a v brázdě brambor na traktoru by v něm chirurga s rukama hodináře nikdo nehledal. 

Byl i cholerikem, ale nesouměřitelně výš stála jeho genialita operatéra, člověka, který s úsporně logickým uvažováním dokonale vládl svým rukám. Ony pak skalpelem vracely nemocné z hranic druhých břehů. Jeho umanutost a obří medicínské nutkání byly darem pro pacienty a my jej často jen stěží brzdili, aby nezačal operovat už v čekárně, nebo předsálí. Právě pro řadu lidí obtížně přijímaná urputnost a jeho tvrdošíjnost byly namíchané v tom nejlepším terapeutickém poměru s normálností člověka, s přirozeností mistra.

Svou pouť v nemocnici začal před 55 lety a já děkuji, že jsem s ním mohl 31 let putovat a sdílet zápasy, bitvy, vítězství, ale i prohry, a to o nemocnici, chirurgii, jeho, nás, pacienty i ostatní ve špitále. Stal se už dávno legendou a přitom do poslední minuty svého života byl aktivním lékařem nemocnice. Možná právě pro svou jinakost a dnes těžko uvěřitelné nasazení, vnímám smrt takového člověka za nikým nenahraditelnou ztrátu. Odmítám tvrzení, že každý je nahraditelný. Tito lidé, kteří změnili řemeslo svého kumštu ve své době v naprostou dokonalost, změnili nemocnici v chrám opravdové pomoci a změnili i nás, tito lidé nahraditelní nejsou. Nemocnice i chirurgie už budou jinými. Budou bez Vaška. Já doufám, že ten rapl, až za ním půjdu na stopičku, mi v pekle nebo nebi řekne: „nic jste od mojí smrti úplně nezkazili“. Tak moc si ho vážím a tak moc mi chybí.

Čest jeho památce.

Jiří Holan

 
 

Po Velikonocích se v nemocnici začne více operovat
5. dubna 2021

Písecká nemocnice zvýší počet plánovaných operací, které musela odložit kvůli pandemii Covid. Od úterý (6. 4.) se částečně vrátí ke standardní péči, jejíž součástí je běžná operativa i fungování poraden. 

„Nynější situaci bych označil jako stabilizovanou, což nám umožňuje řešit částečný návrat k běžnému režimu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

K dnešnímu dni je v písecké nemocnici 61 pacientů hospitalizovaných s onemocněním Covid. Šest z nich je napojeno na plicní ventilaci na oddělení ARO (anesteziologickoresuscitační) a třináct využívá přetlakovou oxygenoterapii na lůžkách JIP (jednotka intenzívní péče). 

„Po Velikonocích začneme realizovat již dále neodložitelné výkony z oborů ortopedie, gynekologie a chirurgie. Jedná se například o operace některých kýl, kyčlí nebo o odstranění nezhoubných nádorů. Dosud jsme se museli omezit pouze na neodkladné výkony, tedy například akutní operace slepého střeva, zhoubných nádorů, apod.“ sdělil Jiří Holan.

 
 

Rezervace léků na eRecept v lékárně
26. března 2021

V lékárně si nyní můžete rezervovat léky na eRecept a ušetřit tak případnou další cestu. Pošleme vám zprávu, až budete mít léky připravené. 

V případě problému s dostupností léku se vám ozveme a dohodneme další postup. U receptu na individuálně připravovaný lék vám pošleme informaci, až bude k dispozici. Při vyzvedávání léku je nutné předložit originál receptu (průvodku/recept vytištěný od lékaře, SMS zprávu nebo e-mail s identifikátorem eReceptu). Rezervace a více informací zde

 
 

Světový den ledvin připomíná závažnost onemocnění tohoto orgánu
10. března 2021

Přestože je už rok péče o zdraví podřizována pandemii Covid, písečtí zdravotníci upozorňují na četnost a závažnost onemocnění ledvin. Ta vedou ve svých důsledcích k závažnému poškození zdraví s nutností nahradit funkci ledvin. Důležitost péče o ledviny nám připomíná Světový den ledvin, který se tradičně koná druhý březnový čtvrtek, letos tedy připadá na 11. 3. 

„Jako každý rok jsme v písecké nemocnici byli připraveni na preventivní vyšetřování zájemců na základní rizikové faktory – stanovení kreatininu jako orientačního vyšetření funkce ledvin. K tomu stanovení glykémie, cholesterolu a vyšetření moč v biochemické laboratoři, změření tlaku krevního. Podmínky nám to ale už podruhé znemožnily. To však neznamená, že by lidé neměli sledovat svůj zdravotní stav sami. Jsou i jiné nemocni než Covid, které není radno zanedbat. Dívejme se proto, jak močíme, zda bez obtíží, zda je moč normální čistá a v dostatečném množství. Pokud ne, obraťte se na praktické lékaře, kteří vás v případě problému odešlou do péče nefrologické ambulance při hemodialyzačním oddělení nemocnice. Ta pracuje nepřetržitě, i v době pandemie se zvýšeným protiepidemickými opatřeními,“ uvedl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Zdeněk Hobzek.

Doplnil, že téma letošního Světového dne ledvin je living well, tedy žít dobře s onemocněním ledvin. 

 
 

Dramatická progrese pandemie v okrese Písek
5. března 2021

„Vážení spoluobčané, Písečáci i všichni ostatní,

v posledním týdnu pozorujeme výrazný vzestup pozitivně testovaných a hospitalizací pacientů s onemocněním COVID-19 v písecké nemocnici. Řada z nich je ve velmi vážném stavu a přesně tak, jak se dočítáte na informačních webech a slyšíte v médiích, těžký průběh se týká již i mladších ročníků. Výjimkou nejsou dvacetiletí a děti. Jistě je to mimo jiné následek šíření britské mutace, která je nakažlivější, ale výrazně k tomu přispívá nezodpovědné chování některých jedinců. Pořádání různých oslav, setkávání, ale i vzájemný kontakt (bez ochranných prostředků) v rodině s příbuznými, kteří jinak nebydlí ve společné domácnosti, přivedl už řadu z takových skupin na naši jednotku intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení. I když lékaři a sestřičky bojují o jejich životy ze všech sil, není v jejich moci každého zachránit, zatím dokonce na ARO ani polovinu z nich. Abychom mohli zajistit péči o pacienty s COVID-19, musíme navíc razantně omezovat veškerou ostatní péči, přičemž se prodlužuje strádání i těchto lidí. V nemocnici bude omezena péče v poradnách, zastavena veškerá neakutní operativa atd. Vyčerpání zdravotnického personálu, který bojuje s covidem od října takřka nepřetržitě, je také extrémní.

Chceme tedy tímto apelovat na zodpovědnost všech, aby nosili ochranné prostředky, ideálně respirátory, nesetkávali se s osobami, se kterými nebydlí ve společné domácnosti, bez těchto prostředků, nesdružovali se, omezili kontakty, dbali na hygienu a dezinfekci rukou a v případě potíží se nechali co nejdříve otestovat PCR testem a dodržovali izolaci nebo karanténu. Udělejme a udělejte na několik málo týdnů vlastní osobní lockdown. Rádi bychom nedospěli do stavu, kdy by pacienti, jako již v některých zařízeních, umírali na chodbách za pouhého mírnění utrpení. Pokud by se nám společně s vámi další rozvoj pandemie na okrese nepodařilo v nejbližších dnech zabrzdit, může to nastat.
Děkujeme.“

Nemocnice Písek, a.s.

 
 

Ženám s rakovinou prsu nabízí písecká nemocnice kompletní péči
3. března 2021

Písecká nemocnice nabízí jako jedno z málo pracovišť v jižních Čechách komplexní diagnostiku i léčbu ženám s rakovinou prsu. Součástí zdejších služeb je také mamologická poradna, v plánu pak pořádání setkání pacientek k předávání zkušeností. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen a postihne až sedm tisíc Češek ročně, je rozvoj mamologické péče v Písku velmi vítaný. 

„Léčba nádoru prsu je především týmová práce. Druhů rakoviny prsu je mnoho a postihuje ženy různého věku. Konkrétní léčbu proto doslova šijeme každé pacientce na míru. Tomu odpovídá i chirurgický zákrok, který provedeme. Pokud to technicky lze a je to i v souladu s přáním pacientky, prs zachováme, přičemž výkon doplníme ozářením. Můžeme ale vyhovět i ženám, které si nepřejí ozáření, protože se bojí komplikací,“ uvedla MUDr. Marta Horáková, primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek, a. s., a vedoucí lékařka zdejší mamologické poradny. 

Písecká nemocnice zajišťuje komplexní léčbu i operativu. Spolupracuje přitom s velkými onkologickými centry v Praze. „Většině žen jsme schopni prs zachovat. Pokud provádíme operaci celého prsu, je to kvůli pokročilosti nádoru nebo jeho velikosti,“ řekla primářka. 

Ke každé pacientce s nádorem prsu se přistupuje individuálně a ještě před započetím léčby její optimální léčbu řeší multidisciplinární tým, v němž jsou zastoupeni onkolog, radiolog, chirurg a případně další specialista. Jejich rozhodnutí předcházejí rozhovory pacientky s lékařkou v mamologické poradně. Ta funguje každé úterý od 11 do 15 hodin a střídají se v ní primářka Marta Horáková a lékařka Anna Kolesniková. Stabilně je v poradně sestra Ilona Molíková, která je v neustálém kontaktu s pacientkami a pomáhá jim s organizací jejich vyšetření i následným poradenstvím po zákroku. 

Léčbu rakoviny prsu v písecké nemocnici významně posunulo vpřed vyšetření  tzv. strážných (sentinelových) uzlin prostřednictvím feromagnetické látky. Pacientku díky němu vyšetří i odoperují na tomto pracovišti. „Operace prsu se skládá ze dvou částí: odstranění zhoubného nádoru v prsu a dále odstranění uzlin, v nichž mohou být také rakovinné buňky. Dříve se při zhoubném nádoru odstraňovaly všechny uzliny z podpaždí, což některým ženám působilo až několikaleté komplikace v podobě otoků horní končetiny. Už několik let se proto provádí zákrok, při němž se odstraní první uzlina na začátku podpaždí a ta se během samotné operace také vyšetří. Pokud neobsahuje nádorové buňky, ostatní uzliny se ponechávají a žena je ušetřena zmíněných komplikací,“ řekla Marta Horáková.

Péči pro ženy s rakovinou prsu chce nemocnice v Písku ale posunout ještě dále. Plánuje organizovat pravidelná setkávání pacientek, která budou sloužit k předávání zkušeností nemocných a uzdravených. Pokud to epidemiologická situace dovolí, první taková skupina se sejde letos v září v prostorách pavilonu spirituální péče. 

 
 

V Písku vypomáhají ochromeným nemocnicím Karlovarského kraje
22. února 2021

Písečtí zdravotníci vypomáhají s péčí o covidové pacienty některým více ochromeným zdravotnickým zařízením Karlovarského kraje, konkrétně nemocnicím v Chebu a Sokolově. Odtud přijali k hospitalizaci na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) čtyři pacienty a na standardní lůžka s kyslíkem tři pacienty. Dovoluje to dosud stabilní situace v Nemocnici Písek, kde je v posledních týdnech hospitalizováno 35 až 40 pacientů. 

„K dnešnímu dni fungují v nemocnici tři covidové standardní stanice, jedna Jednotka intenzívní péče a zdvojené oddělení Covid ARO s celkovou kapacitou 54 lůžek. Vzhledem k rostoucímu trendu hospitalizací v Česku i našem regionu obecně máme připravený plán rozšiřování covidové péče na lůžkách standardního typu i intenzivní péče. Standardních lůžek můžeme provozovat kolem stovky, lůžek s možností ventilace přibližně patnáct a stejné množství lůžek JIP charakteru s aplikací přetlakové kyslíkové terapie. Máme tedy ještě rezervní kapacitu pro případné zhoršení situace,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Nemocnice a zdravotníci v ní oproti dřívějším měsícům dokázali zvýšit počet vyléčených pacientů intenzívní péče oproti minulému roku (přibližně o třetinu), a to díky stále propracovanějším postupům a nasazení. Díky tvrdým protiepidemickým opatřením v nemocnici a očkováním všech kategorií zaměstnanců disponuje nemocnice stabilně personálem v dostatečném počtu. Funguje i obslužný servis jako prádelna, kuchyně, svoz odpadů a technický úsek.

I přes regionálně příznivá čísla jsou v písecké nemocnici připraveni na všechny, zejména kritické, varianty možného vývoje. „Na vývoj situace bude mít určitě vliv šíření infekčnějších mutací Covid a případně kroky vlády, která by nenasadila v těchto dnech ještě razantnější  opatření.  V nemocnici máme funkční systém měnlivé péče, dynamická odběrová testovací místa a dokonale fungující očkovací centrum. My logickou povinnost vyplývající z povahy naší role plníme. Je ale na jiných vydávat fungující protiepidemická opatření, dodávat vakcíny a zprovoznit provozuschopný rezervační systém očkování pro obyvatele. Zde vidím limity a důvody nynějšího stavu v této zemi,“ doplnil Jiří Holan.

 
 

Sdělení pro seniory 80+ a jejich příbuzné k očkování proti COVID-19
19. února 2021

Prosíme všechny seniory nad 80 let, kteří byli vyzváni Centrálním rezervačním systémem k výběru termínu na očkování v Nemocnici Písek, a. s. a toto se jim nepodařilo, aby se nám ozvali na telefonní číslo 770 169 655 nebo e-mail: ocko@nemopisek.cz . Kontaktovat nás samozřejmě mohou také jejich příbuzní.

Jedná se o chybu Centrálního rezervačního systému, která by v nejbližších týdnech měla být opravena.  My jsme schopni v tuto chvíli problém vyřešit „manuálním“ přidělením termínu.

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za námi nezaviněné komplikace s očkováním proti COVID-19.

 
 

Informace o očkování v týdnu 8. – 12. 2. 2021
4. února 2021

S ohledem na předpokládané dodání vakcíny Pfizer ve středu 10. 2., budeme očkovat ve čtvrtek 11. 2., v pátek 12. 2. a v pondělí 15. 2.

Očkovaní první dávkou 18. 1. budou přeočkováni 15. 2., očkovaní první dávkou 21. 1. budou přeočkováni 11. 2., očkovaní první dávkou 22. 1. budou přeočkováni 12. 2. 2021.

Každý očkovaný bude o termínu informován telefonicky nebo sms zprávou.

 
 

OČKO není plně využité kvůli nedostatku vakcín
2. února 2021

Přestože je písecké očkovací centrum už nyní připraveno pojmout denně až tisíc zájemců o očkování proti onemocnění Covid-19, vzhledem k omezenému množství vakcíny očkuje výrazně méně. Důvodem je nedostatek vakcín, které do krajských nemocnic míří od státu. 

„Nynější množství vakcíny pokryje očkování pouze 600 osob na týden, i když jsme schopni očkovat i tisíc osob denně, až 12 hodin v jednom dni,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Písecké OČKO se nachází v prostorách nemocniční rehabilitace na okraji areálu. Je přístupné od hlavního vchodu, v době masivního rozběhu i z vedlejšího – přímo z Budějovické ulice. Pro vozidla jedoucí z této ulice je zajištěno několik možností parkování.  Objekt je bezbariérový, oboustranně průchozí, fungují v něm administrativní a lékařská stanoviště i aplikační buňky v potřebných počtech, prostory k pozorování osob – tzv. observační místnost, sociální zázemí pro personál i pro zájemce o očkování. 

V OČKOcentru je dostatek personálu i pomocných sil, například studentek zdravotnické školy, které se zájemcům o očkování mohou hodně věnovat. Jejich stálý servis je zajištěn i v observační místnosti, kde čekají po očkování, mohou se napít, využít toalety, dozví se, kdy přijdou na druhou dávku. Zde jim také vydáváme průkaz a informace o certifikátu z očkování,“ doplnil vedoucí lékař centra MUDr. David Randák.

Plné využití centra v návaznosti na avizované větší množství dodávek vakcín od státu očekává nemocnice od března. Dalším typem vakcíny od firmy Moderna začínají v Písku očkovat další seniory přihlášené z CRS zítra 3.2.2021. „Na značkách jsme připraveni už teď. A to i v oblasti spolupráce s policií, městskou policií nebo lidmi z městského úřadu a HZS, pokud to bude potřeba,“ doplnil ještě Holan.