COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Letní praxi absolvují v Písku desítky mediků
23. června 2021

Několik desítek studentů medicíny absolvuje během letních měsíců praktickou stáž v Nemocnici Písek. Už nyní je v krajském zdravotnickém zařízení na praxi deset mediků a během letních prázdnin se jich tam vystřídá dalších dvacet. Nemocnice je studentům z celé republiky otevřena dlouhodobě.

„Až do konce srpna se u nás na praxi postupně vystřídají studenti z Univerzity Karlovy – první, druhé a třetí lékařské fakulty, Lékařské fakulty v Plzni a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, dále z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ze Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Medici k nám přijedou i ze dvou slovenských vysokých škol. Praktickou výuku absolvují na interním, gynekologicko-porodnickém, ortopedicko-traumatologickém, chirurgickém, dětském a dorostovém, neurologickém a anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Dále na patologii a akutní rehabilitaci,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Přestože v minulých letech studenti medicíny vyhledávali stáže zejména ve velkých fakultních nemocnicích, dnes jsou vděčni za zařízení okresního typu. Často se totiž pouze v nich dostanou k výkonům a zákrokům, které jinde kvůli přeplněnosti pacienty a nedostatku času sloužících lékařů nemají šanci vidět. „V tomto směru jsou v Písku doslova nadšení – máme několik akreditovaných center, moderní přístroje… Medikům se navíc naši lékaři hodně věnují,“ řekl Jiří Holan. 

Spolupráce je prospěšná oboustranně. „Dobré zkušenosti z praxe odbourávají předsudky budoucích lékařů k práci v menších nemocnicích. Studenti vidí, že se vybavením i kvalitou péče vyrovnáme velkým zařízením. Navíc jim nabízíme odborný profesní růst. Proto tu řada z nich po absolvování studia nastoupí do práce, což je případ i našeho oddělení,“ sdělil primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek. 

V rámci odborné přípravy se medici mohou zúčastnit například Kurzu operačních technik, který začalo letos pořádat oddělení chirurgie. Kurz se zaměřuje na praktický nácvik chirurgických metod, jejichž základům se budoucí lékaři učí otevřeně i laparoskopicky. Primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková jej chce v budoucnu nabídnout také začínajícím lékařům. „Účastníci kurzu si osvojí názvosloví chirurgických nástrojů i jejich držení, učí se základním rozdílům ve využití šicích materiálů. Na prasečích nohách nacvičují šití kůže, na prasečích vnitřnostech zase oddělování tkání, steh na střevo,“ řekla. 

Vedle mediků je písecká nemocnice otevřena také studentům středních a žákům základních škol. Pravidelně s nimi spolupracuje v rámci zdravovědy a výchově ke zdraví. Intenzívní spolupráce probíhá se Střední zdravotnickou školou Písek na praktické výuce studentů, kteří v jejích prostorách každoročně v květnu skládají také praktickou část maturitní zkoušky. Písecká Střední zdravotnická škola s nemocnicí realizuje také projekt „Upíři ve škole“, jehož cílem je hledání nových dárců krve mezi studenty.

 
 

Aktuality k očkování proti COVID-19
18. června 2021

Očko písecké nemocnice podalo k 18. 6. 2021 již celkem 47 500 dávek, plně naočkovalo 32 000 osob.

U nás v píseckém Očku aktuálně přeočkováváme zejména 2. dávky a proto je nyní čekací doba zájemců o očkování 1. dávkou delší, někdo může čekat i 2 týdny. V příštím týdnu bude 330 prvních dávek, v posledním červnovém týdnu předpokládáme cca 2000 prvních dávek, takže by se mělo dostat na každého z aktuálních zájemců i zájemce nové.

Přesuny termínů podání 2. dávky jsou možné ze závažných důvodů, žádosti o přesun se vyřizují prostřednictvím e-mailu: ocko@nemopisek.cz

Od minulého týdne se mohou k očkování hlásit samoplátci – tj. osoby bez zdravotního pojištění v rámci EU. V jihočeském kraji provádí očkování samoplátců pouze Očko Nemocnice České Budějovice, a.s. K očkování se samoplátci registrují na: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci

Velké poděkování za namáhavou práci patří všem zaměstnancům a pomáhajícím na Očku Písek včetně dobrovolných hasičů, Střední zdravotnické školy a Městského úřadu v Písku.

 
 

Nemocnice obnovila předporodní kurzy
18. června 2021

Těhotné ženy z Písecka mohou opět navštěvovat kurzy předporodní přípravy. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Písek, a. s., je pořádá od letošního června. Protože stále platí některá omezení v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, nemocnice se rozhodla pro zrychlenou verzi kurzů.

„Jde o dvouhodinovou lekci předporodní přípravy bez cvičení. Jednoho kurzu se může zúčastnit maximálně deset žen, které musí splňovat podmínky aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. V těchto dnech tedy musí předložit buď potvrzení o negativním PCR testu na covid, nebo certifikát o očkování proti tomuto onemocnění, nebo potvrzení o prodělané nemoci během posledního půl roku. Bez těchto dokladů se mohou kurzu zúčastnit tehdy, když na místě podstoupí antigenní test s negativním výsledkem,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Michal Turek.

Předporodní příprava probíhá v pavilonu spirituální péče a je vhodná pro ženy ve druhé polovině těhotenství. Příští nejbližší kurz lze navštívit 23. 6. 2021. Další termíny nemocnice stanoví na základě poptávky. Zájemkyně o účast na kurzech se mohou objednávat u porodní asistentky Bc. Lucie Tanicsové na telefonním čísle: 728 603 890.

 

 
 

Nemocnice se chystá na případné PCR testování všech žáků
10. června 2021

Laboratoř písecké nemocnice bude schopna prozkoumat více vzorků na Covid, odebraných ze slin pro PCR testování. Větší počet rozborů v krátkém časovém intervalu zajistí analyzátor. Nemocnice se chce pořízením přístroje připravit na situaci, kdy by musela vyhovět skokovému nárůstu poptávky po analýze vzorků v souvislosti s případným zařazením testů jako podmínky pro standardizovanou výuku ve školách. 

Pokud se školy do prázdnin i po nich plošně otevřou a Ministerstvo zdravotnictví nařídí testování žáků ze slin pomocí PCR testů, laboratoře budou muset v krátkém časovém intervalu vyšetřit velké množství odebraných vzorků. „PCR testy jsou významně přesnější než testy antigenní, ale jsou také náročnější na rozbor. Kapacita laboratoří je přitom omezená. Proto hledáme možnosti, jak laboratorní zkoumání vzorků urychlit,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Nemocnice v této souvislosti už má přístroj, díky němuž bude schopna analyzovat vzorky v mnohem větším měřítku. „Nyní již ověřujeme jeho funkce přímo v laboratoři. Pokud vyhoví, metodiku zavedeme do rutinní praxe,“ doplnila primářka virologické laboratoře Věra Kůrková.

 
 

Změna režimu návštěv
26. května 2021

 

Od 25. 05. 2021 je návštěva hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Písek, a.s. umožněna za splnění následujících podmínek:

 • navštěvující osoba předloží:
  - negativní antigenní či PCR test na přítomnost viru SARS   CoV-2 ne starší 48 hodin, nebo 
  - doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že
          o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
          o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována i druhá dávka; nebo  
          o od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů,
  - nebo doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech
 • po celou dobu návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2 
 • ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou max. 30 min 

Testování je možno podstoupit na Odběrovém místě COVID-19 Nemocnice Písek, a.s. v rámci jeho provozní doby. 
Bližší informace o objednání a provozní době odběrového místa. Upozorňujeme, že Odběrové místo není v sobotu v provozu.

 
 

Budoucí sestřičky čeká maturita na odděleních i v kapli
6. května 2021

Devětadvacet studentek a jeden student Střední zdravotnické školy Písek budou od 10. do 14. května skládat v písecké nemocnici praktickou část maturitní zkoušky. Letos poprvé budou svou práci obhajovat v nemocniční kapli.

Od 6.00 na oddělení, v 11:00 při obhajobě. Tak lze stručně shrnout průběh maturitní zkoušky budoucích praktických sester. Na oddělení předvedou, jak se dokáží postarat o pacienty. Tuto činnost následně obhájí před porotou v nemocniční kapli. 

„Ráno si vylosují pokoj s pacienty, o které se celé dopoledne budou starat. Nejprve bude jejich úkolem stanovit ošetřovatelský problém na základě informací ze zdravotnické dokumentace, nebo od staniční sestry. Dále zajistit všechny výkony, které jsou momentálně u pacientů naordinovány a které jsou v kompetenci praktické sestry, neboli zdravotnického asistenta. V poločase své práce na oddělení budou mít prostor na dopracování zdravotnické dokumentace. Jejich úkolem bude doplnit informace o stavu pacienta v daném okamžiku, tedy například dopsat výsledky vyšetření, zaevidovat podané léky, zhodnotit základní potřeby nemocných… Splnění svého ošetřovatelského problému pak budou obhajovat před maturitní komisí od jedenácti hodin,“ sdělila Mgr. Květoslava Slabáková, hlavní sestra Nemocnice Písek, a. s.

Praktické maturitní zkoušce bude přihlížet sestra z oddělení, na kterém zkouška proběhne. Ta se následně zúčastní i obhajoby studentské práce, společně s dalšími členy maturitní komise. „Prostředí nemocnice i část zdejšího personálu není studentům zdravotnické školy cizí. Znají je díky praktické výuce u lůžek, kterou jim umožňujeme. Proto věřím, že maturitní zkoušku snadno zvládnou,“ doplnil MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s. 

 
 

Očkováním proti COVID-19
3. května 2021

Počet pacientů s COVID-19, hospitalizovaných v písecké nemocnici, oproti předchozím měsícům výrazně klesl. Přesto jsou nadále přijímáni nemocní ve vážných stavech, a to jak mladší ročníky ve věku kolem 40 let, tak starší neočkovaní lidé. Písecký okres navíc patří v počtu nových pacientů s COVID-19 k nejhorším v celé České republice.

Čelit tomuto stavu lze očkováním. Nemocnice proto vyzývá zájemce, aby s registrací k očkování neváhali. „V týdnu od 3. 5. obdržíme zhruba 4.500 dávek vakcíny Pfizer a Moderna a budeme očkovat od rána do večera. Vyzýváme proto všechny zájemce o očkování, kterým je více než 55 let, trpí některým chronickým onemocněním, aby se zaregistrovali do rezervačního systému na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Poté obdrží výzvu k výběru termínu na adrese https://reservatic.com/ockovani,“ řekl primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Pavel Malina, Ph.D. 

Doplnil, že registrovat se mohou například pacienti s cukrovkou bez rozdílu věku, kteří jsou sledováni specializovanou ambulancí. V týdnu od 3. 5. se zřejmě budou moci registrovat také osoby nad 50 let. Čekací doba na samotné očkování je nyní maximálně týden.

Veškeré informace k očkování jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR nebo na naší stránce Očkování proti COVID-19.

Linka pro pomoc s registrací a rezervací termínu očkování: 1221 (národní), 800 100 450 (bezplatná linka Jihočeského kraje).

V případě náhlého onemocnění nebo nutnosti zrušit termín očkování prosím kontaktujte OČKO Písek na telefonu: 770 169 655 nebo e-mailu: ocko@nemopisek.cz  

Na očkování s sebou přineste vyplněný informovaný souhlas ze stránek Očkování proti COVID-19 pro vakcínu, která je uvedena v názvu kalendáře, ve kterém jste si zarezervovali termín. 

 
 

Medici se v Písku učí operovat na prasatech
28. dubna 2021

Medici, kteří si pro svou stáž vyberou píseckou nemocnici, se učí operovat na některých částech těla prasete. V rámci pětihodinového kurzu nacvičují například šití kůže nebo sešívání střeva. Vše pod dohledem zkušených chirurgů.

Kurz operačních technik, který Oddělení chirurgie Nemocnice Písek pořádá v rámci výuky mediků, se zaměřuje na praktický nácvik chirurgických metod. Jejich základům se budoucí lékaři učí otevřeně i laparoskopicky. „Studenti si osvojují názvosloví chirurgických nástrojů i jejich držení, učí se základním rozdílům ve využití šicích materiálů. Na prasečích nohách nacvičují šití kůže, na prasečích vnitřnostech zase oddělování tkání, steh na střevo,“ uvedla primářka Oddělení chirurgie Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Marta Horáková.

Právě praktické dovednosti studentům lékařských fakult chybí. Upozornil na to unikátní průzkum Medici 2020, který se uskutečnil mezi studenty osmi lékařských fakult. Většina dotazovaných upozornila na nedostatečné procvičování dovedností nebo dokonce žádnou praktickou zkušenost z některých oblastí medicíny. Zejména kvůli nedostatku praktických zkušeností ze škol se medici kromě studia věnovali i dobrovolné praxi. Většina z nich uvedla, že právě praxe měla zásadní nebo velký vliv na rozvoj jejich klinických dovedností. 

Nemocnice nabízí Kurz operačních technik zatím pouze medikům. Zvažuje, že jej začne nabízet i mladým lékařům a zdravotním sestrám se zájmem o práci chirurgů. „Tímto způsobem jsme schopni vyškolit osm osob měsíčně, což je maximální kapacita kurzu a četnost, kterou naši lektoři zvládnou,“ dodala Marta Horáková. 

 
 

Písecké ARO bude fungovat jako „nafukovací“
15. dubna 2021

Písecká nemocnice bude schopna lépe reagovat na případné pandemické vlny a rychle se měnící počet osob ve vážném stavu. Díky kompletní úpravě Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) okamžitě navýší nebo naopak sníží počet lůžek pro pacienty s těžkým průběhem onemocnění. Navíc bez většího dopadu na běžnou péči. 

„Abychom v budoucnu byli schopni pružně reagovat na proměnlivou pandemickou situaci, zcela jsme přebudovali ARO. Na oddělení, které doposud čítalo pět lůžek, bude možné pečovat až o jedenáct pacientů. Spolu s dalšími prostory budeme schopni pojmout až 27 pacientů, vyžadujících napojení na plicní ventilaci,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. „Kvůli novému systému také odpadne práce s přeskupováním ostatních oddělení nebo personálu,“ doplnil.

„Nafukovací“ schopnost oddělení ARO umožní tzv. boxový systém, kdy jsou lůžka zasazena do oddělených boxů s vlastní cirkulací vzduchu. Díky tomu lze v jednom prostoru pečovat o infekční i běžné pacienty, aniž by došlo k přenosu nákazy. 

Písecké ARO začne v novém komplexu fungovat od poloviny letošního května. Po reorganizaci mu nebude schopna svou velikostí konkurovat žádná jiná okresní nemocnice v tuzemsku, vyjma jindřichohradecké. „Ještě čekáme na nové přístroje, které instalujeme do prostor oddělení v příštích týdnech,“ řekl Jiří Holan.

 
 

K očkovacímu centru přibyla venkovní čekárna
12. dubna 2021

Prostorný přístřešek, který bude sloužit jako venkovní čekárna pro zájemce o očkování proti onemocnění Covid, právě přibyl k pavilonu OČKO v Nemocnici Písek. Přístřešek využijí zejména ti, kteří dorazí na očkování s předstihem.

„Přístřešek je velký, takže v něm zájemci o očkování nebo jejich doprovod budou moci udržovat dostatečný rozestup,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.  

Vakcíny proti onemocnění Covid se v Písku podávají už několik měsíců v areálu nemocnice. Tamní očkovací centrum je součástí celokrajské sítě OČKO. „Nyní očkujeme až 700 osob za den. Fungování centra i jeho pracovníky si veřejnost velmi chválí,“ řekl Jiří Holan.

 
 

Změna pravidel pro přítomnost třetí osoby u porodu
9. dubna 2021

Upozorňujeme, že na základě Opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 12. 04. 2021 je třetí osoba u porodu povinna podrobit se před zahájením přítomnosti u porodu POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které 

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a tento doloží nebo 

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Třetí osoba je dále povinna po dobu návštěvy používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Bližší informace Vám poskytne personál Gynekologicko-porodnického oddělení.

 
 

Zemřel emeritní primář chirurgie písecké nemocnice MUDr.Václav Čečelovský
6. dubna 2021

30. březen 2021 byl posledním dnem života medicínské legendy emeritního primáře chirurgie Václava Čečelovského. Těžko napsat něco nebolavého o člověku, který znamenal pro tisíce operovaných život, pro některé kamaráda, pro řadu autoritu, pro mne také život o službách a při nich noční boje na sálech a vyšetřovnách, krásné chvíle u dávných příběhů chirurgie, bitvy za nové cesty medicíny na kongresech. Přitom doma u cirkulárky a v brázdě brambor na traktoru by v něm chirurga s rukama hodináře nikdo nehledal. 

Byl i cholerikem, ale nesouměřitelně výš stála jeho genialita operatéra, člověka, který s úsporně logickým uvažováním dokonale vládl svým rukám. Ony pak skalpelem vracely nemocné z hranic druhých břehů. Jeho umanutost a obří medicínské nutkání byly darem pro pacienty a my jej často jen stěží brzdili, aby nezačal operovat už v čekárně, nebo předsálí. Právě pro řadu lidí obtížně přijímaná urputnost a jeho tvrdošíjnost byly namíchané v tom nejlepším terapeutickém poměru s normálností člověka, s přirozeností mistra.

Svou pouť v nemocnici začal před 55 lety a já děkuji, že jsem s ním mohl 31 let putovat a sdílet zápasy, bitvy, vítězství, ale i prohry, a to o nemocnici, chirurgii, jeho, nás, pacienty i ostatní ve špitále. Stal se už dávno legendou a přitom do poslední minuty svého života byl aktivním lékařem nemocnice. Možná právě pro svou jinakost a dnes těžko uvěřitelné nasazení, vnímám smrt takového člověka za nikým nenahraditelnou ztrátu. Odmítám tvrzení, že každý je nahraditelný. Tito lidé, kteří změnili řemeslo svého kumštu ve své době v naprostou dokonalost, změnili nemocnici v chrám opravdové pomoci a změnili i nás, tito lidé nahraditelní nejsou. Nemocnice i chirurgie už budou jinými. Budou bez Vaška. Já doufám, že ten rapl, až za ním půjdu na stopičku, mi v pekle nebo nebi řekne: „nic jste od mojí smrti úplně nezkazili“. Tak moc si ho vážím a tak moc mi chybí.

Čest jeho památce.

Jiří Holan

 
 

Po Velikonocích se v nemocnici začne více operovat
5. dubna 2021

Písecká nemocnice zvýší počet plánovaných operací, které musela odložit kvůli pandemii Covid. Od úterý (6. 4.) se částečně vrátí ke standardní péči, jejíž součástí je běžná operativa i fungování poraden. 

„Nynější situaci bych označil jako stabilizovanou, což nám umožňuje řešit částečný návrat k běžnému režimu,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

K dnešnímu dni je v písecké nemocnici 61 pacientů hospitalizovaných s onemocněním Covid. Šest z nich je napojeno na plicní ventilaci na oddělení ARO (anesteziologickoresuscitační) a třináct využívá přetlakovou oxygenoterapii na lůžkách JIP (jednotka intenzívní péče). 

„Po Velikonocích začneme realizovat již dále neodložitelné výkony z oborů ortopedie, gynekologie a chirurgie. Jedná se například o operace některých kýl, kyčlí nebo o odstranění nezhoubných nádorů. Dosud jsme se museli omezit pouze na neodkladné výkony, tedy například akutní operace slepého střeva, zhoubných nádorů, apod.“ sdělil Jiří Holan.