COVID-19 Telefon: +420 382 772 111

AKTUALITY
AKTUALITY

Aktuality

 
Doporučení pro návštěvy a pacienty
26. července 2022

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

s ohledem na nepřiznivý vývoj epidemiologické situace a na základě Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Jihočeském kraji k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení vydaného Krajskou hygienickou stanicí Vás žádáme o dodržování následujících doporučení: 

  • Před vstupem do čekárny nebo na lůžkové oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou.
  • Používejte ochranné pomůcky dýchacích cest (FFP2) při ambulantní návštěvě, pokud máte příznaky akutního respiračního onemocnění.
  • Používejte ochranné pomůcky dýchacích cest (FFP2) při návštěvě Vašich blízkých.
  • Odložte návštěvu blízkých, pokud máte příznaky akutního respiračního onemocnění.
  • Respektujte a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

 
 

Nemocnice upravila heliport
22. července 2022

Písecká nemocnice zrekonstruovala a rozšířila místo pro přistávání vrtulníků Zdravotnické záchranné služby. Na původní plochu nechala například položit nový asfalt a instalovat bezpečnostní prvky, které jsou nezbytné pro vznik heliportu. O tom, zda bude plocha pro přistání certifikována jako letecká stavba – heliport a ten zařazen do mezinárodní databáze, rozhodne do třiceti dnů Úřad pro civilní letectví.

„Certifikovaný heliport potřebujeme kvůli medicínsky zásadnímu projektu urgentního příjmu, neboli Emergency, který již projektujeme. Hotový má být v letech 2024, 2025 a jeho zřízení je zcela zásadním krokem ke zkvalitnění péče o akutní pacienty. Pro veřejnost představuje jistotu nepřetržité odborné péče v plném rozsahu. A velmi efektivní je nejen pro pacienty, ale také pro ošetřující personál,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

 
 

Očkování čtvrtých dávek proti Covidu
19. července 2022

První očkování čtvrtých dávek proběhne bez registrace 5. 8. 2022 v době od 10:00 do 11:00 hod, protože dosud není a do 14. 8. nebude zprovozněn pro 4. dávky centrální rezervační systém.

Případné dotazy k očkování zasílejte výhradně e-mailem na: ocko@nemopisek.cz.
Maily jsou vyřizovány s ohledem na čerpání dovolených do pěti pracovních dnů.

 
 

V Písku využijí k rehabilitaci pacientů rozlehlou zahradu
13. července 2022

Písecká nemocnice chystá další novinku pro své pacienty. Připravuje venkovní rehabilitaci, která bude sloužit zejména lidem po úrazech, akutních onemocněních pohybové soustavy, operacích nebo jiných potížích vyžadujících další péči. Otevřený pavilon rehabilitace bude v rozlehlé nemocniční zahradě součástí komplexu arboreta – části zahrady, zaměřené na pěstění dřevin.

„Část zahrady upravíme a vybavíme rehabilitačními technologiemi i interaktivními informačními panely. Pacienti a ostatní návštěvníci v ní naleznou také modifikovaný Kneippův chodník – vodoléčebnou proceduru, jejíž podstatou je ochlazování a ohřívání nohou ve vodě, navíc s nácvikem stability pro pacienty po mozkových mrtvicích. Bude zde promenáda, respektive stezka, s několika zastaveními a informačními tabulemi k prevenci nemocí. Své místo si zde najdou jak nejmenší návštěvníci s maminkami, tak studenti a žáci středních i základních škol,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Otevřený pavilon rehabilitace bude místem veřejného vzdělávání a zároveň součástí oddělení akutní rehabilitace, které zajišťuje fyzioterapii a léčbu na lůžkových odděleních celé nemocnice, provozuje ambulanci i vlastní lůžkovou část. „Prostřednictvím ambulance poskytujeme nemocným ucelenou rehabilitační péči, která navazuje na operační výkony zejména ortopedického oddělení. Doléčujeme také osoby s neurologickými a interními potížemi. Hospitalizujeme pacienty, vyžadující včasnou a komplexní rehabilitační péči. Máme k dispozici čtyřiadvacet lůžek na osmi pokojích. V nově zrekonstruovaném provozu vodoléčby máme končetinové i celotělové vířivky, perličkovou koupel a podvodní masáž. Nový bazén, díky schodišti, mohou využívat i málo pohybliví pacienti při bolestech nebo po operacích zad, kyčlí, kolen i ramen (včetně náhrady kloubů) a některých neurologických diagnózách,“ řekl primář Oddělení akutní rehabilitace Nemocnice Písek MUDr. Jiří Kruliš.

Využití části zahrady ke vzdělávacím a léčebným procedurám je další z řady aktivit písecké nemocnice, směřujících k rozšíření služeb pro pacienty a veřejnost a kultivaci zdravotnického prostředí tak, aby nebylo pouze komplexem budov. Lidé je podle předpokladů budou moci využívat zřejmě už příští rok. „Realizace projektu bude záviset na možnostech čerpání dotace z Evropské unie. Předpokládáme, že náklady se budou pohybovat kolem 15 miliónů korun. Protože bude v otevřeném prostranství, pacienti jej budou moci využívat i během případné další pandemie, kdy panují ve vnitřních prostorách různá omezení,“ sdělila Ing. Dana Čagánková, členka představenstva Nemocnice Písek.

 
 

"Zažij službu"
29. června 2022

Absolventi čtvrtých a vyšších ročníků lékařských fakult mají možnost i v rámci praxe využít možnost zažít skutečnou službu pod dozorem kvalifikovaného zdravotního týmu.
více informací

 
 

V nových laboratořích vyšetří patologové více vzorků
29. června 2022

Vzorky tkání a buněk, odebíraných k rozpoznávání diagnózy pacientů nebo příčiny jejich úmrtí, budou písečtí patologové zkoumat v nových laboratořích. Nemocnice Písek na konci června po roční rekonstrukci slavnostně otevřela laboratorní budovu patologie. Do opravy objektu z konce 80. let minulého století investovala 45 milionů korun. Další částka padla na nákup přístrojové techniky.

„Budova z konce osmdesátých let minulého století byla ve špatném technickém stavu a už ani neodpovídala požadavkům moderní laboratoře. Rekonstrukce tyto nedostatky vyřešila,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Rekonstruovaná laboratorní budova patologie, jejíž provoz bude nyní také energeticky úspornější, má nové elektrické rozvody a tepelný výměník, moderní technologický systém odtahu digestoří a úložných skříní, nové podlahy i obklady na laboratorních stěnách. Namísto zastaralé chladicí komory slouží k dočasnému uložení zemřelých moderní boxový systém. 

„Rekonstrukce a modernizace nám umožní zvýšit počet prováděných laboratorních vyšetření a zároveň posune celé oddělení patologie do nového tisíciletí,“ uvedl primář Oddělení patologie Nemocnice Písek MUDr. Pavel Holan.

Písecká patologie, která se zabývá zejména rozpoznáváním onemocnění na základě vyšetření vzorků tkání a buněk pacientů (živých i zemřelých), je jediným oddělením svého druhu na severozápadě kraje. Vyšetření tkání a buněk pacientů tak zajišťuje nejen pro lékaře z písecké nemocnice, ale i dalších zdravotnických zařízení z Písecka, částí Strakonicka a Prachaticka. Pro stejné oblasti zajišťuje pitvy zemřelých i vyšetření vzorků jejich tkání. „Analyzujeme vzorky odebrané pacientům při nejrůznějších vyšetřeních a operacích. S pomocí našich výsledků kliničtí kolegové mohou zvolit správnou léčebnou strategii, nebo rozsah operačního výkonu,“ dodal primář oddělení patologie. 

 

 
 

Nemocnice má díky nadaci nové monitory dechu
14. června 2022

Dětské oddělení písecké nemocnice má pro novorozence a hospitalizované kojence šest nových monitorů dechu. Přístroje, které hlídají pravidelnost dechu miminek a zvyšují tak jejich ochranu před syndromem náhlého úmrtí kojence, získalo darem od Nadace Křižovatka. 

Monitory dechu hlídají nejen zástavu dechu kojenců, ale také pauzy a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží spustí alarm k přivolání dospělé osoby, která může včas poskytnout dítěti první pomoc.

Monitory v hodnotě 15 tisíc korun, které financovaly společnosti APA logistik, BROTEX Písek a KORITENSKY, dnes převzal od zástupců nadace a sponzorů primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek MUDr. Karel Chytrý. 

„Monitory dechu máme u všech novorozeneckých lůžek a využíváme je i na dětském oddělení pro hospitalizované novorozence a kojence. Nové přístroje rozšíří tuto péči. Velmi za ně děkujeme,“ sdělil Karel Chytrý. Doplnil, že nemocnice spolupracuje s Nadací Křižovatka už 13 let a díky projektu ,,Maminko, dýchám" získala sponzorsky už 19 monitorů. 

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojence a možnostech ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka. Tento monitor hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší) a jakoukoliv nepravidelnost dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm.

„V rámci projektu ‚Maminko, dýchám‘ získáváme finanční podporu na nákup monitorů dechu do sedmdesáti nemocnic po celé republice. Díky laskavé podpoře sponzorů a dárců pomáháme zajistit jejich průběžnou obnovu,“ řekla Miloslava Stibůrková, regionální manažerka Nadace Křižovatka.             

Nadaci se za 27 let své existence podařilo s pomocí sponzorů vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než deseti tisíci monitory dechu v celkové hodnotě přibližně 38 milionů korun.

 
 

Písecká nemocnice má centrum prevence rakoviny děložního čípku
8. června 2022

Gynekologické centrum onkologické prevence (COP) je určeno ženám, u nichž existuje riziko onemocnění rakovinou děložního čípku. Centrum provozuje Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Písek. 

„Na gynekologickém centru onkologické prevence ženy vyšetřujeme, určujeme diagnózu a léčebný postup, po případné operaci je sledujeme. Pomocí speciálního přístroje a v kombinaci s laboratorním vyšetřením určujeme, jak jsou změny na děložním čípku závažné,“ uvedl MUDr. Michal Turek, MBA, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek a vedoucí lékař COP. 

Speciální gynekologické vyšetření onkologické prevence povoluje vykonávat Česká lékařská komora a píseckému pracovišti k němu nově udělila licenci. „U některých více rizikových nebo méně častých nálezů na čípku je doporučené vyšetření metodou expertní kolposkopie. Jedná se o optickou gynekologickou vyšetřovací metodu, při které se prohlíží pochva a děložní čípek mikroskopem. My budeme k těmto vyšetřením používat videokolposkop, který navíc zaznamenává nález a umožňuje jej vidět na monitoru i pacientce,“ upřesnil novinku primář Turek.

Gynekologické centrum onkologické prevence COP v Písku provede ročně zhruba 100 operačních výkonů na čípku (konizací neboli odstraněním části děložního hrdla) a vyšetří 300 žen s přednádorovými stavy na tomto orgánu. Jeho personál úzce spolupracuje s centry specializovanými na rakovinu ženských orgánů v Českých Budějovicích a Praze. „Naše oddělení zajišťuje pro pacientky z Písecka a okolí specializovanou péči, která je dostupná pouze ve velkých městech. Dlouze cestovat nemusejí například za operacemi ženského pánevního dna, kdy je trápí únik moči, nebo za vysoce odbornou péčí o těhotné a novorozence. Preventivní vyšetření rakoviny děložního čípku je dalším z nich,“ doplnil Michal Turek.

Vyšetření se provádí na žádost obvodního gynekologa o posouzení závažnosti nálezu na čípku. 
Objednání na tel.č.382 772 458. Pacientky by měly mít s sebou doporučení a poslední cytologické výsledky od obvodního gynekologa.

 
 

V Písku odhalí vrozené vady velmi brzy – speciální vyšetření budou provádět i nadále
27. května 2022

Písecká nemocnice bude i nadále provádět vyšetření, které dokáže už v prvních třech měsících těhotenství zachytit vrozené vývojové vady plodu. Těhotné ženy z Písecka i okolních okresů tak nebudou muset za specializovanou péčí cestovat do Českých Budějovic nebo do Prahy. Právě písecká nemocnice je totiž vedle jedné soukromé ordinace v Českých Budějovicích jediným místem v jižních Čechách, kde toto vyšetření provádí.

„V minulých dnech jsme úspěšně obhájili akreditaci screeningového ultrazvukového vyšetření plodu v prvním trimestru těhotenství a můžeme je tedy provádět další rok. Toto vyšetření zjišťuje zejména šíjové projasnění plodu a nosní kůstku. Spolu s hodnotami z odběru krve pacientek můžeme velmi brzy odhalit vrozené vývojové vady plodu, například Downův syndrom,“ uvedl MUDr. Michal Turek, MBA., primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek.

Gynekologická ambulance písecké nemocnice provede ročně přibližně 100 takových vyšetření. Protože je nehradí pojišťovny, těhotné ženy za ně zaplatí 1400 korun.

 
 

Emeritní primář Janda v laboratoři vždy bezodkladně zaváděl nové metody
11. května 2022

Dne 9. 5. 2022 nad ránem zemřel ve věku 84 let RNDr. Vilém Janda, emeritní primář Oddělení klinické biochemie. Jako primář tohoto oddělení působil 29 let.

RNDr. Janda se narodil v Salcburku v roce 1938 a nějakou dobu tam žil, což mimo jiné vysvětlovalo jeho skvělou znalost němčiny. Dr. Janda byl absolventem Přírodovědecké fakulty UK, katedry živočišné fyziologie a biochemie. Svoji profesní dráhu zahájil jako učitel na píseckém gymnáziu, kde učil i některé současné zaměstnance nemocnice včetně lékařů. V roce 1972 nastoupil jako provozní chemik na Oddělení klinické biochemie, které se vyčlenilo z „Ústřední laboratoře“ nemocnice založené v roce 1952. Oddělení v té době vedl RNDr. Jaroslav Michal. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1976 vedení laboratoře převzal právě RNDr. Vilém Janda. V rámci svého působení vedl i tzv. středoškolské vědecké odborné práce několika studentům včetně stávajícího ředitele nemocnice MUDr. Jiřího Holana, MBA. Z vyprávění starších kolegů (emeritní primář Interního oddělení MUDr. L. Fábik) i vlastních zkušeností vím, že Dr. Janda promptně zaváděl novinky v laboratorních vyšetřeních záhy poté, co se staly dostupnými (osobně jsem zažil nástup převratných metod – troponinu v diagnostice infarktu myokardu a NT-proBNP v diagnostice srdečního selhání). Zdejší laboratoř nezaostávala proti fakultním pracovištím té doby ani po stránce přístrojové. V roce 1992 zavedl v laboratoři převratnou technologii tzv. suché chemie, která na rozdíl od ostatních analytických systémů nevyžadovala přívod vody ani napojení na odpad. 

RNDr. Janda byl všem známý svojí velmi rychlou mluvou, která se snažila držet tempo s jeho překotným myšlením. Ne každý mu byl schopen ihned rozumět, ale po krátkém čase se dal jeho trysk myšlenek stíhat. Velmi rád cestoval, jednak sám v rámci odborných kongresů a konferencí, jednak se svojí milovanou ženou Evou. Všichni z našeho oddělení, kteří ho zažili, nezapomenou na jeho památnou větu, kterou nás chlácholil před příchodem různých kontrol či auditů (laboratoř byla již od roku 2003 certifikovaná dle normy ISO 9001): „Přijít můžou, odejít musí“. RNDr. Janda přesluhoval řadu let i v důchodovém věku a snažil se najít svého nástupce. S MUDr. Karlem Ježkem se mu to nepodařilo, uspěl až u mne, kterého biochemie zajímala již od gymnaziálních let a po 5ti letech na interně jsem zakotvil na Oddělení klinické biochemie, které jsem po něm posléze v červenci 2006 převzal. Bylo na co navazovat a snažím se jeho odkaz nezklamat. Před svým odchodem do důchodu ještě Dr. Janda uspořádal v květnu 2006 velkolepé setkání klinických biochemiků a laborantů: XXIV. Mezikrajské dny jihočeského, pardubického a královéhradeckého kraje. I poté jsem se s dr. Jandou opakovaně setkával, ale bylo to hlavně kvůli jeho zdravotním potížím a jejich léčbě. Potom, co v červnu 2019 zemřela jeho milovaná žena Eva, odešel nyní i RNDr. Vilém Janda.

Čest jeho památce!

Pavel Malina