Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Centrální operační sály

Historie

Provoz byl zahájen v r. 2000 po přístavbě nového pavilonu, kde instalováním panelového systému f. Maquet-Variol vznikly sály 1–4, sál č. 5 vznikl rekonstrukcí prostoru bývalého ortopedického sálu.