COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Gynekologicko-porodnické oddělení

Mapa areálu

Popis oddělení

GYNEKOLOGIE 

VSTUP OSOB DOPROVÁZEJÍCÍCH TĚHOTNÉ NEBO RODIČKY POVOLEN POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2! 

Opatření pro oddělení porodnice v souvislosti s COVID-19

 • Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Žádáme pacientky, které jsou v izolaci nebo karanténě v souvislosti s onemocněním Covid 19 nebo vykazují příznaky onemocnění COVID-19 a jejichž stav vyžaduje návštěvu zdravotnického zařízení v souvislosti s porodem nebo těhotenskými potížemi, aby nejprve tel. kontaktovaly naše pracoviště na tel. č. 382 772 466, 2460
 • Pacientky, které potřebují ambulantní ošetření (poradny, předání do péče, konzultace) prosíme se objednat na tel. č. 382 772 467 (v době od 7,00 do 15,00 hod)
 • Registrace k porodu probíhá osobně.
 • Všechny osoby ve zdravotnickém zařízeni jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest, kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek splňující normu FFP2/KN95. Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na hospitalizované pacientky, při jejich pobytu na pokoji. Při pohybu mimo pokoj platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
 • Maximální dodržování důsledné hygieny rukou během hospitalizace. Všechny pokoje jsou vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce.
 • Doprovod při přijetí a propuštění z porodnice je dovolen. Režim návštěv (jejich omezení či zákaz) je upraven dle pravidel vydaných Nemocnicí Písek, a.s.

DOPORUČENÍ PRO TŘETÍ OSOBY PŘÍTOMNÉ U PORODU

Vzhledem k epidemiologické situaci je momentálně umožněna přítomnost pouze jedné osoby jako doprovodu u porodu
Osoba, která bude přítomná u porodu, musí nadále splňovat dříve nastavená pravidla:

 • musí používat respirátor FFP2
 • bude zamezen její kontakt s ostatními rodičkami
 • musí se podrobit před zahájením přítomnosti u porodu POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.

Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo 
 • prokáží se antigenním nebo PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem dle aktuálně platného opatření MZ ČR 
 • v době 180 dnů přede dnem přítomnosti u porodu prodělali onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad

Osoby přítomné u porodu si zajistí testování přes odběrové místo, ve výjimečných případech, kdy si nebude doprovod k porodu schopen zařídit testování na odběrovém místě (v noci, o víkendu, ve službě, v případě předčasného porodu,…), je možno testovat osobu přímo při přijetí na porodnici. Pokud nebude doprovod splňovat níže uvedená pravidla, bude povinen uhradit na místě částku 201 Kč.  Žádáme o připravení hotovosti v přesné výši.

Pravidla preventivního testování hrazeného ze zdravotního pojištění (nemusí platit 201 Kč!!): 

 1. Osoby do dovršení 18 let věku
 2. Osoby, u které se nemohou očkovat proti COVID-19 pro kontraindikaci – tuto skutečnost musí doložit lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace, že se osoba ze zdravotních důvodu nemůže očkovat
 3. Osoby očkované proti COVID-19 alespoň jednou dávkou – tuto skutečnost musí prokázat

NÁVŠTĚVY 

Jsou umožněny návštěvy pouze nezletilého pacienta. Navštívit novorozence lze v době jeho pobytu na stanici šestinedělí, pakliže to klinický stav novorozence dovolí a návštěva splní výše uvedená pravidla. Tato návštěva bude časově omezená v doporučené době mezi 14.00 a 17.00 hod., 1× za den a po dobu maximálně 15 minut. 

 

PŘEDPORODNÍ KURZY – dočasně pozastaveny

 

Popis výkonů:

Velká většina gynekologických výkonů je prováděna miniinvazivně, tzn. laparoskopicky nebo hysteroskopicky, popř. z co nejmenšího přístupu. Tento operační postup zajistí výborné léčebné výsledky při velmi nízké celkové zátěži pro pacientku (kratší operační čas, krátká doba rekonvalescence, menší stupeň bolesti).

V rámci gynekologické operativy jsou prováděny zejména tyto výkony:

 • odstranění dělohy (hysterektomie) – TLH (totální laparoskopická hysterektomie), LAVH (laparoskopicky asistovaná hysterektomie), VH (vaginální hysterektomie), AH (abdominální hysterektomie)
 • operace pro sestupy dělohy a pochvy – laparoskopické i vaginální, klasické i s použitím implantátů (sítěk)
 • operační řešení onemocnění vaječníků a vejcovodů
 • operační řešení močové inkontinence – zavádění pásek (TVT O, TVT R), aplikace gelu (Bulkamid)
 • operační řešení v oblasti zevního genitálu – plastiky malých stydkých pysků, cyst Barholinských žláz, operace pro přednádorové stavy  
 • jednodenní chirurgie: hysteroskopie (optická kontrola dutiny děložní), hysteroresektoskopie (miniinvazivní odstranění např. polypů dutiny děložní), kyretáže, konizace děložního hrdla, umělá přerušení gravidity

Jednodenní chirurgie: Pacientky jsou ráno přijaty (hlásí se na gynekologické ambulanci), jsou předoperačně vyšetřeny a jsou zavedeny na pokoj a lůžko. Během dne je jim na operačním sále proveden výkon (konizace, kyretáž, hysteroskopie,..). Po výkonu jsou sledovány na lůžku opět na gynekologii a zpravidla za 4 hod po výkonu mohou odejít s doprovodem domů.

Indikace, indikační seminář: Pacientky jsou vyšetřeny a doporučeny k operaci svým ošetřujícím gynekologem. Zpravidla ve středu, cca týden před operací, jsou na gynekologické ambulanci nemocnice vyšetřeny primářem oddělení a je určen přesný typ výkonu (indikace). V rámci této návštěvy je provedeno ultrazvukové vyšetření, dále je pacientkám odebrána anamnéza (pohovor s lékařem o nemocech minulých), je proveden administrativní zápis (sekretářka). Během celé návštěvy má pacientka možnost se ptát, veškerý personál ochotně odpoví na dotazy.

Na tuto „indikační středu“ si prosím rezervujte celé dopoledne. Indikační středa není operační den! Pacientky pak ještě odcházejí domů. K samotnému výkonu se dostaví až den před operací (který to je den se dozví právě při indikaci), popř. až v den operace (jednodenní chirurgie).

 

UROGYNEKOLOGICKÉ CENTRUM 

Provádí diagnostiku a léčbu poruch ženského pánevního dna. Patří sem zejména sestupy a výhřezy dělohy či poševních stěn a léčba močové inkontinence.

Diagnostika těchto poruch spočívá v gynekologickém vyšetření, ultrazvukovém vyšetření, urodynamickém vyšetření a podle potřeby pomocí dalších vyšetření.

Léčba může být někdy konzervativní (léky, cvičení), často je však jedinou možností operační výkon. Výkony se provádí buď klasicky (pomocí stehů, vaginálně nebo abdominálně) nebo vkládáním sítěk či pásek – implantátů. Tyto síťky se zavádějí pochvou anebo laparoskopicky.  

Tak jako v chirurgii je zapotřebí vložit při řešení kýly do místa defektu síťku, tak v případě sestupů a výhřezů dělohy a pochvy je nezbytné použít pro podporu nedostatečných tkání umělý materiál – síť či pásku. Klasické operace nebyly vždy úspěšné a ženy byly často odkázány k zavádění pesarů (vaginálních kroužků) nebo nošení vložek. 

Nejčastější operací je tzv. páska proti inkontinenci (TOT, TVT). Tento výkon se provádí v krátké narkóze (10 min.) nebo v lokální anestezii a ženě je vpravena tenká páska mezi pochvu a močovou trubici, která následně zajistí dobré udržení moče při stresových manévrech. Po výkonu jde pacientka následný den domů.

Novou metodou je aplikace gelu (Bulkamid), který je další možností v léčbě stresové inkontinence. Je vhodný zejména pro ženy, které mají specifický nález (nízký uzavírací tlak), jsou již po páskových operacích, nemohou mít TOT, chtějí ještě rodit, apod. 

Urogynekologické centrum Nemocnice Písek provede až 200 operací pomocí implantátů za rok a řadí se tak mezi největší pracoviště v ČR.

Gynekologicko porodnické oddělení je akreditováno k provádění operací pro sestup ženských pánevních orgánů pomocí implantátů a má na všechny typy implantátů smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Lékaři urogynekologického centra se pravidelně školí na renomovaných pracovištích u nás i v zahraničí, zároveň sami pořádají operační workshopy a přednášky.

V rámci konzultační předoperační a pooperační urogynekologické ambulance je možné ženu s inkontinencí či sestupem vyšetřit a individuálně doporučit optimální postup léčby event. operační výkon. Ambulance pro urogynekologii je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek 13 – 15 hod.

PORODNICE

VSTUP OSOB DOPROVÁZEJÍCÍCH TĚHOTNÉ NEBO RODIČKY POVOLEN POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2!

Popis oddělení:

Písecká porodnice prošla poslední částečnou rekonstrukcí porodních sálů a s vybudováním rodinných pokojů na oddělení šestinedělí na konci roku 2015. Maminky zde přivádějí na svět více jak 900 dětí ročně, včetně cca 20 dvojčat, a to nejen ze spádové oblasti, ale i ze širokého okolí. Porodnice patří mezi intermediární perinatologická centra, která soustřeďují riziková, či patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne gravidity. Novorozence po porodu ošetřují dětské sestřičky, při komplikacích (např. nedonošenost) pak zkušení lékaři – pediatři (neonatologové), kteří se mohou, v případě potřeby, spolehnout na nedonošeneckou JIP.

 Na porodnickém odd. v části pro riziková těhotenství jsou hospitalizovány především těhotné ohrožené předčasným porodem, těhotné s hypertenzí, diabetem apod. Mají k dispozici tři dvoulůžkové pokoje se sprchou. Pro pacientky, které potřebují kontrolu na tzv. porodnické JIP, čeká jeden třílůžkový pokoj. V části tzv. šestinedělí jsou lůžka pro ženy po porodu, event. těsně před ním. Jsou zde čtyři prostorné pokoje se sociálním zařízením, rooming-in je samozřejmostí.

K dispozici jsou dva nadstandardní jednolůžkové pokoje s WC, sprchou, TV a lednicí za poplatek 600 Kč/den a dva rodinné pokoje se stejným vybavením a možností přistýlky pro blízkou osobu za 1000 Kč/den. Úhradu za využití těchto pokojů upřednostňujeme platbou pomocí platebního terminálu (platební kartou) přímo na oddělení.

Celé oddělení, porodní sály i náš přístup je v maximální možné míře přizpůsobený individuálním potřebám nastávajících rodičů. Pro nás to znamená zajistit klidné, rodinné prostředí s respektováním soukromí a individuálním přístupem k rodičce. To vše samozřejmě při dodržování doporučených postupů stanovených Českou gynekologicko-porodnickou společností. Úkolem zdravotníků je tedy nejen správně medicínsky postupovat a snažit se o co nejmenší nemocnost maminek a jejich dětí, popřípadě řešit komplikace, ale stejně tak se snažit o komfort, intimitu a bezpečí.

Porodní sál se nachází v těsné blízkosti porodnického oddělení. Základem jsou dva samostatné klimatizované porodní boxy vybavené elektrickým polohovatelným lůžkem, současnou technikou ke sledování matky a plodu a vyhřívaným lůžkem pro novorozence. V komplexu porodního sálu je k dispozici operační sál pro ukončení těhotenství císařským řezem.

Jsme držiteli titulu BABY FRIENDLY HOSPITAL.
Porodnice opakovaně získala certifikát SPOKOJENÁ RODIČKA v projektu Přirozený porod v porodnici – PPP. 

Co nastávajícím rodičkám nabízíme:

 • Předporodní kurzy  – dočasně pozastaveny
  Pro těhotné jsou organizovány předporodní kurzy (8 lekcí zahrnujících teorii a speciální cvičení pro těhotné, trvající 1,5 hod. – cena kurzu 1000 Kč). 
  Bližší informace na tel. čísle 728 603 890 - porodní asistentka Bc. Lucie Tanicsová. 
  V rámci kurzu jsou organizovány cca každé 3 měsíce přednášky na témata: 
  Psychomotorický vývoj dítěte do jednoho roku a manipulace s dítětem 
  Kojení 
  Epidurální analgezie
  Jóga pro těhotné – viz Dokumenty ke stažení 
  Tyto přednášky mohou (po domluvě na výše uvedeném tel.č.) navštěvovat i nastávající maminky, které kurz neabsolvovaly (cena přednášky – 100 Kč).
  Předporodní kurzy a cvičení – více v menu – Dokumenty ke stažení a Ceníky

 • Možnost provedení 3D ultrazvuku s DVD záznamem
  Cena je 700 Kč (DVD v ceně), vhodná doba pro provedení mezi 26. až 28. týdnem těhotenství, provádí se v úterý nebo čtvrtek od 14,00 hod., objednání na tel.č. 382772458
 • Registrace rodiček k porodu
  Před porodem provádíme na porodnické ambulanci tzv. registrace k porodu, které umožňují zanesení důležitých anamnestických údajů do PC dokumentace ještě před přijetím, čím zajistí hladší průběh následného přijetí v době již probíhajícího porodu. Doporučená doba registrace je kolem 34.-36. t. t.
  Otázky, které jsou součástí registrace naleznete v následujícím formuláři: Informace k příjmu na porodnici – formulář v dokumetech ke stažení

 • Možnost prohlídky porodního sálu a por. odd. 
  Pokud to provoz oddělení a por. sálu umožní, lze v rámci registrace provést prohlídku porodního sálu a porodnického oddělení. Tyto prohlídky lze provést také kdykoliv jindy po domluvě na tel. č. 382 772 466.
 • Trvalou přítomnost otce nebo jiné doprovázející osoby při porodu 
  K porodu jsou vítáni otcové nebo jiní rodinní příslušníci. Pro doprovázející osoby je v případě potřeby k dispozici samostatný pokoj (500 Kč/den). Duly či soukromé porodní asistentky jako doprovod jsou též vítány. Stejně tak vítáme, když akceptují nastavená pravidla (viz níže odkaz) a tak zlepšují spolupráci mezi rodičkou, porodní asistentkou a dulou. Jen souhra všech zúčastněných může být pro maminku přínosem.  
  Pokyny pro doprovod rodičky – odkaz v dokumentech ke stažení
 • Muzikoterapii, aromaterapii, možnost využití vany, sprchy, míče, atd. v první době porodní
  Během první doby porodní je dovoleno rodičce zaujímat různé polohy, může využívat míč, sprchu, vanu, relaxační masážní prostředky a aromaterapii. Na porodních boxech je možný poslech hudby a to i z vlastních nosičů /CD, MP3/.
 • Možnost volby polohy ve druhé době porodní (vždy po vzájemné konzultaci s personálem).
 • Bonding po spont. porodu (je v případě zájmu rodičky pro nás samozřejmostí), po porodu per sectionem, ev. bonding s otcem (dle přání rodičky a stavu novorozence).
 • Akceptujeme porodní plány - podporujeme porodní plán jako seznam porodních přání, který vyjadřuje postoje rodičky k porodu a péči o miminko a mnohdy usnadňuje komunikaci mezi rodičkou a personálem porodnice. V zásadě porodní plány neodmítáme, naopak je pro nás lepší sdělená, diskuzi přístupná představa než nespokojenost bez vyslovené představy. Za každých okolností podporujeme diskuzi. Doporučujeme proto v případě dotazů, přání či pochybností, nás navštívit s předstihem a prodiskutovat Vaše porodní plány s námi osobně.
 • Nabízíme možnosti tlumení bolesti (na vyslovené přání rodičky)
  Vedle přirozených metod tlumení bolesti popsaných výše dále nabízíme: 
  - Epidurální analgezii – při vhodném porodním nálezu, indikaci lékaře, dostupnosti anesteziologa je možno na žádost rodičky provést epidurální analgesii 24 hod. denně – zdarma. Anesteziologové jsou všichni velmi zkušení a vstřícní. Díky nadstandardní možnosti využití EPA u nás rodí s EPA až 30 % rodiček.
  - Entonox – jde o účinné a bezpečné neinvazivní analgetikum, které  má rychlý nástup a ústup účinku. Jedná se o směs kyslíku a rajského plynu, která se používá ke zmírnění  bolesti nejen v porodnictví. Snižuje úzkost, strach, obavy a duševní napětí. Rodička je při plném vědomí a vdechuje  Entonox při porodu během kontrakcí  a při ošetření porodního poranění podle vlastního uvážení přes speciální náústek nebo inhalační  obličejovou. Entonox není hrazen pojišťovnou, za jeho použití  rodička uhradí 500,– Kč za první půlhodinu a za každou další započatou půlhodinu uhradí 250,– Kč. V případě použití pouze při ošetření porodního poranění pacientka hradí 250,– Kč.  
  - Další léky tišící bolest – o jejich aplikaci rozhoduje lékař.
 • Nabídka výběru obědů z 5 jídel - maminky, které u nás porodí, mají možnost výběru obědů a to hned z pěti jídel. Porodnice tím zlepšuje již tak kvalitní služby a vychází vstříc maminkám, které jsou například vegetariánky. Skladba jídel je samozřejmě volena s ohledem na poporodní stav, přispívá k rychlé rekonvalescenci a ke správnému začátku kojení.
 • První dobu porodní vede u nás v případě fyziologického porodu porodní asistentka, která v případě nejasností a patologií ihned informuje lékaře, II. dobu porodní vede zpravidla u prvorodiček lékař a u vícerodiček porodní asistentka (výjimky jsou po domluvě personálu možné). Nicméně v průběhu II. doby porodní je lékař na porodním sále vždy přítomen.
 • Pro společný pobyt rodičů a miminka je k dispozici rodinný pokoj hotelového typu.
 • Maminky po porodu císařským řezem jsou umístěny cca na 24 hod. na pooperačním pokoji, který se nachází na oddělení šestinedělí. Další informace týkající se operačního porodu se dozvíte v odkazu: Informace pro maminky před operačním porodem (císařským řezem) – více v dokumentech ke stažení.
 • Poporodní cvičení  – každé mamince po spontánním porodu i po porodu císařským řezem, která má zájem nabízíme: konzultace a cvičení s fyzioterapeutkou zaměřené na cvičení v době po porodu (zejména cviky k posilování svalů dna pánevního, atd.).
 • Na památku předáváme maminkám Kartičky s obtisky nožiček novorozenců s věnováním. 

Co vzít s sebou do porodnice ?

      • těhotenská průkazka + výsledky genet. vyšetření
      • průkaz zdravotní pojišťovny
      • pohodlné neklouzavé přezůvky
      • košile (ideálně rozepínací), župan ( možno využívat naše prádlo)
      • 5 vyšší, natahovací kalhotky
      • 2 těhotenské podprsenky
      • 2 ručníky (barevně rozlišené)
      • toaletní potřeby (ideálně neparfemované,dětské mýdlo)
      • 1 balení vložek do podprsenky
      • 2 balíky vložek (ideálně porodnických)
      • 1 toaletní papír (pro případ nouze)
      • pro miminko? – pro pobyt v porodnici nepotřebujete téměř nic (pouze jednorázové plenky a vlhčené ubrousky)
      • k porodu? – můžete vzít své oblíbené CD, relaxační pomůcky,…

 Kdy jet do porodnice ?

      • při nástupu pravidelných kontrakcí
      • při odtoku plodové vody nebo podezření, že plodová voda začala odtékat
      • při krvácení
      • pokud špatně cítíte pohyby
      • při jakýchkoli pochybnostech

 

Fandit nám můžete na sociální síti: www.facebook.com/porodnicepisek