Tel.: +420 382 772 222

Infekční ambulance

Mapa areálu

Popis oddělení

Umístění:

Pavilon W – budova naproti vrátnici nemocnice, přízemí, samostatný vchod z boku.

Ambulance zajišťuje veškerou konziliární činnost v oboru přenosných nemocí pro jednotlivá oddělení nemocnice i pro praktické lékaře, pediatry a odborné specialisty.

Spektrum poskytované péče:

Poradny:

 • hepatální – dispenzarizace pacientů po prodělání žloutenek, chronických hepatitid typu B,C a infekčních mononukleóz
 • neuroinfekční – dispenzarizace pacientů po prodělaném zánětu mozku klíšťovém, herpetické i jiném
 • toxoplasmová
 • boreliová – dispenzarizace po prodělané borelióze všech stupňů
 • splenektomová – vakcinace pacientů proti pneumokokům, meningokokovi, hemofilovi jednorázově, chřipka každoročně.
 • erysipelová 
 • antirabické středisko – poskytujeme konzultace po poranění nebo pokousání zvířetem a rozhodujeme o nutnosti očkování proti vzteklině.
 • Provádíme ošetření, vyšetření, sledování a vakcinaci u pacientů a zdravotního personálu po poranění o použitou jehlu.

Popis výkonů:

Na infekční ambulanci provádíme veškeré výtěry z krku, nosu, konečníku, a jiných ložisek, kultivace moči, krevní odběry z paže. Krev, moč, stolice a mozkomíšní mok se vyšetřuje v našich akreditovaných laboratořích. Spolupracujeme se specializovanými pracovišti v Českých Budějovicích a Národní referenční laboratoří v Praze.

Vždy používáme prověřené standardizované postupy vyšetření a léčby.

Méně infekční pacienti jsou v případě nutné hospitalizace uloženi na odděleních:

 • interna:
  méně nakažlivá průjmová onemocnění, infekční mononukleózy, leptospirózy, listeriózy, tularémie, srdeční komplikace boreliózy, horečky nejasné příčiny, pásový opar na trupu
 • neurologické oddělení:
  záněty mozku a mozkových blan např. klíšťové, herpetické, enterovirové etiologie, návratná Mollaretova meningitida, neuroboreliózy, onemocnění herpes zoster (pásový opar)
 • chirurgické oddělení:
  erysipely (růže), těžké angíny a peritonsillární abscesy patrového oblouku

Pacienti s nutnou hospitalizací a izolací na infekčním oddělení jako jsou akutní žloutenky (hepatitidy), hnisavé záněty mozkových blan (meningitidy), některá vysoce infekční průjmová onemocnění  nebo komplikované průběhy infekčních onemocnění, jsou odesíláni k hospitalizaci po telefonické domluvě s primářem infekčního oddělení v Českých Budějovicích nebo v Táboře. 

 

 

Očkování proti COVID-19 – klikněte zde 

Očkovací centrum: 

Při infekční ambulanci Nemocnice Písek, a.s. je zřízeno od r. 2009 očkovací centrum, které je zaměřeno na očkování a poradenství před výjezdy do zahraničí. Je umístěno v poradně infekční ambulance. Zájemci se mají dostavit do centra vždy 6–8 týdnů před plánovanou cestou do zahraničí, kde se sestaví individuální očkovací plán, protože mnohé vakcíny nelze aplikovat současně.

Provádíme:

 • poradenství před výjezdem do zahraničí
 • očkování proti žluté zimnici, tyfu, choleře, hepatitidám, meningokokům, atd.
 • vystavení mezinárodního očkovacího průkazu
 • předpis léků proti malárii
 • očkování na žádost (klíšt'ová encefalitida, virová hepatitida, meningokoková meningitida, atd.)

Očkujeme:

 • zaměstnance proti žloutence typu B a vybrané skupiny zaměstnanců proti meningokoku
 • klienty na vlastní žádost proti klíšťovému zánětu mozku, meningokoku, pneumokoku, hemofilu a hepatitidám
 • při cestě do zahraničí na vlastní žádost a podle typu destinace

Naše očkovací centrum nabízí ZDARMA:

 • aplikaci očkovací látky
 • vyšetření v ambulanci cestovní medicíny před cestou
 • předpis protimalarických léků
 • vystavení modrého (neoficiálního) mezinárodního průkazu
 • konzultace

Nabízíme:

 • očkování na vyžádání za finanční úhradu
 • ceny očkovacích látek za výhodných podmínek
 • za aplikaci přinesené vakcíny účtujeme poplatek 100,– Kč.
 • za vypsání žlutého mezinárodního průkazu účtujeme 100,– Kč. 

Ceny se průběžně mění v závislosti na nákupních cenách vakcín. Aktuální očkovací ceník je k dispozici v očkovacím centru.

CENÍK OČKOVACÍCH VAKCÍN viz Ceníky

Rady pro cestovatele

 • Před odjezdem do zahraničí si nechte zkontrolovat Váš zdravotní stav (včetně stomatologa a gynekologa).
 • Zjistěte si datum posledního očkování proti tetanu.
 • V případě, že je doporučeno očkování, nechte si v dostatečném předstihu před odletem aplikovat očkovací látky (vhodný termín je cca 6–8 týdnů před odletem).
 • Před návštěvou specialisty na cestovní medicínu si připravte přesný plán cesty
 • Pokud jsou Vám lékařem doporučena antimalarika, začněte je včas a dle doporučení lékaře užívat.
 • Nezapomeňte na základní vybavení lékárničky.
 • Vezměte s sebou repelenty a opalovací krémy s vyšším faktorem.
 • Vodu používejte jen balenou, popřípadě z prověřeného zdroje, nepoužívejte led.
 • Všechny potraviny uvařte, oloupejte nebo nechejte být.
 • Pozor na volně pobíhající psy a jiná zvířata.
 • Respektujte náboženské a kulturní zvyklosti v navštívené destinaci.
 • V případě zdravotních obtíží po návratu informujte svého lékaře o pobytu v zahraničí.