Tel.: +420 382 772 222

Patologie

Mapa areálu

Popis oddělení

 

Počet lékařů: 3
Počet laborantek: 6

Bioptická sekce:
• zpracování a diagnostika tkáňových vzorků od živých pacientů za použití rutinních i speciálních barvících metod či technik

Cytologická sekce:
• zpracování a diagnostika vzorků odebraných buněk

Pitevní a nekroptická sekce:
• pitvy zemřelých, zpracování a diagnostika tkáňových vzorků získaných při pitvách

Imunohistochemická sekce:
• detekce některých antigenních vlastností tkání za použití protilátek, využití především při typizaci nádorů a stanovení aktivity hormonálních receptorů

Imunohistochemie je poměrně mladá metoda využívající k detekci antigenních determinant vazby antigenu s protilátkou a umožňující za pomoci světelné či imunofluorescenční mikroskopie blíže charakterizovat původ buněk, tkání event. stav hormonálních receptorů, proliferační aktivitu atd.

Tato technologie byla zavedena i na našem oddělení a od ledna 2004 je běžně prováděna, především pak k diagnostice novotvarů a ke stanovování aktivity hormonálních receptorů zhoubných novotvarů prsu. Od takto zjištěných výsledků se posléze odvíjí i adekvátní onkologická léčba. 

Výuková a přednášková činnost:
• pořádání měsíčních klinicko-patologických seminářů pro lékaře, vzdělávání zdravotního personálu nemocnice, SZŠ i ostatních formou občasných prezentací, dále demonstrace při pitvách a seznamování s provozem oddělení.

Přístrojová technika: autotechnikon, mikrotomy, kryostat, centrifuga, zalévací linka, barvící linka, tisková zařízení pro skla a kazetky, termostaty, mikroskopy.

Popis výkonů:
• pitvy pro nemocnici Písek a Prachatice
• vyšetřování bioptického materiálu z písecké a prachatické nemocnice i z ostatních ambulantních zařízení spádového regionu
• diagnostická (nescreeningová) cytologická vyšetření gynekologická
• cytologie výpotků a punkcí
• imunohistochemická analýza bioptického materiálu
• vyšetření moči ve fázovém kontrastu 

Klinicko – patologické semináře:
pravidelně každý první čtvrtek v měsíci vždy ve 14.30 hod. v zasedací místnosti nad jídelnou, případné změny budou oznámeny předem.