Tel.: +420 382 772 222

Radiodiagnostické oddělení

Mapa areálu

Popis oddělení

Objednávání pacientů k vyšetření: 

 • RTG – skiaskopie, vyl. urografie: pracovní dny 6,30 –15,00 h. – telefon 382 772 393
 • RTG archiv – Kopie vyšetření na CD: pracovní dny 6.00 –14.30 h. – telefon 382 772 395
 • ULTRAZVUK  (v rámci RDG od.): pracovní dny 7,00 –15,30 h. – telefon 382 772 398 
 • CT (počítačová tomografie): pracovní dny 6,30 – 18 h. – telefon 382 772 403
 • MR (magnetická rezonance): pracovní dny 6,30 – 20 h. – telefon 382 772 430
 • MAMOGRAFIE a ULTRAZVUK prsů: pracovní dny  7,00 – 14,30 h. – telefon mamografie 382 772 401, telefon ultrazvuk 382 772 408

Pro všechna vyšetření je třeba indikace ošetřujícího lékaře s vyplněním písemné žádanky!
Bez žádanky nelze vyšetření provést.
 

Časová dostupnost písemných výsledků vyšetření:

 • RTG + CT: Statimová vyšetření do 60 minut po jejich ukončení
 • Ostatní vyšetření: do 24 hodin
 • SONO: Všechna vyšetření do 60 minut po jejich ukončení
 • Mamografie: do 24 hodin
 • MR: do 7 dnů  

Jak se k nám dostanete:

viz obrazová orientační tabule za hlavní vrátnicí vlevo (mapa areálu)

Vchod J: CT, SONO, RTG (spolu s interní ambulancí)

Vchod G: CT, SONO, RTG (z nádvoří vpravo po schodech dolů)

Vchod K: RTG (v prvním podjezdu pod nemocniční budovou doleva)

Vchod N: MR (ve druhém podjezdu pod nemocniční budovou doprava)

Vchod O: Mamografie (zcela na konci hlavní budovy – za oběma podjezdy)

 

Veškerou dokumentaci (písemné kopie RDG nálezů i obrazovou dokumentaci na CD nosičích) poskytujeme po předložení vyplněného formuláře žádosti. V těchto případech je nutné prokázat i svoji totožnost. Poplatek 100 Kč je možné uhradit převodem na účet nemocnice (viz Kontakt), platební kartou na místě v archivu oddělení nebo hotově v pokladně. Doklad o úhradě je nutné přiložit k žádosti. V případě písemné žádosti  pořízení záznamu na CD-nosič je nutný i ověřený podpis žadatele a rovněž potvrzení o úhradě poplatku. Nahrávání snímků na CD po úhradě provádíme na počkání.

O službu může požádat rovněž zdravotnické zařízení, odesílající pacienta k danému vyšetření, nebo pověřený zástupce pacienta – pokud se prokáže dokladem totožnosti, či jiným dokladem – opravňujícím převzetí CD-záznamu. Na žádosti ošetřujících lékařů Nemocnice Písek a.s. jsou CD-záznamy pořizovány bezplatně. Rovněž bezplatné je zaslání elektronického záznamu ze zobrazovacích metod do jiného zdravotnického zařízení přes systém E-PACS. 

Nahrávání na CD-nosiče se provádějí jen v pracovní době archivu RDG oddělení (6,00–14,30).

Na základě novely zákona č.372/2011Sb o zdravotních službách je od 14.3.2013 pro některá radiodiagnostická  vyšetření (zejména ta, která vyžadují nitrožilní aplikaci kontrastní látky) požadován souhlas jednoho z rodičů dítěte (s výjimkou urgentních či život ohrožujících stavů).

 

Mamografické centrum

Mamografie (rentgen prsou) je v současnosti považována za nejlepší metodu pro preventivní program starostlivosti o prsní žlázy žen. Význam samovyšetřování se oproti minulosti zmenšil. Ke snížení počtu pacientek s pokročilými karcinomy přispívá zavedení screeningových mamografických vyšetření všech žen nad 45 let hrazených ze zdravotního pojištění. Účast ve screeningu je dobrovolná, zdravotní pojišťovny hradí vyšetření těmto ženám jednou za dva roky.

V písecké nemocnici si mohou nechat vyšetřit prsa i ženy mladší 45 let. Po konzultaci se svým praktickým lékařem, gynekologem nebo lékařem přímo v mamografickém centru je ženám ve věku 40 až 45 let provedeno mamografické vyšetření, mladším ultrazvukové. V těchto případech si ženy vyšetření v ročním nebo dvouletém intervalu samy hradí v ceně 1100 korun za mamografii a 500 Kč za ultrazvuk. Ultrazvukem lze vyšetřovat ženy i dívky v jakémkoliv věku, protože při něm není využíváno ionizující záření.

Mamografické centrum funguje už od roku 2008, ročně je preventivně vyšetřeno přibližně osm tisíc žen.

Objednací doba do mamografického centra je pravidelně aktualizována na stránkách mamo.cz, trvá  okolo deseti dní, může se lišit podle poptávky. U akutních případů objednáváme individuálně dle naléhavosti.

Toto centrum je součástí lůžkového zdravotnického zařízení, to ocení zejména ženy, kterým je karcinom diagnostikován. V nemocnici funguje celý odborný tým lékařů – v patologické laboratoři se nádor diagnostikuje, chirurgové jej odstraní a v rámci onkologické ambulance je žena léčena. K její psychické podpoře tu funguje centrum spirituální péče. V případech diagnostikovaných malých karcinomů jsou vhodné tzv. záchovné operace. Odstraňuje se pouze novotvar s tenkým lemem okolí, zbytková žláza s prsem se ponechávají. Celý prs odstraňujeme pouze na výslovné přání pacientky nebo v úzce vymezených indikacích. Takové ženy si pak mohou nový prs nechat vymodelovat s pomocí implantátu a operace je hrazena ze zdravotního pojištění.

Telefon k objednání: mamografie: 382 772 401, sonografie: 382 772 408
Doporučený čas na objednání na mamografii i sonografii 8:00–14:00

Provozní doba: v pracovní dny 7:00–14:30 hod.