Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Chirurgie-Urologie, ORL

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení Chirurgie-urologie, ORL Nemocnice Písek a. s. je multioborové ambulantní a lůžkové oddělení, které hospitalizuje pacienty s chirurgickou, urologickou a ORL problematikou. Oddělení má celkem 65 lůžek na třech stanicích. Lůžková část je umístěna v 1. patře pavilonu L a K. Ambulance, poradny a sekretariát jsou v přízemí budovy K. Oddělení úzce spolupracuje s komplementem (laboratoře, Radiologické oddělení). Péči nabízíme pro spádové i mimospádové pacienty. Máme smlouvu se všemi pojišťovnami v ČR a poskytujeme péči i pro nepojištěné pacienty, za poplatek dle sazebníku nemocnice. Jsme pracoviště, které disponuje akreditací kvality a splňuje technické normy dané legislativou. Všechny naše prostory jsou bezbariérové. Jsme držitelem akreditace na vzdělávání lékařů I. stupně a budeme žádat o akreditaci II. stupně.

Chirurgická část

Spektrum výkonů a technické vybavení

Nabízíme následující chirurgické výkony z oboru všeobecné chirurgie, cévní chirurgie a dětské chirurgie:

 • Operace štítné žlázy
 • Operace prsou pro zhoubná i nezhoubná onemocnění
 • Operace kýl (tříselné, stehenní, pupeční, v jizvě, veškeré kýly břišní stěny) laparoskopicky i otevřeně, bez síťky i s použitím síťky
 • Břišní výkony (operace žlučníku, slepého střeva, žaludku, diagnostické laparoskopie, operace střevních nádorů tenkého a tlustého střeva)
 • Operace konečníku (nádory konečníku, hemoroidy – klasicky i metodou Hemoron, trhliny, hlízy, píštěle, pilonidální sinus)
 • Dětská chirurgie (kýly, kožní i podkožní útvary, skrotální syndrom – torze, nesestouplá varlata, předkožka)
 • Cévní chirurgie (varixy – křečové žíly klasicky i laserem, bypassové operace pro ischemickou chorobu dolních končetin, operace aneuryzmat Aorty, shunty pro oddělení hemodialýzy, cytoporty k aplikaci chemoterapie)
 • Dermatochirurgie (kožní a podkožní útvary)
 • Amputace
 • Zánětlivé afekce kůže a měkkých tkání.

Disponujeme moderním technickým vybavením (4k laparoskopická věž, ENSEAL, harmonický skalpel, C rameno, laser, Hemoron) a nabízíme operace laparoskopicky i klasicky.

Personál

V chirurgické části pracuje 15 lékařů, z nichž jeden má atestaci z cévní chirurgie a jeden z dětské chirurgie. Ošetřovatelská péče je poskytovaná vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými sestrami, jejichž kompetence jsou upraveny právními předpisy. Nedílnou součástí oddělení je i nižší zdravotnický a pomocný personál v podobě ošetřovatelek a sanitářů. Velmi důležité je pro naše oddělení vzdělávání. Pořádáme pravidelně semináře vlastní, ale zveme si i zajímavé hosty z oboru chirurgie a jiných oborů. Pravidelně pořádáme Písecký mamologický den. Naši lékaři se jezdí školit na pracoviště vyššího řádu, účastníme se kongresů aktivně i pasivně, spolupracujeme s 2. LF UK a pravidelně u nás hostíme mediky a mladé lékaře. Dále spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Písku, pro kterou zajišťujeme praxi v oboru chirurgie.

Lůžková část

Lůžková část poskytuje péči pacientům objednaným nejen k plánovaným výkonům, ale i pacientům vyžadujícím akutní nemocniční péči. Akutně hospitalizujeme pacienty:

 • s bolestmi břicha k pozorování
 • po úrazech hlavy, hrudníku, břicha, popáleniny
 • se záněty kůže a měkkých tkání
 • cévní nebo diabetické pacienty, záněty kostí

Spolupracujeme s pracovišti vyššího řádu (neurochirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, plastická chirurgie, popáleniny, dětská chirurgie) a mezioborově s oddělením neurologie, interní medicíny, anesteziologicko-resuscitačním oddělením a oddělením rehabilitace v rámci Nemocnice Písek, a. s. Pacienti nevyžadující dále akutní chirurgickou péči jsou překládáni na Oddělení akutní rehabilitace nebo Oddělení následné péče.

Ambulantní část

Ambulance chirurgie v Nemocnici Písek a. s. poskytuje nepřetržitý provoz pro akutní pacienty 24/7. ÚPS (ústavní pohotovostní službu) zajišťují vždy dva lékaři, z nichž jeden má má plnou specializovanou způsobilost v oboru chirurgie (atestace) z všeobecné chirurgie. V době od 7:00 do 15:30 nabízí ambulance kontroly zvaných pacientů nebo pacientů s potřebou chirurgické péče. Dále v prostorách ambulance poskytují péči specializované poradny. Všichni pacienti se hlásí v recepci chirurgické ambulance, do poraden se mohou předem objednat na telefonním čísle 382 772 233. Doporučení od praktického lékaře je vhodné, ale není nutné. Na recepci ambulance se také ohlašují pacienti k plánovaným příjmům a pacienti, kteří jsou přeloženi z jiných oddělení. V rámci nemocnice preferujeme překlady z lůžka na lůžko s ohledem na komfort pacienta. Chirurgické oddělení nabízí péči ve specializovaných poradnách: kýlní, cévní, dětské chirurgie, mamologie, proktologie a onkochirurgie. Do příslušných poraden, kromě poradny kýlní, je vhodné se objednat osobně na recepci oddělení, nebo na telefonním čísle 382 772 233. Mimo ordinační hodiny poraden je akutní péče zajištěna cestou ambulance.
Chirurgické oddělení poskytuje konziliární služby pacientům hospitalizovaným na jiných odděleních Nemocnice Písek, a.s. Konzilia se domlouvají prostřednictvím chirurgické recepce na telefonním čísle 382 772 233.

 

Urologická část

zajišťuje komplexní péči pro pacienty s poruchami močových cest a mužských pohlavních orgánů. Do náplně činnosti patří zejména diagnostika a léčba pacientů s močovými kameny, nenádorová a nádorová onemocnění močových cest a mužských pohlavních orgánů, včetně operační léčby zhoubných nádorů a vybraná onemocnění dětské urologie. 

Pracoviště je vybaveno zákrokovým sálkem s endoskopickou technikou, zde provádíme především výkony v lokálním znecitlivění. Operace v celkovém či svodném znecitivění provádíme na moderně vybavených centrálních operačních sálech. Operativa zahrnuje otevřené, laparoskopické i endoskopické výkony, invazivní /punkční/ výkony pod sonografickou kontrolou a akutní urologickou péči dětí i dospělých.

Spektrum operačních výkonů:

Klasické (kožním řezem):

 • Nefrektomie, nefroureterektomie, resekce nádorů ledvin, pyeloplastika
 • Radikální retropubická prostatektomie, transvesikální prostatektomie, cystolithotomie
 • Operace zevního genitálu dětí a dospělých (deglutinace, frenuloplastika, cirkumcize, meatoplastika operace hydrokély, mikrochirurgická operace varikokély, orchiektomie, orchiopexe a ostatní malé výkony).

Miniinvazivní (laparoskopické): 

 • Nefrektomie či resekce ledviny, pyeloplastika

Transuretrální (=přes močovou trubici, bez kožního řezu):

 • Horní močové cesty: ureterorenoskopie, dilatace ureteru, extrakce konkrementu z močovodu, zavedení endoprotézy močovodu při jeho obstrukci
 • Dolní močové cesty: uretrocystoskopie, dilatace močové trubice, endoresekce prostaty,  endoresekce tumoru močového měchýře, optická uretrotomie, discize ureterokély

Ostatní: Punkční nefrostomie, transrektální ultrasonografie s punkční biopsií prostaty

Popis přístrojové techniky:

Ultrazvuk s konvexní, lineární a rektální sondou, RTG C rameno, 1× rigidní ureterorenoskop, EKL litotriptor, 4× resektoskop, 2× flexibilní cystouretroskop, 3× rigidní cystouretroskop, urodynamická vyšetřovací jednotka.