COVID-19 Telefon: +420 382 772 111

Hemodialýza

Aktuality

 
Písecká nemocnice se letos opět přihlásí ke Světovému dni ledvin
4. března 2022

Ani v době pandemie Covid-19 nepřestávají lékaři písecké nemocnice šířit osvětu k četnosti a závažnosti onemocnění ledvin. Ta budou podle zdravotnických prognóz do roku 2040 pátou hlavní příčinou úmrtí na světě. K nižší úmrtnosti i větší efektivitě léčby přitom významně přispívá včasný záchyt těchto nemocí. „Proto je dostatečná informovanost a péče o ledviny tak důležitá,“ říká primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Zdeněk Hobzek.

Písecká nemocnice se pravidelně hlásí ke Světovému dni ledvin, který se tradičně koná druhý březnový čtvrtek s cílem předcházet nemocím ledvin. A přestože letos ještě neotevře své dveře veřejnosti, informovat nepřestává. „Za normálních okolností pořádáme v nemocnici každý druhý čtvrtek v březnu bezplatná preventivní vyšetření ledvin. Letos však veřejnosti ještě dveře našich pracovišť otevřít nemůžeme. To ale neznamená, že by lidé neměli sledovat svůj zdravotní stav sami. Jsou i jiné nemoci než Covid, které není dobré zanedbat,“ uvedl Zdeněk Hobzek.

Podle primáře by měli lidé například sledovat, zda močí bez obtíží, zda je moč normální čistá a v dostatečném množství. Pokud tomu tak není, doporučuje obrátit se na svého praktického lékaře. Ten je v případě problému odešle do péče nefrologické ambulance při Hemodialyzačním oddělení Nemocnice Písek, která pracuje nepřetržitě i v době pandemie.

Téma letošního Světového dne ledvin, který připadá na 10. 3. je „Zdravé ledviny pro všechny“. Počet lidí, kteří zemřou na onemocnění ledvin, se každoročně zvyšuje. Do roku 2040 by se mělo jednat o pátou hlavní příčinu úmrtí na světě. Důvodem je podle Mezinárodní federace pro nemoci ledvin zejména nedostatečná informovanost o těchto onemocněních. Chybí i dostatečná podpora boje proti onemocnění ledvin. Podpůrné programy se v současnosti soustředí zejména na čtyři hlavní civilizační nemoci, a to kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, diabetes a chronická onemocnění dýchacích cest.

Světový den ledvin pořádá Mezinárodní federace pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Jeho cílem je zvýšit povědomí o onemocněních ledvin, možnostech transplantace i dárcovství orgánů.

 

 

 
Světový den ledvin připomíná závažnost onemocnění tohoto orgánu
10. března 2021

Přestože je už rok péče o zdraví podřizována pandemii Covid, písečtí zdravotníci upozorňují na četnost a závažnost onemocnění ledvin. Ta vedou ve svých důsledcích k závažnému poškození zdraví s nutností nahradit funkci ledvin. Důležitost péče o ledviny nám připomíná Světový den ledvin, který se tradičně koná druhý březnový čtvrtek, letos tedy připadá na 11. 3. 

„Jako každý rok jsme v písecké nemocnici byli připraveni na preventivní vyšetřování zájemců na základní rizikové faktory – stanovení kreatininu jako orientačního vyšetření funkce ledvin. K tomu stanovení glykémie, cholesterolu a vyšetření moč v biochemické laboratoři, změření tlaku krevního. Podmínky nám to ale už podruhé znemožnily. To však neznamená, že by lidé neměli sledovat svůj zdravotní stav sami. Jsou i jiné nemocni než Covid, které není radno zanedbat. Dívejme se proto, jak močíme, zda bez obtíží, zda je moč normální čistá a v dostatečném množství. Pokud ne, obraťte se na praktické lékaře, kteří vás v případě problému odešlou do péče nefrologické ambulance při hemodialyzačním oddělení nemocnice. Ta pracuje nepřetržitě, i v době pandemie se zvýšeným protiepidemickými opatřeními,“ uvedl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Zdeněk Hobzek.

Doplnil, že téma letošního Světového dne ledvin je living well, tedy žít dobře s onemocněním ledvin. 

 
Zrušené akce pro veřejnost
9. března 2020

Vedení Nemocnice Písek, a.s. na základě aktuální epidemiologické situace ruší plánovanou akci pro veřejnost Den ledvin na Hemodialyzačním oddělení a dočasně pozastavuje akce v kapli. 

 
V Písku vyšetří ledviny i bez objednání
12. března 2019

Také letos se písecká nemocnice připojí ke Světovému dni ledvin. Ve čtvrtek 14. března zájemcům vyšetří bez objednání funkci ledvin a upozorní na nutnost prevence nemocí tohoto důležitého lidského orgánu. Na Hemodialyzační oddělení Nemocnice Písek, a. s., mohou lidé dorazit mezi 7.30 a 13. hodinou. 

„Druhý čtvrtek v březnu patří každoročně prevenci onemocnění ledvin. Mezinárodní federace pro onemocnění ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost totiž právě na tento den vyhlašují Světový den ledvin. Letos vychází na 14. března. Kdokoliv se může zdarma a bez objednání nechat vyšetřit,“ řekl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Zdeněk Hobzek.

Preventivní akci spojenou s vyšetřením zdravotního stavu zájemců hemodialyzační oddělení pořádá při běžném provozu nemocničního oddělení v budově hemodialyzačního střediska. „Lidé, kteří si chtějí nechat vyšetřit funkci ledvin, musejí přijít nalačno a se vzorkem ranní moči v čisté nádobce. Pro zájemce je připraveno základní screeningové vyšetření moči a sedimentu, hladiny glykémie, cholesterolu a kreatininu. Tím lze odhalit některou z civilizačních nemocí jako jsou cukrovka, porucha tukového metabolismu, onemocnění močových cest a hlavně poškození funkce ledvin. K tomuto závažnému stavu často přispívá cukrovka a vysoký krevní tlak. Vážné komplikace mohou způsobit také opakované infekce močových cest,“ dodal Zdeněk Hobzek. 

 
Zajišťujeme hemodialýzu i o prázdninách
3. července 2018

Pokud pacient s nemocnými ledvinami přijede během nadcházejících letních prázdnin do jižních Čech, může využít služeb Hemodialyzačního střediska Nemocnice Písek, a. s. Ročně této služby využívá až dvacet nemocných z různých koutů České republiky, kteří do jižních Čech jezdí v létě na dovolenou nebo o vánočních či velikonočních svátcích za svými příbuznými. Výjimečně jezdí také cizinci.

„Rekreanty ze zahraničí ošetřujeme výjimečně. Během pětadvacetileté existence našeho střediska se jednalo o maximálně pět osob z Německa, Slovenska, Dánska. Například loni v listopadu jsme takto ošetřili pacienta z Německa,“ uvedl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Zdeněk Hobzek.

Zajištění hemodialýzy pro pacienty ze států Evropské unie probíhá bezproblémově, neboť péči mají hrazenu ze svého pojištění. Písecká nemocnice pak pouze vyřídí konkrétní postup. „Pacienta oddialyzujeme dle jeho požadavků a na základě jeho předpisu, který nám dopředu zašlou z jeho zdravotnického zařízení. Postup řešíme i s příbuznými těchto cizinců, protože ve většině případů pobývají právě u nich,“ upřesnil Zdeněk Hobzek. 

Rekreanti z České republiky se do hemodialyzačního střediska každoročně objednávají na různě dlouhou dobu. „Často se tak děje v exponovaných časech – o letní dovolené, svátcích, Vánocích. Snažíme se všem vyhovět, mají tu své rekreační objekty, příbuzné či zaplacené pobyty. Zvláště v létě je jejich zájem vysoký. A někdy nastávají i prekérní situace: před léty jsme například odesílali nemocného z Ostravy do tamního transplantačního centra k transplantaci ledviny. Bydlel v kempu a nebyl k nalezení, takže jsme ho museli doslova vypátrat,“ doplnil primář.