Tel.: +420 382 772 222

Oddělení akutní rehabilitace

Mapa areálu

Popis oddělení

Ambulantní část

Více informací k aktuální situaci viz ambulance.

Rozsah poskytované péče:

Ambulantní provoz ošetří každoročně cca 5000 pacientů. Ucelená rehabilitační péče je návazná na operační výkony ortopedického a chirurgického oddělení, doléčení neurologických a interních pacientů, popř. dle doporučení ze spádové oblasti (výjimečně i mimo spád).

Individuální LTV m.j. se zaměřením na neurofacilitační techniky, reflexní terapie dle Vojty, cvičení dle Kabata, Freemanna, dle Mojžíšové – včetně terapie sterilit, terapie dle Brüggera, dle McKenzie, Schrothové, Bobath koncept.

Provádí se speciální terapie lymfedémů – manuální i přístrojová lymfodrenáž.

Kompletní elektroterapie a elektrodiagnostika, ultrazvuková terapie, diatermie, lymfoven, laserová terapie, magnetoterapie, distanční terapie, parafínové zábaly.

V nově zrekonstruovaném provozu vodoléčby nabízíme vířivky na horní i dolní končetiny, perličku, celotělovou vířivku, podvodní masáž, denně probíhá cvičení v bazénu.

Od 1.1.2013 jsou na oddělení poskytované služby, které si mohou pacienti hradit sami, ale je třeba doporučení lékaře: 

 • aplikace laseru (pouze na doporučení lékaře): 60,– Kč za aplikaci do 20cm2; 120,– Kč do 50 cm2
 • kinesiotaping (tejpování): 3,– Kč/1cm tejpu
  a) poúrazové stavy či přetížení svaloviny
  b) lymfatické otoky
  Aplikace vlastního tejpu: 100,– Kč
 • cvičení v bazénu : 60,– Kč/30 minut (nad rámec úhrady ZP – hradí pouze 5 cvičení/3 měsíce).

Další informace v kartotéce – tel. 382 772 580.

 

Lůžková část

se nachází ve 3. patře budovy „L“

počet pokojů: 8 (všechny třílůžkové)
počet lůžek: 24

Personální obsazení:
všeobecná sestra: 9
sanitář/ka: 5

Zajišťujeme včasnou komplexní rehabilitaci pacientů po úrazech, akutních onemocnění pohybové soustavy, operacích (totální endoprotézy, polytraumata, plastiky, kraniotraumata, neurochirurgické výkony, amputace), případně u jiných onemocnění ve fázi, kdy převažuje potřeba intenzivní rehabilitační péče. Rehabilitace je návazná na operační výkony ortopedického a chirurgického oddělení a na iktové centrum.

Součástí léčby je i poradenství v oblasti výběru rehabilitačních pomůcek.

Délka pobytu pacienta na oddělení se řídí jeho aktuálním stavem. O délce pobytu rozhoduje ošetřující lékař.

Oddělení je bezbariérové. Na každém pokoji je televize a možnost internetového připojení. WC a sprchy jsou společné na chodbě.

Na oddělení se pacientům věnuje tým složený z: rehabilitačních lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, klinického logopeda a ošetřovatelský personál vyškolený v rehabilitačním ošetřování. V případě potřeby je zván protetik. 

Na oddělení je moderně vybavená tělocvična, kde pacienti absolvují individuální rehabilitační program. Předepsané vodoléčebné procedury jsou v suterénu téže budovy. 

Podmínkou přijetí je:

 • dobrá spolupráce s pacientem (schopnost pochopit požadované úkony, nácviky apod.)
 • zdravotní stav umožňující intenzivní rehabilitaci 

Kontraindikací je:

 • nestabilizovaný stav
 • stavy, které nejsou ovlivnitelné rehabilitačními metodami
 • převažující potřeba jiné odborné péče

 Hospitalizace je vždy plánována, pacienti jsou přijímáni v době od 9:00 do 10:00 hod. přímo na lůžkové části rehabilitačního oddělení. 

S sebou si vezměte: pohodlné oblečení na cvičení (tepláky, kraťasy, tričko, příp. domácí oblek), plavky.