Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Oddělení hematologicko-transfuzní

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení má dvě základní části – hematologickou a transfuzní.

Hematologická část zahrnuje hematologickou ambulanci,hemakoagulační laboratoř, imunohematologickou laboratoř, virologickou laboratoř a laboratoř morfologie krve. Hematologická ambulance poskytuje péči pacientům s onemocněním krve a krevní srážlivosti. Do ambulance jsou pacienti objednávání na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty. 

Transfuzní část zajišťuje celý proces odběru dárců krve – od vyšetření dárců po výrobu tranfuzních přípravků. 

Oddělení je sledováno a kontrolováno Státním ústavem pro výrobu léčiv, pravidelně zde probíhá externí hodnocení kvality. Cílem je poskytování kvalitní péče pacientům i našim dárcům krve.

 

Informace pro dárce krve

K ODBĚRU JE NUTNÉ SE OBJEDNAT!
Tel.:  382 772 429 (Prosíme nevolat v pondělí a v úterý do 10:00. Děkujeme.)
V každý odběrový den potřebujeme odebrat přiměřený počet dárců jednotlivých krevních skupin.

Odběry dárců krve probíhají: 

 • každé pondělí (dle rozpisu po objednání) v době od 6:30 – 8:00 hod.
 • každé úterý (dle rozpisu po objednání) v době 6:00 – 8:30 hod. 

Dárci krve mohou parkovat v areálu zdarma.

Rozpis odběrů

Dotazník pro dárce krve

Poučení pro dárce krve

20.3.2020
Vážení dárci, 

V souvislosti s epidemií koronaviru jsme začali měřit dárcům krve teplotu ještě před vstupem do čekárny dárců. Na základě doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství od Vás budeme požadovat ještě vyplnění krátkého dotazníku (Checklistu) týkajícího se koronaviru. 

Checklist je nově umístěn na webových stránkách nemocnice v Informacích pro dárce krve. Pokud je to možné, vyplňte ho pro urychlení provozu předem, odevzdáte ho při měření teploty před vchodem do čekárny dárců. Při pozitivní odpovědi na některou otázku k odběru nechoďte.

CHECKLIST


13.3.2020
Vážení dárci,

vzhledem k rozšíření coronaviru Covid-19 v České republice dále zpřísňujeme pravidla pro darování krve. 

Po prodělání jakéhokoli respiračního onemocnění (i po běžné rýmě) můžete darovat krev nejdříve za 6 týdnů od uzdravení. Pokud jste byli v úzkém kontaktu (v rodině, na pracovišti) s člověkem, který onemocněl respiračním onemocněním, můžete darovat krev nejdříve za 30 dní od jeho uzdravení.

Zároveň platí předchozí pravidla, kdy nemůžete darovat krev nejméně 30 dní po návratu z jakékoli oblasti za hranicemi České republiky a pokud jste byli v úzkém kontaktu (v rodině, na pracovišti) s člověkem, který infekcí Covid-19 onemocněl nebo který se vrátil z oblasti zasažené epidemií coronaviru.

Při nejasnostech kontaktujte lékaře hematologicko-transfuzního oddělení. 

Děkujeme za pochopení.

 

POZOR: pokud jste měl/a přisáté klíště nesmíte 4 týdny darovat krev!

Vážení dárci,
Výbor STL doporučuje nově dočasně vyřazovat z dárcovství na 28 dnů (4 týdny) osoby, které navštívily oblasti: Maďarsko, Rumunsko, Peloponés, severní Itálie. Pobytem se rozumí alespoň jedna strávená noc v dané zemi/oblasti. Důvodem je záchyt viru západonilské horečky (West Nile virus) v těchto oblastech.
Po pobytu v přímořských oblastech (typicky středomoří – Chorvatsko, Itálie, Francie, Španělsko, Tunis, Turecko, Egypt,…), prosím, dodržujte odstup od návratu do ČR k darování krve minimálně 4 týdny. Opatření se netýká zimních lyžařských zájezdů.
Po pobytu v exotických (především tropických) oblastech je nutno dodržet odstup minimálně 6 měsíců.
Důvodem opatření je zábrana přenosu nemocí v inkubační době na příjemce krve.
V případě nejasnosti prosím kontaktujte  naše pracoviště na lince 382 772 429 nebo 382 772 423.
Předem děkujeme za pochopení a spolupráci. 

Informace pro dárce kostní dřeně

Spolupracujeme s Českým národním registem dárců dřeně a je možné se do něj registrovat na našem oddělení v evidenci dárců. Po vyplnění dotazníků s vámi sestra sepíše příslušné dotazníky a domluví s vámi termín odběru krevního vzorku ze kterého bude vyšetřen váš genotyp a HLA znaky.
Možnost přihlášení: ve všední dny: 7 – 14 hod., v úterý: 11 – 14 hod.

 

Laboratoře 

Počet lékařů: 4
Analytik: 2
Počet zdravotních laborantů: 10
Počet zdravotních sester: 5
Počet sanitářek: 3

Hemokoagulační laboratoř
Soubor vyšetření:

 • APTT
 • Quick – PT
 • D-Dimery
 • Antitrombin
 • Fibrinogen
 • Trombinový čas
 • Etanolgelifikační test
 • APC rezistence
 • Faktor VIII
 • Protein C
 • Protein S
 •  
 • Retrakce dle Macferlena
 • Krvácivost
 • anti-Xa
 • Euglobulinová lýza

Laboratoř morfologie krve
Soubor vyšetření:

 • Krevní obraz malý, 3 pop.DIFF a 5 pop.DIF
 • Diferenciální rozpočet leukocytů – mikroskopicky
 • Retikulocyty
 • mozkomíšní mok- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • punktát- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • dialyzát – WBC, RBC, HGB + dle požadavku

Imunohematologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • Krevní skupina + podskupina + Rh faktor
 • Krevní skupina u novorozence
 • ABO Hemolytické onemocnění novorozence
 • Zkouška kompatibility
 • Nepřímý antiglobulinový test
 • Přímý antiglobulinový test
 • Vyšetření nepravidelných protilátek, jejich identifikace a popř.titrace
 • Chladové protilátky 

Virologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • HCV – hepatitida C 
 • HBsAg – hepatitida B 
 • HIV 
 • SYPH – syfilis

Vyšetření prováděná na žádost klienta
Ceny našich vyšetření jsou na záložce Dokumenty ke stažení, další ceníky jsou k dispozici na hlavní stránce – Pro pacienty – Ceníky.

Krevní skupina: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Výsledek na počkání cena včetně odběru: 259,– Kč

Vyšetření HIV: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Vyšetření se provádí 1× týdně.
Cena vyšetření včetně odběru: 480,– Kč
Neprovádíme anonymní odběry!!!