Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Oddělení hematologicko-transfuzní

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení má dvě základní části – hematologickou a transfuzní.

Hematologická část zahrnuje hematologickou ambulanci,hemakoagulační laboratoř, imunohematologickou laboratoř, virologickou laboratoř a laboratoř morfologie krve. Hematologická ambulance poskytuje péči pacientům s onemocněním krve a krevní srážlivosti. Do ambulance jsou pacienti objednávání na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty. 

Transfuzní část zajišťuje celý proces odběru dárců krve – od vyšetření dárců po výrobu tranfuzních přípravků. 

Oddělení je sledováno a kontrolováno Státním ústavem pro výrobu léčiv, pravidelně zde probíhá externí hodnocení kvality. Cílem je poskytování kvalitní péče pacientům i našim dárcům krve.

 

Informace pro dárce krve

K ODBĚRU JE NUTNÉ SE OBJEDNAT!
Tel.:  382 772 429 (Prosíme nevolat v pondělí a v úterý do 10:00. Děkujeme.)
V každý odběrový den potřebujeme odebrat přiměřený počet dárců jednotlivých krevních skupin.

Odběry dárců krve probíhají: 

 • každé pondělí (dle rozpisu po objednání) v době od 6:30 – 8:00 hod.
 • každé úterý (dle rozpisu po objednání) v době 6:00 – 8:30 hod. 

Dárci krve mohou parkovat v areálu zdarma.

Rozpis odběrů

Dotazník pro dárce krve

Poučení pro dárce krve

POZOR: pokud jste měl/a přisáté klíště nesmíte 4 týdny darovat krev! 


Vážení dárci,
v souvislosti s postupným uklidňováním situace týkající se epidemie Covid-19 přistoupilo i Hematologicko-transfuzní oddělení ke zmírnění některých opatření.

S platností od 15.6.2020 již dárci nebudou vyplňovat Checklist zaměřený výhradně na riziko infekce Covid-19. Místo toho budou na rizika infekce Covid-19 dotazováni v nové verzi Dotazníku pro dárce krve, která je uveřejněna na webových stránkách nemocnice ke stažení.  Zároveň přestáváme měřit teplotu před vstupem do čekárny dárců a budeme ji nadále měřit jen v předodběrové laboratoři jako před epidemií.

Od 15.6.2020 se opět k darování krve mohou přihlašovat zdravotníci.

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci na Slovensku a v Rakousku mohou dárci darovat krev po návratu z těchto zemí bez časového odkladu. U ostatních zemí trvá po návratu odklad pro darování krve 28 dní.

Zůstávají následující omezení: 

 • Po akutním infekčním respiračním a průjmovém onemocnění je možné darovat krev nejdříve za 6 týdnů od uzdravení.
 • Při úzkém kontaktu s osobou s běžným akutním onemocněním (partner, rodina, pracoviště, jiný kolektiv) je možné darovat krev nejdříve za 28 dní po ukončení kontaktu nebo po jeho uzdravení.
 • Odklad 28 dní se také dodržuje po kontaktu s člověkem, který onemocněl infekcí Covid-19, který byl v karanténě pro podezření na tuto infekci nebo který se vrátil z oblasti rizikové z infekce Covid-19.

Zároveň se musí dodržovat pro darování krve odklad 28 dní po návratu z oblasti rizikové z hlediska výskytu viru západonilské horečky (West Nile virus). Sem patří Maďarsko a celé Středomoří.

Vážení dárci, chci Vám za všechny pracovníky Hematologicko-transfuzního oddělení hluboce poděkovat za Vaši přízeň a za to, že jste i v těžké době běžící epidemie Covid-19 a celostátní karantény přicházeli darovat krev a pomáhali zachraňovat zdraví a životy našim nemocným.  
Prim. MUDr. Helena Kubánková

 

Informace pro dárce kostní dřeně

Spolupracujeme s Českým národním registem dárců dřeně a je možné se do něj registrovat na našem oddělení v evidenci dárců. Po vyplnění dotazníků s vámi sestra sepíše příslušné dotazníky a domluví s vámi termín odběru krevního vzorku ze kterého bude vyšetřen váš genotyp a HLA znaky.
Možnost přihlášení: ve všední dny: 7 – 14 hod., v úterý: 11 – 14 hod.

 

Laboratoře 

Počet lékařů: 4
Analytik: 2
Počet zdravotních laborantů: 10
Počet zdravotních sester: 5
Počet sanitářek: 3

Hemokoagulační laboratoř
Soubor vyšetření:

 • APTT
 • Quick – PT
 • D-Dimery
 • Antitrombin
 • Fibrinogen
 • Trombinový čas
 • Etanolgelifikační test
 • APC rezistence
 • Faktor VIII
 • Protein C
 • Protein S
 •  
 • Retrakce dle Macferlena
 • Krvácivost
 • anti-Xa
 • Euglobulinová lýza

Laboratoř morfologie krve
Soubor vyšetření:

 • Krevní obraz malý, 3 pop.DIFF a 5 pop.DIF
 • Diferenciální rozpočet leukocytů – mikroskopicky
 • Retikulocyty
 • mozkomíšní mok- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • punktát- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • dialyzát – WBC, RBC, HGB + dle požadavku

Imunohematologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • Krevní skupina + podskupina + Rh faktor
 • Krevní skupina u novorozence
 • ABO Hemolytické onemocnění novorozence
 • Zkouška kompatibility
 • Nepřímý antiglobulinový test
 • Přímý antiglobulinový test
 • Vyšetření nepravidelných protilátek, jejich identifikace a popř.titrace
 • Chladové protilátky 

Virologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • HCV – hepatitida C 
 • HBsAg – hepatitida B 
 • HIV 
 • SYPH – syfilis

Vyšetření prováděná na žádost klienta
Ceny našich vyšetření jsou na záložce Dokumenty ke stažení, další ceníky jsou k dispozici na hlavní stránce – Pro pacienty – Ceníky.

Krevní skupina: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Výsledek na počkání cena včetně odběru: 259,– Kč

Vyšetření HIV: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Vyšetření se provádí 1× týdně.
Cena vyšetření včetně odběru: 480,– Kč
Neprovádíme anonymní odběry!!!