COVID-19
objednání na test
Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Oddělení hematologicko-transfuzní

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení má dvě základní části – hematologickou a transfuzní.

Hematologická část zahrnuje hematologickou ambulanci,hemakoagulační laboratoř, imunohematologickou laboratoř, virologickou laboratoř a laboratoř morfologie krve. Hematologická ambulance poskytuje péči pacientům s onemocněním krve a krevní srážlivosti. Do ambulance jsou pacienti objednávání na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty. 

Transfuzní část zajišťuje celý proces odběru dárců krve – od vyšetření dárců po výrobu tranfuzních přípravků. 

Oddělení je sledováno a kontrolováno Státním ústavem pro výrobu léčiv, pravidelně zde probíhá externí hodnocení kvality. Cílem je poskytování kvalitní péče pacientům i našim dárcům krve.

 

Informace pro dárce krve

Prosíme objednané dárce krve, aby nás telefonicky informovali, pokud se nemohou dostavit na odběr krve. 

K ODBĚRU JE NUTNÉ SE OBJEDNAT!
Tel.:  382 772 429 (Prosíme nevolat v pondělí a v úterý do 10:00. Děkujeme.)
V každý odběrový den potřebujeme odebrat přiměřený počet dárců jednotlivých krevních skupin.

Odběry dárců krve probíhají: 

 • každé pondělí (dle rozpisu po objednání) v době od 6:30 – 8:00 hod.
 • každé úterý (dle rozpisu po objednání) POZOR ZMĚNA: v době 6:30 – 8:30 hod. 

Dárci krve mohou parkovat v areálu zdarma.

Rozpis odběrů – viz Dokumenty ke stažení

Dotazník pro dárce krve – viz Dokumenty ke stažení

Poučení pro dárce krve – viz Dokumenty ke stažení

POZOR: pokud jste měl/a přisáté klíště nesmíte 4 týdny darovat krev! 

 

Vážení dárci, 
věnujte prosím pozornost pravidlům pro darování krve v souvislosti s epidemií Covid-19.

Časový odstup pro darování krve v souvislostí s epidemií Covid-19:

 • Prodělaná infekce Covid-19: 28 dní od posledního negativního výtěru, pokud nejsou klinické příznaky onemocnění a nezůstaly dlouhodobé následky
 • Prodělané jiné akutní infekční onemocnění (onemocnění dýchacích cest, infekce zažívacího traktu):
  oBez vyšetření Covid-19: 6 týdnů od uzdravení
  oS negativním testem na Covid-19: 28 dní od uzdravení
 • Kontakt s osobou infikovanou Covid-19: 28 dní od kontaktu (v rodině 28 dní od posledního negativního výtěru kontaktní osoby)
 • Kontakt s osobou s jiným akutním infekčním onemocněním: 28 dní od kontaktu (opakovaný kontakt v rodině, na pracovišti – 28 dní od uzdravení kontaktní osoby)
 • Úzký kontakt s osobou po návratu z ciziny (rodina, pracoviště): 28 dní od návratu kontaktní osoby z ciziny
 • Pobyt mimo území České republiky: 28 dní od návratu
 • Upozorňujeme, že mezi osoby ve zvýšeném riziku infekce Covid-19 patří v současné době všichni zdravotníci, a proto dočasně nemohou darovat krev. Ze zdravotníků mohou nyní darovat krev jen ti, kteří infekci Covid-19 prodělali a jsou v období 1–3 měsíce po uzdravení, a v blízké době ti, kteří budou mít dokončené očkování proti Covid-19.
 • Očkování proti Covid-19: po očkování vakcínou firem Pfizer/BioNTech a Moderna je možné darovat krev za 7 dní po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytly potíže. U dalších vakcín bude interval pro darování krve upřesněn.

Vážení dárci, děkujeme Vám za Vaši přízeň a za to, že i v současné těžké době běžící epidemie Covid-19 přicházíte darovat krev a pomáháte zachraňovat zdraví a životy našim nemocným. 

Vzhledem k epidemii ale dochází k větším výkyvům ve spotřebě krve našimi nemocnými, a proto musíme daleko operativněji plánovat zásobu krve. Proto se častěji stává, že Vás můžeme pozvat až na pozdější termín, než jste obvykle přicházeli. Děkujeme za pochopení.

MUDr. Helena Kubánková, primářka hematologicko-transfuzního oddělení 
18.1.2021                 


Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy po infekci Covid-19

Informace pro dárce kostní dřeně

Spolupracujeme s Českým národním registem dárců dřeně a je možné se do něj registrovat na našem oddělení v evidenci dárců. Po vyplnění dotazníků s vámi sestra sepíše příslušné dotazníky a domluví s vámi termín odběru krevního vzorku ze kterého bude vyšetřen váš genotyp a HLA znaky.
Možnost přihlášení: ve všední dny: 7 – 14 hod., v úterý: 11 – 14 hod.

 

Laboratoře 

Počet lékařů: 4
Analytik: 2
Počet zdravotních laborantů: 10
Počet zdravotních sester: 5
Počet sanitářek: 3

Hemokoagulační laboratoř
Soubor vyšetření:

 • APTT
 • Quick – PT
 • D-Dimery
 • Antitrombin
 • Fibrinogen
 • Trombinový čas
 • Etanolgelifikační test
 • APC rezistence
 • Faktor VIII
 • Protein C
 • Protein S
 •  
 • Retrakce dle Macferlena
 • Krvácivost
 • anti-Xa
 • Euglobulinová lýza

Laboratoř morfologie krve
Soubor vyšetření:

 • Krevní obraz malý, 3 pop.DIFF a 5 pop.DIF
 • Diferenciální rozpočet leukocytů – mikroskopicky
 • Retikulocyty
 • mozkomíšní mok- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • punktát- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • dialyzát – WBC, RBC, HGB + dle požadavku

Imunohematologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • Krevní skupina + podskupina + Rh faktor
 • Krevní skupina u novorozence
 • ABO Hemolytické onemocnění novorozence
 • Zkouška kompatibility
 • Nepřímý antiglobulinový test
 • Přímý antiglobulinový test
 • Vyšetření nepravidelných protilátek, jejich identifikace a popř.titrace
 • Chladové protilátky 

Virologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • HCV – hepatitida C 
 • HBsAg – hepatitida B 
 • HIV 
 • SYPH – syfilis

Vyšetření prováděná na žádost klienta
Ceny našich vyšetření jsou na záložce Dokumenty ke stažení, další ceníky jsou k dispozici na hlavní stránce – Pro pacienty – Ceníky.

Krevní skupina: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Výsledek na počkání cena včetně odběru: 259,– Kč

Vyšetření HIV: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Vyšetření se provádí 1× týdně.
Cena vyšetření včetně odběru: 480,– Kč
Neprovádíme anonymní odběry!!!