Tel.: +420 382 772 222

Oddělení hematologicko-transfuzní

Mapa areálu

Popis oddělení

Oddělení má dvě základní části – hematologickou a transfuzní.

Hematologická část zahrnuje hematologickou ambulanci,hemakoagulační laboratoř, imunohematologickou laboratoř, virologickou laboratoř a laboratoř morfologie krve. Hematologická ambulance poskytuje péči pacientům s onemocněním krve a krevní srážlivosti. Do ambulance jsou pacienti objednávání na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty. 

Transfuzní část zajišťuje celý proces odběru dárců krve – od vyšetření dárců po výrobu tranfuzních přípravků. 

Oddělení je sledováno a kontrolováno Státním ústavem pro výrobu léčiv, pravidelně zde probíhá externí hodnocení kvality. Cílem je poskytování kvalitní péče pacientům i našim dárcům krve.

 

Informace pro dárce krve

Prosíme objednané dárce krve, aby nás telefonicky informovali, pokud se nemohou dostavit na odběr krve. 

K ODBĚRU JE NUTNÉ SE OBJEDNAT!
Tel.:  382 772 429 (Prosíme nevolat v pondělí a v úterý do 10:00. Děkujeme.)
V každý odběrový den potřebujeme odebrat přiměřený počet dárců jednotlivých krevních skupin.

Odběry dárců krve probíhají: 

 • každé pondělí (dle rozpisu po objednání) v době od 6:30 – 8:00 hod.
 • každé úterý (dle rozpisu po objednání) v době 6:30 – 8:30 hod. 

Dárci krve mohou parkovat v areálu zdarma.

Rozpis odběrů – viz Dokumenty ke stažení

Dotazník pro dárce krve – viz Dokumenty ke stažení

Poučení pro dárce krve – viz Dokumenty ke stažení

POZOR: pokud jste měl/a přisáté klíště nesmíte 4 týdny darovat krev! 

 

Vážení dárci, 
s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsou upravena pravidla pro dárce krve takto: 

Časový odstup pro darování krve je v souvislosti:
s cestou do zahraničí:

 • 28 dnů od pobytu v evropských zemích a oblastech, které jsou rizikové z hlediska přenosu infekce virem západonilské horečky dle aktuálního Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství 
 • 28 dnů od pobytu mimo Evropu: Egypt, Tunis, Maroko (jen v případě krátkodobého pobytu u moře), Kapverdy, Kanada, USA (mimo malarické oblasti)
 • 6 měsíců od jiného pobytu v zahraničí mimo Evropu 
  Konečné rozhodnutí ohledně přijetí či vyloučení dárce je v pravomoci lékaře TS.

s jiným infekčním onemocněním (s výjimkou Covid-19):

 • 4 týdny od uzdravení z akutního infekčního onemocnění (onemocnění dýchacích cest, infekce zažívacího traktu, aj.)
 • 3 týdny od blízkého kontaktu s osobou, která má příznaky infekčního onemocnění tzn. (dárce žije v jedné domácnosti s touto osobou, je jejím sexuálním partnerem, byl s ní v úzkém kontaktu více než 8 hodin např. v zaměstnání, při cestování dopravním prostředkem)

s onemocněním Covid-19:

 • 14 dnů od vymizení klinických příznaků infekce covidové infekce 
 • 7 dnů od provedení testu s pozitivním výsledkem antigenního či PCR testu u bezpříznakového průběhu infekce
 • 7 dnů od rizikového kontaktu  s osobou infikovanou Covid-19 (včetně zdravotnických a sociálních pracovníků pečujících o nemocné s Covid-19)
 • 7 dnů od kontaktu s osobou s nejasným akutním infekčním onemocněním, jehož příznaky jsou shodné s příznaky infekce Covid-19 (opakovaný kontakt v rodině, na pracovišti – 7 dnů od uzdravení kontaktní osoby)
 • 7 dnů od očkování proti Covid-19 při očkování vakcínou firem Pfizer/BioNTech a Moderna, pokud se nevyskytly potíže
 • 1 měsíc od očkování jinou vakcínou, které není založena na bázi m-RNA vakcín, pokud se nevyskytly obtíže.

s onemocněním opičí neštovice: 

 • 4 týdny od vymizení klinických příznaků nemoci tzn. např. zvýšená tělesná teplota, kožní projevy nemoci (vyrážka, puchýřky včetně zaschlých apod.) zvětšené lymfatické uzliny
 • 3 týdny od blízkého kontaktu s osobou, která má příznaky infekčního onemocnění tzn. (dárce žije v jedné domácnosti s touto osobou, je jejím sexuálním partnerem, byl s ní v úzkém kontaktu více než 8 hodin např. v zaměstnání, při cestování dopravním prostředkem)

V případě, že se u Vás do sedmi dnů od odběru vyskytnou nějaké zdravotní obtíže zejm. infekčního charakteru, prosím, informujte neprodleně naše pracviště na tel. č. 382 77 2429.

Vážení dárci, děkujeme Vám za Vaši přízeň a za to, že respektujete výše uvedená i ostatní pravidla související s dárcovstvím krve, že  přicházíte opakovaně darovat krev a že tak pomáháte zachraňovat zdraví a životy našim nemocným.


Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy po infekci Covid-19

Informace pro dárce kostní dřeně

Spolupracujeme s Českým národním registem dárců dřeně a je možné se do něj registrovat na našem oddělení v evidenci dárců. Po vyplnění dotazníků s vámi sestra sepíše příslušné dotazníky a domluví s vámi termín odběru krevního vzorku ze kterého bude vyšetřen váš genotyp a HLA znaky.
Možnost přihlášení: ve všední dny: 7 – 14 hod., v úterý: 11 – 14 hod.

 

Laboratoře 

Počet lékařů: 4
Analytik: 2
Počet zdravotních laborantů: 10
Počet zdravotních sester: 5
Počet sanitářek: 3

Hemokoagulační laboratoř
Soubor vyšetření:

 • APTT
 • Quick – PT
 • D-Dimery
 • Antitrombin
 • Fibrinogen
 • Trombinový čas
 • Etanolgelifikační test
 • APC rezistence
 • Faktor VIII
 • Protein C
 • Protein S
 •  
 • Retrakce dle Macferlena
 • Krvácivost
 • anti-Xa
 • Euglobulinová lýza

Laboratoř morfologie krve
Soubor vyšetření:

 • Krevní obraz malý, Krevní obraz s 5 pop.DIF včetně normoblastů
 • Diferenciální rozpočet leukocytů – mikroskopicky
 • Retikulocyty
 • IPF
 • mozkomíšní mok- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • punktát- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
 • dialyzát – WBC, RBC, HGB + dle požadavku

Imunohematologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • Krevní skupina + podskupina + Rh faktor
 • Krevní skupina u novorozence
 • ABO Hemolytické onemocnění novorozence
 • Zkouška kompatibility
 • Nepřímý antiglobulinový test
 • Přímý antiglobulinový test
 • Vyšetření nepravidelných protilátek, jejich identifikace a popř.titrace
 • Chladové protilátky 

Virologická laboratoř
Soubor vyšetření:

 • HCV – hepatitida C 
 • HBsAg – hepatitida B 
 • HIV 
 • SYPH – syfilis

Vyšetření prováděná na žádost klienta
Ceny našich vyšetření jsou na záložce Dokumenty ke stažení, další ceníky jsou k dispozici na hlavní stránce – Pro pacienty – Ceníky.

Krevní skupina: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Výsledek na počkání.

Vyšetření HIV: odběr možný ve všední dny od 7 – 14 hod., v úterý od 11 – 14 hod.
Vyšetření se provádí 1× týdně.
Neprovádíme anonymní odběry!!!