Tel.: +420 382 772 222

Oddělení léčebné výživy a stravování

Mapa areálu

Popis oddělení

Stravovací provoz má 34 zaměstnanců. 
Všichni zaměstnanci mají platné zdravotní průkazy a jsou proškoleni o BOZP.

Předmětem činnosti je poskytování stravovacích služeb pro pacienty nemocnice, zaměstnance, bývalé zaměstnance, smluvní odběratele (Písecká zdravotní, a.s.), soukromé lékaře, záchrannou službu, okresní hygienickou stanici, SZŠ a studenty Jihočeské univerzity ČB.  

Cíle našeho oddělení:

Zajistit odpovídající kvalitní stravu nemocným jako součást léčby. Stravu podávat estetickým způsobem a dosáhnout spokojenosti nemocných. 

Léčebná výživa:

Je to výživa člověka v nemoci a rekonvalescenci. Je nedílnou součástí léčebné a preventivní péče a významně ovlivňuje léčebný postup. 

Nutriční screening:

Naše nemocnice se zařadila do projektu o aktivním vyhledávání malnutrice (podvýživy). Celý projekt se nazývá nutriční screening. Jde o vyhledávání pacientů s malnutricí či pacienty malnutricí ohrožené a posléze prostřednictvím různých intervencí minimalizovat riziko, které z podvýživy vyplývá a snažit se malnutrici odstranit.

Metabolická poradna:

V nemocnici funguje také metabolická poradna, která nabízí komplexní zajištění pacientů na domácí enterální výživě (s PEG, se sondou, stomií) a dále na doplňkové enterální výživě – sipping. Zde ordinuje lékař s licencí „nutricionista“, který spolupracuje s nutričními terapeuty z našeho oddělení.                       

Nutriční terapeuti na OLVS:

 • vytvářejí jídelní lístky pro všechny typy diet, které se vyskytují u hospitalizovaných pacientů
 • vyhledávají nutričně rizikové pacienty a konzultují s lékařem a sestrou postup nutriční péče
 • navrhují nutriční plán pro daného pacienta (přídavky, sipping, enterální výživu)
 • provádí hodnocení celodenního příjmu stravy u malnutričních pacientů, včetně bilance živin, vitamínů a minerálních látek
 • edukují pacienta i rodinu o léčebné výživě
 • poskytují konzultace i u pacientů po propuštění
 • vypracovávají edukační materiály pro běžné i méně časté skupiny diagnóz

Nutriční terapeuti poskytují konzultace i pro nehospitalizované nemocné a to telefonicky, elektronickou nebo písemnou formou. 
Telefon: 382 772 048, mail: dietni-sestry@nemopisek.cz

Pro příklad zde uvádíme nejčastěji žádané diety, které si můžete stáhnozt a vytisknout v Dokumentech

 • Dieta č. 2 (šetřící – vředová choroba, gastritidy)
 • Dieta č. 4  (s omezením tuků – onemocnění žlučníku, slinivky, při průjmovém onemocnění) 
 • Dieta č. 9  (diabetická)
 • Dieta při užívání warfarinu (při antikoagulační léčbě)

Zde prezentované dietní postupy se týkají pacientů, kteří nemají žádné komplikace své choroby, potravinové nesnášenlivosti či alergie. Máte-li pochybnosti, zda se můžete řídit zde podanými informacemi, vždy nás nejdříve kontaktujte.