Tel.: +420 382 772 222

Ortopedicko-traumatologické oddělení

Mapa areálu

Popis oddělení

AMBULANCE

Pravidelný provoz ambulancí je zajišťován ve všední den mezi 8.00 a 15.00 hodinou. V této době ošetřujeme chronická onemocnění i akutní úrazy. K ošetření se pacienti nemusí objednávat. V mimopracovní době (od 15.00 – 7.00) zajišťuje ambulance pohotovostní službu. V této době jsou ošetřováni pouze pacienti s akutními úrazy a akutními onemocněními pohybového aparátu.

Ambulantní trakt má dvě ambulance, operační sál a sádrovnu.

Ortopedická ambulance slouží současně jako příjmová ambulance. Žádáme pacienty  objednané k plánované hospitalizaci, aby dodržovali tento čas:
Plánovaný příjem je prováděn  každý den od 7.00 – 7.30 hodin. 

Ve středu a ve čtvrtek od 12.30 – 14.00 hodin zajišťujeme ultrazvukový screening vrozených onemocnění dětských kyčelních kloubů. UZ vyšetřovna se nachází v přízemí pediatrického oddělení. Dostanete se na ni po chodbě chirurgických ambulancí a na jejím konci vpravo. 

 

ODDĚLENÍ

Je situováno ve druhém patře pavilónu chirurgických oborů.

Oddělení má celkem 38 lůžek. Sedm z nich se nachází na jednotce intenzivní péče, dva pokoje jsou šestilůžkové, dva pětilůžkové se samostatným sociálním zařízením, dva čtyřlůžkové, jeden třílůžkový a oddělení disponuje i dvěma nadstandardními pokoji se samostatným WC a sprchou. Cena za nadstandardní pokoj je 600 Kč za jeden den pobytu. 

 

OPERAČNÍ SÁLY

Pracujeme každý den na moderním superaseptickém a aseptickém operačním sále.

Na superaseptickém sále provádíme větší, na asepsi náročné výkony (např. endoprotézy velkých kloubů). Na aseptickém sále artoroskopujeme a provádíme menší výkony. K dispozici má ortopedie i septický sál vyčleněný k řešení hnisavých zákroků na pohybovém aparátu. 

 

SOUČASNOST A NAŠE PRIORITY  

1. Pacient

Personál má zájem na tom, aby se našim klientům u nás líbilo. K tomu patří  informovaný pacient, který zná povahu své  nemoci a ví jaké bude řešení a co přinese.  Citlivý a vlídný přístup, dodržování intimity a respektování soukromí patří k hlavním zásadám v péči o nemocné.  Pobyt na oddělení zbytečně neprodlužujeme, jakmile je problém vyřešen a pacient je samostatný, tak odchází do domácí péče. Nemocnice má vybudováno kvalitní lůžkové rehabilitační oddělení. Pacienti po větších výkonech mohou být lékařem indikováni k využití jeho služeb a dokončit zde rekonvalescenci.   

2. Endoprotetika

Provádíme přes 500 umělých kolenních a kyčelního kloubů ročně. Věnujeme se i endoprotetice drobných kloubů ruky a nohy.  Počet kolen a kyčlí je přibližně stejný. Těmito operacemi se léčí bolestivá artróza kyčelních a kolenních kloubů.  

Úspěšně provedená operace radikálně zlepší život pacientům, kteří trpí trvalými bolestmi znemožňujícími pohyb. Často jsou odkázáni na pomoc druhých. Po implantaci umělého kloubu se zbaví obtíží a mohou se věnovat všem denním aktivitám včetně sportovních.  

Jednou z největších komplikací je infekce operační rány a umělého kloubu. Může znamenat selhání výkonu, opakované operace a mnohdy ohrozí pacienta na životě a zkazí výsledek.

 Naše zásady jak předcházet infekci:  

 • Důsledná léčba všech plicních a močových infekcí, zubních váčků, hnisavých kožních zánětů. 
 • Všechny implantace kloubů pod antibiotiky.
 • Pooperační prevence antibiotiky.
 • Operace umělých kloubů na superaseptickém sále.
 • Kůže je při operaci polepená sterilní folií napuštěnou antiseptiky. Řez se provede přes tuto folii.

Další možnou komplikací jsou trombózy a související embolie. Před nimi chráníme pacienta  podáváním speciálních preparátů, které snižují krevní srážlivost. Díky tomu jsme závažnou trombembolickou komplikaci po operaci umělého kloubu neměli již mnoho let 

Oddělení má již od 70. let dvacátého století zásadu, že pro své klienty vybírá prověřené umělé klouby. To znamená ty, které jsou desítky let implantovány a mají výborné výsledky. Předešli jsme tak mnoha zklamáním z mechanického selhání umělého kloubu. Počet revizí (výměn selhaných kloubů) je na našem oddělení velmi nízký a je pod průměrem České republiky.   

3. Stařecké zlomeniny krčku stehenní kosti

Průměrný věk vzniku těchto zlomenin je kolem 80 let. Jsou to většinou následky pádu seniorů. Tito nemocní mají bez operace více jak 50 % úmrtnost do 30 dnů po úrazu. Jejich jedinou nadějí na přežití je včasná a kvalifikovaná operační, rehabilitační a ošetřovatelská péče. 

Naše zásady: 

 • Operace co nejdříve po úrazu – nejlépe týž den.
 • Důsledné sledování laboratorních hodnot před a po operaci, zavodnění pacienta.
 • Neinvazivní výkony. Na obrázku operační řez 90-ti leté ženy, která má zlomeninu sešroubovánu 15 cm kovovou dlahou a pěti  šrouby.
 • Rehabilitace – začíná ihned po operaci. Nutíme pacienty, aby již první den po operaci stáli vedle postele na podpažních berlích. 

Úmrtnost do 30 dnů po operaci jsme snížili z 50% v 80. letech dvacátého století na nynější méně než 4%. Dříve časté proleženiny nyní prakticky neznáme.  

4. Artroskopie

Tyto výkony jsou miniinvazivní, doba pobytu v nemocnice je 2–3 dny. Je možná i jednodenní hospitalizace. Mají rychlou rekonvascenci. Ročně provádíme kolem 700 artroskopii, z tohoto počtu je 140 výkonů rekonstrukčních. To znamená plastik zkřížených vazů, stabilizací ramene u opakovaných vykloubení, ztužení hlezna a rekonstrukcí šlach ramenních kloubů. Tato vysoká čísla ukazují, že artroskopie je rutinně zvládnuta a mezi našimi klienty oblíbena.  

Běžně provádíme: 

 • Artroskopie kolena (ošetření poranění menisků, vazů, kloubních chrupavek, stabilizace čéšky, MPFL plastiky a ostatní problematika femoropatelárního kloubu)
 • Náhrady předního zkříženého vazu (STB, ST/G a all inside techniky)
 • Artroskopie ramenního kloubu (stabilizace ramena, rekonstrukce rotátorové manžety, dekomprese subakromiálního prostoru, šlachové přenosy…)
 • Artroskopie hlezna (artroskopické ztužení hlezenního kloubu, operační  řešení impigement syndromu – bolestivý kotník, ošetření kloubní chrupavky)

5. Ostatní ortopedické výkony: 

 • Chirurgie ruky – Náhrady kořenového kloubu palce, resekční artroplastiky, šlachové transfery, operace Dupuytrénovy kontraktury, syndrom karpálního tunelu, lupavé prsty, exstirpace  ganglií a jiné.
 • Chirurgie nohy – operační řešení vrozených i získaných deformit nohy – vybočený palec, příčně  plochá noha, kladívkové prsty, vyklenutá nohy, ostruha patní kosti a jiné.
 • Ošetřování metastáz kostí a měkkých tkání pohybového aparátu, ošetřování patologických  zlomenin dlouhých kostí
 • Korekční osteotomie – osteotomie bérce, femuru a kostí ruky
 • Artrodézy (ztužení) – kolena, hlezna a ostatních kloubů nohy, zápěstí a kloubů ruky
 • Základní dětská ortopedie 

6. Traumatologické operace: 

 • Chirurgie zlomenin krčku stehenní kosti
 • Ošetřování diafyzárních zlomenin dlouhých kostí
 • Nitrodřeňové hřebování
 • Dlahové osteosyntézy dlouhých i krátkých kostí
 • Ošetření zlomenin zevním fixatérem
 • Nitrokloubní zlomeniny velkých i malých kloubů 

K tomu aby byl průběh takto ideální je třeba dodržet určité zásady a pacient by měl být poučen, proto jim před výkonem zasíláme potřebné dokumenty. 

Dveře má otevřeny každý a tedy mimospádový pacient, který si přeje být u nás léčen.