Tel.: +420 382 772 222

Dětské a dorostové oddělení

Mapa areálu

Popis oddělení

1. lůžková část

 Novorozenecké oddělení

 • 12 lůžek
 • po porodu (ať již spontánním či císařským řezem) se maminkám snažíme maximálně vyjít vstříc a umožňujeme provádět bonding v individuálním rozsahu (vždy v závislosti na stavu miminka i matky) 
 • systém péče typu rooming in – ošetřování matky s dítětem
 • titul Baby friendly hospital – dodržování režimu „přátelského“ k dětem     
 • diagnostické a terapeutické výkony související s problematikou – zacvičení matky v péči o novorozence, aplikace fototerapie, rehabilitace, komplementární služby laboratoří a konziliární služby jednotlivých oborů (oční, chirurgie, ortopedie, neurologie, ORL)
 • vyšetřujeme sluch novorozenců pomocí přístroje na měření otoakustických emisí (umožní včasné odhalení sluchové vady) 

Neonatologické odd. a neonatologická JIP 

 • 10 lůžek, 4 lůžka JIP, tel. 382 772 207
 • vedené jako Centrum intermediární péče, schopné ošetření novorozenců s kritickým ohrožením životně důležitých funkcí včetně ventilační péče řízenou nebo podpůrnou ventilací
 • v rozsahu okresů Tábor, Strakonice, Prachatice svoz novorozenců převozní novorozeneckou jednotkou, tvořenou převozním inkubátorem s ventilačním přístrojem, monitorem životních funkcí a infuzními pumpami
 • diagnostické a terapeutické výkony související s problematikou s odpovídajícím přístrojovým vybavením – ventilační jednotky (ventilátor, monitor, inkubátor, infuzní pumpy), RTG, UZ na oddělení, dostupný komplement – laboratoře, konziliární služby (ORL, ortopedická, chirurgická, neurologická, oční).

JIP pro děti a dorost

 • 4 lůžka, tel. 382 772 205
 • diagnostické a terapeuticé výkony zajišťující sledování a léčení dětí s ohrožením vitálních funkcí
 • komplexní pooperační péče
 • ve spolupráci s oddělením ARO ošetření kritických stavů s následnou péčí vyššího spádového pracoviště.

Oddělení pro děti a dorost

 • 20 lůžek
 • diagnostické a terapeutické výkony kompletního spektra zdravotní problematiky dětského věku do 19 let (t.j. do 19. narozenin)
 • spolupráce s komplementem a ostatními konziliáři dalších oborů
 • pooperační péče ve spolupráci s ostatními obory – chirurgie, ORL, urologie, ortopedie.

 

2. ambulantní část

 • Dětská ambulance 
  Ambulance pro příjem dětí k hospitalizaci a ambulantní vyšetření.
  V době, kdy není dostupná „dětská pohotovost", zajišťuje zdravotní péči o nemocné děti v akutním stavu.  
  V době od 20.00 do 7.00 hodin je nutné zazvonit na sestru a vyčkat jejího příchodu. Zvonek je umístěn před vstupními dveřmi i ve vestibulu vedle hlavních dveří. Tel. 382772202
  Dětská pohotovost - podrobné informace

 • Odborné ambulance
  - diagnostické a terapeutické výkony dané odborností poradny
  – UZ diagnostika – vyšetření CNS přes velkou fontanelu, vyšetření ledvin a močových cest, vyšetření srdce, ve spolupráci s radiodiagnostickým od. další UZ problematika
  - funkční diagnostika – hodnocení EKG záznamu, rozepsaného výdechu
  - v návaznosti na další vyšetřovací postupy spolupráce s vyššími pracovišti. 
  - U odborných poraden dětského oddělení je možné se objednat formou poptávky. 
  Prosíme uvést: – název odborné poradny
                        – jméno a příjmení dítěte
                        – datum narození dítěte
                        – jméno a příjmení zákonného zástupce + kontakt
                        – jméno a kontakt lékaře, který vystavil žádanku pro vyšetření dítěte v odborné poradně
                        – Poptávku prosím směrujte na e-mail: deo-sekretarka@nemopisek.cz