Vyhledat:
Telefon: +420 382 772 111

Klinická logopedie

Aktuality

 
S novým školním rokem přibývají v logopedické ambulanci prvňáčci
5. září 2018

S počátkem školního roku se každoročně plní Ambulance klinické logopedie Nemocnice Písek, a. s., prvňáčky i dětmi s odkladem povinné školní docházky. Rodiče dětí se také pravidelně v tomto období více zajímají o klinickou logopedii i o nadstandardy pro předškolní děti, které trpí nejčastěji tzv. patlavostí, vývojovou vadou řeči nebo koktáním.

„Právě školáci trpí nejčastěji diagnózou Dyslalie neboli patláním, a to nejen v oblasti artikulace, ale také často pro nezralost fonematického uvědomování. V těchto případech rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí dle D. B. Elkonina nebo pomocí grafomotoriky,“ uvedla Mgr. Kateřina Hájková, která má v písecké nemocnici na starosti logopedické služby pro děti.

Písecká ambulance klinické logopedie nabízí od loňska nadstandardní péči pro skupinky až šesti dětí v oblasti grafomotoriky. To je stimulační program pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy, ale i pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. „Tento program lze navštěvovat i bez doporučení praktického lékaře. A protože se jedná o nadstandardní službu, nehradí ji zdravotní pojišťovna, nýbrž rodiče. Cena za hodinovou terapii přitom činí 200 korun,“ řekla Kateřina Hájková.

Program grafomotoriky se skládá z 15 lekcí , které jsou zaměřeny na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj dílčích funkcí v oblasti zrakové, sluchové a prostorové orientace, schopnosti přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání, řazení činností za sebou a na grafomotorické dovednosti.

Další metodou pro odstranění vady řeči u předškoláků, dětí s odkladem školní docházky nebo i školáků je metoda D. B. Elkonina. V této metodě se postupuje od mluveného slova ke čtenému. „Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov. Říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech. A až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti. Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů. Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu. Program lze absolvovat ve 33 lekcích, které jsou zaměřeny na trénink fonematického uvědomování,“ sdělila Kateřina Hájková. Doplnila, že cena za hodinu této terapie činí 300 korun a doporučuje se intenzívní trénink dvakrát týdně.

Celoročně je zájem o logopedické služby v Písku větší než je kapacita nemocniční ambulance. „Pokud máme hodně akutních případů, čeká se na přijetí i několik měsíců. V případě volné kapacity ale dostávají rodiče termín ihned,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Bližší informace i objednání: Mgr. Kateřina Hájková
Kontakt: hajkova@nemopisek.cz