Tel.: +420 382 772 222

Oddělení klinické mikrobiologie

Mapa areálu

Popis oddělení

Pracovní doba:

po – pá 6:30 – 15:00
so    6:30 – 12:00
ne   9:00 – 11:00

Popis oddělení:

Počet lékařů: 3 
Počet analytiků: 1
Počet laborantů: 11

Oddělení klinické mikrobiologie (dále jen OKM) je jedním z oddělení Nemocnice Písek, a.s. Nachází se v areálu, v pavilonu Q. OKM zajišťuje bakteriologické, mykologické, parazitologické a PCR vyšetření pro pacienty Nemocnice Písek, a.s., terénních lékařů okresu Písek, veterinárních lékařů a přijímá vzorky i z jiných lokalit. Vyšetření je možno provést též na vlastní žádost za úhradu. Seznam vyšetření viz žádanky, speciální vyšetření, která zde nejsou uvedena, zprostředkujeme na specializovaných pracovištích. Nedílnou součástí práce oddělení jsou konzultace před odběrem materiálu a konzultace výsledků. 

Antibiotické středisko, které je součástí oddělení, konzultuje antibiotickou terapii a sleduje rezistenci na antibiotika u hlavních bakteriálních druhů.

HAI (infekce spojené se zdravotní péčí) – provádíme vyšetření vzorků z prostředí jako součást sledování nákaz spojených se zdravotní péčí.

Testy na přítomnost viru COVID-19

Odběrový materiál (zkumavky, výtěrovky, žádanky a sáčky na materiál) poskytujeme spolupracujícím lékařům zdarma na OKM Nemocnice Písek, a.s.

Vzorky k vyšetření odevzdejte ve třetím patře Q budovy.

Rozsah vyšetření – viz žádanky.